ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP2_12/13_Affärsjuridik, BMT025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-23
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
22 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
12 54%
9 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Intressanta föreläsningar med bra exempel på hur juridiken fungerar i praktiken.»

Kursens mål var tydliga
22 svarande

1 5%
0 0%
2 10%
12 63%
4 21%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.94

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
22 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
10 52%
8 42%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.36

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
22 svarande

0 0%
5 23%
11 52%
3 14%
2 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.09

Kursen kändes angelägen för min utbildning
22 svarande

0 0%
0 0%
3 13%
8 36%
11 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.36

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
22 svarande

0 0%
1 4%
11 50%
7 31%
3 13%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.54

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Mats! »
- Övningsuppgifter på lektionstid»
- Mats är en kunnig och bra lärare som tar in relevanta exempel och är mycket tydlig.»
- Allt.»
- Genomgång av uppgifterna under föreläsningstid»
- Innehållet var väldigt bra med fokus på rätt saker! Bra med lagboken som kursmaterial då det var en bra grund! Genomgång av övningsuppgifter tillsammans var ett bra inslag!»
- Mats Eriksson»
- Föreläsningarna »
- givande föreläsningar »

4. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- "Fokus" på de viktigaste bitarna. Kändes inte helt relevant att ta med arbetsrätt i en affärsjuridikskurs»
- Fler timmar att diskutera övningsfrågorna.»
- Facit till gamla tentor och uppgifter»
- Hur det är relaterat till det vi kanske kommer jobba med i framtiden och den branschen, även om det kanske är svårt kan man försöka förklara hur det hänger samman då de olika områderna presenteras.»
- Løsningar till gamla tentauppg.»
- Fler övningsuppgifter eller liknande»
- mer övningsexempel »

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Nej, Jättebra kurs»
- Enklare frågor till tentamen. Även fast man hade pluggat mycket så var frågorna väldig kluriga på det sättet att det var svårt att lära sig vad man skulle svara innan. »
- Om det ska vara 4 timmars-pass i fortsättningen är det bra att blanda övningsfrågor och föreläsning under dessa pass. Svårt att hålla koncentration i 4 timmar annars om det bara blir föreläsning.»
- I slutet blev det tajt med tid då de områden som behandlades i början av kursen hade vi gått igenom väldigt ordentligt vilket var bra men det gav oss väldigt lite tid för oss till de sista områdesämnena men också till repetition och enomgång av uppgifter vilket jag tyckte var dåligt och kanske ska ses över till nästa år.»
- Nej»
- Om det ska vara av stor tyngd att man ska kunna altiebolagslagen samt de andra lagarna vi gick igenom de sista lektionerna så önskar jag att det lades mer tid på det , det blev bara rörigt när de gick igenom det så fort och ytligt. »
-
- övningstillfällen att jobba med frågor och paragrafer »

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Önskar att mer fokus kunde läggas på lvningat för de ger väldigt mycket! »

Föreläsningar
22 svarande

0 0%
OK»0 0%
7 31%
++»15 68%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.68

Övningar/övriga lektioner
22 svarande

0 0%
OK»2 11%
8 44%
++»8 44%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 3.33

Att få hjälp och svar på frågor
22 svarande

0 0%
OK»5 22%
8 36%
++»9 40%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.18

Kurslitteratur och annat kursmaterial
22 svarande

2 9%
OK»5 22%
9 40%
++»6 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.86

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»1 100%
Vet ej/ Ingick ej»18

Genomsnitt: 4

Projektarbete i grupp
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»18

Genomsnitt: 3

Muntlig redovisning
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

Tentamen
21 svarande

0 0%
OK»4 20%
8 40%
++»8 40%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.2

Hemtentamen
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

Dugga
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
20 svarande

0 0%
OK»1 8%
5 41%
++»6 50%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 3.41

Studiebesök
19 svarande

0 0%
OK»1 100%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»18

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

Feedback under kursens gång
19 svarande

0 0%
OK»5 62%
2 25%
++»1 12%
Vet ej/ Ingick ej»11

Genomsnitt: 2.5

Feedback vid examination
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

Laborationer
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

Annat
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»19

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Väldigt bra föreläsningar och Mats var väldigt duktig!! Om man tar några övningsfrågor varje föreläsning, vore det kanon!»
- Jag tycker det var väldigt dåligt av läraren att vi ALDRIG fick ordentliga raster! Under en 4 timmars föreläsning är det oerhört viktigt att man får sina 15 minuter när det är dags men vi fick väldigt oregelbundna pass och ofta fick vi bara 5-10 minuters rast fast vi sa att vi ville ha 15 som vanligt. Jag tycker även att mer tid bör läggas på att tillsammans gå igenom övningsuppgifter, vi fick göra några men det borde finnas mer tid till det då det är väldigt lärorikt. »
- Mycket bra och relevant kurs. »
- Mats är grym! Oerhört kul och inspirerande med en så kunnig och allmänbildad föreläsar som dessutom verkar gilla att föreläsa och lära ut!»
- Vettig kurs! Borde ingå i master dcpm»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.36

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.36
Beräknat jämförelseindex: 0.84

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från