ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 1-2 12/13 CAD och programmeringsteknik, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-01-27
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

43 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»10 23%
Godkänt»12 27%
Gott»14 32%
Mycket gott»5 11%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ang. CAD: Är mycket missnöjd med kursens upplägg. Under datorövningarna får vi olika information av de olika övningsledarna, det finns inga tydliga betygskriterier eller mål på inlämningsuppgift 2. Matlab: några övningsledare var rentav otrevliga mot elever.» (Dåligt)
- Dåligt upplägg med dåliga föreläsningar, dåliga anslag i Ping Pong och väldigt många olika åsikter från personer som ska kunna svara på frågor om kursen, exempelvis föreläsare.» (Dåligt)
- Dåliga kriterier» (Dåligt)
- Svårt att ge ett betyd då kursen har två så pass separata moment som fungerat väldigt olika. Det är mycket som fungerat dåligt på båda delar i kursen.» (Dåligt)
- Matlab delen av kursen var utmärkt. Men CAD-delen måste vara bland det luddigaste jag varit med om. Gick för långsamt på övningarna, så blev snålt med tid i slutet, som var den viktigaste delen för att få ett bra betyg. Var även riktigt dålig information. Men som sagt, matlab-delen var utmärkt.» (Dåligt)
- Extremt förvirrat upplägg från början till slut. Oklart vad som krävdes av mig. (På CAD-delen) Matlabkursen tyckte jag bättre om.» (Dåligt)
- Dålig struktur, inget samanhang» (Dåligt)
- Underligt att ha CAD och programmering i matlab som damma kurs med ett betyg. » (Godkänt)
- Cad delen var bra matlab mindre bra» (Godkänt)
- CAD-undervisningen var väldigt bra, matlab-undervisngarna var inte alls bra. Där var man tvungen att lära sig allt i princip själv och föreläsningarna gav inte mig någonting. Att sedan kombinera dessa två helt skilda ämnen i en kurs är för mig helt obegripligt och väldigt orättvist mot många.» (Godkänt)
- Matlab delen var bra, CAD biten mindre så» (Godkänt)
- CAD delen borde utgöras av fler timmar i datorn istället för föreläsningar, då det är då man faktiskt lär sig hur programmet fungerar. Kursen borde också delas upp i två olika kurser, en på 4.5 hp som heter Programmeringsteknik och en 3 hp som heter CAD. De två delarna har så skilja karaktär att det är orättvist att någon som är duktig på programmering ändå kan få en trea i slutbetyg eftersom de misslyckas med det betygsavgörande momentet i CAD. Speciellt när betygsättningen inte riktigt fungerade som den skulle i CAD momentet. » (Godkänt)
- Kul men hade lika gärna kunnat göra den på egen hand. All inlärning skedde på egen hand, speciellt MATLAB-delen. Jag är väldigt intresserad av 3D-modellering och ser gärna mer av det på V. » (Gott)
- Jag tycker mig ha fått en god uppfattning om både Matlab och revit(i den mån vi har arbetat med det), och ser framemot attarbeta mer konkret med de båda programmen(som verktyg).» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.23


Lärandemål

CAD:
- Kunna bygga enklare 3D-modeller med ett BIM-vektyg
- Kunna komplettera modellen med 2D- information bl.a för att upprätta ritningar på planer, elevationer och detaljer.
- Uppnått sådan insikt i ritningsförståelse och skissmetodik att enklare rumsmiljöer kan uttryckas i 2D med penna och med datorverktyg
- Vara orienterad om möjligheterna med CAD i projekteringsprocessen.

