ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Matematisk analys, LMA400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»2 3%
Cirka 20 timmar»12 20%
Cirka 25 timmar»16 27%
Cirka 30 timmar»12 20%
Minst 35 timmar»17 28%

Genomsnitt: 3.5

- Jag har avstått denna kurs för att vara med mitt nyfödda barn.» (Högst 15 timmar)
- Cirka 6 timmars föreläsning grovt avrundat uppåt i veckan, och cirka 2-3 timmars arbete hemma på vardagarna.» (Cirka 20 timmar)
- Jättesvårt att uppskatta. Försökte göra alla rekommenderade antingen övnings- eller testuppgifter. Det tog naturligtvis olika lång tid olika veckor, men jag kan tänka mig att jag la 5-8 timmar på hemarbete i veckan. Så totalt sett mellan 20 och 25 timmar/vecka.» (Cirka 25 timmar)
- Jag har laggt så mycket tid som jag bara orkat för att hinna med.» (Cirka 30 timmar)
- Tar sån tid att förstå och komma ihåg alla bevis!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»0 0%
75%»8 13%
100%»49 83%

Genomsnitt: 4.74

- Jag har avstått denna kurs för att vara med mitt nyfödda barn.» (0%)
- Allt jag kunde gå på, gick på många av andra halvan av klassens excercises också.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 10%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 54%

Genomsnitt: 3.32

- Man förstår målen väl när man väl lärt sig allt, innan dess säger dom bra nära ingenting.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Detta till stor del på grund av att föreläsaren är tydlig och bra med vad som krävs och vad man skall klara av att göra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»38 70%
Nej, målen är för högt ställda»15 27%

Genomsnitt: 2.25

- Vi borde ha en introduktionskurs till denna kurs. Det har civilingenjörsutbildningarna samt data/elektro-högskoleing(om jag ej minns fel). Man behövde lägga ner betydligt mer tid för att lära sig ikapp förkunskaperna m m.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen borde vara under längre tid/fler hp» (Nej, målen är för högt ställda)
- En introduktionskurs inför denna kurs hade troligtvis gjort att en betydligt större mängd elever klarat och förstått kursen! Likt andra skolor i USA, en precalculus-kurs. Har hört att civilarna får en introkurs på tre veckor.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för kort tid för att man skall kunna lära sig målen. Kursen borde, enligt mig, gå över 2 läsperioder, från läsperiod 2 till 3.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är svårt att hinna att få en djup förståelse för det som gicks igenom eftersom varje föreläsning tog upp något helt nytt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Denna kurs är för intensiv och för få poäng jämfört med vilken insats som krävs. Jag tycker att man har försökt hinna med så mycket så möjligt på kortast tid möjligt och gillar inte upplägget. Man borde läsa denna kurs över två terminsperioder. Det är uppenbart att många misslyckas med denna kurs, dels på grund av att man kanske inte studerar tillräckligt, men även på grund av att det är alldeles för mycket att lära sig på för kort tid. Jag spenderade i snitt 9 timmar om dagen med matten, och ändå kände jag mig osäker på varje tal på tentan! Så skall det inte vara!» (Nej, målen är för högt ställda)
- hade tyvär inte så mycket förkunskaper..» (Nej, målen är för högt ställda)
- Håkan nämnde själv att det var för mycket för 7,5 HP, men han lyckades få med allt på ett otroligt bra sett. Enda jag har att klaga på är att det lades för lite tid på differentialekvationer (enbart sista veckan lades på det), men det var med den mängden innehåll som ska inkluderas omöjligt att lägga mer tid där.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 10%
Ja, i hög grad»47 79%
Vet ej/har inte examinerats än»6 10%

Genomsnitt: 3

- Tentan var bra, men den var otroligt svår. Förvisso var talen många så man förlorade inte många poäng på ett tal, men tyvärr så är talen för stora i förhållande till vad man får lära sig när man jobbar med matten i boken. De ligger på för hög nivå tycker jag.» (Ja, i hög grad)
- Det går aldrig att få med allt på en examination, men det var ett rättvist axplock. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»8 13%
Mycket stor»47 81%

Genomsnitt: 3.74

- Detta gäller föreläsningarna. Håkan är mycket tydlig och påminner även om enkla grejer som man borde lärt sig i högstadiet och gymnasiet, det är jättebra och så borde alla lärare göra, man glömmer saker lätt, och hans små påminnelser gör otrolig skillnad!» (Ganska stor)
- Ta aldrig bort Håkan Blomqvist, han är bäst!» (Mycket stor)
- Håkan är kung!» (Mycket stor)
- Håkan är en väldigt bra föreläsare som är mycket pedagogisk.» (Mycket stor)
- Håkan har alltid varit förberedd. Han har alltid visat på vad som kommer på nästa föreläsning. Han är ganska bra på att se vad de flesta elever tycker är svårt.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Håkan är en fantastisk pedagog!» (Mycket stor)
- Det går inte att berömma Håkan Blomqvist nog.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»25 43%
Mycket stor»26 44%

