ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Elektriska nät och system HT12, ESS116

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-02-08
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
18 51%
15 42%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kärnan i kursen är förberedelserna för reglertekniken, inte själva elläran (som ju nästan är på gymnasienivå). Lite förvånande.» (3)
- mer teori än vad jag hade vågat hoppas på (något som jag tycker är bra), men jag hade velat behöva räkna mer på labbarna och jag tyckte att de var för lätta.» (4)
- Kursen lyckades klargöra och utvidga den ellära som gåtts igenom under gymnasiet, samtidigt som det blev mer strukturerat och förståeligt.» (4)
- Kul att lära sig el!» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

35 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 2%
7 20%
15 42%
5 (mycket relevant)»12 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.08

- Många experiment i dagens fysik kräver att man förstår sin kretselektronik» (4)
- Troligen skulle det behövas en till elkurs för ytterliggare fördjupning i ämnet.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
12 34%
15 42%
5 (Mycket bra avvägt)»7 20%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket svårare än tidigare tentor och uppgifter man övat på. » (2)
- Väldigt svår tenta jämfört med föregående år. Sista uppgiften var för tidskrävande.» (3)
- Kändes som att lite av varje kom med.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

35 svarande

<25%»3 8%
25-50%»3 8%
50-75%»6 17%
>75%»23 65%

Genomsnitt: 3.4

- Usla föreläsningar. » (<25%)
- Jag kan ha missat någon enstaka föreläsning men jag försökte att gå på alla.» (>75%)
- Bra föreläsningar. Oftast bra blanding mellan exempel och teori. Skulle kunna oftare ha teoriexempel (t.ex övningsuppg. lösta på tavlan).» (>75%)

5. Närvaro på räkneövningarna

35 svarande

<25%»14 45%
25%-50%»4 12%
50%-75%»5 16%
>75%»8 25%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 2.22

- Mycket varierande kvalite på räkneövningarna, skulle vara bra om det var mer stabilt.» (<25%)
- Jag var där ett par gånger, och det var nån ung blond virrig snubbe som höll i det. Han verkade inte ha någon koll alls (det hade han säkert, men det framgick inte), räknade igenom motsägelser, kunde inte motivera sina metoder, o.s.v. Riktigt dåligt.» (<25%)
- Räkneövningsledaren var kändes mycket oerfaren och det var svårt att ta till sig de lösta exemplen då han mer ofta än sällan var oförmögen att svara på frågorna vi ställde.» (<25%)
- De kändes inte lika viktiga för min inlärning som föreläsningarna men jag gick på de flesta.» (50%-75%)
- Gick på alla. » (>75%)
- Första läsperioden var väldigt dålig, då man redan hade gjort de uppgifter som gicks igenom. Andra läsperioden blev bättre, men räkneledarens inställning var mycket nonchalant. Brukade svara med "så är det nog" eller "Ants kan säkert förklara det". Lovade att mejla ut svar, men gjorde det aldrig. Gick dock igenom uppgifter tydligt. Kunde dock oftast inte svara på konkreta frågor, t.ex varför kopplar man sådär, eller vad har den här kopplingen för syfte.» (>75%)
- Kändes inte vettigt att gå dit. » (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

35 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 5%
12 35%
13 38%
5 (mycket bra)»6 17%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I början för långsamt, sedan för högt tempo. Omöjligt att hänga med. » (1 (inte alls bra))
- Oinspirerande och ofta alltför fokuserade på teori, snarare än tillämpningar.» (2)
- Lite väl högt tempo ibland» (3)
- Väldigt mycket fokus på att hinna med så mycket som möjligt snarare än på lärandet. I och för sig tenderar det till att vara så på F.» (3)
- Ganska sega föreläsningar, man kan gott höja tempot. Föreläsningarna om laddningstransport i transistorer förvirrar mycket mycket mer än de hjälper. Vi ska inte designa transistorer, så ta bort det pratet. Fokusera mer på praktisk räkning på transistorer.» (3)
- Vid vissa tillfällen hade jag svårt att se hur innehållet på föreläsningarna var relevant för kursen.» (3)
- Ibland skulle man kunna skippa vissa matematiska härledningar, t.ex. förenkla komplexa tal som vi redan kan väldigt bra, utan istället fokusera på el-nät. » (4)
- Bra men tyvärr lite stela. Hade kunnat göra dem lite mer intressanta. Det var ibland svårt att förstå "vart vi var påväg" under föreläsningarna.» (4)
- Jättebra! Ants är mycket pedagogisk och svarar bra på frågor.» (5 (mycket bra))
- Engagerande och mycket habil föreläsare, relevant teori och mycket givande exempel.» (5 (mycket bra))
- Mycket material som ska hinnas med men Ants gör ett bra jobb i att få det överskligt och lättförståeligt.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

