ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Finit Elementmetod MHA021, 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-02-04
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Peter Möller»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»9 18%
Cirka 20 timmar»24 48%
Cirka 25 timmar»10 20%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.28

- Endast inlämningarna» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 10%
75%»13 26%
100%»31 63%

Genomsnitt: 4.53

- Efter drygt halva kursen kom jag på att jag inte förstod något under föreläsningarna och bestämde mig för att istället kolla gamla tentor. Det var inte Möllers "fel", utan jag som inte var tillräckligt smart.» (50%)

3. Ungefär hur stor andel av de handledda datorövningarna har du utnyttjat?

49 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»4 8%
75%»13 26%
100%»30 61%

Genomsnitt: 4.44

- 2 st.» (25%)
- Blev oftast klar m inlämningarna på en övning så behövde inte gå på de andra förrän nästa inlämning. » (75%)
- Mycket bra inlämningsuppgifter och framför allt lärare. + till Rebecka!» (100%)
- varit där men inte frågat så mkt om hjälp, satt uppe på 5 våningen i E huset» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Lärandemålen är i huvudsak sammanfattade i frågeform i de instuderingsfrågor ("Teorifrågor") som delades ut vid kursstart och varit tillgängliga på kurshemsidan.

4. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 12%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 71%

Genomsnitt: 3.44

- Det är dom alltid.» (Målen är svåra att förstå)
- Teorifrågorna var en mycket bra utgångspunkt för tenta-pluggandet.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»45 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 22%
Ja, i hög grad»33 73%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.82

- Gillade inte riktigt hur tentan var utformad. Man kunde inte riktigt visa vad man kunde, eftersom uppgift a) (vid uppg.1) redan satte käppar i hjulet för nästkommande deluppgifter.» (I viss utsträckning)
- Bra att tentan kopplades till inlämningarna » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 12%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»24 48%

Genomsnitt: 3.36

- Som jag skrev så förstod jag inte mycket på föreläsningarna. För mycket teori för min del.» (Ganska liten)
- Duktig på att föreläsa, Möller kan sin grej.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra. Stor återkoppling till inlämningsuppgifterna» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har datorövningar och inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

Använd fritextfältet om du har synpunkter på någon enskild inlämningsuppgift.

49 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»10 20%
Mycket stor»37 75%

Genomsnitt: 3.69

- Skitbra inlämningsuppgifter!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»8 16%
Ganska liten»18 36%
Ganska stor»20 40%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.36

- Köpte aldrig boken» (Mycket liten)
- Boken användes ganska mycket men det gröna häftet har jag ännu inte öppnat. Kan dock hända att det syns på mitt tenta resultat.» (Ganska liten)
- Allt material man behövde fick man genom föreläsningarna, vilket uppskattas!» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»39 79%

Genomsnitt: 3.77

- Svårt att hitta på den externa kurshemsidan, jämfört med pingpong som är lättare, dock bättre än studentportalen.» (Ganska dåligt)
- Jag hade problem med att komma åt den externa kurshemsidan under någon timme när jag tenta pluggade annars har det funkat bra.» (Ganska bra)
- Smidigt med en FEM-sida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 24%
Mycket bra»36 73%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.77

- Bara att knalla upp till Möller!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 10%
Mycket bra»43 87%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.91

- Behövs för att kunna lösa inlämningsuppgifterna.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»39 79%
Hög»8 16%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.18

- Vilket är bra, den ska vara hög.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 29%
Hög»23 47%
För hög»10 20%

Genomsnitt: 3.87

- Ej programstudent på M» (?)
- Mycket inlämningar totalt men ändå helt okej. » (Lagom)
- Många inlämningar i båda kurser» (Hög)
- Tyvärr var man tvungen att offra tid på den fruktansvärt tråkiga Reglertekniken som gick samtidigt.» (För hög)
- Tråkigt att så mycket fokus måste läggas på reglertekniken.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»4 8%
Gott»18 36%
Mycket gott»26 53%

