ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Elteknik, EEK140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-05-16
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»5 29%
Cirka 30 timmar»6 35%
Minst 35 timmar»4 23%

Genomsnitt: 3.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»3 17%
100%»13 76%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

17 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»0 0%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 5%
Målen verkar rimliga»15 88%
Målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 4

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»0 0%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»16 94%

Genomsnitt: 3.94


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.47

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.52

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%

Genomsnitt: 3.82

8. Hur bra har övningarna fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»8 50%

Genomsnitt: 3.5

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 88%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur bra har inlämningsuppgifterna fungerat?

Här avses både inlämningsuppgifternas innehåll och upplägg samt det muntliga förhöret.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 3.58

- Om man gjort fel på inl.uppg. har man ingen tid att åtgärda direkt eftersom redovisningen är i tentaveckan.» (Ganska bra)
- Tycker inlämningsuppgifterna har tagit för mycket tid, det är får många delfrågor.» (Ganska bra)
- Väldigt mycket att göra. Kanske kan slås ihop med laborationsförberedelser för mindre belastning. Det ska ju inte ta all tid från den andra kursen även om det står för hälften av kursens poäng. Då borde det läggas om och mer poäng hamnar på tentan och mindre på inlämningsuppgifterna.» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgifterna va givande men tog oerhört mycket tid! Det var bra uppgifter som man lärse dig mycket på men de var andeles för många!» (Ganska bra)
- Ibland var det svårt att förstå vad man var förväntad att göra.» (Ganska bra)
- Väldigt bra svårighetsgrad. Men även om det är en stor del av kursen så tycker jag att inlämningarna tog mycket mer tid än vad jag hoppats på.» (Mycket bra)
- Mycket bra inlämningsuppgifter och förhör.» (Mycket bra)

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Allt toppen!»
- Bra föreläsningar och övningar.»
- Mycket bra laborationer, bra inlämning och bra föreläsningar. Kan vara den bästa kursen jag läst hittils på Chalmers, det har i alla fall varit den mest engagerade läraren.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»12 70%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.76

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

17 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»6 35%
Förbli densamma»10 58%
Höjas lite»1 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.7

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

17 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»5 29%
Förbli densamma»11 64%
Höjas lite»1 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.76


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»6 35%
Mycket gott»10 58%

Genomsnitt: 4.52

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- LAborationer»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Laborationer, inlämningsuppgifter»
- Bästa upplägget på en kurs någonsin. Speciellt: att inlämningsuppgifterna var relevanta för kursen och tentan, att det fanns mycket stora möjligheter att fråga om hjälp på handledningstiderna samt övningsuppgifter i ett häfte med facit längst bak!! Något man har önskat man hade i alla kurser.»
- Alla lärare, de har varit jättebra! Sen upplägget på kursen i helhet»
- Labbarna och studiebesöket hos GBG Energi. Aleksander som föreläsare och hans metod att svara på frågor, dvs att ge en motsfåga som kan leda till att man själv kan tänka ut svaret utan att få det serverat på ett fat!»
- Aleksander»
- Allt i form av undervisning, administration och svårighetsgrad på arbetet har varit bra!»
- Studiebesöket var intressant och givande.»
- Labbarna var intressanta och lärorika.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag borde sluta göra slarvfel på tentan.»
- Göra inlämningsuppgifterna något kortare. »
- Det enda jag tycker bör ändras är att de få inslag som finns i kursen av fysikaliska/matematiska härledningar skulle kunna göras mera ordentligt. Även om det inte är det som är kursens huvudmål hade det varit intressant att använda sina kunskaper från elfält att härleda kapacitans i kablar t.ex.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Minska omfattningen på inlämningsuppgifterna! Jag är medveten om att man får mycket HP för dessa men det borde i så fall enligt mig minskas för man la större delen av tiden under veckorna för att göra dessa uppgifter. »
- Om det är möjligt, tidskrävandet av inlämningsuppg. då det tog väldigt lång tid att göra.»
- Inlämningsuppgifterna bör omstruktureras något. De ska vara lite kluriga men det känns som man lägger ner för mycket tid med dem.»

18. Övriga kommentarer

- Trevlig kurs och tycker att denna ska bli en obligatorisk kurs på elektro. jag har inte planer på att gå elkraftmaster men tycker att det är en väldigt bra kurs att ha med sig!»


Kursutvärderingssystem från