Programmeringsteknik:
- Vara väl förtrogen med grunderna i Matlab.
- Kunna skriva mindre program i Matlab.
- Kunna tolka och modifiera färdiga Matlabprogram.
- Kunna presentera relevanta resultat lättöverskådligt som output från program.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 20%
Målen är svåra att förstå»6 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 27%

Genomsnitt: 2.72

- Dvs, jag hade inte sett dem innan kursutvärderingen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursens mål är väldigt diffusa» (Målen är svåra att förstå)
- Målen i Matlab och kursen som helhet är tydliga men för uppgift 2 fanns inga bra instruktioner alls.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag tyckte jag gjorde allt som krävdes men tydligt var inte det gott nog. ALLA föreläsare/övningsledare gav olika direktiv. (Fortfarande, gäller endast Cad-delen. Matlab var bra och tydligt!)» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- åter igen CADen kunde varit bättre » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tydliga mål, tyvärr brukar jag inte tänka så mycket på målen eftersom de brukar vara så otydliga. Men sedan jag började på Chalmers har jag förstått att målen ofta är konkreta och bra så i fortsättningen ska jag titta mer på målen. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tycker att det sista Matlab-målet ser lite krångligt ut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»33 86%
Nej, målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 2.13

- Jag har ritat i Revit förut så för mig var det inga problem att hänga med. Jag kan däremot tänka mig att det är stressigare för dem som aldrig sett liknande program tidigare. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Med olika information och felaktiga uppgifter på Ping Pong blir det svårt att förstå sig på och uppnå målen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Dåliga föreläsningar i Matlab som inte gav något över huvudtaget, dåligt för de som inte är kunniga i programmering...» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 37%
Ja, i hög grad»22 55%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.62

- Programmeringsdelen testade kunskaperna väl, men CAD-delen testade ingen form av kunskap. Otydliga anvisningar inför slutuppgiften det kändes som ett lotteri med betygen.» (I viss utsträckning)
- Inlämningsuppgift 2 i revit är inte en prövning som håller standarden för studier på denna nivå. Den var ett stort skämt med vilseledande information och usla föreläsare. » (I viss utsträckning)
- Tentan och inlämningsuppgifterna i matlab tyckte jag testade målen. I CAD tycker jag att det var väldigt tråkigt att bara ett moment betygsattes. Man borde verkligen få minst en mer chans på någon mer uppgift.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker frågans svar skiljer för de två kursmomenten. » (I viss utsträckning)
- Den stora CAD-redovisningen tycktes i slutändan bara bero på ritningstekniken, vilket INTE framgick när slutuppgiften presenterades. Jag tycker inte den uppgiften representerade lärandemålen.» (I viss utsträckning)
- Matlab, JA i hög grad. CAD, nej, eftersom jag aldrig förstod vad som krävdes av mig och vilka mål det var.» (I viss utsträckning)
- Matlab - Ja CAD - Inte alls» (I viss utsträckning)
- Tentan hade mkt kommandon som läraren inte har gått igenom eller ens nämnt, dessutom fanns de inte heller i boken.» (I viss utsträckning)
- CAD examinationen hade väldigt luddiga betygsmål. Svårt att förstå vad som krävdes för överbetyg. » (Ja, i hög grad)
- Matlabexaminationen ja, CAD var ärligt talat bedrövlig. Rättningen sköttes pinsamt dåligt.» (Ja, i hög grad)
- Fick göra egen modell. Detta var väldigt lärorikt.» (Ja, i hög grad)
- Den första läsperioden av kursen testade mina kunskaper(Matlab-tentan) men dock inte CAD inlämningen...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»10 23%
Ganska liten»20 46%
Ganska stor»8 18%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.18

