ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion CAD 2012, PPU155

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-18 - 2013-02-01
Antal svar: 92
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Andreas Dagman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

92 svarande

Högst 5 timmar»28 30%
Cirka 10 timmar»36 39%
Cirka 15 timmar»19 20%
Cirka 20 timmar»4 4%
Minst 25 timmar»5 5%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har caddat tidigare och behövde inte mer tid på mig att utföra alla uppgifter på.» (Högst 5 timmar)
- antagligen mindre» (Cirka 10 timmar)
- Mellan 15 och 20 timmar per vecka är mer korrekt!» (Cirka 15 timmar)
- Projektarbetet tog väldigt mycket tid att genomföra.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

92 svarande

0%»1 1%
25%»6 6%
50%»16 17%
75%»25 27%
100%»44 47%

Genomsnitt: 4.14

- Har läst både Cad A och Cad B på gymnasiet vilka båda tar upp samma saker fast i ett annat program» (25%)
- Det var ofta svårt att få plats i någon av salarna då de var fulla!» (50%)
- Så gott som inga föreläsningar» (50%)
- Läst CATIA förut så jag hade ingen nytta av att gå på alla pass» (75%)
- Några handledningar för Sterlingmotorn gick jag inte på, annars allt.» (75%)
- Tydliga pdf-er gjorde det möjligt att sitta hemma och arbeta» (75%)
- ~90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

92 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»62 67%

Genomsnitt: 3.36

- De kunde ha varit mer konkreta, med exempel och liknande» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

81 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»15 18%
Ja, målen verkar rimliga»64 79%
Nej, målen är för högt ställda»2 2%

Genomsnitt: 1.83

- För min del var det bara repetition från gymnasiet» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Hade gärna sett lite fler uppgifter där man får tänka själv än att följa instruktioner.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- För mig som aldrig arbetat med CATIA eller liknande tidigare så var denna kursen VÄLDIGT svår. Det tog orimligt mycket tid att genomföra projektet. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Då menar jag ritteknikduggan som var allt för svår.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

85 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»22 25%
Ja, i hög grad»57 67%
Vet ej/har inte examinerats än»4 4%

Genomsnitt: 2.74

- Alldeles för lätt examination» (Nej, inte alls)
- Tentan dålig, projektet bra. » (Nej, inte alls)
- Examinerades endast inom assambly och part design. » (I viss utsträckning)
- Lite längre tid på tentan hade varit bra för att hinna klart.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var nästan i det lättaste laget. När man har instruktioner över exakt hur man ska gå till väga i uppgifterna känns det svårt att misslyckas» (I viss utsträckning)
- Lite väl lätt kanske. Jag gick efter knapp timme och fick full pott...» (I viss utsträckning)
- för kort tid på tentan då man inte hinner om man kör fast på ett ställe» (Ja, i hög grad)
- Ett projekt som blir betygsatt hade också varit kul. Samt att en extra kvart inte hade skadat under tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Dock väldigt stor tidsbrist på tenta, så fick inte visa mina fulla kunskaper.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»18 20%
Ganska stor»40 44%
Mycket stor»29 32%

Genomsnitt: 3.05

- Haft CAD tidigare. PDF-erna hjälpte mig lära CATIA snabbt.» (Ganska liten)
- Som förklaring för PDFerna mest.» (Ganska liten)
- Det var inte att undervisningen var dålig, utan att jag föredrog att bara kolla på powerpointarna istället för att gå på lektionerna, morgontrött som jag är.» (Ganska liten)
- Pdf:en har varit väldigt tydliga, så det oftast bra att bara läsa de och ändå förstå det mesta.» (Ganska liten)
- Att testa själv och bara få hjälp när man behöver det hjälper långt mycket mee än att försöka lära sig på ngn undervisning. Men att sitta hely själv är hopplöst när man stötter på ngt man inte löser och då blir det bara jobbigt och tråkigt» (Ganska liten)
- Jag tror det enda sättet man lär sig hantera ett datorprogram är att själv sitta med det och nöta. Om man fastnade så var hjälpen jättebra!» (Ganska stor)
- Lärde mig mest genom att testa mig fram.» (Ganska stor)
- Ritteknikdelen av kursen var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Även om man jobbar mycket själv på dator har genomgångarna varit värdefulla för att hålla en i fas och övningsledarna har bidragit men värdefull hjälp de gånger man kört fast. Det är inte lika kul att cada själv utan något proffs att fråga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»9 10%
Ganska liten»14 15%
Ganska stor»34 38%
Mycket stor»32 35%

