ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Programmeringsteknik HT12, TIN211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-07
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

61 svarande

1 (inte alls)»1 1%
8 13%
24 39%
22 36%
5 (över förväntan)»6 9%

Genomsnitt: 3.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Erland = kuk» (1 (inte alls))
- Labbarna var allt för tvetydiga, när man skulle följa en strikt linje. De skulle ha varit mer fria! » (2)
- Jag hade egentligen inga speciella förväntningar om hur det skulle vara. Men nog har jag lärt mig något, så jag är nöjd. » (3)
- Som förväntat» (3)
- Hade inga förväntningar» (3)
- Lite väl mycket fokus på Java-specifika saker kanske, typ att man förväntas kunna använda grafikbiblioteket. Dessutom kanske det är viktigare för oss att lära oss hur man modellerar saker än hur man får skriver för att göra ett GUI. » (4)
- I min naiva - och tidigare programmeringsfria - värld trodde jag att man efter kursen skulle kunna göra ännu lite mer komplicerade program än vad man kan. Men förstår nu efter kursen varför mer inte hanns med.» (4)
- Hade rätt låga förväntningar, då jag hört en del negativa saker om kursen (från de med prog. erfarenhet). Men kursen var helt ok.» (4)
- Jag hade inga förväntningar på programering, men labbarna var, om än väldigt krävande, roliga.» (5 (över förväntan))
- Har alltid velat lära mig programmera, men kunde aldrig tro att jag skulle lära mig såhär mycket. » (5 (över förväntan))
- Oväntat roligt!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

61 svarande

1 (ej relevant)»2 3%
8 14%
8 14%
26 47%
5 (mycket relevant)»11 20%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.65

- Problemlösningen är nyttig, men själva programmeringsspråket är väl mest viktigt om man kommer fortsätta på den banan sen.» (3)
- Det skadar nog inte med tankesättet kring algoritmer som man får av att programmera. Tyvärr hinner man inte lära sig speciellt mycket mer än de absoluta grunderna på 7 veckor. » (4)
- Då många företag söker programerare» (4)
- Skönt med omväxling från matten och fysiken.» (4)
- programmering är mycket användbart.» (5 (mycket relevant))
- Känns som att man borde läsa ännu mer programmering eftersom det tycks ingå i en mycket stor del av de yrkesverksamma tekniska fysikernas arbetsuppgifter.» (5 (mycket relevant))
- Det kan hända att jag behöver kunna programera men jag hoppas innerligt att mänden programring som kommer att krävas av mig är begränsad» (Vet ej)
- vet inte hur mycket vi kommer att programmera i framtiden» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

60 svarande

1 (inte alls)»1 1%
11 18%
12 20%
28 46%
5 (Mycket bra avvägt)»8 13%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan kändes väldigt svår i jämförelse med annat vi gjort» (2)
- Delvis bra, delvis dåligt. Mycket bekant, men det känns högst onödigt att introducera helt nya grepp (t ex uppgiften med snurrande fyrkanter) och tankesätt på tenta. Det är en ren chansning om man lyckas få till det eller inte, graphics2d koordinatsystem fungerar lite märkligt och är illa dokumenterat i api-dokumentet. Bara onödigt och speglar illa verkligheten då man enkelt kan pröva sig fram till funktionen eftersom att man har tillgång till kompilator. Premierar bara studenter som kunde programmera och/eller har god vana innan den här kursen. » (2)
- Med Erland bakom rodret så testar inte tentorna samma saker han lärt ut i kursen iaf.» (2)
- Det kändes som att vissa klasser, typ Graphics 2D, och hur man skulle på något sätt fixa ett sådant objekt, var helt nytt. Men det kan ju varit jag som missat det i Javadocen. » (2)
- Vissa moment saknades, t ex rekursion. Men det blir väl lätt så att man inte kan testa allt...» (2)
- Grymt mycket JAVA-doc vilket var synd eftersom det var en av de saker som man fått minst träning i, samt väldigt konstigt ställda frågor t.ex fråga 5 på tentan.» (2)
- Inga grafiska knappar/event, flera av de större uppgifterna kändes välldigt likartade med massa loopar och arrays. Kändes som en ganska mycket lättare tänta (än övningstentorna) pga detta» (3)
- Rättvist ja, men det ska ju gå att svara på dem också. Problem 3 skulle testa grafik och att läsa Javadoc, men man får inte reda på "hur" kvadraterna ska ritas ut, alltså t.ex. skillnad mellan första och andra kvadrat. Denna uppgift testar snarare också förmågan att lista ut förutsättningarna genom att titta på en bild, vilket inte ger mycket och därför kör man oundvikligt fast på den. Ska jag behöva sitta och mäta eller komma ihåg något matematiskt för att rita ut en spiral på en programmeringstenta? Också har vi problem 5... Ja vad ska jag säga. Kollade du ens igenom den uppgiften? Det är den sämst formulerade uppgiften jag fått i någon slags examination någonsin. Allt som står i uppgiften är bara krav, det står ingenstans VAD du vill att programmet jag ska skriva ska GÖRA. Det enda som jag ska göra är att Implementera. Resten är krav. Jag har läst kursen, jag har klarat labbarna (bristfälligt, då dessa varit väldigt kryptiska. Varför ska studenter själva behöva ansvara för att du inte kan formulera labb PM eller uppgifter så man förstår? Ta hjälp av någon kollega eller hyr in någon för vår tid är så otroligt dyrbar, vi har inte tid med något som du ska kunna!) och hur många gånger jag eller mina kompisar läst uppgiften har vi ännu inte lyckats förstå den.» (3)
- Graphics2D var en okänd klass med otillräcklig dokumentation på tentan» (4)
- Alla frågor utom "rektangelfrågan" låg väl i linje med kursen. Om denna var tänkt som en överbetygsfråga kan mitt betyg ovan höjas till 5.» (4)
- Lite väl mycket detaljer som jag inte uppfattade som "viktiga" på föreläsningarna.» (4)
- Rätt bra examination. Det finns dock vissa saker som var under all kritik. (Återkommer med detta senare)» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

