ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht12 Programutveckling, LEU480

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 84
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

83 svarande

Högst 15 timmar»20 24%
Cirka 20 timmar»20 24%
Cirka 25 timmar»25 30%
Cirka 30 timmar»11 13%
Minst 35 timmar»7 8%

Genomsnitt: 2.57

- Arbetade endast på labben. skulle säga 4-5 timmar i veckan.» (Högst 15 timmar)
- Dåliga föreläsnngar» (Högst 15 timmar)
- Har mest varit på de avsedda laborationstillfällena.» (Högst 15 timmar)
- Min arbetsinsats har varit att utföra samtliga inlämningsuppgifter och inte mycket mer.» (Högst 15 timmar)
- Jag har tidigare läst flertalet programmeringskurser och hade därmed god förkunskap.» (Högst 15 timmar)
- Jag har endast jobbat själv från lv2 då föreläsningarna var så otroligt dåliga.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket goda förkunskaper, under stor del av kursen arbetade jag "för nöjes" skull.» (Cirka 20 timmar)
- 99,9% av arbetstimmarna är självstudier, då föreläsningarna var så hopplösa att man lär sig mer av inte att gå.» (Cirka 30 timmar)
- det är bara mitt eget arbete.har inte gått på föreläsningar eftersom dem var inte hjälpsamt överhuvudtaget.» (Cirka 30 timmar)
- Man va tvungen att plugga självständigt eftersom föreläsningarna var förjävligt dåliga!!» (Cirka 30 timmar)
- Arbetet skedde helt på egen hand då föreläsaren Daniel Cederman inte kunde lära ut de mest grundläggade inom "C-språket"» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

84 svarande

0%»11 13%
25%»18 21%
50%»15 17%
75%»17 20%
100%»23 27%

Genomsnitt: 3.27

- Föreläsare är katastrof ! Bevara Chalmers namn ! » (0%)
- Gick endast på första föreläsningen. Så bortsett från laboration så är det inte mycket deltagande.» (0%)
- Föreläsaren hade kommunikations- och motorikproblem» (0%)
- Var på det två första föreläsningarna och förstod inte mycket. Satta mig sedan hemma med boken och lärde mig betydligt mer av det. Just därför deltog jag inte i mycket av undervisningen.» (0%)
- var på dom 2 första föreläsningarna men fattade absolut ingenting , trodde chalmers var en skola med rutinerade bra lärare, det är en skam att ni inte kan ersätta med riktiga lärare. » (0%)
- Den första föreläsningen, tror inte jag gick dit igen. Hört att de blev bättre så småningom, men den första upplevde jag inte alls som givande.» (0%)
- Jag har inte gått på lektionerna eftersom jag kände redan från första lektionen att han inte kan lära mig särkillt mycket.» (0%)
- Förlorade helt förtroende för föreläsaren efter första föreläsningen. Var på de 3 första men lärde mig ingenting. » (0%)
- Daniel kunde inte lära ut. Jag kunde inte se vad han skrev på tavlan. Daniel pratade i gåtor.» (0%)
- Bor 2h bort, förlorar mycket tid på att pendla så har så har gått på labbarna mest.» (25%)
- det var jättesvårt att hänga med lärare i undervisningen.» (25%)
- Dålig föreläsare» (25%)
- Var på de två första. Riktigt osammanhängande och svårbergripligt. Lätta saker var förklarade i detalj och det komplexa, det svåra förklarades inte alls.» (25%)
- läraren var inte tydlig/pedagogisk» (25%)
- Föreläsningarna var riktigt dåliga. Föreläsaren hade ingen förmåga att lära ut.» (25%)
- Var på några få föreläsningar men de visade sig vara undermåliga.» (25%)
- Dålig föreläsare resulterade i mycket självstudier + Gjorde det mesta av övningarna på egen mark» (25%)
- har läst kursen tidigare så föreläsningarna gav inte så mycket. » (25%)
- Föreläsingarna gav ingenting även då de berörde delar jag ej redan kunde.» (25%)
- Deltagit på laborationer och SI-tillfällen men inte föreläsningar då dessa inte gav någonting» (25%)
- föreläsningar man var på gav inte något alls, drf var det bättre att jobba på egen hand.» (50%)
- » (50%)
- Enbart övningstillfällen nästan.» (50%)
- På grund av fruktansvärt låg kvalitet på undervisningen.» (50%)
- Föreläsningarna var helt förkastliga då föreläsaren knappt själv verkade veta vad han pysslade med.» (50%)
- Pga fruktansvärt dåliga föreläsningar. Kvalitén var skrämmande låg.» (50%)
- Redan gått programmering/var med på labbar» (50%)
- Gick på de första föreläsningarna, men upptäckte snabbt att det var mycket mer givande för mig att studera på egen hand. Därför valde jag att lägge föreläsningstiden på självstudier.» (50%)
- Som sagt, god förkunskap.» (50%)
- Föreläsningarna var ej givande. Det var svårt att följa och förstå föreläsaren. Vissa momment var överkurs och svårt att förstå. Exemplen på föreläsningarna var luddiga och svår begribliga. Det var bättre att läsa själv. Man fick ingenting ut av föreläsningarna» (75%)
- Slöseri på tid, hade kompisar som va tvungna att förklara om allt igen efter lektionen för att man över huvud taget kunna förstå nått!!» (75%)
- undermåliga föreläsning. fy skäms chalmers!» (100%)
- Lektor Cederman"s föreläsningar har ersatt min reguljära sömn.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

84 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 34%
Målen är svåra att förstå»11 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»33 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 13%

Genomsnitt: 2.3

- Eftersom det är en grundläggande kurs tvivlar jag på att de är allt för svåra att förstå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- inga mål för kurs presenterades alls! ingen struktur eller delmål var klara för mig.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kursmålen finns inte tillgängliga på "Kurshemsidan" för kursen och de står inte heller med i kurs-pm, även om de i just kurs-pm hänvisas (på ett inkorrekt sätt) till kurshemsidan för att se kursmålen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tentan var för svår.» (Målen är svåra att förstå)
- Hur kursens faktiska innehåll förhöll sig till målen kan jag dock inte svara på.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

68 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 4%
Ja, målen verkar rimliga»49 72%
Nej, målen är för högt ställda»16 23%