- Hade varit hjälpsamt att ha genomgångar under övningsillfällena i matlab. Detta fungerad bättre under den perioden vi läste CAD. » (Mycket liten)
- För programmeringstekniken var undervisningen så gott som överflödig. Naturligtvis hade jag velat ha givande undervisning men så som den såg ut lärde jag mig i princip inget utav den utan fick läsa och testa mig fram själv istället. Vad beträffar CAD momentet var föreläsningarna inte särskilt informerande men de lärarledda datorövningarna var bra upplagda men de höll ett lite för högt tempo och kunde gett en mer generellt förståelse för programmet då fokus låg för mycket på de moment som berörde huset (om man då råkade ändra eller göra något fel hade man sedan ingen aning om hur de kunde rättas till).» (Mycket liten)
- Båda föreläsningarna har vart mkt flummiga! Däremot var våra övningar i Revit hur bra som helst! Han förklarade verkligen hur man skulle göra och var mkt pedagogisk. Det var en arkitekt från ett företag, kommer dock inte ihåg vad han hette. Han lärde mig allt jag kan i Revit!» (Mycket liten)
- Förvirrande då man fått olika instruktioner från olika övningsledare och föreläsare på CAD delen.» (Ganska liten)
- lärde mig mes utav hjälplärarna på övingarna» (Ganska liten)
- Som sagt: I CAD-en var den väldigt bra, men inte i Matlab. Kanske borde man istället för föreläsningar i stor sal ha en genomgång i datorsalarna innan man arbetade själv? Mer upplagt som CAD-en. Var väldigt svårt att ta till sig information när det mesta skedde på tavlan och man inte hade en dator framför sig.» (Ganska liten)
- Både i både Matlab och i CAD var det nötandet som fick mig att lära mig programmen (plus alla felen man gjorde)» (Ganska liten)
- I sådana här kurser tycker jag att man lär sig mest genom att praktiskt använda programmen.» (Ganska liten)
- i matlab var boken ett bra verktyg. I CAD var lektionerna otroligt osamanhängande och mycket illa förberedda.» (Ganska liten)
- Matlabdelens undervisnngar var värdelösa medans cad-lektionerna var nödvändiga» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var inte givande i varken revit eller matlab. Endast lärarledda lektionerna var bra» (Ganska stor)
- Lärare visade hur man gjorde. Kunde haft mer tid med lärare vid datorn och mindre föreläsning.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit kanonbra ! Föreläsningarna har gett mindre» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»7 16%
Ganska liten»12 27%
Ganska stor»20 46%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.48

- Väldigt liten i CAD, Väldigt stor i MatLab.» (Mycket liten)
- I matlab behövdes boken lite till en början» (Ganska liten)
- I programmeringsdelen var boken (Jönsson) till stor användning. I CAD-delen använde jag ingen kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Boken till matlab var helt okej, dock så klarade man sig utan den oftast. » (Ganska liten)
- Framför allt Matlab boken.» (Ganska stor)
- Boken i matlab hade tydliga exempel.» (Ganska stor)
- Matlab-boken var väldigr bra!» (Ganska stor)
- I matlaben var kursboken men framförallt de gamla tenorna oumbärliga. I CADen hade jag VÄLDIGT gärna haft en kursbok eller någo litteratur om hur programmet fungerar men trots att det informerats om att ett sådant kompendium skulle säljas under någon föreläsning, gjorde den aldrig det.» (Ganska stor)
- I Matlab var P.Jönsson alldeles strålande! Revit kändes mer som learning by doing.» (Ganska stor)
- (i Matlab)» (Ganska stor)
- I revit var häftet onödigt, i matlab var boken väsentlig» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»6 13%
Ganska dåligt»11 25%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»8 18%