61 svarande

<25%»4 6%
25-50%»4 6%
50-75%»6 9%
>75%»47 77%

Genomsnitt: 3.57

- Ingen alls» (<25%)
- Fann att kurslitteraturen var så god att det oftast var bättre för mig att läsa/öva själv än att gå på föreläsningarna.» (50-75%)
- Hoppade över en del för att få lite extra sömn. Inget som skadade då jag redan kan min programmering bra (dock rätt nu till Java-syntaxen).» (50-75%)
- Dumt och onödigt.» (>75%)
- Föreläsningarna fungerade väldigt bra för att kunna få en känsla för kursens tyngdpunkt! Därför försökte jag gå på alla.» (>75%)
- Jag var på alla föreläsningar» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

61 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
7 11%
16 26%
20 33%
5 (mycket bra)»16 26%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade föredragit om han faktiskt visade skrivande på föreläsningarna. Lite mindre teoretiskt alltså. » (2)
- Hade man inte kunnat programmera hade föreläsningarna varit helt värdelösa» (2)
- Viss begreppsförvirring rådde för mig. Detta var ju något Erland varnade för och jag försökte därför så gott jag kunde plugga in glosorna. Tyckte dock att det var rätt svårt och tidskrävande att hitta bra förklaringar och definitioner till en del glosor. Det skulle vara bra med tydliga definitioner av viktiga glosor på overheadbilderna.» (3)
- Gav en bra överblick av vad man behövde lära sig, men enligt mig gick det inte att lära sig detta utan att läsa mycket i boken också.» (3)
- Erland är rätt skön. » (4)
- Bra med OH-bilder» (4)
- gillar OH-pappren» (4)
- Men jag hade föredragit att du hade använt dator och projektor och visat lite mer praktiskt skälva skapandet av koden. Overhead i all ära men jag tror att faktiskt se hur man går till väga när man programmerar skulle vara nyttigt.» (4)
- Ibland tyckte föreläsaren att man kunde ett moment bara för att man hade hört det en gång en timme tidigare, det är inte så bra.» (4)
- Helt ok. Erland är bra som föreläsare, men uppgifter och tentan var lite svagare.» (4)
- Jättebra, väldigt lättförståeligt samt bra upplägg med kopierade OH-blad» (4)
- Jag vet inte hur bra OH-bilderna funkade men det funkade rätt okej tror jag. Ditt tonläge och sätt att berätta är trevligt och bättre (eller i vissa fall mycket bättre) än de föreläsare jag haft hittills. Kanske hade man kunnat vara ännu mer pedagogisk med projektor så man kan demonstrera lite mer, få större yta för koden, etc.» (4)
- Väldigt bra med overhead! Man hann vara med på vad han pratade om eftersom man inte behövde skriva av något utan bara markera i de utdelade häftena.» (5 (mycket bra))
- Jag kom på en småsak, istället för att säga klassen Boll och skapa en boll, som är mycket förvirrande. Ta något annat exempel, skapa klassen Planeter och objekten Mars o Merkurius, mycket lättare att ta till sig. » (5 (mycket bra))
- Verkligen bra, de saker man hade svårt att förstå blev alltid klara efter en föreläsning. Lagom tempo och jättebra med kopiorna på OH-bladen.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