Genomsnitt: 2.19

- Som före detta yrkesverksam Java-programmerare kom jag väl föreberedd till denna kurs. Dock känner jag viss sympati för de människor som kom hit och förväntade sig att möta en kurs riktad åt de som aldrig programmerat tidigare.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Om man aldrig programmerat förr.» (Ja, målen verkar rimliga)
- enl. provet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ytterst beroende av den specifika studentens förkunskaper. Ni vet att dessa varierar stort.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tar mycket tid om man inte läst/ kan programera sen innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Genom att söka i kursutbudet på studentportalen kunde jag hitta en hemsida där kursmålen fanns skrivna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För dåliga föreläsningar för en student som inte alls kan något om detta ämne. » (Nej, målen är för högt ställda)
- eftersom jag har ingen förkunskap just i den här kursen tycker jag att det var kort tid på att klara kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»17 24%
I viss utsträckning»27 38%
Ja, i hög grad»22 31%
Vet ej/har inte examinerats än»4 5%

Genomsnitt: 2.18

- Tentamen var förvirrande och innehöll delar som examinatorn skriftligen och muntligen uteslutigt.» (Nej, inte alls)
- Tentan var mycket svårare än den som finns i boken och även i jämfört med gamla tentor » (Nej, inte alls)
- De labbuppgifter, övningsuppgifter och slutuppgift (i detta fall hangman) som gjordes under kursens gång höll en oerhört låg nivå jämfört med tentamen som kom som en kalldusch efter kursen. Föreläsningarnas undermålighet i samband med den låga nivån på de uppgifter vi blev instruerade att göra antydde att kunskapsnivån låg på en betydligt lägre nivå än examinationen.» (Nej, inte alls)
- Tentan var helt värdelös. För det första innehöll den uppgifter saker som läraren hade gått igenom med oss att den inte skulle innehålla. Har pratat med nästan hela klassen och alla hade exakt samma tanke som jag!» (Nej, inte alls)
- svårt att tenta av programmeringskunskpaer med papper och penna, borde vara mer vikt på labben.» (Nej, inte alls)
- Jag kände att jag som student och inte hade programmerat innan hade väldiga problem med att förstå uppgifterna samt att det krävdes mycket mer advancerade kunskaper för att ens kunna få en 3a. När jag gjorde gamla tentor och labborationerna så verkade de ändå rimlig svåra, men att jag kanske skulle kunna få en klar 3a på det. Men examinationens första fråga krossade min självtilit och poängen på de kunskaperna man faktis skulle kunna var väldigt låga och konstiga, det uppskattas ifall de kunde ändras. Jag märkte efteråt att läraren som skrev provet inte alls var van vid att skriva examinationerna och jag kan bara hoppas att han kan förbrätta sig. » (Nej, inte alls)
- Tentan var mycket svårare upplagd jämfört med de tentorna som har varit de 4 tidigare åren.» (I viss utsträckning)
- Svårt att testa programmering på tentan, har inte hjälp av kompilator m.m.» (I viss utsträckning)
- en tenta i programutveckling med penna och papper känns.... mkt märkligt» (I viss utsträckning)
- Fattar inte hur man kan lägga upp en tenta så dom 7 första uppgifterna ger 24 och dom två sista ger resterande 26p. Visst det stog på sista frågan att man inte behövda göra dom i följd utan kunde ta en av dom om man så ville man alla var ju sammanhängande! » (I viss utsträckning)
- Hade med saker i tentan som inte ingått i övningar/laboration/extrauppgifter...» (I viss utsträckning)
- Bra frivilliga övningsuppgifter som skulle kontrolleras av övningsledare. Examinationen var dock inte så lik övningsuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Fullständigt "överdjävlig" tenta som bl.a. innehöll dynamisk minnes-allokering - vilket inte står med under kursmålen. Studenters bidrag/inkomst bygger på studieresultat, värdelösa/dåliga tentor leker med våran framtid!» (I viss utsträckning)
- Oavsett målen så var tentamen alldeles för hög nivå jämfört med den nivå undervisningen låg på. Man lärde sig nästan allt på övningstillfällena.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var aldeles för svår för att kunna utverdera vilka kunskaper vi hade fått.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentan var alldeles för svår i förhållande mot det vi gått igenom på föreläsningar och övningar.» (Ja, i hög grad)
- Tycker det är konstigt att tentamen var skriven av en person som hållit i en föreläsning. Lärobokens uppgifter, inlämningsuppgifter och tidigare tentor beskriver inte alls svårighetsgraden som var på tentamen. Den var helt enkelt för svår för det vi har gått igenom. » (Ja, i hög grad)
- Lite väl hög jämfört med det som var basic i kursen. Tentan var väldigt smal, fokuserade på ett litet område av kursen.» (Ja, i hög grad)
- Sen testade antagligen målen men med tanke på föreläsningarna var den för svår.» (Ja, i hög grad)
- Som tidigare yrkesverksam Java-programmerare kom jag till tentamen med höga förhoppningar om några enkla poäng. Fyra timmar senare var jag deprimerad och i stort behov av en tröstande axel. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

83 svarande

Mycket liten»66 79%
Ganska liten»11 13%
Ganska stor»5 6%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.28

