ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Industriell ekonomi, LMT965

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»8 38%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»5 23%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.38

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»2 9%
50%»2 9%
75%»7 33%
100%»10 47%

Genomsnitt: 4.19

- Fruktansvärt dåligt schema. Det är svårt att lägga en heldag bara för att åka till skolan och gå på 1,5 h föreläsning mitt på dagen. Har jobbat heldag istället.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 42%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»12 63%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.73


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»6 28%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»4 19%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.28

- jag har inte varit på så många föreläsningar.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var tråkiga och opedagogiska. För många upprepningar och för få bra exempel. Föreläsaren var mycket monotom i rösten och det var svårt att lyssna just därför.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.76

- Jag har använt internet.» (Ganska liten)
- Kursmaterialet kunde varit billigare. +1000:- för en kurs är alldeles för mycket!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.28

- Bättre och utförligare lösningar på de gamla tentorna är att uppskatta! Att i facit referera till en uppgift i Möllers Övningsbok, som varken innehåller lösningar eller facit, är verkligen inte att föredra!» (Ganska bra)
- har ej använt hemsidan. fick myckt material utdelat» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»9 42%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.61

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 23%
Lagom»11 52%
Hög»5 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»8 38%
Hög»8 38%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.71


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 23%
Godkänt»7 33%
Gott»6 28%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.33

- Detta ämne kunde ha varit mycket mer intressant om det hade varit upplagt på ett mer inspirerande sätt.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehåll»
- övningarna»
- Ekonomidelen, tillräckligt som det är.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer informativa och pedagogiska föreläsningar så att man lär sig något på dessa! Anteckna mer och utföligare på tavlan och stå inte bara och prata om overheadbilder! När nästan ingen i klassen orkar lyssna eller ens anteckna så är det illa...»
- Mer aktiva övningar m.m. tack, mindre rent föreläsande, man lär sig inte detta ämne på det sättet.»
- Ta mer verkliga exempel. Koppla olika modeller och metoder mot verkliga företag ännu mer.»
- Sättet att föreläsa, inte bara stå och mala och säga exakt samma sak som står på oh. Ge exempel och ha inte samma röstläge hela tiden, då somnar folk.»
- Du kan ev använda lite färre overhead»
- Mera skriva på tavlan, mindre Over-Head»
- Organisationsdelen är lite stor, eller uppfattas stor, och är lite svår att ta in. Kanske koncentrera sig på de viktigaste delarna istället för att försöka ge sig på på hela området.»

16. Övriga kommentarer

- Bra med föreläsningar och övningar varvat, för då får man chans att fråga.»


Kursutvärderingssystem från