61 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 7%
19 34%
13 23%
5 (mycket bra)»19 34%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- den gången jag var där var det ingen ledare, men uppgifterna gick att göra hemifrån» (2)
- Bra om det inte vore för det snabba tempot. Att studenterna involveras och angriper problem i mindre grupper med en lärare som rättar är det bästa sättet att lära sig. Dock skulle det vara ännu bättre, inte perfekt, om studenterna själva rättar varandra och på så sätt även lär sig lära och förklara så man förstår för andra och sig själv. Läraren ska leda studenterna till aha-upplevelser för det är så man kommer ihåg bäst. Perfekt vore det om man efter föreläsningar, gruppövningar etc. har stor eller full förståelse för vad som presenterades. Detta är lämpligast för gruppövningar, alla i gruppen ska förstå varför. » (2)
- Bra uppgifter, men lite lågt tempo ibland, vi la mycket tid på de första och fick sen stressa på de sista, som jag oftast var mest intresserad av.» (3)
- Bra och lätta att hänga med på, men det medförde också att nivån var för låg för att det skulle vara värt att lägga tiden som de tog att gå på dem. Slutade gå efter 3 st.» (3)
- Lite irriterande när man hamnar med en instruktör som: Inte är säker på engelska (dvs väljer att koda på svenska), är osäker på stavning och som bevisligen inte kan materialet lika bra som en själv. Ska dock försöka bli övningsledare nästa år, då ska det banne mig bli bättre takter! ,P» (3)
- Vore nog bra att dela upp övningarna i grupper beroende på hur bra man är / har jobbat med veckans material innan övningen» (3)
- Nyttigt att få se program. En del övningar (övning 5 och övning 6 (övningstentan)) höll lite för låg nivå. Övningstentan var alldeles för lätt i förhållande till de riktiga tentorna.» (4)
- Fler övningar!» (5 (mycket bra))
- Att se exempel kändes som mycket viktigt för att vi sen skulle kunna göra liknande saker själva» (5 (mycket bra))
- Exakt det som behövdes! » (5 (mycket bra))
- Man fick ställa dom frågor man ville. » (5 (mycket bra))
- Detta var nog det mest givande på hela kursen. Bitarna föll på plats på ett bra sätt. Dock tycker jag att övningarna måste komma ut tidigare, det är omöjligt att förbereda sig om de kommer ut kvällen innan.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

61 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 4%
23 37%
21 34%
5 (mycket bra)»13 21%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man hade lärt sig mycket när man väl blev färdig men jag tycker att labbarna var alldeles för svåra och tog alldeles för mycket tid för någon som inte hade programmerat tidigare. Hälften hade räckt.» (2)
- Alltför svåra men roligt när man väl fick till ett restulat i slutet. » (3)
- Stötig miljö, som vanligt när F sitter i datasalar. Handlare väl snarare om hur värdelös DD är, alldeles för små datasalar» (3)
- Tog väldigt mycket tid.» (3)
- De var bra men de var för svåra för de som inte programmerat tidigare. De var bra men som nybörjare tar det tio gånger längre tid att göra labbarna än vad man har tid med.» (3)
- Roliga och utmanande. Men indelningen i grupperna från början kunde kanske gjorts bättre. Jag hamnade i A där jag nog hörde hemma, men lärde mig mycket snabbare än min labbpartner. » (3)
- Rätt svåra, framför allt för att det var svårt att förstå labb-PM (dock var det sista, reviderade, bra)» (3)
- Då jag aldrig tidigare programmerat var de senare labbarna väldigt svåra, borde funnits nån gräns på labbarna där man bara behövde göra vissa saker för att endast bli godkänd.» (3)
- Bra, men vissa var väldigt svåra» (3)
- Svåra» (4)
- Nja» (4)
- Svåra, och upptog mycket tid.» (4)
- Generallt rätt bra, men lite vaga instruktioner ibland.» (4)
- fire och inlämmningssystemet kändes lite bökigt, men det funnkade väll okej» (4)
- Detta var ett bra sätt att verkligen kunna lära sig programmering på riktigt, eftersom man då blev "tvingad"» (4)
- Jag fick välja bort matematikpluggandet för programmeringslabbarna då dessa tog väldigt lång tid. Mer tid än vad man får i hp. Har redan kommenterad labb PM:en. Sen har rättarna varit slarviga och gett returer på sådant som uppenbart är helt legitimt och rätt.» (4)
- Svåra men bra. » (5 (mycket bra))
- roliga och bitvis mycket svåra. Väldigt tidskrävande!! satt säkert >30h/st på de sista tre» (5 (mycket bra))
- Varför dessa krav på tabbar/space och liknande? På mattelabbar får jag skriva med ryska bokstäver om jag så önskar, så länge allt fungerar. » (5 (mycket bra))
- Väldigt nyttiga, det var under laborationerna man på riktigt etablerade sin nyvunna - och innan laborationerna löshängande - kunskap från föreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Jag la väldigt mycket tid hemma på dem, för att göra allt själv och förstå det. Jag hann inte programmera jättemycket i övrigt och läste knappt något i boken, men kände ändå att jag hade bra koll på hela kursen när tentan kom, eftersom jag gått på alla föreläsningar och varit noggrann med labbarna. Sammantaget inkluderade väl labbarna i princip hela kursen, vilket var bra.» (5 (mycket bra))
- Hjälpen från handledarna var i princip ovärderlig. Hade aldrig klarat labbarna utan den.» (5 (mycket bra))