- Föreläsaren verkade vara nervös och hade inte förberett föreläsningarna tillräckligt då det hoppades mycket fram och tillbaka och man inte fick bra svar på frågor som ställdes.» (Mycket liten)
- Som att kolla på färg som torkar.» (Mycket liten)
- Undervisningen har tyvärr varit under all kritik. Ingen van lärare vilket gjort att budskapen har varit otroligt svåra att förstå.» (Mycket liten)
- Hemsk på att lära ut så jobbade i större utsträckning på egen hand.» (Mycket liten)
- Har gått igenom föreläsningsanteckningarna. » (Mycket liten)
- Tror man lär sig mer av att stirra på en sten än av att gå på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Lågt tempo i början när man fattar, snabbt på slutet, nar man inte förstår speciellt pekare och struct» (Mycket liten)
- föreläsningarna var mkt dåliga.» (Mycket liten)
- beror på lärarens erfarenhet» (Mycket liten)
- ingen alls, då det inte gav något att vara där» (Mycket liten)
- Totalt 0.» (Mycket liten)
- läraren borde förbereda exempel innan förläsningar. läraren avbryter ett exempel i mitten och aldrig gör klar den utan att kommentera varför . Jag känner att jag hade lika bra stannat hem och inte varit på förläsningar . » (Mycket liten)
- obefintlig. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte alls hjälpfulla. Gav mig ingen ledning inom lämnet.» (Mycket liten)
- värdelösa föreläsningar. » (Mycket liten)
- som sagt , undersvisningen var under all kritik , varken jag eller 90% av mina klasskamrater gick på föreläsningarna , säger inte att de är lärarens fel , för han är ingen lärare, han vet inte hur man lär ut , det är chalmers fel att dom inte kan lägga in en riktigt lärare , tack vare detta så får jag nu mitt första U! » (Mycket liten)
- Lektionerna var väldigt svåra att hänga med vad som hände det var mycket hoppande i olika mappar samt väldigt korta förklaringar till vad som hände och varför. Men laborationerna var mycket bra.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var riktigt dåliga. Föreläsaren hade ingen förmåga att lära ut.» (Mycket liten)
- Övningsledarna bestående av elever från andra program var dom enda som bidrog till inlärningen. Läraren själv är säkert kunnig men hade stora problem med att undervisa, kan bero på ett sent lärarbyte.» (Mycket liten)
- Jag gick enbart på två föreläsningar. Läraren var aldeles för osäker och dålig på att förklara. Jag lärde mig mer på att sitta med boken själv.» (Mycket liten)
- Föreläsaren var mycket oerfaren vilket resulterade i att väldigt lite lärdes under föreläsningar» (Mycket liten)
- Ointressanta och dåligt upplagda föreläsningar (de jag var på i början av kursen).» (Mycket liten)
- Läraren borde öva mer på sin framhållning och att kunna mentalt sett vara medveten om att kunna svara på frågorna vi som studenter ställer honom. Han borde även försöka vara mindre nervös så att det han lär ut faktiskt ger något. Dessutom borde han inte bara ta hjälp av powerpoint utan även av något annat som kan stärka hans föreläsning så som att ge oss papper/mail om det som han kanske tycker var viktigt eller något mer innegående om någt som han inte hunnit berätta om på lektionen.» (Mycket liten)
- Gränsar till inte alls.» (Mycket liten)
- Usla föreläsningar» (Mycket liten)
- Föreläsaren var alldeles för dåligt förbered.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var väldigt bristfälliga ur en pedagoskiskt synvinkel, föreläsaren skrev sitt program på storskärm men förklarade inte själva innebörden av termerna eller förde någon djupare diskussion kring varför programmet var uppbyggt som det var.» (Mycket liten)
- Återigen, fruktansvärt opedagogiska föreläsningar» (Mycket liten)
- Eftersom undervisningen låg på en nivå under 1 på en skala från 1-10 så har den inte betytt nått mer än slöseri på tid.» (Mycket liten)
- Daniel Cederman kunde inte lära ut.» (Mycket liten)
- Tycker föreläsningarna inte varit godkända. Föreläsaren visar tydliga tecken på att han inte har undervisat tidigare vilket straffar oss studenter. Tycker det är konstigt att en så känd högskola som Chalmers inte kan skaffa fram en bättre föreläsare.» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit svår att förstå och haft dåligt upplägg» (Ganska liten)
- I första hand har jag lärt mig från två lab-assistenter, nämligen Simon Larsson och Niklas Helgegren, som var ypperligt pedagogiska och öppna för att svara på frågor. Lektor Cederman förlitade sig tyvärr väldigt mycket på powerpoint istället för att skriva utförligt på svarta tavlan.» (Ganska liten)
- Vi fick ytlig information om språkets innehåll och användning.» (Ganska liten)
- Övningstillfällena har varit till störst hjälp» (Ganska stor)
- Som 100% nybörjare saknade jag lite mer grundläggande begrepp och teori bakom programutveckling i början av läsperioden. Det skulle vara bra med en liten frivillig intro-kurs innan själva programutvecklingskursen, ungefär som intro-kursen i algebra som vi hade i början av LP1.» (Ganska stor)
- Det var på laborationerna man lärde sig.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»16 19%
Ganska liten»20 23%
Ganska stor»26 30%
Mycket stor»22 26%

Genomsnitt: 2.64

- Läste den inte, programmerat innan så vad jag fastnade på fanns redan att hitta på internet.» (Mycket liten)
- Bokens exempel har varit otillräckliga när de behövts» (Mycket liten)
- boken är svår att följa. Exemplen är inte fullständiga. Fick låna en annan bok på biban som var mycket bättre.» (Mycket liten)
- köpte ingen bok, kollade internet » (Mycket liten)
- Det mest som jag har behövt har jag funnit på internet.» (Mycket liten)
- Jag har i första hand förlitat mig på internet-baserade referensverk.» (Mycket liten)
- All inlärning har kommit från boken.» (Mycket liten)
- Boken är rätt otydlig.» (Ganska liten)
- Har inte använt boken. Läst på olika sidor på internet, bla KTH.» (Ganska liten)
- Internet var en mycket bättre källa.» (Ganska liten)
- LAbbtillfällen med elever som handledare blev nyckeln.» (Ganska liten)
- Boken är ganska svårläst och behöver förklaras av någon som har erfarenhet av programmering, många stycken eller exempel ur boken är inte möjliga att direkt omsätta till kod, utan behöver förklaras ytterligare.» (Ganska liten)
- Har använt slides från KTHs grundkurs i programmering som var 1000ggr bättre än vad vi fick.» (Ganska stor)
- En okay bok, kunde varit bättre. Skulle funnits tydligare exempel.» (Ganska stor)
- Det mesta stod i boken.» (Ganska stor)
- =till 99% självstudier» (Mycket stor)
- En bra skriven bok som man fick luta sig mot, dock håller uppgifterna där för låg kvalité (svårighetsgrad) om man jämför med tentan. Behövs svårare uppgifter att arbeta med.» (Mycket stor)
- www.google.com» (Mycket stor)
- Det är den största hjälpen jag har fått med programmutvcklingen.» (Mycket stor)
- Det är där jag försökt lära mig eftersom föreläsningarna inte vad till någon hjälp.» (Mycket stor)
- Fick förlita sig på kurslitteraturen istället för föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Boken är kanon» (Mycket stor)
- Jag har klarat mig genom labbarna eftersom handledarna var bra såsom Simon Larsson och Niklas Helgegren. Några före detta elever som gått ut skolan och de som har klarat kursen var där till hjälp som till exempel i datorföreningen för syntexfel och allmän hjälp.» (Mycket stor)
- Det mesta som jag lärde mig, om inte allt, kom från boken.» (Mycket stor)
- Det står bra förklarat och man kan testa sig bra på exemplen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