Genomsnitt: 2.65

- Väldigt krångligt att hitta på den gamla studentportalen tyckte jag. Varför inte ha allt på samma ställe som de andra kurserna? Var även dålig information när man i CAD-kursen helt plötsligt uppdaterade ritningsmallen till inlämningsuppgiften. » (Mycket dåligt)
- Katastrof att inte utdelat material stämde överens med det som föreläsare gick igenom vad gäller cad inlämningar. Man ska väl inte behöva gissa vad som är rätt och sedan få påpekanden på sitt arbete när man gjort som föreläsare sa. » (Mycket dåligt)
- Fungerat väldigt dåligt gällande läsperiod2» (Mycket dåligt)
- Otydliga instruktioner, lite förvirrat ibland när två olika instruktioner läggs upp för samma uppgift.» (Ganska dåligt)
- Anvisningarna för slutuppgiften i CADen ändrades dagen innan inlämning, och även dessa var tydligen inte rätt. Man skulle, utan tidigare kunskap, bedömma att de nya direktiven inte var korrekta. Programmeringsdelen sköttes bra!» (Ganska dåligt)
- I CAD hade dpom först lagt ut fel ritningar, och det var väldigt mycket velande om hur slutprodukten av huset skulle se ut» (Ganska dåligt)
- En del av de utdelade materialen kom upp väldigt sent på pingpong.» (Ganska dåligt)
- I matlaben fungerade det okej. I CAD-delen var det katastrof. Uppenbarligen hade de berörda parterna (övningsledare, kursansvariga och föreläsare) särskilt god kommunikation då deras informationer var motstridiga i flera fall angående så väl inlämningar som utseende på ritningar etc. » (Ganska dåligt)
- Jag tyckte inte övergången från matlabsdelen till CAD-delen funkade bra(den första hemsidan bara försvann?)» (Ganska dåligt)
- Dock inte för Caden. Olika material delades ut och det var svårt att veta vad som var den rätta ritningen att titta på inför inlämningen av fabriksbyggnaden.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»34 79%
Hög»7 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- jämfört med den tiden man lagt på andra kurser så har man lagt minst tid på denna.» (Låg)
- Väldigt blandat. Ibland var det hur lugnt som helst och sen hade man jättemycket att göra helt plötsligt.» (Lagom)
- Caden: Fabrikshuset hade kunnat varit över 4 tillfällen istället för 3. Då sista genomgången tog hela lektionstillfället fick vi själva försöka göra det som tidigare gåtts igenom utan att kunna fråga om hjälp» (Hög)
- Periodvis» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»4 9%
Ganska dåliga»6 14%
Ganska bra»25 59%
Mycket bra»7 16%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Bra, men hjälpen man fått har varit tvetydig på CAD delen.» (?)
- Man kunde ställa frågor men inte få några relevanta eller korrekta svar.» (Mycket dåliga)
- Fortfarande bara läsperiod2 detta gäller...» (Mycket dåliga)
- Dåligt utanför lektionstid, syftar i huvudsak på CAD.» (Ganska dåliga)
- Hjälp var tillgängligt och bra under CAD-övningsillfällena. Övningsledarna för matlab var överlag otrevliga och våra att förstå.» (Ganska dåliga)
- I revit var övningsledarna mycket mer till hjälp än i matlab» (Ganska bra)
- Vissa övningsledare är bättre än andra. Jag tror att det var två som hette Johan och Johan, dem var bra!» (Ganska bra)
- Lång väntetid för att prata med lärare vid övningstillfälle.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»37 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

- Där fick man mest hjälp» (Mycket bra)
- Tycker dock inte om att rita i Revit två och två, det känns överflödigt och lite småfånigt att turas om att rita. Det är ett program man gärna ritar i själv. MATLAB kan man samarbeta på ett helt annat sätt med (ett bra sätt). » (Mycket bra)
- Har gått bra att prata med klasskamrater och få hjälp samt feedback» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 60%
Hög»16 37%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.41