Genomsnitt: 4.4

- Bäst hittills! Jag är inte skeptisk!» (Mycket gott)
- Rolig och lärorik!» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills!» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsningar. Något snabba uträkningar vissa tillfällen.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter Möller! Eventuellt inlämningsuppgifter och handledare, men framför allt Möller.»
- Inlämningarna var väldigt bra för förståelsen!»
- inlämningsuppgifterna och gästföreläsningen som var väldigt uppskattad av både mig och alla jag pratade med efteråt.»
- Alla moment. Carolinas och Pers föreläsning var också mycket intressant och bra.»
- Detorövningarna»
- Datorövningarna och inlämningsuppgifter gav bra förståelse och förberedde bra inför tentan. »
- Peter Möller som examinator!»
- Peter Möller som föreläsare och inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna »
- Bra med detaljerad föreläsningsplan på hemsidan.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna, det är där man verkligen får en förståelse för kursen.»
- Peter Möller och inlämningsuppgifterna»
- inlämningarna»
- Att läraren går igenom inlämningarna på föreläsningarna. Mycket bra! Inlämningarna var tydliga och välformulerade, detsamma gäller tentalösningarna. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget särskilt.»
- Det hade vart roligt lära sig en kommersiell programvara i någon av inlämningsuppgifterna tycker jag. Kursen är teoretisk nu, och visst, det måste man lära sig också. Det hade dock vart bra att bli duktig på det praktiska, för att stärka CV:t och sommarjobbspotentialen (Jag fick sommarjobb för att jag kunde Catia v5). Det skulle vara bra, både för individen och skolan.»
- Inlämmning 3 var aningen förvirrande och jag känner inte att den gav så mycket. Borde nog utformas på något annat sätt, men jag vet inte riktigt hur.»
- Kanske borde lägga till någon form av räkneövning som innefattar enklare handräkning (exempelvis assemblering och lösning av enklare problem likt de på tentamen.) Kanske även någon ren matteövning som ger en tydligare förståelse för användning av Green-Gauss t.ex. »
- Inget som jag kommer på nu.»
- Ett pass med räkneövningar i veckan, evt räknestuga 2-3 veckor innan tentan. Börja tidigare med inlämningarna, lite tight i slutet!»
- Hade varit trevligt med en genomgång av calfem på någon föreläsning (funktioner, olika matriser och deras dimensioner osv) på någon föreläsning. Inte innnan man hunnit testa själv men mellan lab 1 och 2 t.ex. kanske. »
- Gärna en tidigarelagd deadline för inlämning 4. På så sätt skapas mer tid för tentaplugg. Vore också bra med någon räkneövning där man räknar gamla tentor.»
- det borde vara en förläsning i Calfem, där Peter visar och går igenom Edof och liknande kommandon. Det svåraste med inlämningsuppgifterna var inte att bestämma lösningen, utan att förstå Calfem väl nog för att kunna implementera den. calfem är dock ett bra verenktyg för att få en något bättre förståelse för datorlösning!»
- Tillägg av mindre uppgifter utöver inlämningarna»

18. Övriga kommentarer

- Rebecka och Nasim var väldigt hjälpsamma.»
- Tack för en bra kurs!»
- Bra kurs och en mycket bra föreläsare!»
- Vore intressant med diskussion om kommersiell programvara och hur den används. Nu missade jag sista veckan inkl gästföreläsningar så det kanske fanns med då.»
- GO MÖLLER!»
- Jag hade missuppfattat hur kursen var när jag valde den. Jag trodde man skulle få lära sig att använda kommersiella fem-program på datorn liknande ansys. t.ex. CADa upp vissa modeller och sen göra en datorsimulerad FEM-beräkning på sin modell. Men ack så fel jag hade, var betydligt mer teori och "bakgrund" till vad FEM egentligen är. Det blev väl bra det med, men vet inte riktigt vad för nytta jag kommer ha av detta i arbetslivet. »
- Bra och intressant kurs, bra föreläsare. Ett tips kan vara att göra som i Reglertekniken att sätta ihop en repetitionshäfte av linjär algebra osv som behövs för kursen för den är rätt längesen man läste och den upplevs ganska flummig när man läser den. Kanske hade det varit lättare att i början förstå vad man gjorde om man hade lite mer koll på matten. »
- Bra»


Kursutvärderingssystem från