83 svarande

Mycket dåligt»4 4%
Ganska dåligt»15 18%
Ganska bra»40 48%
Mycket bra»24 28%

Genomsnitt: 3.01

- Svårt att hitta i pingpong, många versioner, känns inte organiserat.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var ifrån föregående termin. föreläsningsanteckningar var helt ohjälpsamma.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material var fullt med fel, felstavningar och missvisande information» (Ganska dåligt)
- En stor del av kursens ping-pong sida verkade vara en ren kopia av föregående års information. Särskilt märkligt var de deadlines som sattes för olika inlämningsuppgifter då inlämning kunde ske innan sista chansen att redovisa desamma.» (Ganska dåligt)
- Det ända som vi kunde få veta var vilka kapitel som vi skulle ha gått igenom på föreläsningarna» (Ganska dåligt)
- Dock borde uppgifterna vi fått jobba med ha korrekturlästs innan de delades ut för att undvika missförstånd.» (Ganska bra)
- pingpong lät mig inte lämna in en sak, annars bra» (Ganska bra)
- Pingpong är ett plus!» (Ganska bra)
- Bortsett från kursmål som inte visas eller gås igenom under kursens gång. De är som sagt var inte lätta att finna - endast genom ett särskilt tillvägagångssätt!» (Ganska bra)
- Litet förvirrande ibland med olika (återvunna) pdf:er där endast den ena uppdaterats för årets kurs, vilket ex.vis ger motstridiga datum.» (Ganska bra)
- webbsidan fungerade utan konstigheter.» (Ganska bra)
- Material delades ut på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- Tydligt upplagt på Ping-Pong» (Mycket bra)
- Ping pong är mycket bättre en studentportalen!» (Mycket bra)
- Samma som kurslitteraturen!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

83 svarande

Mycket dåliga»14 16%
Ganska dåliga»19 22%
Ganska bra»22 26%
Mycket bra»24 28%
Har ej sökt hjälp»4 4%

Genomsnitt: 2.81

- På övningarna kunde man få hjälp men på föreläsningarna visste ju knappt han vad han gjort då han vissa gånger uttryckt sig och frågat om vi kunde se något fel i hans kod då han inte fick det att funka.» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren hade vid flertalet tillfällen uppenbara problem att svara på många av de allra enklaste frågorna ställda av eleverna. Även SI-eleverna kändes ohjälpsamma/oengagerade och bristande i kunskap. Alldeles för ofta fick man höra: "Nehe? Men såhär skall det ju inte fungera. Äsch, vi hoppar över det."» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren var dålig på att besvara frågor. Inga raka svar.» (Mycket dåliga)
- Mycket lång väntetid på labbtillfällena.» (Mycket dåliga)
- föreläsare tappade sig själv när blev frågad ! » (Ganska dåliga)
- framför allt på lappen» (Ganska dåliga)
- Vissa labtillfällen var väntetiden över 1timme på att få hjälp/bli godkänd på uppgifterna. Inte ok» (Ganska dåliga)
- handledarna på mekatronik var bättre än handledarna på data då jag uppfattade dem första mer hjälpsamma!» (Ganska dåliga)
- Vi hade övningar , men det var inte tillräckligt , speciellt inte om man är nybörjare inom programering, ni sätter ju ribban för högt direkt och anpassar kursen efter personer som har gjort detta innan ?, jag går inte på chalmers för att jag kan utan för att lära mig , och då kan jag inte sitta med avancerade uppgifter direkt?, det är som att jag ska be er gå in o spela en VM-fotbollsmatch trots att du aldrig sparkat en boll! » (Ganska dåliga)
- Labbassistenterna var alldeles för kaxiga. De kunde låta förnedrande i vissa fall när det gällde kommentarer kring studentens logik i programmeringen. Visst är det bra med kortare kod, men de gav inga tips. Det är svårt att veta hur dem tycker och tänker att man skall lösa vissa uppgifter.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för få lärare på övningstillfällena!!!!!! Men hjälpen som man fick va klart mycket bättre än undervisningen, även om det va samma sak som det har gått igen på undervisningen. » (Ganska dåliga)
- De som hjälpte under labben var bra, föreläsaren dåligt» (Ganska dåliga)
- Daniel Cederman gick inte att få tag i,inte på mail eller efter lektioner. Han var motvillig att svara på frågor. Endast vissa labbhandledare var till hjälp när man behövde det.» (Ganska dåliga)
- SI och lab har fungerat okej, men många vill ha hjälp och det är då svårt att få den hjälp som behövs.» (Ganska bra)
- Vår "labbhandledare" Simon var grym!» (Ganska bra)
- Övningstillfällena var bra med duktiga handledare, men behövs även här svårare uppgifter som speglar tentamen mer.» (Ganska bra)
- på övningstillfällena kunde man få bra hjälp om det behövdes. Väldigt duktiga handledare.» (Ganska bra)
- SI-handledarna var duktiga. Men föreläsaren kunde varit duktigare och mer säker på sin sak.» (Ganska bra)
- Labassistenterna försökte vara behjälpliga. Hur väl de lyckades varierade.» (Ganska bra)
- Ibland var det långa köer för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Det fanns alltid möjlighet till hjälp under laborationerna. Det var bra ordning.» (Mycket bra)
- Väldigt duktiga assistenter på övningarna.» (Mycket bra)
- Övningarna var bra. Övningsledarna var duktiga.» (Mycket bra)
- Fungerade mkt bra på övningslektionerna, dock insåg kanske inte övningslärarna hur mkt hjälp vi studenter behövde p g a bristande föreläsningar.» (Mycket bra)
- labbar» (Mycket bra)
- Fler övningar i början av kursen hade inte vart fel» (Mycket bra)
- Möjligheten att få hjälp på Si-tillfällen och labbar har varit ypperliga. Simon Larsson och Niklas Helgegren förtjänar särskilt att få ett omnämnande. » (Mycket bra)
- Labb-assistenter och handledare var kunnniga och hjälpsamma.» (Mycket bra)
- iom SI och labbar fanns det gott om tillfällen att ställa frågor» (Mycket bra)
- På labben har det fungerat bra.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

83 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»29 34%
Mycket bra»47 56%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.62

- samarbetade med endast en kamrat under hela kursen» (Ganska dåligt)
- Vi har försökt hjälpa varandra då det varit enda sättet.» (Ganska bra)
- » (Mycket bra)
- Har tagit till mig i princip hela kursen med hjälp av andra studenter » (Mycket bra)
- Bästa sättet att studera på !!!!!!!!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

82 svarande

För låg»3 3%
Låg»4 4%
Lagom»47 57%
Hög»24 29%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.26

- ett ord, KAOS! » (För låg)
- Detta är från en personlig vinkel. Tror kursen var ganska lagom.» (Låg)
- Bekant med stora delar av kursinnehållet sen tidigare.» (Låg)
- Frivilliga uppgifter som var upp till en själv att göra om man ville. Dock blev dessa väldigt viktiga då föreläsningarna inte gav så mkt.» (Lagom)
- Bra arbetsbelastning, något frusterande dock att behöva hitta materialet själv från internet iom kursbok inte alltid var särskillt användbar.» (Lagom)
- Med tanke på undervisningens kvalité var det svårt att få alla uppgifter gjorda i tid.» (Hög)
- Övningarna var jättebra.» (Hög)
- jag la mer tid ur min fritid på detta då jag var ej van programerare och då man fick ej ut nåt från föreläsningarna» (Hög)
- Lagom hög under tiden vi läste men som sagt för svår tentamen. Det skall ju vara en nybörjarkurs i programmering.» (Hög)
- Väldigt många inlämningar, framförallt mot slutet OCH tenta på det. I inlämningarna visar man att man kan allt, det borde räcka.» (För hög)
- Eftersom kuren i helhet inte bidrog näst intill någon hjälp fick man lära sig hela kursen själv och det har tagit mycket tid och ork.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