8. Vad tycker du om PM till labbarna?

61 svarande

1 (Inte alls bra)»7 11%
11 18%
25 40%
16 26%
5 (mycket bra)»2 3%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var jätte röriga, mesta tiden gick åt att förstå uppgften och man kunde inte fråga för man visste inte ens vad man skulle fråga på.» (1 (Inte alls bra))
- Ibland är det fel, ibland har erland tips i labbarna som, om man använder dem, ger retur pga "inte tillräckligt motiverat"» (1 (Inte alls bra))
- Ofta förstod man inte ens vilket problemet var man skulle lösa!» (1 (Inte alls bra))
- Redan kommenterat på andra ställen.» (1 (Inte alls bra))
- Väldigt otydliga om vad man faktiskt skulle göra. Man behövde ofta fråga andra för att förstå vad man skulle göra. Vore bra om de strukturerades upp lite. Kanske med en kortfattad lista i slutet som visar vad man ska göra.» (2)
- Allmänt ganska svåra att förstå.» (2)
- Kunde vara lite otydliga ibland» (3)
- Ibland lite röriga då det var så mycket information och så mycket man skulle tänka på» (3)
- Instruktionerna var ibland tvetydiga.» (3)
- Fanns vissa saker som man kunde tolka hur man ville. Men vid rättningen tolkades dessa saker på ett speciellt sätt.» (3)
- De var stundtals lite svåra att förstå men när man läst det några gånger så brukade det klarna. En god ide kunde nog dock vara att sätta filerna som ska skickas in i en punktlista. Det borde kunna skona alla parter från några tråkiga returer» (3)
- De var välskrivna, men t.ex lab 3 innehöll många deluppgifter,, vilket gjorde det svårt att få en bra överblick över labben trots välskrivna lab-pm. Vet inte hur detta kan förbättras dock, kanske att man först skriver alla instruktioner som är till för att hjälpa en på vägen och tar frågor som ska svaras på och allt som ska lämnas in efteråt, så kan man lätt checka av vad man har kvar utan att missa något.» (3)
- var i bland lite osäker på vad som var krav och vad som bara var tips» (3)
- Lite vagt och svårt att förstå ibland.» (3)
- Inget att anmärka på annat än möjligtvis dispositionen (wall of text). » (4)
- PM:s var bra på det stora hela, de gav den information som krävdes. Ibland kunde dock viktig information döljas i lång text och extremt nogrann läsning av PM:s upprepade gånger var nödvändig för att inte missa någonting.» (4)
- Labb-PM till labb4 var lite halvtaskigt men det kom ju ut ett nytt, bättre PM ganska snabbt.» (4)
- Vissa oklarheter, men de rättades oftast. Ibland var det lite slarvigt grammatiskt vilket ledde till en del misstolkningar.» (4)
- Bra, väldigt tydliga och utförliga. Det var sällan man inte förstod vad man skulle göra, om så var fallet var det bara att fråga en handledare.» (4)
- Finns inget att klaga på. Tycker de var tydliga!» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

1 (Mycket liten)»8 13%
6 9%
17 27%
17 27%
5 (Mycket stor)»13 21%

Genomsnitt: 3.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde programmera innan kursen» (1 (Mycket liten))
- Jag kunde iofs programmera sedan innan. » (1 (Mycket liten))
- Man skulle behövt mera exempel, dvs mer erfarenhet på olika problem» (1 (Mycket liten))
- Nej» (1 (Mycket liten))
- Inte speciellt, det är mycket effektivare att jobba på egen hand och pröva sig fram, och söka svar i boken, på internet eller om allt annat misslyckas - API. » (2)
- Boken, labbar och egen tid hade varit mer än nog för att lära mig merparten av materialet.» (2)
- Man lärde sig bäst av att pröva själv, men utan föreläsningarna hade det man gjorde själv tagit mycket mer tid.» (3)
- Har förlitat mig mycket på tidigare programmeringskunskaper. Men jag har lärt mig en del nytt också, främst javaspecifika saker.» (3)
- Räkneövningarna har hjälpt mig.» (3)
- Mycket viktig! Sätter dock bara 4 eftersom en viktig del i inlärningsprocessen när det kommer till programmering handlar om att själv kasta sig utför stupet (faktiskt INTE tänkt som en Kalle-referens) och pröva sina vingar. Att på egen hand sitta och programmera är alltså även det mycket viktigt för inlärningen.» (4)
- Ofta var det lättare att hitta en del som man letade efter i OH-handout än i kurslitteraturen så det är ju bra.» (4)
- Undervisningen ska vara en mycket stor del av inlärningen annars är det något fel på den. Varför går man på Chalmers om man inte ska lära sig genom undervisningen? Jag tycker att om man lär sig bäst genom att läsa själv i en bok så är utbildningen för dålig. Boken ska vara ett komplement till föreläsningarna, det är inte den som ska få dig att fatta. Men tyvärr så verkar det som föreläsare på chalmers förklarar inte bara som det är presenterat i boken utan exakt som det står i den och då är man ju helt körd om man inte fattar föreläsningen. Lyckligtvis är du inte en sådan föreläsare.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.48