Genomsnitt: 3

- jobbig kurslitteratur» (Ganska liten)
- Har vi haft kursliteratur? Jag har endast haft ritteknik boken och de var väll bara bra för att kolla i tabellerna i stort sett. Cad pdferna var bra dock, även om det var för många övningar!! Många som inte orkade göra dom också, bättre att bara köra helikoptern och försöka integrera övningarna in dit.» (Ganska liten)
- Läste igenom föreläsningar för att se vad funktionerna gjorde i detta program » (Ganska stor)
- bra powerpoints» (Ganska stor)
- Ingen kurslitteratur men projekt och filer via pingpong» (Ganska stor)
- PDFer osv. Dock jäkligt dåliga bilder på helikoptern, alldeles för lågupplösta och ibland otydliga.» (Ganska stor)
- Ritteknik boken var till stor hjälp» (Ganska stor)
- Jag har kollat mycket på PDFerna för att hänga med på helikoptern och nyckelbrickan och för att lära mig lite nya verktyg.» (Ganska stor)
- PDF-erna har varit bra» (Mycket stor)
- Mycket bra pdf:er som behandlade de olika verktygen i catia.» (Mycket stor)
- bra powerpoints» (Mycket stor)
- PDFerna har varit ovärderliga. Kommer spara dem för framtida referens.» (Mycket stor)
- *host* läs igenom CAD-föreläsnings PDF:erna finns lite fel här och där! *host*» (Mycket stor)
- Powerpointarna visade allt som behövdes för att klara kursen.» (Mycket stor)
- Tydliga pdf-er» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

92 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»21 22%
Mycket bra»68 73%

Genomsnitt: 3.7

- onödigt dåligt upplösta ritningar till helikoptern. större ritningar krävs» (Ganska dåligt)
- Dåliga beskrivningar av uppgifter, framförallt otydliga bilder.» (Ganska dåligt)
- Kunde ha lagt upp lektionerna (power pointsen) en vecka i förtid så man kan förbereda sig för lektionen.» (Ganska bra)
- Mycket fram och tillbak gällande tider (speciellt på ritteknik)» (Ganska bra)
- Schemat var ganska rörigt» (Ganska bra)
- Bra och tydlig information fortsätt så! » (Mycket bra)
- Den bäst organiserade kurs jag läst hittils på Chalmers.» (Mycket bra)
- Mycket bra uppdateringar» (Mycket bra)
- Fint med mycket meddelanden så man alltid är uppdaterad även om man inte går på allt det schemalagda.» (Mycket bra)
- Extremt bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

91 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 4%
Ganska bra»30 32%
Mycket bra»49 53%
Har ej sökt hjälp»8 8%