83 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 4%
Lagom»54 65%
Hög»20 24%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.26

- två ord , AGERA NU! » (För låg)
- Svårt att säga, men detta lär nog vara den lugnaste av alla perioder jag kommer att ha.» (Lagom)
- Som tur va så va den andra kursen en som passa mig bra, dock så hade mina kompisar mycket hög arbetsbelastning totalt sett!!!» (Hög)
- I Kursen som lästes parallellt förväntades man lägga 7 timmar om dagen. Det ger 1 timme över till denna kurs på en vanlig arbetsdag..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

84 svarande

Mycket dåligt»35 41%
Dåligt»30 35%
Godkänt»13 15%
Gott»6 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att ha en oerfaren lärare i en kurs som kräver mycket noggrann pedagogik gör intrycket till pannkaka helt enkelt. » (Mycket dåligt)
- Dåligt upplägg men en föreläsare som är för osäker och ostrukturerad, bortfallet mot slutet av hans föreläsningar var upp mot %70. Inlämningsuppgifterna som används för bonuspoäng verkar inte ha granskats sedan förre examinatorn (von hatch) hade kursen. De speglar inte längre tentamen som jag påpekat tidigare. Behöver revidera uppgifterna så studenten har en chans att lära sig tillräckligt.» (Mycket dåligt)
- Jävligt synd att ni kunnat förstöra en sån kurs som annars kan vara väldigt intressant! Föreläsningarna är under all kritik och med sådana föreläsare kan Chalmers inte uttrycka sig som att vilja vara i topp i Sverige! » (Mycket dåligt)
- Har inte fått ut i stort sett något på föreläsningarna. På övningarna har jag lärt mig jättemycket. Dock bestod tentan i huvudsak av sådant som inte tagits upp på övningarna. Tycker inte att det var en grundkurs i programmering som jag hade behövt.» (Mycket dåligt)
- Läraren måste lära sig att uttrycka sig på ett mer pedagogiskt sätt.» (Mycket dåligt)
- Det allra största problemet med kursen var föreläsningarna. Daniel upplevdes som okunnig och nervös. Inte alls den "Chalmers-nivå" man kan förvänta sig. Han försökte mången gång skriva kod för hand på tavlorna men blev ombedd att använda projektorn och datorn istället. Dels för att ingen i föreläsningssalen kunde läsa hans handskrift (inte ens han själv) och dels för att när man försökte kompilera koden så fungerade den inte ens i praktiken. Det senare tycktes dock vara ett genomgående problem genom kursen då vi ofta fick uppleva att föreläsaren skulle demonstrera en kod som då inte fungerade för att sedan hoppa över avsnittet. Det bör även påpekas att då föreläsaren skulle visa ett kod-stycke via projektorn så valde han att visa upp långa rader kod i ett färdigt projekt istället för att dela upp koden i mindre, mer överskådliga bitar. Resultatet blev att det var mycket svårt att hänga med som åskådare. Problematiken med att svara på de frågor som ställdes ledde till att vi som studenter fick förlita oss helt på boken och utomstående källor. Under kursens gång fick vi möjlighet att utföra frivilliga labbuppgifter som skulle räknas till betyget på examinationen. De bestod i 3 delinlämningar med separata deadlines. Problemet denna gång var att labbuppgifternas svårighetsgrad och kunskapskrav låg på tok för långt före föreläsningarna. Till och med den kunskap som krävdes för den allra första labbuppgiften i delinlämning 1 lärdes ut långt senare i kursen. Därtill så hade labbuppgifterna ett mycket konstig upplägg då deadline var satt ett visst datum men kravet för att få lämna in uppgiften var att man uppvisat denna för en äldre elev under specifika tider. Dessa tillfällen då man kunde visa uppgiften var alltid flera dagar innan deadline. Vilket innebar att deadline alltid var kortare än vad det såg ut på pappret. Vid ett samtal med en äldre elev bekräftades samtliga av det ovanstående och det är uppenbart att Chalmers bör se över den här kursen noggrant. Den tredje delinlämningen kom även den som en kalldusch för flera av eleverna. Uppgiften var inte komplex i sig själv och i sitt utförande, men snarare i kravet för matematiken. Uppgiften krävde en matematisk kunskapsnivå som klart låg över den som lärts ut under första läsperioden vilket för mig och flera andra innebar att den helt enkelt inte gick att utföra. Mycket dåligt! SI-mötena var inte heller de till någon stor hjälp. SI-eleverna verkade oengagerade och inte alls lika hjälpsamma som i de andra kurserna.» (Mycket dåligt)
- Har inte mycket mer att säga än att tentan var den sämsta jag skrivit någonsin. uppgifter var svåra att förstår och den som skrivit tentan hade inte testat vissa uppgifter så det gick inte att lösa vissa uppgifter.» (Mycket dåligt)
- för att sammanfatta mina tankar så vill jag säga så här: Denna kursen har varit absolut det värsta jag läst, jag har försökt lära mig själv på egen hand utan föreläsningsunderlag, timmarna har inte räckt till eftersom jag har ett till ämne att lära in vid sidan om, tentan var en ren katastrof, jag menar jämför man med föregående år så är det som att få en käftsmäll , jag som är nybörjare började ändå se lite hopp o framtid när jag gjrode de gamla tentorna , de var anpassade efter alla nivåer , några G-frågor , VG och MVG frågor, men denna tenta var helt tvärtom, det var endast 1 , 1!! ,Gfråga på hela tentan , och den var inte lätt utan ganska svår , hur mycket poäng kunde man få på den ?, jo 2 poäng, 2 POÄNG AV 50! , sista frågan gav 20 poäng?!? det är ju inte logiskt , den var ju inte anpassad efter en nybörjare och jag är inte ensam om att känna så här , majoriteten har sagt samma sak som mig , jag hoppas omtentan blir mycket mycket lättare , » (Mycket dåligt)
- Om han Förbättrar sig genom det konstruktiva åsikten jag har gett honom så bör det gå bättre, och jag som student kanske hade känt mig mer uppmuntrad.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren framstår som oförberedd och emellanåt något okunnig. I verkligheten bedrivs kursverksamheten för många som rena självstudier med hjälp av kurskamrater och handledare.» (Mycket dåligt)
- Undermålig kursbok, dåliga föreläsningar från föreläsaren, tentamen med tvetydiga frågor som dessutom skiljer sig markant från tidigare tentamina. » (Mycket dåligt)
- Dåliga föreläsningar som borde kommit i nån form av ordning. De övningar som görs borde vara relevanta mot den kommande tentan! » (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt att man ska få en såhär dålig lärare på en så fin skola som Chalmers faktisk är! Det tyder på att ledningen inte tycker att det spelar så stor roll om hur kursen undervisas utan bara om att den undervisas.» (Mycket dåligt)
