ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Byggnadsekonomi och byggnadsorganisation, LBT110

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»5 13%
Godkänt»10 26%
Gott»14 36%
Mycket gott»8 21%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sämsta kursen hittills» (Mycket dåligt)
- Konstigt upplagd kurs där läraren lägger fel tyngd på lektionerna om man jämför vad man ska kunna på tentan..» (Dåligt)
- Har liten förståelse. Fokus ligger på så mycket grejer vilket gör att man inte kan så mycket. » (Dåligt)
- Intressant och rolig kurs som dock kunde lagt mer fokus på tillämpningsövningarna. Samt ändrat tenta datumet. » (Godkänt)
- Svårt att hänga med i början, mycket information, vilket både är en fördel och ibland en nackdel.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Lärandemål

- använda företagsekonomiska grundbegrepp och baskunskaper inom byggområdet såsom
- entreprenörens anbudskalkyler,
- entreprenörens projektlikviditet,
- byggherrens lönsamhetskalkyler,
- optimering av ett företags produktion etc.
- uppbyggnaden av ett företags årsredovisning och tolka ett företags ekonomiska ställning utifrån den
- beskriva byggföretagets placering i det ekonomiska systemet och dess organisations former


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 15%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 44%

Genomsnitt: 3.05

- Går att förstå men kan inte känna igen att vi fått se dem. Samt borde finnas kriterier för vad man ska kunna för Godkänt. Samt ta bort de löjliga systemet 3,4 och 5 då de inte fyller någon som helst funktion eller betydelse. » (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 81%
Nej, målen är för högt ställda»7 18%

Genomsnitt: 2.18

- Dock känns det ändå som att antal HP i förhållande till arbetsbelastningen är ganska många! Skulle kunna vara något lägre!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kunde haft någon introduktions kurs innan denna kurs för att få en djupare förståelse. » (Nej, målen är för högt ställda)
- med tanke på hur dålig undervisningen var så är målen väldigt högt ställda. Att alla elever antas ha höga förkunskaper antas av läraren.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»6 15%
Ja, i hög grad»17 44%
Vet ej/har inte examinerats än»13 34%

Genomsnitt: 3.07

- Skulle gärna se mer konkreta och praktiska moment i kursen. Gästföreläsare? » (I viss utsträckning)
- På gamla tentan ser det ut som att examinationen innehåller massa saker som inte står med bland målen. Saker som jag tycker känns som för högt ställda krav.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Återstår att se, vissa gamla tentor är väldigt lika medan vissa är helt annorlunda. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Inte fått resultat ännu» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»16 42%
Mycket stor»12 31%

Genomsnitt: 2.94

- Missade på tok för många föreläsningar» (Mycket liten)
- Det mesta fick man försöka lära sig på egen hand inför tentan då föreläsningar och datorövningar var svåra att förstå.» (Ganska liten)
- Fått bra förklaringar på föreläsningar samt på tillämpningsövningar. » (Ganska stor)
- Bra information under föreläsningarna, dock aningen mycket vilket gjorde det svårt att ta in allt som sades.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»10 27%
Ganska liten»9 24%
Ganska stor»12 32%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.37

- Köpte faktiskt inte ens boken men fick fyra ändå tack vare gamla tentor!» (?)
- Boken är rätt knepig» (Mycket liten)
- Boken Företagsekonomi 100 öppnade jag inte ens.» (Mycket liten)
- Bok= mycke liten. Exempelsamling= mycket stor.» (Ganska liten)
- Alltid funnit svar man haft i om man ej haft möjlighet att fråga. » (Ganska stor)
- Boken har inte haft så mycket betydelse, men allt annat material och övningar har varit till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Jag har läst kursen med samma böcker på tidigare universitet och kan därmed boken, vet därför att när du väl börjar få ordning på grejerna är den till stor hjälp» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 42%
Mycket bra»21 55%

Genomsnitt: 3.5

- Finns inte material till tentorna ute på pingpong den får man sitter och leta på arkiverade sidor. » (Mycket dåligt)
- Kunde fungerat bättre, välj ett system, inte två och använda. Annars fanns allt där någon stans ute i cybern. » (Ganska bra)
- Inte ett "mycket bra" för det fanns bara en ex-tenta.» (Ganska bra)
- Allt material som behövdes fanns på pingpong, vilket var enda hjälpen för att klara kursen» (Mycket bra)
- Lätt att få tag i Börje, mycket bra. » (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»26 68%
Hög»7 18%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 3.28

- Br med fördelat under hela perioden, så det inte blev en stor "klump" någonstans!» (Lagom)
- Kan satsa mer på småövningar så att tentan inte känns så himla stor och omfattande » (Lagom)
- Tung kurs som kräver mer än grundkunskaper » (För hög)
- Borde splittats upp så man fick vissa Hp på tillämpningsövningarna och att inte allt ligger på tentamen. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 7%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»23 60%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.57