Genomsnitt: 3.67

- ont om datorer. Vilket kan bli rätt bökigt för de som inte kan gå på de andra övningstillfällena pga kolliderade kurser.» (?)
- Väldigt lite bemanning på lektionstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Mycket lång väntetid under vissa övningspass» (Ganska dåliga)
- Vissa tillfällen var det alldeles för mycket folk på kö, men oftast fungerade det bra. En sak jag tycker de flesta övningsledare på Chalmers borde tänka på är att ha med sig en penna till lektionen. Det underlättar väldigt när det bildas kö så att man kan skapa en kölista. Det är ett förfärligt slöseri med tid att man skall behöva sitta med en hand uppe i luften i en kvart och således inte kunna arbeta ordentligt under tiden man väntar på hjälp.» (Ganska bra)
- Det var ibland lång kö för att få hjälp» (Ganska bra)
- Ibland för få handledare i förhållande till hur många som behövde hjälp» (Ganska bra)
- Tyvärr fick man vänta länge många gånger innan man fick hjälp under handledningspassen. Flera handledare hade inte skadat.» (Ganska bra)
- Var ibland ganska lååång kö för att få hjälp tyvärr men det gick bra endå» (Ganska bra)
- ibland ej en lärare i varje sal tyvärr» (Ganska bra)
- Jätte duktiga handledare. Och jätte snälla människor utöver det.» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra!» (Mycket bra)

10. Vad anser du om arbetsmiljön i datorsalarna under handledningstillfällena?

Kommentera gärna skärmar, möss, tangentbord, övrig prestanda samt ergonomi, ljudmiljö och ventilation

Matrisfråga

- Mössen var rätt slöa överallt.»
- Var inte där»
- Det var ofta att det fanns låsta datorer och det var inte alltid man fick plats. »
- Bra förutom att det ibland varit datorbrist och för många trasiga datorer.»
- Ibland har datorerna inte fungerat.»
- Alla salar har fungerat. Det var dock jobbigt att inte alla projektorer fungerade i ES-salarna och vi var tvugna att trängas i ett av rummen när det var genomgång.»
- Mycket folk ibland.»
- Ibland svårt att få en dator, att boka ytterligare en datorsal hade varit bra (annars var jag dålig på att leta)»
- Generellt bra. Inte speciellt hög volym, men dålig luft och några datorer som har krånglat. Skulle vilja ha bättre upplösning på projektorerna dock, eftersom det kan vara svårt att se vilka funktioner och sånt som används i CATIA.»
- Väldigt varmt och kvavt i E-studion»
- ES62 var ofta avstängda.»
- ES61-63 är emr eller mindre likvärdiga. Har dock varit problem med vissa datorer som inte har fungerat. Vissa möss har varit dåliga.»
- Blev väldigt varmt under en fyra timmars lektion»
- Trasiga datorer och att det, främst i början, var väldigt trångt var ju lite tråkigt.»
- Vissa datorer fungerade inte, men annars rätt bra. Färginställningarna på någon dator i ES var lite dålig, samt på någon skärm har det funnits pixelläckage och någon annan var upplösningen jättekonstig (gick ej att ändra varken på skärmen eller i inställningar).»
- Ibland fanns det datorer som inte fungerade för tillfället.»
- E-studio: vissa datorer saknar musmattor -> pekaren dansar över hela skärmen »
- Vid vissa tillfällen har luften i E-studion varit dålig, ibland nästan olidligt kvavt »
- Ventilationen var emellanåt dålig!»
- Väldigt mycket datorer som inte fungerade vilket gjorde att alla inte fick plats på övningstillfällena »
- E-studion var som en bastu ett av tillfällena.»
- I ES-salarna var det alltid några datorer som ej fungerade, det var också sämre prestanda på datorerna. Men storleken på ES-salarna är bättre än E-studion, vilken är för stor.»
- MT9, där jag satt på tentan, är värdelös när det kommer till möss. Har suttit på flera platser innan och det är många möss som är trasiga/scrollar dåligt eller glappar.»
- Det fanns vål alltid 2-3 datorer som inte fungerade, men det var alldrig nåt problem med platser på mina pass.»
- Ständigt återkommande problem med trasiga eller låsta datorer. Det hände att 10 datorer vara obrukbara samtidigt, i en och samma sal...»
- men i es-salarna så blev det lite kallt ibland.»
- Datorena har ofta krånglat på så vis att tangentbordet har slutat att fungera och att datorn plötsligt har stängt ned Catia av sig själv.»