- I CAD var det mkt att göra, mkt övningar i Matlaben men annars ok» (Hög)
- Arbetsbelastningen blev för hög på grund av att man inte visste vad som förväntades av en. Det är inte lätt att bedömma arbetet på en uppgift man aldrig tidigare utfört.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med tenta och uppgifter.»
- Matlab-sången »
- MatLabundervisningen. Den var strukturerad och tydlig.»
- Bra med genomgångar under övningsillfällena i CAD.»
- Övningar med övningsledare, fler sådana. Det som vi lärt oss i den här kursen är sån man lär sig utav att själv göra och inte lyssna på någon som föreläser om det.»
- Konceptet, att rita i dator och för hand.»
- Inlämningsuppgiftssystemet»
- - CAD-genomgångarna med de duktiga arbetsledarna. - Möjligheten att få programvarorna till sin egen dator. Väldigt användbart. - Tjejen som var övningsledare i matlab (Xing?) var riktigt duktig!»
- CAD ritningen.»
- Inlämningsuppgifterna i matlaben fungerade bra. Tycker för övrigt att de ledarledda Cad-övningarna var bra (omän med ett något högt tempo) och även matlab delen skulle kunna (delvis) använda sig av det konceptet.»
- Hur matlab behandlades!»
- P.Jönsson»
- Att läraren först går igenom vad man ska göra i början av övningstillfällena och sedan får eleverna jobba själva men med möjlighet att ställa frågor till övningsledarna (gäller CAD-delen)»
- Cadövningarna»
- Läsperiod ett innehållande programmeringsteknik.»
- Boken i Matlab»
- Övningarna med folk från företag i CAD»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare instruktioner. Bättre kommunikation mellan föreläsare och övningsledare. (CAD) Eventuellt dela upp kursen i två delar. »
- CAD -delens upplägg måste verkligen ses över. De handledare man kunde fråga om hjälp gav olika direktiv och anvisningar på hemsidan var felaktiga. D.v.s. I princip omöjligt att veta hur man skulle uppnå bästa resultat. »
- CAD måste ha mål och betygskriterier. Det måste ges tydligare instruktioner och övningsledarna måste ge samma information till alla elever.»
- Jag tycker det är bättre med 2-timmars övningstillfällen och fler istället, i alla fall på Matlaben. »
- CAD-undervisningen. Ni borde verkligen ordna någon form av skriftliga instruktioner. »
- Separera kurserna åt! Matlab och revit har ingenting med varandra att göra, två helt skilda ämnen. Vissa som fick 5:a på matlaben straffades av sitt sämre betyg i revit, vilket leder till en orättvis behandling. Mindre föreläsningar och mer lärarledda lektioner, upplägget i revit med genomgång och sedan eget arbete var mycket bra!»
- Betygsättningen för CAD var väldigt olik beroende på vilken lärare som rättat arbetet. Svårt att förstå utifrån vilja riktlinjer betygsättningen skett. Olika övningsledare angav olika information för slutuppgiften. Det mesta vr väldigt otydligt och berodde på ven man frågade. Samma fråga ställd till tre olika övningsledare gav generellt sätt tre olika svar. Ni måste tänka på att se till att alla övningsledare är införstådda med uppgiften och ger ut samma information.»
- Föreläsningarna var orelevanta inom bägge delarna. Föreläsningen om skissning var egentligen den enda som gav någonting»
- Mer lektions tid med övningar.»
- dålig förståelse för vad som betygsätts, dåligt fokus på vad som är viktigt. inl 2 tog lång tid att göra och man lärde sig mycket under processen men det som spelade roll för betyget var vilken storlek man hade på texten på ritningen. Under arbetsgången hade åtminstone jag mycket dålig koll på vad det var som var viktigt och har nu insett i efterhand att jag har felprioreterat arbetsfördelningen.»
- - Dela upp Matlab och CAD i två kurser! - Ändra undervisningsformen i matlab, inga föreläsningar i stor sal utan istället genomgångar innan datorövningarna. - Ytterligare en betygsgrundande uppgift i CAD. »
- Bättre föreläsningar med tydligt budskap.»
- Jag hade sätt att man fick delat betyg i matlab och cad, inte ett gemensamt. i mablaben hade man kunnat ha fler genomgångar i själva programmet inte bara på tavlan för det ger i alla fall inte mig något. Jag hade velat se hur programmet fungerar så att man känner igen sig när man själv ska sitta i det.»