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

61 svarande

Ja»1 1%
Nej»60 98%

Genomsnitt: 1.98

- inte mer än lite mer häckling av pc användare än mac folk. men jag uppskattade det » (Nej)
- Ingen aning» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 4%
16 26%
26 42%
5 (För hög)»16 26%

Genomsnitt: 3.9

- Jag har programmerat sedan innan, så jag är kanske inte rätt person att fråga. » (2)
- Rätt lätt om man programmerat tidigare.» (2)
- Den har varit bra.» (3)
- Alltså på Chalmers kör man alltid på högsta arbetsbelastning den tiden man studerar. Man har ingen fritid eller liknande. Därför arbetade jag så mycket jag behövde med programmeringen och tog matten i efterhand vilket resulterade i att jag missade en del matte. Det spelar ingen roll hur mycket belastad man är för det finns inte tillräckligt med tid att förstå och kunna allt man måste kunna, och man kan inte plugga snabbare än på högsta tempo.» (3)
- Labbarna tog mycket tid.» (4)
- Laborationerna upptog större delen av "den lediga tiden" på vardagarna, vilket medförde att man knappt fick tid åt att plugga på andra kurser» (4)
- Man hann inte läsa ut boken, 100 sidor i veckan var det sagt men man skulle egentligen behövt läsa mer för att vara i fas med föreläsningarna. Laborationerna fungerade bra, inte för högt och inte för lågt tempo.» (4)
- Labbarna tar längre tid än man först tror. Det gör inget egentligen men man borde kanske förbereda eleverna på det.» (4)
- Hög eftersom jag inte hade programmerat tidigare, dock inte omänskligt hög.» (4)
- Har lagt ner typ all min tid på programmeringslabbarna och inte hunnit med de andra kurserna » (5 (För hög))
- Jag fick jobba själv på labbarna vilket tog all min tid. Hann inte göra något annat i princip.» (5 (För hög))
- de antal timmar man var tvungen att lägga i veckan gick tyvärr inte, hade jag bara haft programmering hade det nog funkat.» (5 (För hög))
- Labbarna tog väldigt mycket tid varje vecka» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»37 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.49

- Egentligen är det bristen på samarbete som var dålig, jag försökte ett flertal gånger skaffa någon att samarbeta med på labbarna, men de två första gångerna gjorde personerna i fråga ingenting och tredje gången blev jag lämnad av personen jag skulle arbeta med utan vidare förklaring.» (Mycket dåligt)
- Jag och min labbpartner var nog lite för skiljda, jag fick komma på alla idéer och sedan förklara dom för henom. » (Ganska dåligt)
- Vi kom bra överens och så, men i slutändan blev det jag som gjorde 90% av labbarna då min labbpartner inte riktigt hängde med i kursen. » (Ganska dåligt)
- Misslyckanden i samarbete är iofs helt och hållet mitt ansvar. » (Ganska bra)
- ja min labbpartner hoppade ju av..» (Ganska bra)
- Det har funkat, men att programmera två personer samtidigt är svårt. Det blev så att jag skrev koden och min labbkompis tittade på och rättade stavfel, trots att jag hela tiden försökte engagera honom.» (Ganska bra)
- Vi kommer bra överens och har gjort alla labbar var och för sig, och sedan sammanstrålat innan inlämning. Har fungerat bra och sett till att båda har lärt sig» (Mycket bra)
- Det hade inte gått utan att man fått hjälp av andra studenter.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att man fick ett diagnostiskt prov i början. Jag och min labbkompis låg på nästanexakt samma nivå från början.» (Mycket bra)
- Har alltid funnits någon duktig kompis man kunnat be om hjälp.» (Mycket bra)
- Jag har kompisar som kommer från samma klass som mig från gymnasiet, så jag har sökt mig till dessa då försöka arbeta med andra studenter tar alldeles för lång tid, tid som man helt enkelt inte har råd att lägga på sånt.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»33 54%
Mycket bra»16 26%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.4

