ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1-2 12/13 Byggteknik, VHU501

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 3%
Gott»21 65%
Mycket gott»10 31%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En mycket bra kurs med suveräna föreläsare!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.28


Lärandemål

Redogöra för olika husbyggnadsdelars generella byggnadstekniska funktioner. Bedöma och dimensionera olika husbyggnadsdelar för att uppfylla fukttekniska och värmeisoleringstekniska funktionskrav. Presentera sina resultat muntligt och skriftligt.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 54%

Genomsnitt: 3.03

- Jag har nog sett dom men kommer inte ihåg kursmålen.» (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»25 89%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.96


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»10 32%
Mycket stor»19 61%

Genomsnitt: 3.54

- Ingemar har alltid vart tydlig med att han bistår med hjälp i princip när som helst! » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.41

- Dålig kurslitteratur, jobbigt att läsa, mycket stavfel och kostigt skriven bok. » (Ganska liten)
- Boken Tillämpad byggnadsfysik har varit väldigt användbar men kompendiet som jag inte minns vad den heter har jag knappt använt. Det kanske borde ses över om den är nödvändig eller om innehållet bör ändras så den blir mer relevant» (Ganska stor)
- Något "rörig" kursbok, men annars ok. Gillade hemräkningsuppgifterna» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»16 51%

Genomsnitt: 3.51

- Bra med hemuppgifter och extrauppgifter» (Ganska bra)
- Tydligt och bra!» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 45%
Hög»15 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.61

- Den var ganska hög i början medan den var låg i slutet» (Lagom)
- Ibland lite för hög tycker jag. hemräkniingsuppgifterna tog väldigt lång tid. Vi fick sitta kvar i skolan till 22-22.30 ibland» (Hög)
- Mycket tid och energi krävdes för vecko-övningsuppgifterna. Å andra sidan lärde behövde man inte plugga lika mycket till tentan om man väl lärt sig övningsuppgifterna.» (Hög)
- Första halvan av kursen (lp 1) var högt belastad. Andra halvan inte alls.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»10 32%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.54

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Inför de sista uppgifterna blev vi placerade i grupper av läraren. Det var ganska blandat i hur grupperna såg ut. I min grupp fanns två som inte klarade tentan vilket medförde stor arbetsbelastning för oss två andra. Tänkvärt att fördela de som har haft svårt för kursen så att det inte blir övervikt i någon grupp.» (Ganska bra)
- Lite svårt att göra alla nöjda när man inte väljer grupparbeskamrater själv, men också kul att jobba med de man kanske inte skulle välja annars.» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 48%
Hög»15 48%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.54


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt, ser inte att någonting behöver förändras.»
- En humoristisk undervisning. Gav mig många roliga stunder i pluggets allvar.»
- Dimensionering utav ett hus, lärde sig mycket på det. Plus att det var roligt»
- Hemräkningsuppgifter, grupparbete (läsperiod2)»
- Bra upplägg inget att anmärka på.»
- Uppgifterna som vi hade i första läsperioden, de gjorde att man klarade av tentan lättare»
- Hemuppgifterna.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett uppdaterat PM från dag 1.»
- Inför tentan diskuterades endast beräkningsförslag till uppgifter, själva teorin föll helt i glömska. Även om vi gått igenom det på lektionerna så var det väldigt svårt att under tentatillfället veta hur mycket man skulle skriva för att uppnå full poäng.»
- Kanske förändra seminarieuppgiften»
- Eventuellt SI pass under den läsperiod 1 tull Hemräkningsuppgifterna.»
-
- Kompendiet är som sagt kanske inte nödvändig»
- Mer strukturerade och tydliga instruktioner för t ex hemräkningsuppgifterna och konstruktionsuppgiften.»
- gå igenom teoriuppgifter innan tentan, bara så man har koll på hur de ser ut och hur man ska svara på dem»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Tycker det var bra med konsultationstid för grupparbetet i lsp2 samtidigt som det inte krävdes några direkta inlämningar där i efterhand.»
- Kursen i sig är bra, men jag tycker den borde ligga någon annan stans under studietiden. känns onaturligt att börja räkna på fukt genom väggar innan man ens lärt sig "vad en vägg är". kanske vore bättre att ha kursen i ex. lp 4.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.28
Beräknat jämförelseindex: 0.82

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från