E-studion
88 svarande

Mycket bra»30 34%
Bra»34 38%
Mindre bra»3 3%
Dålig»2 2%
Vet ej»19 21%

Genomsnitt: 2.38

ES61
82 svarande

Mycket bra»12 14%
Bra»35 42%
Mindre bra»4 4%
Dålig»1 1%
Vet ej»30 36%

Genomsnitt: 3.02

ES62
82 svarande

Mycket bra»10 12%
Bra»30 36%
Mindre bra»5 6%
Dålig»2 2%
Vet ej»35 42%

Genomsnitt: 3.26

ES63
83 svarande

Mycket bra»12 14%
Bra»31 37%
Mindre bra»6 7%
Dålig»2 2%
Vet ej»32 38%

Genomsnitt: 3.13

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

92 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»23 25%
Mycket bra»64 69%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.69

- Jag tycker om att arbeta ensam.» (Ganska dåligt)
- Har inte sökt så mycket samarbete.» (Ganska bra)
- Elevsammarbete borde.försöka främjas.mer » (Ganska bra)
- Det är jättebra att man gör projektet tillsammans med någon annan eftersom att man lär sig väldigt mycket på de. Om inte jag kunde något, kunde min partner hjälpa mig, och tvärt om.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

92 svarande

För låg»7 7%
Låg»20 21%
Lagom»60 65%
Hög»4 4%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.69

- Men detta beror antagligen på att jag har läst cad på gymnasiet och de flesta cad program är i stort sätt lika» (För låg)
- För mig som har läst CAD på gymnasiet var den väldigt låg, men för någon som aldrig kommit i kontakt med det förut så kan jag tänka mig att det var ganska lagom.» (Låg)
- Har dock läst cad tidigare men generellt uppfattas kursen lätt.» (Låg)
- För mig som inte var van var det fullt upp.» (Lagom)
- Ganska bekvämt tempo för mig, lagom. Har ingen erfarenhet av CAD tidigare, men har god datorvana.» (Lagom)
- Under projektet blev det högt, annars var det lugnt.» (Hög)
- Som sagt, som nybörjare var projektet jättesvårt att få tid att genomföra. Speciellt eftersom det inte startades förens ca 2 veckor innan tentaveckan. Hade det varit tidigare hade det varit mer rimligt. Fick lägga mer tid på denna 4.5 hp kursen än en 6 hp som jag hade parallelt.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

92 svarande

För låg»3 3%
Låg»10 10%
Lagom»58 63%
Hög»16 17%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.1

- Jag upplevde kursen att vara för enkel, den första kursen jag läste i CAD på gymnasiet var klart svårare. Att den var någorlunda enkel för mig, som tidigare läst CAD var inte så förvånande, men att den skulle vara enklare än den första CAD-kurs vi läste på gymnasiet förvånar mig. » (För låg)
- Men detta beror antagligen på att jag har läst cad på gymnasiet och de flesta cad program är i stort sätt lika» (Låg)
- Matten vägde upp.» (Lagom)
- Mycket utöver CAD, matte, grupparbeten mm» (Hög)
- Endast då jag har extremt svårt med mattematik.» (Hög)
- Hade reglerteknik och virtuell produktion också.» (Hög)
- Denna läsperiod var mycket tyngre än första. Mest på grund av projektet i Ingenjörsmetodik.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

92 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»8 8%
Gott»37 40%
Mycket gott»46 50%

