ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Computer aided design, LBT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 8%
Godkänt»14 41%
Gott»12 35%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I och för sig bra att det var mycket på egen hand, men man fick inte direkt ågra klara instruktioner för hur man skulle göra. Specifikt på den avslutande Revit-uppgiften där videon många gånger var missvisande för slutprodukten.» (Dåligt)
- Kursen har varit bra ibland, men de satans jobbiga videona som man måste se på hela tiden är ofta knapphändiga till VARFÖR man gör en viss sak och så går det knappt att höra vad han säger i dom. Dessutom kan jag inte se filerna på min vanliga hemmadator hur mycket skit jag än installerar. Lägg istället upp videona på någon vanlig streamingsajt är mitt tips, och spela in med en bättre mic.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55


Lärandemål

-producera och förklara ritningar i 2D.
-skapa husmodeller i ett 3D BIM-system.
-rekonstruera tidigare lösningar för förändringar i redan producerade ritningar och modeller.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 27%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 33%

Genomsnitt: 2.72

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

- Har inte sett dom så vet ej. Men nog har jag lärt mig mycket alltid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om man inte kommer direkt från gymnasiet är kursen i förhållandet till poängen relativt tung.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 37%
Ja, i hög grad»16 55%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.68

- det beror ju på vem som rätta....» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»14 43%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.65

- Undervisningen var väl i princip noll.» (Mycket liten)
- Alldeles för rörigt upplagt.» (Ganska liten)
- vilken undervisning» (Ganska liten)
- Dåligt med undervisning, fick bara ett par papper och några dåliga videos att titta på...» (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»18 54%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.78

- har inte haft någon annan litteratur.» (Mycket liten)
- Videon kunde ha gjorts bättre med bortklippta sekvenser (där handläggaren gör fel) och tydligare instruktioner. Uppdatera den. » (Ganska liten)
- Ett kompletterande kompendie i REVIT behövs. Samt mer förklarande vad de olika verktgen gör. » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»13 39%

Genomsnitt: 3.24

- det går inte att skicka in de kompletterade uppgifterna i efterhand. Konstigt, då den sista uppgiften i kursen skulle vara inlämnad efter sista lektionstillfället.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»25 75%
Hög»5 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Man hinner inte lära sig så mycket under två lektioner CAD/tre lektioner Revit. Hade varit trevligt med lite längre kurs.» (Låg)
- Egentligen lagom med tanke på kursen poäng men för de som inte haft någon tidigare erfarenhet utav cad, kombinerat med de mindre bra undervisningarna ledde till högre arbetsbörda än väntat.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»13 39%
Mycket bra»16 48%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- När man ställer en fråga så är inte svaret "Tänk lite och testa dig fram" det man vill höra. Antagligen har man redan reviderat olika lösningar och kört fast, då vill man bli vägledd.» (Ganska dåliga)
- Man fick hjälp beroende på vem som stod i salen, vissa hjälpte direkt och vissa tog det en kvart bara för att de ska märka att man behöver hjälp. välj gärna mer glada och villiga personer, så att man känner att de finns för att de vill hjälpa.» (Ganska dåliga)
- På plats fick man mycket hjälp. Via mejl desto mindre.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 33%
Mycket bra»18 54%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 64%
Hög»10 29%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.41


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker CAD-delen var tydlig och välplanerad. Gillade dock inte Revit då man lyssnade på videos, var ibland svårt att följa hans steg. »
-
- De 4 timmar långa lektionerna med elevlärare.»
- Att, studenter som läst kursen nygligen är med och hjälper till på övningstillfällerna»
- Fortsätta arbeta mycket på egen hand.»
- Kursen borde vara mer övergripande och inte bara 3 poäng.»
- vet ej.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre undervisning och hjälp på lektionerna. Att låta äldre elever hålla i kursen ger inte riktigt någon pedagogik.»
- Ändra Revit inlärningen mer åt CAD hållet.»
- Kompndie för att komplettera REVIT-filmer samt mer förklarade delar om vad de olika verktygen REVIT gör. »
- Om språkutbytet med Taiwanesiska studenter skall vara meningsfullt bör det integreras mer med kursen. Peer responce på exam presentation skulle kunna vara ett alternativ. »
- Tycker övningsledarna i viss mån var oengagerade. De gav inte hjälp utan man fick pröva sig fram och lära sig på egen hand. Hade varit bättre om de gick igenom på tavlan eller liknande hur man skulle göra, nu satt alla och väntade på hjälp och de hjälpte flera personer med liknande fråga var och en. Det var även lite oklart vad som skulle vara med i redovisningarna och inte.»
- Fixa nya videor.»
- Väldigt otydliga instruktioner. Speciellt i tredje inlämningsuppgiften där materialet vi fick var minst sagt tvetydigt. Kändes väldigt oprofessionellt.»
- Instruktionsvideon i Revit kan klart förbättras.»
- Lärarna bör tänka på att rätta på samma sätt. Någon lärare gav godkänt på något som en annan lärare ville ha komplettering på.»
- ni rättar väldigt olika vilket gör att det inte blir rättvist för oss studerande»
- Längre kurs, mer innehåll. känns fortfarande som man inte kan något i programmen bara för att man gjort ett par uppgifter. Vore bra om de gick igenom det mer, och kanske visade på en projektor i programmet.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från