34 svarande

1 (inte alls bra)»6 21%
13 46%
6 21%
3 10%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 2.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Christofer var inte så bra i början men blev mycket bra till sist. Var nog och tydlig i sina lösningar. » (?)
- Gav inget.» (1 (inte alls bra))
- Som sagt, killen som höll i det de få gånger jag var där var inte rätt person för jobbet.» (1 (inte alls bra))
- Dåligt förberedda. Räkneövningsledaren använde inte de metoder vi hade lärt oss för att lösa uppgifterna, t.ex. räknade han maskanalysuppgifter utan att använda metoden maskanalys.» (1 (inte alls bra))
- Tyvärr kunde räkneövningsledaren sällan svara på frågor.» (2)
- Mycket tveksam till räkneövningarna. Hade varit trevligt med lite mer förståelse för att ämnet nästan är helt nytt för oss, samt koll på vad vi gått igenom och inte.» (2)
- Inga förklaringar utan det var bara vanliga lösningar som man skrev av utan egentligen förstå och lära sig någonting av. » (2)
- De var inte dåliga men de tillförde inte så mycket för min förståelse, lite koppling till teorin (det var mest en exercis i sifferhantering)» (3)
- I början var det ostrukturerat men blev mycket bättre i lp2!» (4)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

35 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
8 23%
13 38%
11 32%
5 (mycket bra)»2 5%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes oseriösa» (2)
- Alldeles för enkla och teorin var inte nödvändig att kunna för att klara labbarna.» (2)
- På tok för lätta, tog 1 timme av 4. Var bara att trycka på de knappar som instruerades. Krävdes knappt något eget tänk, och teoriuppgifterna kunde i princip ha givits med svar, då de endast var extremt lätta algebraiska uträkningar som inte hade något med kursen att göra» (2)
- Man behövde sällan förstå teorin bakom labben för att klara den.» (2)
- Lite lätta...» (2)
- Var knappt en labb, handlade bara om att trycka på den knapp som stod i handledningen. Bättre om hade först lärt ut MultiSim och sedan gjort labbarna mer problemorienterade. Men roligt att det slutade med en hörapparat, häftigt att se applikationer för det man gör. Om upplägget är kvar nästa år så bör man få börja på andra delen om man är klar med första delen tidigt, onödigt att boka in två 4-timmarspass när totala tiden var under 4 timmar.» (2)
- Gav inte så mycket förståelse för innehållet i kursen, en typisk "fyll i och fortsätt"-labb. Man lärde sig inget nytt, däremot var resultatet häftigt och det var bra att känna på komponenterna hands-on.» (2)
- För lätta» (3)
- Lite låg nivå, kändes som att man bara vallades fram av labb-pm.» (3)
- Mkt att utföra snarare än att tänka till själv» (3)
- Lite tråkigt med så styrda laborationer. Jag skulle kunna föreslå att sänka nivån på det som ska göra vid labbarna och snarare göra så att man får fundera ut hur man ska göra själv. Nu är det snarare så att man inte riktigt fattar hur allt hänger ihop i laborationen och bara följer instruktionerna då. Tror man lär sig mer om man löser en uppgift på egen hand.» (3)
- Väldigt lätta, men eftersom man hade mycket att göra i andra kurser var det bra att de inte var mer tidskrävande.» (3)
- Roliga men inte särskillt lärorika. Handledningarna/istruktionerna var inte de bästa. » (3)
- Lite väl enkla kanske. Fånigt att man var tvungen att vänta med del 2, även om man var klar med del 1 på en timme. » (4)
- Har godkända labbar från tidigare år. Har hört att ni bytt till MultiSim istället för OrCad Pspice-härvan. Verkar vara ett bra beslut.» (Deltog ej)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

1 (Mycket liten)»3 8%
5 14%
6 17%
12 35%
5 (Mycket stor)»8 23%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pluggade i princip bara tentor. Det behövs lösningar till uppgifterna i boken!» (1 (Mycket liten))
- Räkneövningarna var förvirrande och inte särskilt givande, och föreläsningarna hjälpte mig inte att förstå hur man skulle lösa uppgifter.» (1 (Mycket liten))
- Det som verkligen fick mig att förstå elnät var exp-fys-labbarna.» (3)
- Räkneövningarna var kassa. Föreläsningarna överlag bra, men ganska långsamma och sövande. Det hade varit bra att förstå från början att behållningen i kursen inte är elnätskunskap, utan förberedelse för regler (stegsvar, överföringsfunktioner, polernas placerings inverkan på stabilitet, etc).» (3)
- Slutade med att jag mest tentaplugga utan några egentliga baskunskaper. » (3)
- Mycket viktig» (5 (Mycket stor))
- Jag lärde mig det mesta under föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