Genomsnitt: 4.39

- Inte tillräckligt anpassad för nybörjare.» (Dåligt)
- flummigt, svårt att urskilja ett mål. visst en massa uppgifter men varför? ser hellre att kursen integreras med andra kurser istället för att vara en separat kurs. » (Godkänt)
- Kursen var för enkel, jag kände att man ville lärt sig mer avancerade saker.» (Godkänt)
- Lågt ställda krav, men bra genomgångar, powerpointer, upplägg etc» (Gott)
- Rolig Kurs, extra kul med motorprojektet. » (Gott)
- dock var pdf dokumentetn väldigt dåliga, otydliga i vissa sammanhang, helt plötsligt skulle man själv anta saker utan att de stod det och bilderna var dåligt upplösta så man inte kunde se måtten» (Gott)
- Roligt!» (Mycket gott)
- CAD är mycket roligt.» (Mycket gott)
- Bra organistation!» (Mycket gott)
- Jag anser att det är bra att man tidigt har en CAD-kurs i utbildningen. Jag tror att jag kommer ha stor användning av verktyget senare i mina studier och även i arbetslivet.» (Mycket gott)
- Jag är väldigt intresserad av att fortsätta arbeta med CAD i framtiden, tyckte det var mycket roligt!» (Mycket gott)
- Roligaste kursen jag gått!» (Mycket gott)
- Jättebra och rolig kurs!» (Mycket gott)
- Det har varit en rolig och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Rolig kurs» (Mycket gott)
- Mycket bra handledare som la mycket tid på enskild hjälp till varje elev. God vilja att få eleverna att förstå.» (Mycket gott)
- Rolig kurs, aningen liten. Också att man kanske skulle använda ett annat program än catia. Jag har använt Autocad från Autodesk innan och jag tyckte att de gav en smidigare helhet. » (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- projekten och att man gör "riktiga" produkter.»
- Ett projekt som t.ex stirlingmotorn»
- Utdelandet av information, var alltid tydligt vad som gällde.»
- Utformningen av materialet»
- stirlingmotor-projektet»
- Upplägget med självinlärning»
- Materialet»
- PDF-erna om catia, Rittekniklektionerna som varit fantastiskt roliga!»
- Tycker att det var bra att det fanns bestämda pass i veckan då man kunde gå till en datasal och få hjälp. Jag gillar kursens struktur då man varvar vanlig undervisning med olika projekt. »
- Dessa gruppprojekt är jätte lärorika.»
- Stirlingmotorprojektet»
- Sterlingmotorn var ett väldigt bra och förberedande projekt. »
- Helikopterprojektet»
- Helikopterprojektet eller liknande. Mycket roligare än att bara sitta och göra en rektangel > använd pad > gör ett M10 hål etc.»
- projektet stirlingmotor»
- Snabb demonstration av olika "verktyg" i CATIA.»
- Stirling-motorn och allt bra material på Ping-pong (Powerpoint).»
- Övningstillfällena med handledning samt projekten»
- Projektet med stirlingmotorn,»
- Fler problemlösande uppgifter. Gärna bättre mjukvara än Catia. »
- Det mesta.»
- Projektet»
- Kursupplägget med ett projekt och en tentamen.»
- Helikopterprojektet var väldigt lärorikt!»
- Motorprojektet och helikopterprojektet som båda gav mycket»
- Stirlingmotorn»
- stirlingmotorn»
- projektet»
- Projekten i Cad, både motorn och helikoptern. Man lär sig betydligt mer på det än powerpoint-övningarna. Men de är också mycket viktiga då man vänder sig till dem för att lära sig hur man skall göra.»
- PDFerna! Och alla bra handledare. Bokinge och Simon har varit hur bra som helst.»
- Motorprojektet»
- Motorprojektet var väldigt lärorikt. »
- Helikoptern »
- CAD-pass med ledare att ställa dumma frågor till!»
- Powerpointarna, skitbra! »
- Hellikoptern, projektet»
- Helikoptern»
- Att jobba med projekt likt Helikoptern och Stirlingmotorn. Det är mer givande än bara mata igenom olika övningsuppgifter.»
- Antalet handledare, antalet bör ej minskas då de under övningarna alltid behövdes pga det höga antalet elever.»
- Helikoptern, den var stegvis svårare och svårare vilket var väldigt bra för min inlärning»
- Stirling projektet»
- Sterlingmotorn och övningarna i presentationsform.»
- projektet som del i kursen»
- Nyckelbrickan var väldigt bra då man dels fick öva sig i CAD och fick se hur det funkar med en 3D skrivare.»
- Examinator (Andreas Dagman) som föreläsare!»
- Motorn och helikoptern. Gav bra förkunskaper inför tentan.»
- Alla PDF filer med beskrivningar om exakt hur man skall göra alla delmoment»
- I stort sett allt. Jag tvivlar på att kursen kan göras mycket bättre.»
- Sterling motor samt helikoptern :)»
- motorn, den va kul!»
- Helikoptern»
- arbetstempot i början. Det är bra att det inte var en deadline på helikoptern då den var mycket svår att få ihop i början, skulle bara varit ett till stressmoment att ha deadline på den. Jätteroligt med demonstrationen av 3d-printern och att man själv fick göra en liten namnbricka. Det ökade min motivation att göra bra ifrån mig i kursen. »
- Handledarna var jättebra.»
- Projektet»
- Stirlingmotor projektet»
- Allt.»
- mängden tillgängliga ledare mkt uppskattat.»
- Projektet, men kanske slänga så person kan lära sig simulera den som videon på kurshemsidan.»
