ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1-2 12/13 Väg- och trafikteknik, LBT071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»16 48%
Gott»13 39%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Otydliga och förvirrade lärare!» (Dåligt)
- Med snudd på dåligt. Finns mycket att förbättra etc. » (Godkänt)
- Trevlig kurs med underhållande lärare.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45


Lärandemål

- beskriva de steg som erfordras för att planera och bygga en väg på ett miljöanpassat och hållbart sätt och känna till det svenska vägväsendet och väglagstiftningen
- välja utformning i plan och profil samt dimensionera tvärsektionen för ett vägprojekt med hänsyn till trafikmängder, geografiska och geologiska förutsättningar
- ge exempel på lämpligt produktionssätt för ett vägprojekt avseende materialhantering
- beräkna massor och deras disposition i väglinjen
- rapportera tekniska arbeten muntligt och skrifligt


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 27%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 42%

Genomsnitt: 2.81

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- I förhållande till hp. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 35%
Ja, i hög grad»18 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.7

- innehöll en hel del som ej behandlats på föreläsningar och övningstillfällen.» (I viss utsträckning)
- Om man har instuderingsfrågor och läraren säger att det endast är den teorin som kommer på tentan så tycker jag det är riktigt dåligt när det kommer frågor man aldrig hört talats om...» (Ja, i hög grad)
- Inte fått resultatet ännu» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.48

- Dålig utformning på föreläsningarna, osammanhängande.» (Mycket liten)
- Vid räknetillfällen har läraren hela tiden lärt ut fel och de olika lärarna i kursen har inte haft bra kontakt och därmed lärt ut fel och olika saker till oss. Detta är extremt förvirrande!!!» (Mycket liten)
- Mycket har handlat om att repetera själv. » (Ganska liten)
- Övningsledarna var väldigt dåliga. Dels att de lärde ut fel ibland och dels att de kändes väldigt osäkra.» (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»10 30%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»11 33%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.33

- Gamla tentor allt jag behövde» (Mycket liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»15 45%
Mycket bra»15 45%

Genomsnitt: 3.36

- Näst emellan ganska bra och ganska dåligt. Mer struktur vore bra på kurshemsida dock fanns det mesta där på pingpong. Samt bra om ansvarig lärare/examinator antingen svarar på pim eller mail och inte bara struntar i dem om man skickar det....svårt och få kontakt annars och hjälp....» (Ganska bra)
- Rörigt på kurshemsidan, använd mappar!!!» (Ganska bra)
- Lite rörig kurshemsida på pingpong. » (Ganska bra)
- Instuderingsfrågor har varit bra» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 15%
Lagom»24 72%
Hög»2 6%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.03

- eventuellt lite många delmoment, uppgiften, presentation, instuderingfrågor, föreläsningar och en tenta. på 4.5 Hp» (Hög)
- 4,5 hp och inlämingsuppgift, grupprapport, grupp muntlig redovisning och tenta. Känns lite väl mycket och göra för 4,5 hp jämfört med andra kurser och annat...7,5 hade kännts mer rimligt. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»6 18%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»12 36%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.36

- Mycket rördes ihop och lärdes ut fel som i efterhand fick rättas till. Vilket ledde till att man ibland inte "vågade" fråga för att få lära sig fel..» (Ganska dåliga)
- Den bristande kunskapen gjorde att det var svårt att veta vem man egentligen skulle lite på. Vid vissa frågeställningar fick man inte heller svar på det man frågat utan examinatorn har på ett sätt försökt försvara sig och pratat om något helt annat.. Man ska ju inte behöva stå och hävda sig så när en elev frågar om hjälp!» (Ganska dåliga)
- Snälla och bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Snabba svar på mail. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»26 78%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

- Vi har fått undervisa varandra för att föreläsningarna varit så undermåliga.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 45%
Hög»12 36%
För hög»5 15%

Genomsnitt: 3.63

- Har läst ekonomin tidigare» (Lagom)
- Det har varit otroligt tungt att kombinera Samhällsplaneringen som tagit oerhört mycket tid med två kurser till. Väg och trafikteknik har känts som en väldigt abstrakt och flummig kurs med dålig undervisning.» (Hög)
- Ej på grund av denna kurs.» (För hög)
- För mycket med ett STORT projekt och två andra tentor» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena var bra»
- Rapporten men förbättra så den blir mer seriös. Lägg mer vikt på den och ta bort tentamen så kan det nog bli mer kvalité på dem.»
- Gunnar»
- ALLT finns på pingpong. Det är underbart!»
- Räkneövningarna, dock bra om man har lektion om det man ska gå igenom på räkneövningen innan.»
- Powerpoints, läroböcker, övningstillfällen, inlämningsövningar»
- Räkneövningarna med gamla elever»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sprida ut föreläsningarna mer under lp2. En månad mellan sista föreläsningen och tentan är för lång tid.»
- Tentamen eller ta bort någon annan del. »
- Att endast instuderingsfrågor och räkneuppgifter skall vara grund till tentan. »
- Övningsledarna.»
- Lite tydligare instruktioner på skriftliga uppgiften och kanske lite mer räkneuppgifter att göra emellan räkneövningarna. Nu hade vi inte så många fler än de som vi gick igenom på lektionen.»
- Bättre struktur och mer relevant information på föreläsningarna, fler övningstillfällen med chans till frågor.»
- Tycker att första periodens arbete med muntlig och skriftlig redovisning kändes lite onödig, gav inte så mycket.»
- Ha ordentliga lärare och speciellt på räknetillfällena. Sen måste övningsledare och examinator prata med varandra om vad de ska gå igenom, hur och när de ska gå igenom det! »
- Instuderingsfrågorna, lägg hellre till några extra så man vet att man pluggar på rätt saker.»
- Övningsledare bör var lite mer säkra, några av övningarna var väldigt otydliga. »
- Bättre (mer kompetenta) övningsledare»
- Bättre koll på instuderingsfrågorna»
- Bättre övningsledare som lär ut rätt saker och faktiskt är kunniga inom ämnet.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Kul kurs som åter igen inte ges rätt möjligheter till att bli en bra kurs. Kunde blivit så mycket bättre när det är ett såpass intressant och roligt ämne ändå. Chalmers lever inte alls upp till mina förväntingar på hur deras kurser/utbildningar skulle vara. Finns mycket att jobba på, dags för vissa förändringar/förnyingar? Samma gamla banor funkar inte alltid bäst. »
- Bra kurs men kunde varit lite tydligare under tiden, med vad som är bra att lägga större vikt på och vad som är mindre nödvändigt av allt material som delas ut (kompendier och liknande)»
- God Jul och Gott Nytt År!»
- Jag gillar Gunnar. Han är mysig!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från