ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Digitalteknik, fortsättningskurs, EDA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-12 - 2008-04-06
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Arne Linde»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»11 25%
Cirka 20 timmar»15 34%
Cirka 25 timmar»14 32%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»1 2%
25%»4 9%
50%»10 23%
75%»21 48%
100%»7 16%

Genomsnitt: 3.67

- .inte så många övningspass » (50%)
- Enbart föreläsningar» (75%)
- Färre övningar än jag hade önskat, men ibland måste man prioritera.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 41%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 34%

Genomsnitt: 2.46

- Kan ej uttala mig» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Kan ej uttala mig» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.86

- värdelös tenta som inte alls speglade kursens innehåll» (Nej, inte alls)
- Provsystemet med papper/penna tenta på 4 timmar i dataämnen som behandlar CAD och/eller programmering är ganska orimlig metod att kontrollera om någon uppflyller kraven för 3,4,5 i betyg.» (Nej, inte alls)
- Kan ej uttala mig» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»9 20%

Genomsnitt: 2.76

- Roger Johansson var den enda vettiga läraren i kursen.» (Mycket liten)
- Besökte få föreläsningar, har dock läst det mesta av materialet från dessa.» (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Undervisningen, hur stor nytta har du haft av?

Matrisfråga

- Mer förklaringar av vad vi håller på med och mindre slides a la powerpoint. Blir lätt tråkigt, och därmed svårt att ta in.»
- föreläsningarna var under all kritik»
- Laborationerna är det jag föredrar mest, använder så många sinnen och repetition för att lösa uppgifter, gör att man verkligen lär sig. »
- Gick ej på övningarna...»
- Föreläsningarna gick lite väl snabbt fram ibland, kunde lagt mer tid på att gå igenom vissa grundläggande grejer på nytt. Hade ej möjlighet att deltaga på övningar, därav valet "Ingen".»
- Besökte inte övningarna, då dessa prioriterades bort framför övningar i kurser där deltagande gav bonuspoäng.»
- Något som var synd var feedback på det man gjorde under laborationerna. Även om lösningarna fungerade hade det varit mer intressant att veta om de gick att utföra på bättre sätt. Just de första labbarna som enbart var VHDL och simulering kan med fördel göras genom inlämningssystem istället för ett labbtillfälle. Se till exempel fire-systemet som används vid programmeringskurserna samt kursen i datorkommunikation. Då går det även att på ett väldokumenterat sätt få påpekat vilken kvalitet man har på sina lösningar och vad som bör bättras på.»
- Allt hade en bra nivå, men den personliga aspekten hos labbarna där man kunde få hjälp med det man undrade över hjälpte mycket.»
- Labb programmen var fruktansvärda o kraschade ofta. Ganska svårt att få hjälp ibland också under övningen.»

Föreläsningarna
43 svarande

Ingen»3 6%
Mycket liten»5 11%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 3.39

Övningarna
42 svarande

Ingen»16 38%
Mycket liten»4 9%
Ganska liten»5 11%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.64

Laborationerna
43 svarande

Ingen»0 0%
Mycket liten»4 9%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»19 44%
Mycket stor»18 41%

Genomsnitt: 4.18

8. Det var mycket dålig uppslutning på övningarna, varför?

- Vet ej. Jag föredrar att sitta hemma med uppgifter.»
- Var aldrig där, vet ej. Gjorde uppgifterna på egen hand.»
- Förmodligen för att alla föreläsningar bygger på pp-presentationer vilket inte ger lika mycket som en "traditionell" föreläsning.»
- människor är lata?»
- hela kursen var dåligt upplagd»
- Vet inte. Tyckte att framförallt fredagsövingarna var väldig bra.»
- Får mer saker gjort på egen hand.»
- Jag var på ungefär hälften. När nåt måste prioriteras bort är det övningarna som ryker först. Man kan ju alltid räkna hemma.»
- Vet ej, jag tyckte att övningarna var jättebra. Hade jag fått välja hade jag velat ha två övningar/vecka & en räknestuga/vecka.»
- Jag har mina egna personliga anledningar. Vet inte varför resten inte gick»
- Kursen gick paralellt med programspråk som hade många tunga obligatoriska moment fördelade över kursen. Min erfarenhet är att kurser som inte har övningar med inlämningsuppgifter lätt hamnar i skymmundan, i synnerhet om den går paralellt med en kurs som har det. De obligatoriska momenten måste innefatta hela kurinnehållet och inte bara vhdl för att motivera att man håller sig i fas. Har inte varit på övningarna men har hört mycket gott om ledarna, många jag pratat med påstår att det är de bästa de haft.»
- Tacksam kurs att sitta hemma och nöta på»
- Jag gick inte dit då det låg på de dagar då det inte var någon annan undervisning. Alltså stannade jag hemma då har lång resväg»
- kandidatarbete samtidigt tar mycket tid.»
- Många la nog denna tiden på parallellprogrammeringslabbar»
- Hade fullt upp med labbandet i båda kurserna, och dålig planering från min egen sida.»
- Kändes som man nog skulle klara sig utan dem.»
- För att folk hade mycket att göra med laborationer i denna och andra samtidiga kurser, dessutom gav övningarna inga bonuspoäng till tentan.»
- Kan vara att många inte låg i fas.»
- Dålig information om vad övningstillfällena erbjöd. Jag tror att många passade på att göra labbförberedelser på de tiderna.»
- Labbarna tog tillräckligt med tid.»
- För mig så gick kandidatarbetet samtidigt vilket är väldigt svårt att kordinera tillsammans med de andra i gruppen. Det blir lätt så att man ger upp övningar i ämnen för att kunna arbeta tillsammans.»
- Förberedelsera till laborationerna gav mycket övning i sig.»
- Den tidiga övningen i veckan dömde jag ut efter första passet. Kändes lite oengagerat och stressigt. Den sena tidens övningsledare var engagerad och bra. »
- De kändes inte nödvändiga.»