Genomsnitt: 3.29

- Boken är OK, men det är för få tal, och svårighetsgraden stiger för fort i slutet av boken.» (Ganska liten)
- En del fel i facit. » (Ganska stor)
- I och med att läraren skrivit böckerna kunde han på ett utmärkt sätt väva in litteraturen i undervisningen.» (Ganska stor)
- Boken kan ibland vara svår att förstå tycker jag.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»20 34%
Mycket bra»36 62%

Genomsnitt: 3.58

- Skulle uppskatta om de uppgifter som rekommenderas av lärare, postas på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- var utan kursbok i två veckor då det fanns för få upptyrckta vilket har förskjutit min inlärning» (Ganska bra)
- Inga komplimanger, inga klagomål.» (Ganska bra)
- Guldstjärna!» (Mycket bra)
- Tydligt upplaggd hemsida som hölls uppdaterad.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»21 36%
Mycket bra»22 37%
Har ej sökt hjälp»7 12%

Genomsnitt: 3.46

- För många elever» (Ganska dåliga)
- Fler övningstillfällen och fler övningsledare/"mentorer" (behörigt folk man kan stålla frågor till) behövdes» (Ganska dåliga)
- Hade gärna haft fler exercises.» (Ganska bra)
- Mer lärarledda övningstillfällen » (Ganska bra)
- Sverker har varit inspirerande som räknehjälp.» (Mycket bra)
- sverker på exisicen hjälpte oss massor! » (Mycket bra)
- SI-möten och excercises livsviktiga.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 24%
Mycket bra»42 72%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.79

- stora föreläsningsalar med för få platser och utan mikrofon/högtalare gjorde det ofta svårt att hänga med om man hamna långt bak i salen.» (Ganska bra)
- detta är mitt 4e omtente försök, tack vara tidigare examinatorer och kursupplägg var jag dock långt ifrån ensam om detta så jag hade tack och lov folk att plugga med.» (Ganska bra)
- Jag tycker det är svårt att studera med andra eftersom fokus sällan ligger på studier utan snarare småprat om annat.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 15%
Hög»33 56%
För hög»16 27%

Genomsnitt: 4.12

- Hög men överkommligt» (Hög)
- För lite förkunskaper har gjort att jag suttit långt in på småtimmarna och haft dåligt med sömn, just för att vissa dagar bestått av föreläsningar från 0800-1700 sen kommer man hem och fortsätter där. Men starten blir ju runt 18 på kvällen, och så ska man hinna äta också. Stressigt!» (För hög)
- Trotts att Håkan lär ut väldigt bra så känner jag att man hinner inte lära sig allt man behöver.» (För hög)
- Jag har inte hunnit trots att jag engagerat mig och försökt hålla mig till bra studitekniker. Om jag klarar tentan så blir det precis.» (För hög)
- Återigen, varför görs matematisk analys så kompakt ? Vad är poängen med det ? Sprid ut kursen och ge mer räknetal, ge mer duggor.» (För hög)
- för mig i alla fall. hade man haft förkunskaper med sig så hade det nog varit lagom. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»14 24%
Hög»29 50%
För hög»12 21%