- Upplägget på föreläsningarna för båda kursdelaran bör ses över. CADen bör ha någon kurslitteratur och läsanvisningar för det som man bör känna till efter kursen. Ette exepel skulle kunna vara att varje föreläsningsdel behandlar ett moment av en byggantion t.ex. grundplattan och grunden och stommen samt även behandlar hur man rättar till fel och vad som händer om man ändrar någonting i den ursprungliga byggnationen (och alltså inte bara behandlar grunden för det hus man sedan ska bygga). Dessutom bör kursadminiatrationen ses över och kommunikationen mellan lärare/föreläsare/övningsledare bör förbättras och det bör ses till att de går ut med samma inforamtion till alla elever. Vad beträffar examinationen bör den vara mer rättvis i bedömningarna mellan studenterna. Det visade sig tydligt att olika exminatorer gav olika hårda bedömningar på slutexaminationen i CADen. »
- CAD, få ordning på övningarna! Var i slutet man verkligen behövde hjälp, då fanns det ingen hjälp att tillgå. Kunde även framfört tydligare att det var ritningen, och inte huset i sig, som låg som underlag för nästan hela betyget. »
- Tydligare förklaring inför den sista CAD-uppgiften(dvs vad som betygsätts)»
- Fler föreläsningar för programmeringsdelen.»
- STRUKTUREN PÅ CAD-KURSEN! Tydligare direktiv om vad som förväntas av en och ATT FÖRELÄSARE OCH ÖVNINGSLEDARE GER SAMMA DIREKTIV! Som elev måste man ges förutsättningar att kunna uppnå femma. Jag förstod inte vad som var rätt eller fel och alla sa olika.»
- CAD övningar och undervisning måste de göras något åt»
- Konstigt upplägg av rättning.»
- Fler cadövningar, färre föreläsningar tydligare krav för inlämningsuppgifter, och en mall som är felfri»
- Alldeles för lite datatillfällen. Svårt att klara uppgifterna på den tiden och svårt att klara uppgifterna utan hjälp. Alldeles för lite introduktion på båda delarna. Speciellt om man aldrig sysslat med programmering. »
- Dela upp kursen i två skilda kurser. »
- Hela CAD-delen i kursen, vilket är då Revit. Tycker kursen har skötts dåligt och betygsättningen har varit löjlig. Vet flera som blivit upprörda av hur betygen på sista delen av kursen påverkat deras totalbetyg. Och med detta menar jag hur betygen har satts för sista inlämningen, den har varit inkonsistent och rent av löjlig. Bristande kommunikation mellan "betygsättare" och mellan lärare och elever.»
- Resten...»
- Mer innehåll i programmeringsundervisningen och så är det viktigt att alla revithjälpledare säger att samma saker är rätt och fel»
- Undervisningen»
- Det blev väldigt raskt tempo på programmeringen och väldigt svårt för många som inte har programmerat innan. Det måste bättras så att man får det lättare utan förkunskaper.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag trodde att Chalmers skulle vara en bra och organiserad skola. I CAD-delen av kursen har man som elev fått mycket bristfällig information om betygskriterier. Det har skötts på ett sätt som gör mig mycket besviken.»
- Jag tycker att man hade kunnat gå lite fortare fram de 2 första lektionerna på inlämningen i CAD, eftersom många på de lektionerna var klara för tidigt men sedan efter tredje och sista lektionen fick sitta många timmar efter och jobba klart eftersom den skulle in dagen efter. »
- Bra och rolig kurs!»
- Samvägningen mellan de två kursmomenten var också väldigt orättvis och fungerade dåligt då motstridig information om betydelsen av de två mometen förmedlades från de ansvariga för de två olika kursdelarna. Tycker det överlag är ett dåligt system att ha en kombinerad kurs av så pass olika moment. De bör vara separerade. »
- Jag tycker det är konstigt att om man får 5 i betyg i 4,5 hp av kursen och 4 i betyg i 3 hp av kursen så får man 4 i betyg i hela kursen. Var tydligare med betygsgränser och viktning nästa år så nästkommande studenter slipper slita ut sig i onödan.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.23
Beräknat jämförelseindex: 0.55

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från