ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Matematisk Fysik HT12, FTF131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-07
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

10 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
1 10%
5 (över förväntan)»9 90%

Genomsnitt: 4.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bästa kursen hittills på F, har aldrig förut lärt mig så här mycket på så kort tid.» (5 (över förväntan))
- Roligaste kursen jag läst.» (5 (över förväntan))
- Helt osannolikt bra!» (5 (över förväntan))
- En av de mest intressanta och nyttiga kurserna på grundprogrammet! Man har fått användning och sammanhang för många tidigare kurser.» (5 (över förväntan))
- Kursen var mycket rolig, och det var verkligen kul att så många till synes olika moment förekom och var relevanta samtidigt.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

10 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 10%
3 30%
5 (mycket relevant)»6 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5

- Kursens relevans beror nog delvis på vad man väljer för master. Men för de mer teoretiska masterprogrammen i fysik och matematik känns kursen väldigt relevant på alla sätt.» (4)
- Känns som en bra grund för fortsatta studier.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

10 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 10%
1 10%
3 30%
5 (Mycket bra avvägt)»5 50%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Greensfunktioner upptog ungefär halva kursen, men en femtedel av tentan. Gruppteori en föreläsning... Men jag tycker inte att det är något negativt!» (2)
- Tentan kändes svår i år, framför allt gruppteoriuppgiften som var svår och dessutom kunde feltolkas.» (3)
- Väldigt bra avvägda inlämningsuppgifter, de kräver att man jobbar med dem och det ger resultat.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Skrev inte tentan, men inlämningarna gav bra möjlighet att sätta sig in i vad som visats på lektioner.» (5 (Mycket bra avvägt))
- IOM inlämningsuppgifterna har man kontinuerligt kollat av förståelsen av alla ämnen. Inlupp som examonationsform är nog det allra bästa IOM att det så många olika ämne som tas upp i kursen!» (5 (Mycket bra avvägt))
- Upplägget med både inlämningsuppgifter och tenta innebar ju att nästan alla moment examinerades, och flera av dem i fler än en uppgift, så examinationen var helt klart representativ för kursinnehållet.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tenta + inlämningar bra avvägt. Bara tentan var mer ett stickprov.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Hur tydliga tycker du att betygsgränserna är?

10 svarande

1 (inte alls tydliga)»0 0%
1 10%
0 0%
3 30%
5 (mycket tydliga)»6 60%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det känns lite hakuna matata med gränserna, men på ett ganska bra sätt:-P» (2)
- Möjligen man kunde ha poänggränser istället för gräns angivna i procent, då man innan man fått alla inlämningsuppgifter inte vet hur mycket man behöver.» (4)
- Kom dock upp lite sent på hemsidan.» (5 (mycket tydliga))

5. Föredrar du att ha en kursbok med bredare innehåll som går utöver kursens innehåll, eller en mer fokuserad?

- Tycker det är en bra kursbok som vi har nu. Den är klart bredare än kursen, men man märker när man läser i den att den förmodligen kommer till god användning i framtiden.»
- En bredare bok har större sannolikhet att komma till nytta i senare kurser, dessutom ger det eventuellt möjligheter till lite mer flexibilitet när det gäller att ge inlämningsuppgifter. Samtidigt fanns det så gott om material på kurshemsidan o internet att boken knappast behövdes i kursen, så kanske AWH snarare bara borde vara rekommenderad bredvid-läsning istället för kursbok.»
- Bredare. Jag uppskattade AW&H och tror att jag kommer ha användning av den i framtiden.»
- Så som det är nu funkar. Arfken känns som en trevlig bok att ha efteråt, och föreläsningarna duger gott till att lära sig kursen!»
- Jag tror att boken vi hade är väldigt bra för framtiden. Men för kursen så hade jag föredragit en med fokuserad bok»
- Bredare. Arfken+Weber kommer jag att ha användning för framgent.»
- Hmm, i vanliga falla hade jag nog sagt fokuserad. Men AWH känns väldigt vettig i denna kursen och känns bra att ha som ref-litt i andra fall, tillskillnad från många andra böcker i andra jurser»
- Jag tycker att kursboken var mycket bra, med både bra förklaringar och väl genomarbetade exempel. Bokens omfattning innebar att man väldigt sällan behövde slå upp något utanför boken (i till exempel en matematikbok från tidigare i studierna), och innebär antagligen att boken kan vara användbar att gå tilbaka till i flera kurser framöver.»
- Kursboken är bra referenslitteratur. Tror ett av Henrik egenskrivet material skulle kunna bli riktigt bra också :)»