- motorprojektet»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hur man bygger bra struktur i modellerna. »
- Kanske mer/svårare uppgifter. Någon form av frivilliga extrauppgifter på högre nivå?»
- Finnas tillgång till mer avancerade uppgifter för dem som redan kan CATIA »
- Förbättra materialet så man ser vad som är på bilderna.»
- längre tid på tentan»
- ritningarnas storlekar och upplösning»
- Mer uppmaning till friframställning»
- Svårighetsgrad»
- Skicka med övningsledarna pennor! Annars blir det kaos med hjälplistorna vilket drabbat oss i år.»
- Jag tror att man skulle kunna höja svårighetsgraden till nästa år så att man på så vis lär sig ännu mer om CAD. Jag tror även att det behövs mer undervisning i att ha god modelleringsteknik, så att man sparar filer på ett organiserat sätt osv.»
- Kanske ta bort helikoptern så eleverna fokuserar på uppgifterna för sällan man hann göra båda och i efterhand tyckte jag uppgifterna gav mer.»
- Om möjligt, lära ut ännu fler funktioner som finns i Catia»
- Helikoptern var svår att göra pga ritningarna som var svåra att tyda. Ritningarna kan behöva ändras.»
- Lite större projekt, jag tyckte att det var lite för lätt.»
- Kursmaterialet»
- Rittekniken behöver förbättras gällande upplägg.»
- Lite mer utförliga genomgångar på övningstillfällena. Då vi hade 4 timmar CAD hade gärna genomgången fått pågå lite längre än vad den mestadels gjorde vid respektive tillfälle.»
- Ytterligare en datorsal och då kanske ytterligare en handledare.»
- Förtydliga helikopterinstruktionerna, vissa var väldigt otydliga.»
- Kommunikationen mellan ansvariga för kursen. Jag har fått lite olika information från olika håll flera gånger under kursen. Det gäller både muntligt och i pdf:s och meddelanden. Jag tycker att CATIA Photo Studio ska gås igenom också. Många har tagit Print Screens på sina modeller i Assembly och använt i rapporterna i Ingengörsmetodiken. Det ser inte speciellt bra ut. Jag har lärt mig lite Photo Studio på egen hand.»
- Pdferna till helikoptern»
- Lite svårare projekt som kan graderas och betygsättas. Sätt ribban högt för detta kan många ha användning för. Gärna fler Workbenches att jobba i.»
- Nya bilder till helikopterprojektet.»
- Att tentan kan bli svårare, och innehålla fler delar, som Drawing. Även att man till exempel ska modellera en part utifrån en ritning, så att man får ta egna initiativ gällande hur man ska lägga upp modelleringen, och inte bara följa steg för steg instruktioner.»
- Fler datorer, i alla fall i början av kursen»
- Pdf instruktioner var på vissa ställen otydliga eller felaktiga»
- Tentan, examinationen var värdelös, gör den till 4h tenta och fler uppgifter på tentan som är mindre. »
- Lägga kursen på en lite högre nivå?»
- PDFerna kan uppdateras för att bli klarare på många punkter. Dessutom kanske lite mer handledningstid hade varit bra, som nybörjare tog varje PDF bra mycket längre tid en ett 8.30-11.45-pass att göra....»
- Snabbare takt och svårare moment på slutet»
- Något extra handledningstillfället för att kunna ställa frågor inför tentan.»
- Föreläsningarna kan handla mer om CAD och demonstration istället för att Försöka väcka intresset. »
- CAD-projektets PDF innehåller lite småfel! 2 olika mått för längden på en del och sånt, kanske är tänkt att man ska använda sunt förnuft? Inga större svårigheter annars.»
- Mer komplicerad motor kanske»
- Kanske integrera mer ritteknik i det datorstödda arbetet. Vissa delar av CAD-tentan var väldigt detaljerat beskrivna och gav på så sätt inte en chans att tänka så mycket själv. »
- Tydligare mått på ritningarna i pdf-filerna.»
- Se till så att datorer fungerar så att alla kan jobba.»
- Finslipa pdf:erna»
- Mer inlämningar»
- Tydligare bilder över konstruktionsmoment för helikopter och motor.»
- svårighetsgraden, höj nivån. Väldigt många borde klara av kursen även om den vore svårare. Gör också ett svårare projekt. På tentan var det väldigt mycket kommentarer om hur man skulle lösa problemet. För att höja svårighetsgraden borde nästan alla sådana kommentarer tas bort. »
- Integrerar ritteknik mer med CAD?»
- Fler föreläsningssalar/handledare. När vi hade matlab kunde alla köra samtidigt och det fanns alltid plats, vrf kunde vi inte göra det nu?»
- Omarbeta PDF:erna, mycket är väldigt oklart. Tentan däremot var väldigt tydlig.»
- Längre tid på tenta eller mindre tidskrävande uppgifter på den.»
- Småsaker. Bilderna i pdf:en har varit rejält små, så lite större bilder skulle vara ett plus.»
- Vet ej.»
- Jag kan tycka att man antingen kan ha ett större projekt, med betygsättning, eller en svårare tenta. Som det är idag är båda för lätta»
- Att man försöker se till att samtliga datorer är hela och fina inför varje pass.»
- ritteknikduggan rättades väldigt hårt i år. Det är väldigt jobbigt.»
- Inget speciellt.»
- lösningsförslag till helpikopter.»
- pdf dokumenten»
- Svårare tenta»
- tydligare bilder till hellekoptern»