- När man väl fick hjälp så var de flesta bra. Men ibland fick man vänta i en timma på hjälp och så fick men ingen hjälp och fick sitta och vänta en timma till. Slöseri på tid!» (Ganska dåliga)
- På laborationstillfällena var det ofta väldigt lång kö för att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Lång kö på hjälplistorna.» (Ganska bra)
- på labbarna var det ibland väldigt lång väntetid tills man fick hjälp» (Ganska bra)
- Jag föredrar lite mer raka svar men jag har förstått att det är inte så man jobbar på chalmers» (Ganska bra)
- När man satt och jobbade med labbar så var det svårt att få hjälp, men vid administrativa frågor så svarade Erland supersnabbt på alla mail. » (Ganska bra)
- De var ganska bra. Dock så är det problematiskt om man är ny till programmering och vill fråga nått under föreläsningen då det är typ 100 studenter eller nått som kan börja skratta eller tycka att frågorna är för grundläggande. Det finns ingen säkerhet som frågande student under föreläsningarna mot att man inte ska känna sig sårad.» (Ganska bra)
- Handledarna var snabba och duktiga :)» (Mycket bra)
- Ibland fick andra orättvist mycket hjälp, men i stort sett var det bra med hjälp på labbhandledningarna.» (Mycket bra)
- Ibland långa köer till handledarna vid labbarna.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

61 svarande

1 (ej prisvärd)»3 5%
9 17%
19 36%
14 26%
5 (mycket prisvärd)»7 13%
Köpte inte boken»9

Genomsnitt: 3.25

- Jag hade klarat mig på föreläsningsanteckningarna och internet.» (1 (ej prisvärd))
- Alldeles för dyr och jag hann inte läsa i samma takt som föreläsningarna.» (2)
- Använde den en gång. Under tentan. Boken är säkert bra, men jag har inte känt behovet av att läsa in materialet, igen pga programmeringserfarenhet. Så nej, inte direkt prisvärd (fick den dock begagnat, så jag ska väl inte klaga). Referensnr: [42]» (2)
- Den var oerhört svår att få tag på, fanns i princip ingenstans, så när jag väl fick den hann jag inte använda den så mycket. Se till att böcker finns tillgängliga så blir det bra!» (2)
- Boken är inte så dum. Lite rörigt upplägg bara, är väl egentligen mer en exempelsamling än en lärobok. Lite som en kokbok med olika recept » (3)
- Jag har inte läst särskilt mycket i boken, utan mest förlitat mig på tidigare kunskaper i kombination med föreläsningarna. Vissa avsnitt i boken har dock varit mycket givande, tycker jag.» (3)
- Den är prisvärd i sig för personer nya till programmering, men inte till studenter som har lite lätt för det eller som har programmerat lite innan. Men för att lära sig kursens innehåll är OH bilderna mycket bättre då man sett dessa innan, och boken är ju alldeles för stor för att man ska kunna utnyttja den till fullo under tiden man får på kursen. Men den va en väldigt stor hjälp på tentan för man kan helt enkelt inte komma ihåg exakt hur man t.ex. ritar grafik. Så man är i princip låst att köpa den ändå även om man bara ska använda den på tentan. Du skulle berättat för studenterna i början av kursen att boken är inte så bra för de som är minst lite hemma med programmering (och att föreläsningsanteckningarna duger fint), men att den är väldigt bra på tentan då den är som en slags "formelsamling" så att man ska verkligen köpa den av dessa anledningar, inte främst för att man behöver läsa 100 sidor i veckan. För jag har knappt läst i den. Förtydliga att det är programmeringsnybörjarna som behöver det.» (3)
- Med tanke på bokens storlek och informationsrikedom får den allt anses billig, även om jag inte använt den överdrivet mycket.» (4)
- Bästa kursbok jag har haft.» (5 (mycket prisvärd))
- Man får ha boken på tentan.» (5 (mycket prisvärd))
- Hade varit bra med en kort sammanfattning med ex. hur man använder grafikbiblioteket att få ha på tentan för de som inte hade någon bok. Nu kände jag mig nästan tvungen att köpa boken för att ha som referens på tentan. I slutändan blev det att jag struntade i boken ändå och missade antagligen poäng på det. » (Köpte inte boken)
- laddade ner boken, funkade fint förutom att jag behövde låna en för tentan. Bra bok med många exempel och sammanfattningar. Tack gode gud att den var på engelska» (Köpte inte boken)
- Öppnade en lånad bok på tentan för första gången... » (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

1 (Mycket liten)»10 16%
7 11%
23 37%
11 18%
5 (Mycket stor)»10 16%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade goda förkunskaper» (1 (Mycket liten))
- köpte inte boken, googlade mer frågor och till tentan lånade jag en kursbok från en äldre student» (1 (Mycket liten))
- Se mitt tidigare svar (42).» (1 (Mycket liten))
- Man lärde sig mest på labbarna men boken har varit lite till hjälp » (2)
- Hade den i princip bara på tentan.» (2)
- kunde redan allt i boken » (2)
- OH-papper är bra» (3)
- Har mest använt boken som ett stöd vid sidan om, t.ex. då jag behövt kolla upp enskilda faktauppgifter.» (3)
- Använde boken mycket i början, men sen lärde jag mig det mesta i slutet av att göra gamla tentauppgifter, samt räkneövningsuppgifterna.» (3)
- Har som sagt använt kursboken mycket lite, men tycker ändå den har varit bra när jag läst delar av den.» (3)
- OH-bilderna var väldigt användbara, särskilt till tentaplugget.» (3)
- Lab-PM har hjälpt mig med java-specifika saker. » (4)
- OH bilderna var bättre än boken tyckte jag, de var mer övergripande» (4)
- Typ där man lärt sig det mesta» (4)
- Det var av boken jag lärde mig mest.» (5 (Mycket stor))
- Framförallt föreläsningsanteckningar. ,Men boken är också bra.» (5 (Mycket stor))
- Jag tror många underskattade boken, det står jättemycket bra och det behöver nog förtydligas att man SKA/BORDE läsa den parallelt med föreläsningar. » (5 (Mycket stor))
- Har lärt mig det allra mesta av boken.» (5 (Mycket stor))
- Kursmaterial (OH bilder etc.)? Ja. Kursbok i sig, Nej. På tentan? Ett måste.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

