ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Termodynamik och strömningslära, LMT836

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»4 30%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»2 15%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.69

- Ingen aning.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 30%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.69

- Bortrest en vecka» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.15

- Vi har fått dem. Jag är lat.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»4 44%
Vet ej/har inte examinerats än»2 22%

Genomsnitt: 2.88

- För stor tenta, eller för kort tid!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»6 46%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- Vijay Shankar har mycket bra utlärningsmetoder. Få gärna alla andra lärare att ta efter honom! Man känner verkligen att man är MED på lektionen, inte bara sitter och antecknar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.46

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»4 36%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 2.72

- gick aldrig in på websidan i den här kursen.» (?)
- Mycket papper. Vissa av oss har svårt med det...» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 15%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Vijay Shankar ställer upp otroligt bra! Han låter en skicka sms/mejl med frågor om hjälp när som helst, han är alltså inte bara tillgänglig under lektionstid, som de flesta andra lärare.» (Mycket bra)
- Enormt bra. Läraren har varit extremt tillmötesgående.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»8 61%
För hög»2 15%

Genomsnitt: 3.92

- Bra» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»7 53%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 15%
Godkänt»5 38%
Gott»4 30%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.46

- I slutändan kan man mycket. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- En så engagerad lärare.»
- Vijay Shankar. Förlora inte honom, det kommer ni att få ångra senare.»
- Kurslitteraturen»
- Dugga. En mjukstart inför tentan och gör att fler studenter börjar plugga i tid.»
- Liverättning!!»
- Den nära relationen med föreläsaren!»
- Liverättning var bra. Samt studiebesök och laboration.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fullständigt facit borde delas ut Duggan var dåligt formulerad, det var svårt att förstå innebörden i vissa teorifrågor»
- Vovlobesöket. Alla tyckte det gav lite. Pratade som sifforor som ingen kunde ta in eller förstå.»
- Styr upp facit till frågorna så att man kan läsa det. »
- Bättre laborationer.»
- läraren och kanske även kurslitteraturen»

16. Övriga kommentarer

- Laborationerna kunde varit mer ambitiösa och följts upp bättre»
- Bra kurs. Man har tillskansat sig kunskaper.»
- Vijay Shankar äre trevlig som person och kan verkligen sitt ämne,och vill väl, men jag anser inte att han är en bra lärare. Varit mkt rörig kurs med bristande och rörig information. Det som sägs/bestämms ena dagen ändras följande dag utan att man fått information. Svårt att få frågor förklarade. Saknar pedagogik som många andra av chalmers lärare tycks göra. Spelar ingen roll om man är bäst i världen på sitt ämne om man ändå inte kan lära ut.»


Kursutvärderingssystem från