ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2_12/13_Byggnadskonstruktion, LBT643

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-23
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
21 svarande

1 4%
1 4%
7 33%
9 42%
3 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- kändes nästan som en 7.5hp kurs trots att den bara var 4.5hp. Kanske kunde tagit bort någon av inlämningsuppgifterna för att göra den lite lättare»
- Väldigt stor arbetsbelastning på en kurs på endast 4.5 poäng»
- Kursen krävde alldeles för stor arbetsinsats i jämförelse med poängen man får för den. »

Kursens mål var tydliga
21 svarande

1 5%
1 5%
5 26%
7 36%
5 26%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.73

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
21 svarande

0 0%
1 5%
3 16%
9 50%
5 27%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
20 svarande

0 0%
1 5%
5 26%
7 36%
6 31%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.94

Kursen kändes angelägen för min utbildning
20 svarande

0 0%
1 5%
2 10%
7 35%
10 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.3

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
20 svarande

0 0%
0 0%
4 20%
5 25%
11 55%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.35

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Exemplen»
- Bra upplägg med inlämningsuppgifter som man samtidigt lärde sig exemplena på!»
- Allt»
- Alla föreläsningar, studiebesöket och inlämningsuppgifterna.»
- steve!»
- Inlämningsuppgifterna»
- Att de olika övningsexemplena gås igenom tillsammans på ett bra sätt som jag tyckte ledde till en ökad förståelse! Och även att de då delas ut under en viss lektion där det sedan gås igenom så att man ser sammanhanget av det hela och kan förstå lättare vid inlärningsprocessen.»
- Kanske räcker med räkneövningarna och skippa tentan? Räkneövningarna tog upp tillräckligt med tid som det var och man lärde sig ändå vad det handlade om.»
- Exempel på genomgångar»
- Konstruktionsuppgiften»
- genomgångarna var tydligt kopplade med uppgifter »

4. Saknade du något i kursen?

- Allt»
- Mer teoretisk del angående förståelsen om hållfasthet.»
- En mer grundläggande förståelse för att det kändes som att det ibland blev väldigt rakt på och att det då blev svårt för vissa av oss att hänga med eftersom det grundläggande informationen, faktan och förståelsen inte fanns där.»
-
- övningstillfällen »

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Gråzonen med vad man får göra med materialet mad får ha med sig till tentan bör justeras till att man ej får ha några som helst anteckningar utan endast de utdrag som man blivit tilldelad. Markeringar bör ses som tillräckligt. Det tror jag skulle göra att man i större utsträckning skulle försöka lära sig vad som stod i häftena och därmed förstå konstruktionsmomenten bättre.»
- Arbetsbelastningen är alldeles för stor för en kurs på 4,5 högskolepoäng!!! Två massiva inlämningsuppgifter och en tenta var alldeles för mycket. Lärarens system på teori delen på tentan bör ändras, det var alldeles för rörigt med ett konstigt poängsystem med massa minuspoäng och beroende på hur många rätt man fick på på tentan så omvandlas det till poäng. »
- Gå in mer ingående varför man beräknar som man gör.»
- ändra systemet för poängräkning på del 1 av tentan. Känns konstigt och ogenomtänkt»
- Jag tycker att inlämningsuppgiften stomme ska vara individuell»
- Det blev för mycket arbete med så många olika uppgifter plus en tenta!»
- Arbetsmängden! Den varpå tok för hög med både tentamen och 2 stora inlämnngar varav den ena var väldigt stor. Detta gjorde att det var väldigt svårt att hänga med och börja plugga inför tentan i tid men också att det blev väldigt stressigt och jobbigt! Även om man lärde sig väldigt mycket av att göra dessa 2 innan tentamen blev det lite väl mycket för mig personligen för en kurs på de poäng som den är på!»
- Teoridelen på tentan, poängsystemet på flervalsfrågorna är onödigt krångligt. Svårt att plugga till, bidrar inte till ökad förståelse för ämnet. »
- Vara tydligare med vad som är obligatoriskt. Ett studiebesök var obligatoriskt men detta gjordes inte klart för eleverna. Föreläsningarna var inte obligatoriska men missade man en föreläsning var det svårt att klara av övningsuppgifterna som var obligatoriska i kursen.»
- Det är tyvärr för stor arbetsbelastning i kursen i förhållande till antal hp. Föreläsningarna får mer än gärna läggas på en lättare nivå där det tas hänsyn till om alla hänger med eller inte.»
-
-

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Steve är duktig på att förklara så man förstår.»
- Det skulle räcka med endast inlämningsuppgifter då det krävdes relativ stor arbetsinsats till tentamen. Då det endast är 4,5 HP så borde det antingen öka eller så borde man minska så att det endast räcker med inlämningsuppgifter.»
- Studiebesöket var bra, men ledaren jag hade verkade inte veta vad han skulle visa eller säga på rundvandringen i byggnaden. »

Föreläsningar
20 svarande

2 10%
OK»6 30%
8 40%
++»4 20%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.7

Övningar/övriga lektioner
20 svarande

0 0%
OK»2 12%
10 62%
++»4 25%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 3.12

Att få hjälp och svar på frågor
20 svarande

1 5%
OK»3 15%
8 40%
++»8 40%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.15

Kurslitteratur och annat kursmaterial
20 svarande

5 26%
OK»6 31%
4 21%
++»4 21%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.36

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
16 svarande

0 0%
OK»5 31%
9 56%
++»2 12%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.81

Projektarbete i grupp
19 svarande

0 0%
OK»2 12%
12 75%
++»2 12%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3

Muntlig redovisning
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Tentamen
19 svarande

1 5%
OK»4 22%
7 38%
++»6 33%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3

Hemtentamen
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Dugga
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
17 svarande

0 0%
OK»3 23%
5 38%
++»5 38%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 3.15

Studiebesök
19 svarande

3 17%
OK»5 29%
3 17%
++»6 35%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 2.7

Gästföreläsare
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
17 svarande

1 8%
OK»4 33%
4 33%
++»3 25%
Vet ej/ Ingick ej»5

Genomsnitt: 2.75

Feedback vid examination
16 svarande

0 0%
OK»1 33%
1 33%
++»1 33%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 3

Laborationer
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

Annat
15 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Utmärkt kursadministration! »
- Som tidigare nämnt, för hög arbetsbelastning för att vara en kurs på bara 4.5 poäng. Tentan kan skippas. Göra klart att studiebesöket är obligatoriskt. Detta nämndes aldrig på någon lektion, inte ens när tider för studiebesöket delades ut.»
- Som sagt ta bort något inlämningsmoment och gärna långsammare genomgångar eftersom det ofta var väldigt svårt att hinna med.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.57
Beräknat jämförelseindex: 0.64

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från