61 svarande

Ja»52 94%
Nej»3 5%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.05

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kalle och Hobbe mm. Overhead-föreläsningarna»
- Upplägget med labbarna»
- Erland.»
- Labbarna, eftersom de gör att man faktiskt gör något»
- labbarna»
- Kalle o Hobbe»
- Svårighetsgraden.»
- Inte Erland»
- Kalle och Hobbe!!»
- Kursboken, om möjligt.»
- Kalle och Hobbe»
- Föreläsningarna var både roliga och lärorika.»
- Kalle och Hobbe. Föreläsningsanteckningar»
- De mer eller mindre irrelevanta OH-bilderna(Kalle & Hobbe, memes och liknande), de var ett välkommet avbrott i att bara lyssna om programering(no offence)»
- Kalle o Hobbe »
- Allt som har med laborationerna att göra, räkneövning 1-4 och Erlands glada och skojfriska humör :).»
- Erland som föreläsare!»
- Kalle och Hobbe, stora labbar, samt OH-blad :)»
- Föreläsningarna.»
- Kalle & Hobbe! :) Faktiskt så har det varit väldigt kul att gå på föreläsningarna (inte bara för Kalle och Hobbe)! Ser gärna att den goda attityden bevaras!»
- gruppövningarna»
- Häftena som delades ut varje föreläsning»
- kalle och hobbe. Seriöst, det höll mig vaken under lektionerna»
- Kalle & Hobbe»
- Comic Sans MS, Kalle & Hobbe, Macintosh-propaganda, utskrivna föreläsningsanteckningar. »
- Bra övningar»
- Övningstillfällen»
- Kalle och Hobbe.»
- Overheadlapparna var bra att läsa på och anteckna i. Kalle och Hobbe!»
- kalle & hobbe»
- Humor i föreläsningarna och gruppövningarna.»
- Erlands Kalle & Hobbe Kursboken»
- Du som föreläsare och lärare.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tempot. Gärna mer små övningar/uppgifter»
- Omvärdera vad som bör vara med på tentamen»
- Kolla upp tidsupplägget.»
- Svårighetsgraden på ordinarie tentamen.»
- Att han tidigare i kursen visar på projektor i GD hur man skriver ett enkelt program från grunden. Hade aldrig programerat innan Chlmers, och det tog lång tid innan jag förstod hur det funkade med klasser o metoder och det ena med det andra.»
- Tydligheten i labbarna, det är det enda jag irriterat mig på i kursen, så det skriver jag mest bara för att ha något att skriva på frågan.»
- Mindre fokus på GUI, grafik. Mer fokus på modeller och logiskt tänkande. »
- Labbarna borde vara tydligare och inte så svåra. Man borde nästan dela upp det i nybörjargrupper och mer avancerade grupper eller lägga nivån efter "nybörjare" eftersom det inte krävs någon förkunskap.»
- Erland, bort med honom.»
- Gör det lättare, mycket mer basic för de som aldrig programmerat alt. ha samma svårighetgrad men utöka poäng och föreläsningar»
- Ser ingenting som är viktigt att förändra inom en snar framtid.»
- Mer räkneövningar, det känns som att det är där man verkligen lär sig något!»
- Att man programmerar två personer på samma projekt fungerar inte om inte båda är lika engagerade och tänker på samma sätt. Problemet har mycket att göra med att den ena i gruppen har kommit längre programmeringsmässigt (kanske har läst mer i boken, varit mer uppmärksam på föreläsningarna eller förberett sig bättre inför labben). Då blir det så att den som är bättre på att programmera hittar en lösning som den andre inte riktigt är med på. Då slutar det med att det bara är en i gruppen som skriver koden och den andre bara tittar på.»
- inget»
- Tentan»
- Jag rösta för att du använder din dator och visar lite praktiskt hur man gör olika saker,, jag hade aldrig rört ett programmeringsprogram innan kursen, så även de mest basic saker uppskattas när de visas exact hur man gör.»
- Jag tycker det var väldigt bra när Erland ritade figurer på tavlan, boxar och hierarkier, mer sånt. Jag hittade fliken med "självständiga uppgifter" först nu i efterhand. Att ge en lista med förslag på program hade varit roligt för oss som är nya med gärna satt en helg eller två och pulade. »
- Föreläsningstekniken, bör visa mer exempel på datorn så man kan se framför sig hur det blir! speciellt i början»
- Tydliga definitioner av viktiga begrepp på overheadbilderna.»
- Räkneövningarna borde komma ut tidigare.»
- Ta gärna föreläsningen om exceptions innan det kommer labbar där man förväntas använda dem, det var svårt för oss nybörjare denna gång :)»
- Sättet att skapa labbpartnergrupper. För många funkade det, men för mig gjorde det inte det.»
- Fler labbar där man som mer erfaren kan få chans att skina. Exempelvis i labben där en isPrime krävdes (där vi drog ner körtiden till ~1/30 av Erlands exempel).»
- Ibland har lab-PM varit något otydliga (tvetydiga eller diffusa). Det har vid visa tillfällen varit svårt att veta exakt vad det är som efterfrågas. Det vore kanske en idé att läsa igenom dessa PM, ur en students perspektiv (en väldigt orutinerad student), och kanske förkorta och/eller specificera instruktionerna.»
- Bättre koll på att bok/böcker finns tillgängliga!»
- gå igenom javadoc lite utförligare.»
- labbar»
- Laborationer som tar mindre tid, vi har andra kurser som också ska hinnas med...»
- Tentan ska bli bättre utformad och tydligare (mer varierad, inte för mycket JAVA-doc).»
- svårighetsgraden på labbarna, det borde finnas olika nivåer på dem för om dessa labbar endast var för godkänt då var dem väldigt väldigt svåra.»
- Tentan får gärna vara på något som vi studerat och inte ta upp något som vi inte sett innan. Det var två stycken frågor som man skulle göra saker som knappt hade tagits upp i boken (det ska löna sig att läsa).»
- Varna studenterna att labbarna tar lång tid och att man ska börja så fort som möjligt.»
- Tempot eller tiden man har på sig, speciellt på övningarna. Uppgiftsformuleringen. (Helt seriöst, du är gammal och erfaren lärare, du SKA inte brista i något så simpelt som att formulera en uppgift. Gå en kurs i det eller ta hjälp av någon annan, inte oss studenter som redan har händerna överfulla.)»