Genomsnitt: 3.89

- Läser enbart den här kursen i år.» (Låg)
- Matematiken tog upp väldigt mycket tid vilket gjorde att jag hamnade efter i andra ämnen. I slutet av läsperioden kände jag att jag var tvungen att prioritera bort matematiken för att kunna klara de andra kurserna.» (Hög)
- Hög men överkommligt» (Hög)
- Föredrar två kurser per läsperiod!» (För hög)
- Denna kurs har totalt dominerat andra halvan av min termin, jag har fått åsidosätta andra kurser för att klara denna. Och jag vet vad jag pratar om då jag gick samma kurs i Linköping, den gången var det ännu värre. Det verkar som högskolorna lär sig långsamt att analysen är något man måste göra om ifall studenterna skall lyckas bättre. Att sänka kraven är inte en bra idé, men däremot att se till att man får gedigna kunskaper.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»13 22%
Gott»25 43%
Mycket gott»18 31%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man hinner knappt med alla uppgifgter som man får, många tycker att analys bör vara mer än 7,5 p det känns på ngt sätt orättvis, man pluggar för mycket och uppnår inte dem förväntade resultat. Förslag att analys kan vara på t.ex. 12p eller på två läsperiod...» (Godkänt)
- Bra, men borde var värd mer än 7,5p!!!» (Gott)
- All heder åt Håkan men en läsperiod är för kort för att klara kursen enligt mig.» (Gott)
- Betyget blir gott eftersom föreläsaren var otroligt bra, gjorde ett mycket bra jobb.» (Gott)
- Märker att Håkan lagt ner mycket tid. Vilket är bra.» (Mycket gott)
- Mycket pedagogisk föreläsare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- Håkan Blomqvist»
- Håkan Blomqvist som föreläsare. Han kunde inte vara mindre än exemplarisk. »
- Håkan! Och alla gamla dugga- och tentauppgifter man kan hitta på kurshemsidan.»
- Håkan Blomqvist!»
- Läraren Håkan Blomqvist. Han är en fantastiskt lärare!»
- Håkan Blomqvist»
- HÅKAN!!! »
- Håkan. Nej men bra att det var duggor så man kom igång i tid. Bra upplägg av kursen.»
- Håkan borde vara kvar om han inte går i pension.»
- Läraren Håkan Blomqvist var suverän!»
- Duggor»
- Håkan Blomqvist!»
- bättre kurs detta upplägget än tidigare, tycker dock fortfarande att hela iden med att bara utföra specialfalls-matte där räknare inte används är lite missriktat. Bättre isåfall att öva destu mer på att tolka matematiska problemställningar, eller att tänka på matematiska lösningar på fysiska problem likt diff ekvationsuppgifterna, Att lära sig se när matematiken kan hjälpa en. tokigt vad svårt jag tyckte lätta uppgifter var när de formulerades som verkligt problem. »
- Duggor»
- God pedagogik. Bra struktur.»
- Ingen aning»
- Föreläsaren, »
- Håkan Blomqvist och läroboken.»
- Föreläsaren, bra och tydlig.»
- Håkan»
- Håkan»
- Håkan och hans bok! Duggorna var bra att ha. Övningtentor med svar med ledning»
- Håkan!»
- Håkan Blomqvist!»
- känns ganska bra, som det är»
- Håkan.»
- duggorna»
- Håkan»
- SI-möten, excercises och Håkan. Framför allt Håkan.»
- Kurslitteraturen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Introduktionskurs.»
- fler övningspass.»
- Introkurs för matemetisk analys!!!»
- Mer platser i sale., totalt värdelöst att folk tvingas sitta på golvet »
- Fler övningar.»
- Kursen borde gå över två läsperioder. Den skall dock ej gå parallellt med Algebran.»
- Bättre kurssida. »
- Mindre teori»
- Mindre bredd. Blir nästan omöjligt att ta in allt, utan istället får man hoppas att det kommer "rätt" typ av frågor på examinationen.»
- Kursen bör nog ha fler poäng och pågå under en längre period.»
- ingenting»
- Duggorna bör läggas upp som i algebran ! Det är ett vinnande koncept, man får återkoppling snabbt i kursen och kan förbättra sig på de områden man är svag ! Duggorna skall vara betygsgrundande, då blir det mer vikt på att lära sig tidigt i kursen och det gillar jag.»
- Vissa dagar låg föreläsningarna i salen Babord vilken var för liten.»
- I kursen mer involverade Si-ledare, t.ex. bör i bästa fall ha koll på vad vi gått igenom på föreläsningar och ha lösningsförslag på uppgifter. »
- En stor kurs på lite tid. Mer tid till kursen. Mer övningstentor som det finns utförliga svar till så att man kan följa uträkningen»
- svårt att säga»
- mer bonus poäng från duggorna»
- Fler exercise-tillfällen»
- Om kursen är strukturerad som den är idag har jag svårt att se den genomföras på ett bättre sätt.»
- Boken»

16. Övriga kommentarer

- Håkan är fantastisk!»
- Något att fundera kring är vad man gör om platserna i föreläsningssalen tar slut. Är det först till kvarn som gäller?»
- Bra.»
- Vill igen poängtera att Håkan är en väldigt bra föreläsare men tiden räckte inte till för att jag skulle klara tentan på första försöket.»
- Jag är otroligt nöjd över Håkans insats som föreläsare. Nu har jag inte fått svaret på min tenta än men det kändes bra, och jag kände mig väl förberedd - mest pga Håkan som hade bra föreläsningar.»
- Jag måste ändå ifrågasätta varför det läggs så mycket vikt på matematisk analys ? Det man lär sig, används väldigt lite i verkliga livet. Jag köper inte argumentet att man lär sig "tänka" bättre. Jag tycker att kursen relativt sett är inte en viktig kurs, finns mycket viktigare kurser.»
- Mycket lärorik och intressant kurs.»
- Vid vissa tillfällen kan man inte hänga med för att saker är sägs vara "självklara", och jag personligen inte tycker de är självklara. Då kommenteras det "självklara" snabbt och otydligt i vissa fall. Så att man har svårt att hänga med.»
- Håkan är bäst!!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.05

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.05
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från