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»8 18%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»8 18%

Genomsnitt: 2.53

- köpte inte ens boken då den saknade vettigt innehåll» (Mycket liten)
- Köpte inte kursboken.» (Mycket liten)
- Läste väldigt lite i kurslitteraturen, använde dock föreläsningsanteckningarna mycket under tentaperioden tillsammans med olika exempel från internet.» (Mycket liten)
- mycket text i boken.» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningarna var till stor nytta. Boken var till någon nytta även om det var en del kodexempel som faktiskt inte fungerade över huvud taget.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»22 51%
Mycket bra»18 41%

Genomsnitt: 3.3

- Saknar tentamensdatum (och ev. omtenta) på kursens hemsida. Hade varit trevligt att få det under: Meny Kurshemsida: Hem och eller Schema » (Ganska bra)
- det var bra att mycket av kursens material fanns på internet. en del synpunker dock: * sven hade sina svar på övningarna på en annan hemsida. * alla resurser var låsta... och man var tvungen att logga in varje gång man ville åt något. varför låsa? bidra till ett bättre internet, låt alla som är intresserade läsa materialet.» (Ganska bra)
- Mycket bra att alla slides fanns tillgängliga på kurshemsidan, men det var en del strul med att vissa powerpoint-presentationer bara fanns i .ppsx-format, vilket inte fungerar med OpenOffice eller äldre versioner av MS Office.» (Mycket bra)
- Mycket upplagt, snabbt uppdaterat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 45%
Mycket bra»10 23%
Har ej sökt hjälp»10 23%

Genomsnitt: 3.61

- Högt tempo på övningarna gjorde att man drog sig för att fråga. Allt som gicks igenom på övningarna var dock nödvändigt. Hade kunnat lösas genom att man även hade en räknestuga/vecka, lättare att ställa frågor då. Speciellt om det är en fråga som handlar om en uppgift som inte gås igenom på övningarna.» (Ganska dåliga)
- k ta godkännande av den andra handledaren istället. Tyvärr minns jag inte om det var Lennart Hansson eller Lars Kollberg som det rörde sig om, men det var den yngre av de 2, lång person med glasögon. » (Ganska bra)
- på labbarna har man fått vänta länge ibland då handledarna stannat länge hos en annan grupp » (Ganska bra)
- Under labbarna var det inga problem, annars kunde det vara lite svårt att hitta er på era kontor. Men självklart sitter ni inte där hela tiden.» (Ganska bra)
- Bästa labhandledarna någonsin!» (Mycket bra)
- Labbarna i mitt fall gav väldigt mycket, och det var en bra plats att få hjälp på.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»26 60%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.65

- Vi var tre från högre årskurs som läste kursen.» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»31 72%
Hög»11 25%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.3

- bra att placera den första laborationen så tidigt. Skapade en väldigt jämn arbetsbelastning utöver hela kursen.» (Lagom)
- Jag hade läst konstruktionen vilket gjorde att jag kunde Xlinx ISE och labbarna gick väldigt fort.» (Lagom)
- Den var mer välbalanserad (arbetet spritt över hela perioden med andningpauser emellan) jämfört med tidigare kurser vilket uppskattas.» (Hög)
- Ganska hög. Jag och en polare gick kursen men jag gjorde allt jobb. Blev sena kvällar med labbarna men det var ganska kul.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 55%
Hög»16 37%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.51