- Enda tillfällena var föreläsningarna och då var det oftast inte möjligt att ställa frågor» (Mycket dåliga)
- I datorsalarna var trycket på Börje för högt. En del uppgifter borde ha förklarats bättre. Speciellt linjär programmering.» (Ganska dåliga)
- Borde lägga in räkneövningar, ta bort de löjliga datorövningarna och lägg in övningar där man får sitta och räkna på problem som mer liknar dem som kommer på tentan, med chans att kunna ställa frågor till läraren.» (Ganska bra)
- Fanns alltid möjlighet på tillämpningsövningarna att ställa frågor. Även på föreläsningar. » (Mycket bra)
- Börje har alltid varit villig att svara på våra frågor, även efter föreläsningar har han stannat kvar en stund.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»28 73%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»22 57%
Hög»9 23%
För hög»6 15%

Genomsnitt: 3.52

- Borde minskas. » (För hög)
- Mycket stressigt! Samhällsplaneringen har tagit upp otroligt mycket tid och utöver det läsa två kurser till är tungt» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tillämpningsövningarna. »
- Dataövningarna och inlämningsuppgifterna»
- Dataövningarna»
- Häftet med räkneexempel»
- Börje!»
- Lärarens upplägg med Power Pointsen. Var bra att man kunde kolla upp föreläsningen efteråt.»
- Börje med mikrofonen, läroboken, övningstillfällerna»
- datorövningar»
- ...»
- Tillämpningsövningarna, de gav mycket! Samt att använda tavlan så pass mycket, hänger bättre med än med bara en massa powerpoints.»
- Föreläsningarnas upplägg»
- Upplägget av kursen samt föreläsaren var duktig»
- Datorövning. Tenta. Tillämpningsuppgift. »
- Övningsuppgifterna»
- Byggekonomin kursens utformning var mycket bra»
- Laborationerna»
- Väldigt bra föreläsningar så ändra inget Börje!!!»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tenta datumet, vem lade tentan 22:e december 14.00? En lördag innan jul, hur stor fantasi har man? Okej 8:30 så man får det ur världen men nu ska man vänta på den till 14:00....tänker inte minst på dem som ska resa hem till Norrland och liknande...»
- Få extentor och nästan alla föreläsningar kl 8 på morgonen.»
- Lite mer teori, En översiktlig föreläsning om den teoretiska delen, begrepp och annat, skulle vara bättre för att se tydligare vad man ska kunna till tentan. det var mer fokus på beräkningar.»
- Man bör ha instuderingsfrågor för att veta vilken teori man faktiskt ska kunna då det är lite vagt.. Man borde lägga in räkneövningar för att hjälpa eleven förstå vad den faktiskt håller på med, för nu lärde man sig bara räkna på ett visst sätt, men har ingen aning om vad jag faktiskt räkna ut, vilket är fel..»
- Instuderingsfrågor bör införas. Jag tycker att kursen var lite för bred, vi gjorde lite för mycket grejer och så förstod man inte hur det hängde ihop. Känns lättare att ta bort något av de vi gick igenom och istället lägga fokus på att öka förståelsen av det vi gör. Jag tycker föreläsningar innehöll för mycket räkning. Man kunde istället ha räkneövningar där vi fick räkna. Och mer teori och förståelse på föreläsningarna. Dataövningarna var till viss del onödiga och borde förändras eller ersättas med räkneövningar istället. »
- Borde finnas räknetillfällen då studenterna får räkna och be om hjälp. Borde också finnas instuderingsfrågor med tanke på att det är så mycket teori som ska pluggas in.»
- kanske någon räknestuga»
- bättre föreläsningar»
- Inför räknetillfällen där man har chans att ställa frågor på räkneuppgifterna som man inte förstått. »
- Lite kortare powerpoints»
- Kurslitteraturen, en bättre bok eller ingen alls»
- Linjär programmerings uppgiften. »
- inget »
- Litteraturen»
- Kanske något högre arbetsbelastning!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Helt okej kurs med en engagerad lärare som är lika villig som vi studenter att lära sig, första gången jag upplever detta på Chalmers. Annars brukar det bara vara att de läraren säger är lag och kan inte vara fel, läraren i denna kurs verkar dock kunna ta till sig och vilja förbättra/utveckla kursen. Men det värsta är som sagt tenta datumet, inte rimligt att lägga en tenta då. Måste finnas lösningar att ändra tentadatumen. »
- Börje är jättebra!»
- Jätteviktigt att detta finns med hos byggingenjörerna och vi borde ha mer, ekonomin spelar större roll än vad många tror. »
- Inte en enda föreläsning inställd! Skönt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från