- Daneil var den absolut mest inkompetenta föreläsaren jag någonsin haft. Ingen begåvning vad det gäller att lära ut, eller skriva examinationer.» (Mycket dåligt)
- en kurs där föreläsaren inte kan förmedla ngn kunskap alls är inte så bra. » (Dåligt)
- Daniel kan säkert mycket om C men lära ut kan han inte.» (Dåligt)
- Har för mig läraren inte var beredd att undervisa kursen. Vet inte om han gått på en lärarutbildning för han kändes inte som en lärare. Drog alldeles för svåra första exempel när han gick igenom nya saker.» (Dåligt)
- tycker inte att tentan var rättvis i förhållande till gamla tentor som man pluggat på. Dålig fördelning av uppgifter. » (Dåligt)
- kursen är jätte intressant men just i år så kunde man inte uppleva det så pga dålig planering och undervisnin» (Dåligt)
- Bra att allt fanns att tillgå på Ping-Pong, bra övningsuppgifter samt mkt bra övningslärare. Dock fick läraren inte riktigt igång sina föreläsningar samt en del opraktiska saker med inlämningsdatum kontra redovisningslektioner för extrauppgifter.» (Dåligt)
- Tentamen var aldeles för svår med tanke på nivån på undervisningen. Föreläsaren kändes osäker.» (Dåligt)
- Föreläsningarna i synnerhet var svaga i början av kursen. Dessa valde jag därför helt bort, ingen anledning till att slösa tid. Kändes som att tentan var dåligt avgränsad i problemformuleringarna. Svårt att förstå den efterfrågade nivån på lösningarna. Själva intrycket av problemen blev ytterst diffusa. » (Dåligt)
- En sådan urusel tenta sänker det allmänna intrycket av kursen.» (Dåligt)
- Mycket dåligt intryck under första veckorna som höll i sig resten av kursen.» (Dåligt)
- Min egen uppfattning att vi fick för lite undervisning för att få höga betyg på tentan.» (Dåligt)
- För svår tentamen» (Dåligt)
- Kursen var rolig i sig, men..... Men läraren var en dålig föreläsare. Tentan innehöll uppgifter som inte skulle varit med enligt Kursens inledning.» (Dåligt)
- Jag tror kursen nådde målet att introducera grundläggande C till folk som aldrig programmerat» (Godkänt)
- Vår föreläsare har förhoppningsvis fått lite mer kött på benen och är inte längre rädd för att undervisa en klass. Föreläsningarna kunde man lika gärna skippa eftersom vi kan läsa det som står i boken själva. » (Godkänt)
- Det var en mycket rolig och givande kurs trotts bristerna» (Godkänt)
- Lektionerna var överlag mycket dåliga, mycket pga att läraren kändes väldigt nervös och gick igenom saker mycket snabbt och hoppade mycket fram och tillbaka och runt i programen som gjorde det svårt att hänga med.» (Godkänt)
- Lektionenerna har ej gett så mycket. Men övningstillfällerna med hjälpprogrammernarna har varit bra!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationstillfällena var bra.»
- labbarna.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Labbarna»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Laborationerna, läroboken. »
- Inlämningsuppgifterna?»
- arbetet med labbarna»
- alla uppgifter som var med på laborationerna.»
- Finns det verkligen inget bättre sätt att examinera än programmerings kurs än att skriva kod på papper?»
- kurs material »
- Kurshemsidan kursadministrationen.»
- Systemet med bonuspoäng.»
- inlämningsuppgift-systemet»
- Övningarna, lärorika.»
- Absolut ingenting!! Det är en skam att en skola som Chalmers som skall vara så fin osv. kan tillåta att en person som Daniel håller i en såpass svår kurs som programmering faktiskt är för den som aldrig sysslat med det innan.»
- Labben»
- Inget»
- Övningsuppgifter som ger bonuspoäng.»
- Övningshandledarna.»
- Övnings tillfällena .»
- programmerings uppgifter som granskas och skickas in»
- Uppgifterna var bra»
- Bra labbar. De var duktiga på att förklara och kunde hitta fel även i kluriga koder.»
- laborationerna»
- Upplägget där man kan tillgodogöra sig poäng på tentan genom labbuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifter »
- labbarna»
- allt förutom tentan och läraren!»
- handledarna.»
- övningar»
- Laborationerna»
- Övningsledarna »
- hoppas att skolan kan göra något åt undervisningen för att det var inte till så stor nytta!»
- Övningsuppgifterna»
- Övningstillfällena i datasalarna, aka labbarna.»
- SI lektionerna, får mycket hjälp och lär sig mer än föreläsningarna eftersom man kan sitta och programmera direkt.»
- Övningspassen.»
- Pingpong»
- Övningstillfällerna / "labbarna" var bra, även om mycket av tentan aldrig behandlades i form av övningar.»
- Boken är kanon!»
- Laborationerna, det var med hjälp av dessa som man lärde sig något.»
- Inlämningsuppgifterna och övningarna/laborationerna.»
- De fantastiska lab-assistenterna.»
- Labbuppgifterna var bra.»
- Ingenting»
- Övningarna där man får programmera själv»
- Gott om tid för handledda övningar, oerhört viktigt i en kurs av den här karaktären.»
- Tillgång till hemsida»
- Kurslitteraturen»
- SI-lektionerna och den stora friheten för eleven att själv ta till sig kursen.»
- Labbarna men bättre övningar »
- Övningstillfällena!»
- Hemsidan och kurslitteraturen, övningslärarna va väldigt bra också men behövs dock fler!»
- Kurs litteraturen»
- Labbtillfällerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gamla tentor var mycket enklare än den vi fick, det borde vara en jämnare nivå på tentorna. Jag tycker även att kursen borde ges som en projektkurs alternativt att tentan kan skrivas på datorer då man aldrig "på riktigt" programmerar på ett papper.»
- läraren. ta bort tentan och inför projekt.»
- Jag tycker den stora frågan på tentan ska delas upp i mindre frågor, som inte är lika tydligt kopplat. När man fastnade på en deluppgift så kunde man inte släppa att man inte förstod vad som hade hänt innan.»
- Sätt in en lärare som vet vad den gör och som kan lära ut på ett förklarande vis.»
- Ny lärare, en som är van att lära ut.»
- Tydligare skrivna labbar.»
- Gå igenom mer pedagogiskt på lektioner, stega igenom programmen mer. Undvika att skriva kod på tavlan. Gå igenom tidigare och tydligare i kursen hur kod skall indentieras.»
- Föreläsarn. »
- Antingen byta föreläsare eller ha mer förbredelse inför föreläsningen.»
- BYT BORT VISUAL STUDIO! Lägg mer tid på slutet av boken än början. Med andra ord gå lite snabbare fram i början»
- föreläsaren, samt hur man "lär" ut så eleverna kan lära sig. också anser jag att examination genom ngn form av projekt mkt bättre skulle kolla elevernas kunskap i området. tenta med papper/penna är bara.... va?»
- Mer pedagogisk föreläsare, lättare sätt att få hjälp på laborationerna och några övningstillfällen.»
- BRA lärare»
- Undervisning på det som skall examineras.»
- Ett lyft i pedagogiken behövs.»