- Det är chalmers =D» (Hög)
- Mycket laborationer i denna och paralella kurser.» (Hög)
- Läste 150%» (Hög)
- Även om labbarna var en av de bästa delen i kursen så var de mycket tidskrävande, och det tillsammans med att det var mycket labbar i parallellprogrammeringen gjorde att jag i vilket fall hade väldigt lite tid över till övningar. Allt hemmarbete för mig fick läggas på labbarna denna läsperiod» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»16 37%
Gott»22 51%
Mycket gott»4 9%

Genomsnitt: 3.65

- Kursen kändes väldigt bred, nästan spretig, vilket givetvis har sina för- och nackdelar.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arne och labhandledarna»
- Antalet övningstillfällen, flexibiliteten som erbjöds var utmärkt.»
- Räkneövningarna, det var de som gav mest försåelse. Mycket pga att det är lätt att fråga då man inte förstår.»
- ser inget positivt med kursen»
- Bra tenta.»
- Hårdvarufokus i vhdl-programmeringen»
- Det mesta faktiskt, bra upplägg»
- Laborationerna är bra i sitt nuvarande utförande. Föreläsningarna är tydliga och strukturerade.»
- Laborationerna»
- Föreläsningarna.»
- Möjligheten att laborera på egen hand med altera-korten.»
- Att ha möjlighet att labba hemma var mycket bra.»
- Föreläsningarna»
- Alterasystemen, gjorde allt mycket roligare att kunna sitta hemma och testa sig fram»
- Altera-systemet.»
- Labbarna var bra!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mjukvaran i labsalarna. Den krashar hela tiden.»
- Gör något mer praktiskt användbart med VHDL-labbarna. Förklara tydligare hur man programmerar i VHDL. Dvs hur man använder syntaxen, hur man ska tänka osv. Nu fick jag lära mig nästan allting själv via "try and error"-metoden. Inget fel med det, men det tar lång tid.»
- ta bort hela kursen»
- Kursens olika element (föreläsning, lab, tenta) bör hänga ihop bättre.»
- Vissa saker kändes poänglösa, t.ex. ASM-diagram.»
- Lägg till en räknestuga/vecka, där har man mer tid att ställa eventuella frågor.»
- Ny labbhandledare...»
- Jag fann labarna väldigt tråkiga, med undantag för trafikräknaren -- den gjorde något praktiskt -- och i min mening så bör labbar vara till för att visa att det faktiskt går att tillämpa all den teori som lärs ut till att göra något praktiskt. På många labbar fanns det flera deluppgifter, varav de första helt saknade betydelse för de senare, vilka var de som man redovisade... det kändes lite meningslöst att göra dem.»
- Övnigsledarna är uppenbarligen bra, skulle föreslå att man gör en eller ett par övningnar obligatoriska första veckan eller inför någon form av inlämningsuppgift för att motivera närvaron. Därefter tror jag att det är större sannolikhet att studenterna kommer tillbaka. »
- Övningarna borde göras intressantare att gå på, genom att t.ex. införa extrapoäng på tentan om man går på övningen och/eller lyckas lösa inlämningsuppgifter.»
- Bonuspoäng för deltagande i övningar och prestationer på dessa.»
- VHDL-föreläsningarna i början kändes snabbt genomhastade och gick mer in på syntax - vilket med fördel inlärs på egen hand - snarare än tankemönster vid parallell programmering vilket är betydligt svårare att lära sig på egen hand.»
- Möjligtvis laborationerna.»
- Ominstallation av datorer/uppdatering av Xlinx ISE. Väldigt många krasher under labbarna.»
- VHDL-intron.»
- Nya labbhandledare o programvaror där»
- Delar av övningarna enl ovan. Jag hade en annan kurs som var mkt krävande så man fick prioritera bort övningar och föreläsningar ibland.»
- övningarna»

18. Övriga kommentarer

- Den här kursen var mycket givande!»
- Bra kurs, bra och tydliga föreläsningar av Arne Linde.»
- Jag är mycket nöjd med kursen. Bra att tentan var väl anpassad till tiden.»
- Under tentaveckan blir det väldigt mycket plugg och det är också då mycket börjar falla på plats. Ofta dyker det upp frågor, ofta specialfall av metoder och uppgifter som man inte riktigt har förstått. Många andra brukar oftast ha samma fråga eller inte veta svaret vilket tyder på att det är något som har varit oklart eller inte tagits upp i den generella undervisningen. Ingen kritik mot er, detta händer i alla kurser. Jag förslår att man i förväg annonserar och verkligen pushar för ett tillfälle (2-3 timmar) där man kan få komma och ställa frågor och få dessa besvarade, gärna 1-2 dagar innan tentamen. »
- Plus för engagerad föreläsare.»


Kursutvärderingssystem från