19. Övriga kommentarer

- Härlig lärare som förstår att det kan vara svårt i början!»
- Tyckte visa tentafrågor var bra och relaterade till det vi gått igenom. Men den grafiska frågan var ganska orelaterat mot det vi gjort egentligen. »
- Exemplen som förekom, gällande arv o.s.v., där man förklarade hur en student är en person o.s.v. var bra till en början, men det var sedan svårt att få det till önskvärd programmering. Hade önskat att det skulle finnas något konkret "programmeringsexempel", d.v.s. något man faktiskt skulle programmera. Detta gäller även de exempel som handlade om bilar. Men som sagt de var bra till en början för att få en inblick i vad det var. »
- Är nöjd mer kursen.»
- Fire verkar vara lite krångligt men det finns säkert en god anledning att använda det»
- Snön faller tungt på backen. Mina rekursiva anrop skapar kaos på stacken. Inga tabbar så långt ögat kan se. Rätt indentering får väl alla att le. Och vad vore en kurs i Java. Om den inte Kalle & Hobbe hava. Trots kompilatorns eviga gnäll. Sitter jag nu och kodar java, varje kväll. »
- Det var svårt att förstå 5:e uppgiften på tentan.»
- Väldigt rolig kurs!»
- Kalle och Hobbe (samt övrig humor) uppskattas.»
- Tentauppgiften rörande swing var under all kritik! Visst, en bra idé att lägga in en uppgift rörande API-läsning, men när uppgiften är så vag så falerar allt. Att säga: "Rita upp denna figur" kräver att vi från den minimala bilden ska uppskatta vridning, skalning, translation osv. INTE ett bra val! Hade varit bättre med en specifikation: Vrid totalt 2pi med 12 steg, skala linjärt upp till 3x storlek, translatera utåt från origo med den nya textbredden. (Vilket var vad man var tvungen att göra i uppgiften för att få en matchande bild!)»
- Interessant och rolig intro till programmering, även för en noob som mig. Bra jobbat Erland! :)»
- bra och rolig kurs, men tog mycket tid. »
- Ibland konstig rättning/felaktig, men oftast mycket bra feedback på laborationer.»
- Jag kände ibland att det uppstod en språkbarriär som kunde försvåra inlärandet. På föreläsningarna fick man lära sig alla uttryck på svenska, men när man sedan skulle läsa själv i boken/på internet var allt på engelska. Översättningar av fackuttrycken i t ex OH-anteckningarna skulle underlätta en hel del.»
- En mycket rolig kurs.»
- Lite utspritt i de andra kommentarerna antar jag.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.43
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från