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

10 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»1 10%
>75%»9 90%

Genomsnitt: 3.9

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

10 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»10 100%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra och inspirerande föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Det är nog de bästa föreläsningarna jag varit på. Det som händer på tavlan är spännande och Henrik lyckas förmedla detta med stor entusiasm. » (5 (mycket bra))
- Henrik var väldigt bra. Hans entusiasm för det han föreläser om smittar oundvikligen av sig.» (5 (mycket bra))
- Det bästa jag varit med om i hela mitt liv, alla kategorier» (5 (mycket bra))
- Mycket engagerad och intressant lärare» (5 (mycket bra))
- Henrik är en kanonföreläsare och delar verkligen med sig av det genuina intresse han verkar ha för ämnet. Bra på att belysa det viktiga och mycket exempel från "verkligheten"» (5 (mycket bra))
- Föreläsningarna gav både bra känsla för matematiken och var mycket intresseväckande.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om blandningen av tavla och slides?

10 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 10%
4 40%
5 (mycket bra)»5 50%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte inte slidesen gav så mycket» (3)
- Slides funkar bra för det material som redan är bekant sen tidigare kurser. Kanske även L^2-rummet kunde ha gåtts igenom snabbare med slides.» (4)
- Funkade bra, slidesen missbrukades inte, utan visade bara saker som gör sig bäst på slides (bilder, citat osv)» (4)
- Det är ett skönt illustrativt avbrott med skildes, även om jag tror att man ska försöka att inte presentera mycket formler osv som är viktiga för ex någon inlämning på det viset.» (4)
- Väl avvägt» (4)
- Det är en bra blandning att använda slides ibland till att visa bilder och delar av kursen som man inte behöver ta upp allting av. » (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Kommentera gärna gällande svårighetsgrad, tid nedlagd, relevans

10 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
4 40%
5 (mycket bra)»6 60%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra och relevanta uppgifter, tog dock lite för mycket tid.» (4)
- Inför första inlämningen borde det poängteras att ni kräver mer rigorisitet av oss som studenter än vad du, Henrik, gör på tavlan. Som det var nu missade många flera poäng på att vi inte fick veta vad som förväntades att vi behövde bevisa.» (4)
- Uppgifterna är otroligt lärorika och väldigt spännande. Dock var de väldigt tidskrävande och för en 4,5 poängs-kurs så känns det faktiskt tyvärr lite för mycket! Kanske skulle man sänka antalet inlämningar till 3 för att minska arbetsbördan lite. » (4)
- Lite ojämn svårighetsgrad kontra poängfördelning ibland, men jag tror rättningen tog med detta i kalkylen. Uppgifterna tog väldigt lång tid, men det vara bara roligt. Problemet var egentligen att kvantkursen krävde så mycket tid.» (4)
- Vissa av inlämningsuppgifterna var riktigt svåra och tog lång tid, men det gör ingenting då de är väldigt intressanta uppgifter. Några av dem var sådana man tänkt på sedan år tillbaka, "tänk om jag kunde räkna på det här?" och nu kan man det!» (5 (mycket bra))
- Uppgifterna var ofta spännande och vissa av dem kändes mer som riktiga uppgifter än det vi brukar få göra i uppgifter i vanliga kurser. Ett undantag var uppgiften om L^2-skalärprodukt (4:2.a) som kunde varit hämtad ur en linjär algebra, Fourier analys, eller kvant bok.» (5 (mycket bra))
- Extremt givande! Praktiskt taget varenda uppgift kändes mycket givande, och var alltid formulerade på ett sådant sätt att man fick lära sig koncepten utan att behöva mala på mekaniskt allt för mycket. Däremot var de fruktansvärt tidskrävande. Kändes mer som en 7.5hp-kurs. Men ändra det för guds skull inte! Svårighetsgraden var väl avvägd. Återinför tipset om variabelsubstitutionen på metron kanske ,)» (5 (mycket bra))
- Bra nivå, jag fick verkligen arbeta för att lösa. Men när jag löst kändes det som jag lärt mig något.» (5 (mycket bra))
- Inlämningsuppgifterna var både varierade och roliga. Brachistokronuppgiften hade kanske förtjänat en extra ledning angående integralen som skulle beräknas, dock. (Det var helt genomförbart nu med, men att få svaret på en form som kunde kännas igen som en hypocykloid krävde rätt mycket arbete.)» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om demonstrationsövningarna?