- In princip det mesta. En röd tråd genom kursen efterfrågas som ger studenten en chans att lära sig. Det här ska vara en nybörjarkurs i programmering och är också den första rena kursen i ämnet för båda programmen. Då kan man inte ge studenterna en så här dålig start.»
- undervisningen, övningsuppgifterna, förståeliga frågor på tentan»
- Jag tror vi hade han vi skulle ha haft en lektion, han förklarade bättre. Om man hade honom och att han bytte till att skriva på datorn/projektorn skulle det vara bra.»
- Föreläsare och examination! »
- Jag kan säga att 99% av alla i Data/El delar min uppfattning (Har pratat med folk och det har kommit upp mycket i en grupp, och du lär ju se vad de andra svarar..) att Daniel tyvärr inte är en person som skall undervisa överhuvudtaget. Han är nervös, han stammar, han gör aldrig klart uppgifter som han påbörjar, han slutar mitt i meningar, han kan inte besvara frågor, han gör allt på sin dator så fort att man knappt hinner se att han ens gjorde något. Dessutom så skriver han så fint på tavlan så att vi alla sitter och ser ut som frågetecken. Jag är ledsen, men så är faktiskt fallet..»
- Föreläsarn »
- Förbättra föreläsaren. Börja förklara i rätt ända. Kanske borde ha en dugga eller liknande efter halva läsperioden»
- Mer fokus på grunderna och tankesättet samt mycket mycket bättre föreläsningar.»
- Läraren bort ta de första föreläsningar och lämna de andra när man går lite djupare i programrening , till någon som kan förklara på ett bra sätt.»
- Föreläsningarna kändes meningslösa»
- Bättre föreläsningar»
- Ge enklare exempel vid undervisning. När man skall gå igenom något nytt ta inte med stor gammal kod. Hängde man inte med innan så hänger man inte med vid nya saker heller. Alla använder olika ställen att ha sin kurs. Gör ett gemensamt för alla! Allt på ping pong eller studentportalen. Inte lite här och lite där, det blir bara rörigt att hitta.»
- Läraren och tentan.»
- Byt föreläsare, se över kursplanen, se över labbuppgifterna.»
- Ta bort tentamen. Att skriva programkod för hand på papper funkar inte»
- föreläsare...»
- Annan lärare och bättre tenta!»
- Föreläsaren.»
- Föreläsningsmaterialet.»
- bättre föreläsningar/föreläsare»
- ALLT! , lärare, föreläsningunderlag, tentan , »
- Lugnare tempo och mer förklaringar varför man gör som man gör.»
- Ny föreläsare.»
- vara mer tydlig med kunskapmålen, kanske ev. få in ny lärare, nuvarande läraren har inte så mycket erfarenhet när det gäller undervisningen!»
- Byt föreläsare eller ge han bättre träning. Han hade inget flyt när han talade vilket ledde till att man inte hängde med. »
- Skaffa någon med åtminstone någorlunda pedagogisk förmåga till att föreläsa. Någon som också kan skriva en bättre tes till tentamen.»
- Föreläsningarna måste bli tydligare och mer förståeliga. Bland annat genom bättre och mer grundligare information i powerpoint-presentationerna. Men även i vilken ordning vissa delar tas upp i undervisningen. »
- Läraren eller sättet att undervisa på. Man fick ut mer av en 10minuters youtube-tutorial än en hel föreläsning, vilket visade sig i antalet elever som dök upp på föreläsningarna!»
- fler exempel på tavlan, bättre förklaringar på program, vad olika saker gör/heter/används till»
- att labben ska ha större vikt än tentan. kanske en hemtenta eller något. svårt att programmera med penna och papper.»
- Möjligen förändra föreläsningsstrukturen något, eller skapa en inledande frivillig "intro-kurs" där man får lite bredare bakgrund till programmering.»
- Ny föreläsare»
- Ser vissa problem med labassistenternas bokföring av demonstrerade inlämningsuppgifter. Tydligen fick de själva göra dessa papper, i stället för att någon gjorde dem åt alla. Stor risk att någon demonstrerad inlämningsuppgift glöms bort, vilket bland annat beror på antalet labassitenter vars noteringar sedan skall sammanföras. Jag vet att en av mina uppgifter glömdes, och då har bara den första omgången rättats hittills. Kan jämföra med de laborationer vi gjorde på digidat-kursen tidigare under hösten, där skulle de också visas upp för handledare, men vi hade koll på våra papper själva. Visst bokförde handledarna när en hel laboration var avklarad, men studenterna hade fortfarande sina egna papper, och kunde därmed bevisa att de blivit godkända. Ert nuvarande system är rörigt och bör förbättras.»
- Utdelat material ska felsökas, föreläsare måste kunna lära ut bättre, man ska inte vara tvungen att använda en kompilator för C++ när man kodar i C och man ska inte vara bunden till datorsalar med Windows under övningarna.»
- Bättre fokus på föreläsningarna, bättre struktur, skaffa en tydlig röd tråd som löper genom de olika delavsnitten i kursen. »
- Byte av lärare.»
- Föreläsningarna - folk somnar även när de anstränger sig för att lära sig. Tentan - fruktansvärd, obegripliga frågeformuleringar, innehåll som ej står med i kursmålen (eller funnits med i inlämmnings-/övningsuppgifterna).»
- Kursen fodrar en empatisk och oratorisk föreläsare.»
- Byt föreläsare! Väldigt otydlig med vad han ville lära ut, ej genomtänkta föreläsningar, pratade lågt mumlande och otydligt, onödiga genomgångar på tavlan som istället borde skrivas direkt i datorn visas på storbild. Ordna extratillfällen i början för de som aldrig programmerat innan, så att man tidigt får förståelse för hur man tänker som programmerare och inte tappar intresse för att man inte förstår. Fler labbassistenter, eller mindre labbgrupper i samma sal. Labbuppgifterna bör följa kursen och inte vara uppbyggda på sådant man inte gått igenom på föreläsningarna än. TYDLIG PLANERING som bör finnas som pdf på kurshemsidan, med sidhänvisningar till sidor i kurslitteraturen för varje föreläsning. Exempelvis liknande den som i kursen Digital och datorteknik.»
- Allt, uppläggen, presentationen av det som ska läras ut och själva tentan och poängdelning på tentan.»
- Den svåra tentamen! Skall man ha en sådan tentamen får man ha mycket bättre undervisningstillfällen!»
- + Ny föreläsare + VS är onödigt komplext för en så pass grundläggande nivå som kursen ligger på.»
- Föreläsare»
- Kurslitteratur»
- Föreläsare, labbassistenter.»
- Bättre föreläsningar med en tydligare struktur och innehåll där innebörden av den presenterade koden diskuteras och förklaras på ett mycket bättre vis än vad som har skett denna kurs.»
- Hela upplägget på föreläsningarna och klara kursmål»
- Ny föreläsare, alternativt ny undervisningsteknik»
- Undervisningen!!! Totalt fiasko...»
- Hur lektionerna är upplagd. Vet inte om det berodde på föreläsaren eller om det han skulle lära ut var suddigt, men föreläsarna var väldigt dåliga och gav ingenting.»
- Föreläsaren.»