35 svarande

Ja»0 0%
Nej»35 100%

Genomsnitt: 2

- Jag går inte i klassen utan läser kursen som del i min master. Märkte inte av sådana tendenser.» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
21 60%
13 37%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.34

- Det hade krävt något som motiverade än att plugga mer under första halvan av kursen.» (2)
- Att kursen spänner över två perioder gjorde att den hamnade lite i skymundan i LP1 när man hade andra mer närliggande tentor.» (3)
- Lagom» (4)
- Svåra och tidskrävande uppgifter.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»23 65%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.8

- Det känns som att det har gått bra» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»10 28%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.62

- Se kommentar gällande räkneövningsledare.» (Ganska bra)
- Ants kunde ju hjälpa, men räkneövningskillen skulle jag aldrig fråga om något. De gånger han fick frågor på räkneövningarna var svaren av karaktären "öööh joo eh asså... eller typ... öh vi går vidare".» (Ganska bra)
- Det kändes inte som att man var hindrad att få hjälp eller från att ställa frågor, och man fick det svar man behövde.» (Mycket bra)
- Mycket bra, och även på räkneövningarna fast där kunde sällan räkneövningsledaren svaren till frågorna.» (Mycket bra)
- Kändes inte värt, då jag knappt förstod någonting. » (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

35 svarande

1 (ej prisvärd)»13 48%
7 25%
5 18%
1 3%
5 (mycket prisvärd)»1 3%
Köpte inte boken»8

Genomsnitt: 1.88

- köpte inte boken» (1 (ej prisvärd))
- Boken till första delen var mycket bra. Electronics har jag bläddrat i 3-4 gånger, d.v.s. inte värt ca 1200 kr. Bara hoppas jag har nytta av den i fortsättningen.» (1 (ej prisvärd))
- Alldeles för dyr bok, dessutom använde jag den nästan aldrig. Slöseri.» (1 (ej prisvärd))
- Syftar på Electronics.» (1 (ej prisvärd))
- Första halvan hade vettig litteratur. Och de separata häftet om Linjära System var okej. Andra halvan var inte bra. Finns det någon mindre prisvärd bok än Electronics? När man nästan blir dumförklarad om man köper kurslitteraturen så kanske den behöver ändras.» (1 (ej prisvärd))
- Kompendierna var bra men kursboken Electronics var hemsk.» (1 (ej prisvärd))
- Alldeles för dyr. Dålig tryck-kvalitet. Kändes som piratkopior från Kina...» (1 (ej prisvärd))
- Läste den men den gav inte så mycket» (2)
- Första boken var bra och prisvärd. Andra boken var på tok för dyr och klarade kursen utan inköp eller att ha lånat / kopierat.» (2)
- Electronics var väldigt dyr. Fick iofs tag i den beg.» (2)
- Electronics kändes onödig, speciellt med tanke på hur dyr den var! Studentlitteraturboken var bra!!» (2)
- Att behöva köpa två kursböckar och en samling med kompendium kändes lite väl mycket för en kurs på 7,5 hp.» (2)
- Svårt att säga, Electronics var väldigt dyr och inte jätte användbar under kursens gång men jag har hört att den är användbar senare.» (3)
- Electronics köpte jag ej, men kollade i den och den var usel. Fick den andra gratis och då var det okej, men inte värd 300kr. » (3)
- Köpte ej Electronics» (3)
- Jag köpte inte Electronics utan lånade en liknande bok i ämnet på biblioteket för att ha som uppslagsverk och djupare förståelse. Det funkade lika bra.» (3)
- Köpte inte Electronics, klarade kursen bra ändå. Jag tror att det vore bra att ha en bok som är lite större än den första boken men mindre och framför allt billigare än Electronics.» (Köpte inte boken)
- Köpte inte elektronics. Dock så köpte jag nät och system och tyckte att den var prisvärd.» (Köpte inte boken)
- Hade den sedan tidigare.» (Köpte inte boken)
- Kände aldrig att den behövdes heller. » (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