10 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 12%
1 12%
5 (mycket bra)»6 75%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hampus är kanon som övningaledare och det är skitbra att han lägger ut renskriva lösningar på uppgifterna på hemsidan! Synd dock att övningarna börjar så sent (lv3) känns som det har varit lite för få övningar...» (3)
- Inspirerande, men ibland lite för långsamma/upprepande.» (4)
- Uppgifterna var spännande och Hampus lyckas förmedla detta på ett pedagogiskt och entusiastiskt sätt. Det faktum att några av räkningarna från räkneövningarna sedan kom upp LaTeXade och utförliga på kurshemsidan stärker mitt intryck av att kursen är något alldeles extra.» (5 (mycket bra))
- Hampus var grym! Bästa räkneövningarna. Fantastiskt arbete med hans egna anteckningar på hemsidan» (5 (mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 20%
0 0%
5 (Mycket stor)»8 80%

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har nog ändå lärt mig mest på inlämningsuppgifterna.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.58


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

10 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
3 30%
7 70%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Lagom på kursen, för hög på läsperioden.» (3)
- Mycket hög arbetsbelastning med alla inlämningar med avseende på tidsåtgång... Men ändå helt lagom i "belastning"! (det var ju ren njutning att få göra dem)» (3)
- Den var hög, det måste medges, men de som väljer kursen är medvetna om det. Dessutom ser jag inte att jag sklulle vilja ha skippat någon inlämningsuppgift.» (3)
- En av de tyngre kurser jag läst, men det vägs upp av att det även varit den roligaste.» (4)
- Som sagt, inlämningarna tar nog snäppet för mycket tid!» (4)
- Arbetsbelastningen under läsperioden var överlag hög, och det är svårt att avgöra om det var en eller alla kurser som var "skyldiga". Men av kurserna jag läste var denna klart roligast, så jag vill hellre skylla på de övriga kurserna.» (4)
- Hög, men på ett bra sätt. Problemet var de andra kurserna (ffa kvanten).» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»1 10%

Genomsnitt: 4.1

- Tycker det har gått väldigt bra. Har nu lärt mig på riktigt att arbeta tillsammans med andra. Det gör stor skillnad och man lär sig mer på kortare tid. Saknar man själv kunskap om någonting får man det berättat för sig, är det tvärt om måste man förklara för andra och ibland diskutera om man tycker olika. Detta gör att man får ett bredare perspektiv och flera olika synsätt på saker.» (Mycket bra)
- Inlämningarna har uppmuntrat till diskussioner i klassen på ett väldigt positivt sätt!» (Mycket bra)
- Har samarbetat på alla inlämningar i lite olika konstellationer. Bra erfarenhet och utbyten!» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 20%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.9