16. Övriga kommentarer

- Jag trodde chalmers hade högre standard på sina föreläsare. Denna kurs var under all kritik.»
- Föreläsaren va så nervös framför tavlan att till och med vi studenter blir nervösa, inga frågor kan besvaras, och föreläsningarna kändes oplanerade.. Jag skulle rekommendera en manuskript eller liknande.. Kolla gärna igenom boken och se hur det förklaras för en nybörjare på programmering.»
- Det var väldigt mångs poäng man förlorade i slutet av tentan om man inte hann göra sista uppgiften.»
- se ovan.»
- KATASTROF»
- En kommentar som jag har angående de tidigare tentorna jag kollat på, samt den jag gjorde idag. Det är att tentorna må testa ens kunskaper som man skall ha plockat med sig i kursen. MEN! Frågorna handlar om så komplexa saker som t ex svår matematik ibland. Då övergår det istället till att kunna beräkna olika saker inom matematiken, mer än att veta hur man skall skriva en kod för att programmet skall fungera. Dessutom är det ganska genomgående med stavfel på nästan varje fråga på de 4-5 tentorna jag kollat på. Jag vet inte, men kom igen nu. Är det inte Chalmers vi studerar på? Frågorna är dessutom konstigt formulerade ofta. Han hade till och med skrivit "dåligt formulerat" eller "svårtolkad" på en tenta!? Är det inte meningen att man skall förstå frågan och sedan fundera över hur koden skall se ut? I vår facebookgrupp så har det redan haglat in kommentarer som berör just detta.. Nu orkar jag inte skriva något mer, utan hoppas att mina kära klasskamrater tar vid här och berättar för dig/er hur mycket den här människan borde hitta på något annat, istället för att undervisa!»
- Läraren skrev att vissa delar inte skulle vara med på tentan. Sen när den kom så va dessa delar med. »
- Riktigt besviken på den här kursen.»
- Läraren som person är väldigt hjälpsam , har goda kunskaper och snäll ,men när det gäller hur får de andra att förstå samt sättet på att hålla förläsningar var inte okej . Jag tycker att tentan var jättesvårt och långt . Tentan borde vara på samma nivå som föreläsningar . En tydlig bevis på att de flesta tycker samma sak är att i början kom alla till klassen men efter 3 -4 förläsningar så runt 60% av elever har bestämt sig att stanna hem p.g.a att man vinner nästan ingenting på att komma till prog. förläsningar. »
- Tentan var i jämförelse med andra tentor som gjorts innan mycket svårare. Kollar man på en tenta som gjordes förra året var det stor skillnad om man jämför uppgifterna och dess poäng vilket jag tyckte var väldigt fel. Den var väldigt dåligt upplagd, nästan 50% av alla poäng som man kunde få låg på sista frågan. Med andra ord, om man inte klarade sista frågan så var det kört. »
- har inget mer att säga , orkar int skriva mer , hoppas ni tar till er detta !»
- Jag förespråkar tavelundervisning när man skriver på tavlan för det är lättare att få en överblick samt att man ser stegen och antekna utan att det man antecknar försvinner när man går vidare, dock så måste det gå att se vad som står på tavlan, vilket tyvärr i många fall var svårt.»
- Byt inte ansvarig lärare i elfte timmen om de finns risk för att undervisningen blir lidande!»
- Är missnöjd med kursen över lag.»
- Läraren höll inte den standard som jag förväntade mig, vilket tyvärr kommer leda till att många kommer att misslyckas i den här kursen.»
- Någon kompensation borde göras för tentan, den hade ojuste innehåll samt upplägg. Vi pratar om studenters (människors) inkomst och framtid.»
- Poängfördelning och svårighetsgrad på tentamen var underlig. Många frågor var svåra att förstå och när jag visade tentamenstesen för tidigare elever så var det många som utbrast i förvåning över de krångliga formuleringar som förekom och att elever utan tidigare erfarenhet av programmering förväntades klara uppgifterna. Det verkade inte som att tentamensförfattaren studerat tidigare tentor från samma kurs. Jag, som tidigare yrkesverksam Java-programmerare som blivit utbildad i C++, förväntade mig att lätt kunna kamma hem en fyra men kände nu att jag var tvungen att anstränga mig bara för att bli godkänd. Däremot under veckan före tentamen så upplevde jag det som enkelt att få runt 70% av poängen på tidigare tentor. Baserat på samtal med äldre elever så misstänker jag att denna tentamen hade varit bättre lämpad för den numera nedlagda B-kursen, den som ersattes av en tämligen onödig kurs i miljöteknik.»
- Jag hade förväntat mig något bättre av den kursen.»
- Tycker detta skall tänkas på till omtentamen i påsk.»
- Jag hade tur att jag klara mig !»
- Uselt upplagd kurs»
- Behövs inte, har redan fått sagt mitt!!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.88

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.88
Beräknat jämförelseindex: 0.22


Kursutvärderingssystem från