1 (Mycket liten)»4 11%
8 22%
15 42%
6 17%
5 (Mycket stor)»2 5%

Genomsnitt: 2.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken (Electronics) behövs inte för kursen, klarade mig med bara föreläsningsanteckningar.» (1 (Mycket liten))
- Se kommentar gällande prisvärdhet.» (1 (Mycket liten))
- Exempelsamlingen var dock väldigt bra!» (1 (Mycket liten))
- Jag lärde mig större delen av kursinnehållet genom att räkna gamla tentor. Kurslitteraturens innehåll stämde inte särskilt väl överens med det vi sedan skulle kunna.» (2)
- Häftena var bra så som Sammanfattningen och Linjära system. » (2)
- Jag har i främsta hand lärt mig via föreläsningar, pga personliga själ så hade jag inte orken att plugga så mycket som det hade krävts för en 5:a» (3)
- Electronics usel. Behövs en lärobok, inte ett uppslagsverk. » (3)
- Den stora feta Electronics (av Hambley) är ganska pratig och täcker in väldigt mycket som inte är relevant i kursen. D&H täcker grunderna för den som inte minns gymnasiet. Det kompletterande materialet (kompendierna) verkar vara det som är bäst. Går det att utöka kompendierna så att man helt kan slippa Hambley?» (3)
- I första halvan av kursen så var den hjälpsam.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.82


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

34 svarande

Ja»28 90%
Nej»3 9%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.09

- Överlag ja. Skulle kunna lagt upp tentor tidigare (~LV4 i LP2) för att man skulle kunna förbereda sig tidigare. Duggan tog för lång tid att rätta. Hade i princip glömt bort hur uppgifterna såg ut när man väl fick tillbaka dem. Bättre om man får tillbaka dem snabbare och kan lära sig av sina misstag.» (Ja)
- Jag kände att jag inte fick all information om extra övningshäften och så.» (Nej)
- Borde finnas uppdaterade och bra länkar på ftek.se. Kanske inte är kursens fel, men nu har man fått anstränga sig för att hitta rätt hela tiden.» (Nej)
- Borde fixa en bättre kurshemsida!» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Föreläsningarna, de var riktigt bra»
- Föreläsningarna»
- Labbarna»
- Att kursen börjar redan direkt efter sommaren så att man börjat när Exp-fys börjar.»
- Väl strukturerade föreläsningar»
- Ants och hans tålamod.»
- Ants föreläsningar (som håller ett bra tempo och där man hänger med hela tiden), ändra inte för mycket i dem!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bökerna för dyra i kombination»
- Labbarna bör ses över.»
- Laborationerna, alldeles för lätta och man behövde inte så mycket kunskap från teorin för att klara av dem.»
- Attityd hos räkneövningsledare. BÄTTRE BOK.»
- Föreläsningarna, boken. Lägga ut lösningar men TYDLIGA räknegångar. Inte huxfluxlösningar med endast en massa "inses lätt"-grejer. »
- Kurslitteratur. Räkneövningsledaren var mycket osäker på själva ämnet vilket gjorde att man inte kunde luta på honom och inte heller få svar på frågor.»
- Ny räkneövningsledare»
- tillbaka till bara 1 lp»
- Tiden som det tog att få resultatet från duggan var alldeles för lång. Systemet med bonuspoängens giltighet går emot Chalmers riktlinjer för examination och bör förändras omedelbart! »
- Det dras väldigt mycket poäng på tentan vid små slarvfel, vet inte riktigt varför eller vad man kan göra åt det men det är dåligt.»
- Laborationerna, mindre styrda och på en enklare nivå så att egen problemlösning används.»
- Räkneövningsledaren!!! och tempot på föreläsningarna.»
- Röriga räkneövningar, Electronics är onödigt dyr och bara en bråkdel kommer till nytta. »
- Räkneövningsledaren, tyvärr...»
- Föreläsningarna måste bli mer intressanta och kopplade till verkligheten - vad har man en transistor till, vad är en OP-förstärkare, osv. Svaren på frågor av den typen fick man leta reda på själv.»
- Räkneövningarna borde förbättras. »
- Kurslitteratur. Den Electronics är väldigt överflödig och dyr.»
- Kursbok eller kompendium som bättre återspeglar kursens innehåll.»
- Räkneövningarna måste bli mer tydliga och räkneövningsledaren bör genomgå någon form av kurs för att kunna föra sig framför en publik. Det verkar inte som att han vet hur han ska bete sig och blir därför nervös, han behöver veta hur han ska göra och lite mer erfarenhet (träna på ett mindre antal studenter innan han tar sig an en hel klass?). Gärna fler praktiska labbar (eller en ännu mer praktiskt inriktad labb) så man får en förståelse för hur det vi läser ser ut i verkligheten.»

19. Övriga kommentarer

- Boken i LP2 är dyrare än alla vi hade i vilken som helst av de föregående läsperioderna, och inte bra.»
- Tyvärr var inte kursen det jag hoppats på. Själva stoffet är viktigt, men kunde inte ta till mig det pga för otydliga föreläsningar och dålig bok. »
- Ants är en väldigt bra och strukturerad lärare.»
- Mycket viktig kurs, bra upplagd, väl genomförd.»
- Jag har dock inte skrivit tentan pga sjukdom. Men i övrigt en bra kurs och jag fick vad jag väntat mig.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.24
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från