17. Övriga kommentarer

- Det var en rolig kurs, stort plus att man fick se en fungerande motor :)»
- Inga»
- Mycket trevlig och stimulerande kurs!»
- Bra och kunniga lärare och hjälpledare. »
- Jag är nöjd med kursen och det känns mycket roligt att kunna CAD:a. Jag har använt CATIA en hel del i projektet i Ingenjörsmetodik.»
-
- Väldigt bra intruktioner i kursmaterialet angående Projektet och övningarna, även tentan. »
- Ibland svårt att få tag på en dator, framför allt under projektet med sterlingmotorn.»
- För en gångs skull en rolig kurs! :)»
- En extremt tilltalande och rolig kurs. Vill ta tillfället i akt och tacka samtliga för ert brinnande engagemang och ett väldigt bra upplägg!. Har varit riktigt bra!»
- Rolig kurs!»
- Kolla över pdf materialet. Ganska otydligt på vissa ställen»
- Om projektet ska vara så omfattande måste det få påbörjas tidigare. »
-
- Jag har fått jättemycket bra stöd från övningsledarna. Dom är verkligen jättebra. »
- För lätt»
- VÄLDIGT BRA information från lärare. Nyttig information angående lektioner, projekt, tentamen, osv. kom kontinuerligt ut på pingpong. »


Kursutvärderingssystem från