- Henrik är ganska svår att få tag i på under dagar då det ej är föreläsningar, med frågor om ex inluppar. Skriv gärna en liten anteckning vid kontorsdörren så man vet om man kan återkomma eller om man kan ringa. Hampus har varit ett bra komplement!» (Ganska bra)
- Alla föreläsare borde vara lika aktiva med att skicka ut mail! Eftersom jag är lite blyg och trög är det ofta enklare för mig att maila frågor eftersom jag då har möjlighet att formulera frågan bra och kan läsa svaret upp och ned tills jag tror jag fattar. Detta utöver den goda möjligheten att ställa frågor på föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Både Henrik och Hampus har varit mycket bemötande och hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Exemplarisk mailkontakt, alla fick veta när någon fick svar på en fråga. Blev rättvist och givande.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

10 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 10%
4 40%
3 30%
5 (mycket prisvärd)»2 20%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.6

- Det är en bra bok och jag är nöjd med att ha den, men jag har mest använt föreläsningsanteckningar som litteratur. Boken har ännu inte blivit värd sitt pris, men blir nog den bok jag använder om jag behöver repetera något från någon kurs.» (2)
- Dyr bok, men jag ser potentialen om man fortsätter med teoretiska studier.» (3)
- Ur chalmers riktlinjer är den ju för dyr, men som sagt tidigare känns det värt för denna boken!:-)» (3)
- En av de mer prisvärda böckerna.» (3)
- En stor, tung bok som kostar på gränsen till för mycket, men man märker att man kommer ha användning av den i framtiden, vilket gör den bra och relativt prisvärd ändå.» (4)
- Jag tyckte att kursboken var väldigt bra, och jag har svårt att tänka mig att jag inte kommer att använda den igen framöver.» (5 (mycket prisvärd))

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 20%
3 30%
5 50%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte så mycket för att lära mig kursinnehållet... Men jag tycker ändå om boken! Hade antagligen köpt den även om den inte var kurslitteratur :)» (2)
- Bra referens/uppslagsbok.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

10 svarande

Ja»10 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- I början saknades betygsgräner på hemsidan, men det löste sig ju:-)» (Ja)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lika entusiastisk föreläsare och räkneövningsledare. »
- Kursupplägget med inlämningarna, tentan osv har varit fantastiskt! Föreläsningarna och räkneövningarna var grymma. Henrik + Hampus har varit ett riktigt dream team för kursen. Fortsätt så!»
- Det härliga allmänbildade överskådliga känslan på kursen. Känns som saker följer väldigt bra på varandra trots att det är så spridda ämnen! Henrik och Hampus som föreläsare och övningsledare. Inlämningsuppgifterna som examonationsform.»
- Henrik, kursboken och bra inlämningsuppgifter.»
- Henrik, Hampus och deras sprudlande entusiasm! Formen på kursen som nästan kräver samarbete.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Under inlämningsuppgifterna kommer man i kontakt med mycket kul som man tyvärr inte får lära sig så mycket om i kursen. Hade varit roligt att ha något mer om QFT, men detta kanske är svårt. Hilbert-rum och L^2-rummet hade kunnats gått igenom lite snabbare och det hade kunnat vara ett bra tillfälle att säga något om dualrum. Om gruppteori är något som prioriteras i kursen borde det nästan gås igenom först så att det fick tid att sjunka in, om det vore möjligt att koppla det till resten av kursen vore det också bra.»
- Ehh... Ett extra tips på Metrouppgiften kanske? Utvidga kursen med någon högskolepoäng och kläm in mer material? Skulle gärna se något mer om tillståndsoperatorer/täthetsoperatorer och kanske tekniker för att lösa diffar med serieutvecklingar.»
- Instruktioner inför första inlämningsuppgiften. Skriv tydligt att det krävs att vi visar att jordan är uppfylld.»
- Jag tycker att arbetsbördan på inlämningarna ska minska lite.»
- Inget behöver direkt förändras.»
- Mer samkörning med de andra kurserna vi har i perioden. Kanske ha tre inlämningsuppgifter istället för fyra.»

21. Övriga kommentarer

- Detta är nog den roligaste kurs jag läst!»
- Om ändå alla kurser var så här engagerande...!»
- Jättekul kurs!»
- Mycket rolig kurs!»
- Mest lärorika och inspirerande kursen på F hittills! Såhär borde alla mattekurser vara!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.44
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från