ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Digital konstruktion, EDA234

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»8 53%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 3.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»2 13%
75%»3 20%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

15 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»4 26%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»11 73%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»1 6%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»13 86%

Genomsnitt: 3.73


Undervisning, projektarbete och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»9 60%

Genomsnitt: 3.6

6. 10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»5 35%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.14

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.5

8. Hur väl fungerade laborationerna?

15 svarande

Ej närvarat»1 6%
Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.73

9. Hur väl fungerade projektet?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.46

10. Vad tyckte du om projektets omfattning

15 svarande

För litet»0 0%
Lagom»11 73%
För stort»4 26%

Genomsnitt: 2.26

11. Hur väl fungerade det att lämna loggbok?

15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur väl fungerade handledningen kring projektet?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»9 60%

Genomsnitt: 3.53

13. Hur väl fungerade presentationen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.33

14. Allmäna kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Helt ok föreläsningar. Man får ju som sagt ingen grundlig introduktion men är man intresserad så lär man sig snabbt. Man kanske borde vara tydlig med att det inte är någon kurs i VHDL utan en projektkurs i VHDL. Men annars så har det inte varit några problem. Det har varit ganska lätt att få tag i Arne på hans kontor osv.»
- Lägg ut före vad föreläsning ska handla om så att man kan komma förberedd»
- Lite strul med lödkolv som inte fungerade och att få tag på logikanalysator i början. Annars fungerade allt väldigt bra tycker jag.»
- Föreläsningsanteckningarna om hur en teknisk rapport ska skrivas kändes stundtals väldigt förvirrande.»


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

16. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

15 svarande

Sänkas markant»1 6%
Sänkas lite»2 13%
Förbli densamma»12 80%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.73

17. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

15 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»4 26%
Förbli densamma»10 66%
Höjas lite»1 6%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 13%
Gott»3 20%
Mycket gott»10 66%

Genomsnitt: 4.53

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ganska självklart men projektet. Dom tidigare kurser jag läst som har haft med projekt att göra (teknisk kommunikation, miljö & el trololol) har varit så extremt meningslösa då projekten varit ihoptvingade kring en uppgift som är meningslös och skulle liknar en gymnasieuppsats. Projekt-tänktet i denna kurs känns relevant och jag tror att jag kommer att ta med mig mycket till senare projekt och arbetslivet. Kunskaper som att planera projektet, att skapa interface för att kunna jobba paralellt samt att skriva teknisk dokumentation har jag tagit med mig. Kursen är den mest ingenjörsmässiga jag läst.»
- Projekten»
- Framförallt Arne. Tycker han gör ett väldigt bra jobb. Att alltid ha tillgång till projektrum och labbsal är också viktigt.»
- Upplägget för uppdelningen av läsveckor. Bra med labbar i början!»
- Projektets upplägg - Att man får ta mycket ansvar själv och jobba direkt med de tekniska manualer som man använder i "verkligheten".»
- Jag gillade projekten, att för en gångs skull få göra något praktiskt i lite större skala.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget speciellt.»
- Labbarna var dåligt upplagda alldeles för svåra, gör om»
- Jag tror att det skulle behövas någon form av assistent eller liknande, för att dela upp arbetsbördan lite. Vet att det har funnits tidigare.»
- En till handledare/labbhandledare hade varit bra att ha.»
- * Labbarna var av "copy-paste" typen. Jag tycker inte de gav något. * Föreläsningsanteckningarna om hur en teknisk rapport ska skrivas kändes stundtals väldigt förvirrande.»
- Tydligare instruktioner om hur den tekniska rapporten ska skrivas. Det material som var givet i Ping Pong var väldigt ostrukturerat, och i viss mån svårläst. Det fanns två exempelrapporter att titta på, men det framgick inte någonstans huruvida någon av dem var ett bra eller dåligt exempel, alternativt om båda var bra eller dåliga exempel.»

21. Övriga kommentarer

- Gör om andra projektkurser i utbildningen till något likt det här.»
- Mer litteratur att läsa, bättre labb att jobba i vore önskvärt»
- Skoj med en kurs där man får lite mer ansvar att faktiskt skapa något, nästan helt utanbegränsningar»
- Rolig och lärorik kurs.»
- Den bästa kurs jag läst! Utmanade projekt, och det är alltid intressant att försöka jobba i grupp.»
- Mycket bra och givande kurs. Skulle kunna läsa om den bara för skojs skull.»
- Bra och rolig kurs!»
- En av mina favoritkurser. Jag gillar när man får en uppgift och ges fria händer att lösa den. »
- Det framkom en del synpunkter om rapporten beträffande innehåll och strukturering, men det fanns ingenting i det utdelade materialet som validerade Arnes synpunkter och åsikter. Om hans synpunkter och åsikter ska vara giltiga måste det någonstans framgå klart och tydligt vad som förväntas utav oss studenter. Annars finns det ju inget som säger att han har mer rätt än någon annan. Logikens lagar säger att vid en motsägelse är allt giltigt. Tydlighet är således A och O.»


Kursutvärderingssystem från