ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Högfrekvensteknik, EEM021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»10 40%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.24

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»8 32%
100%»16 64%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

25 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»2 8%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»3 12%
Målen verkar rimliga»20 80%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.64

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»4 16%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»19 76%

Genomsnitt: 3.44


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.84

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»20 80%

Genomsnitt: 3.8

7. Hur bra har övningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»22 88%

Genomsnitt: 3.88

8. Hur bra har laborationerna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»12 48%

Genomsnitt: 3.4

9. Hur upplevdes radardelen i kursen som ägde rum hos Saab EDS?

23 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 8%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»13 56%

Genomsnitt: 3.47

10. Instuderingsfrågorna var till stor nytta i mitt lärande.

Här avses instuderingsuppgifterna under innehåll i Ping Pong.

25 svarande

Vet ej»10 40%
Inte alls»2 8%
Bra»9 36%
Mycket Bra»4 16%

Genomsnitt: 2.28

11. Hur skulle instuderingsfrågorna kunna bli mer effektiva för min lärande?

- Jag kollade aldrig på dem. Hade ej tid.»
- En del instuideringsfrågor var dubletter, antar att något blivit fel där. Mer frågor hade på det hela taget kunnat vara hjälpsamt, framförallt på mikrovågsdelen där det inte fanns några.»
- Genom att lägga ett litet krav eller morot till dem så att man inte tar dem lika lättvindigt. Sen hade det varit bra om man kunde ha fått tillgång till dem inna föreläsningen så att man kunde ha tittat på dem och sedan få en "aha-upplevelse".»
- Vet inte hur man ska utveckla mer i pingpong. Tror att det är pingpong som gränssnitt som begränsar. »
- Förstår att man inte får facit direkt men en hint om vad rätt svar skulle kunna vara eller nått liknande»
- Lite slarvigt, svårt att förstå frågorna ibland. Korrekturläsa?»
- Svåra frågor, man måste kunna hitta svaren om man inte kan. Väldigt allmänna frågor som jag inte klarade av. Man får nog mer ut av dem om svaren går att hitta i anteckningarna (Alltså att det är såpass viktigt att föreläsaren skrivit upp det på tavlan..).»
- Det skulle vara en fördel att få ett råd på hur en uppgift ska lösas när man gjort fel ca 4 ggr.»

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Robert var en helt fenomenal räkneövningsledare. Med honom kändes härledningar, teori och tillämpning tydligt på ett helt annat sätt än på föreläsningarna. Föreläsningarna med Vincent kunde bli mer stringenta, utan att det skulle ta mer tid, till förmån för noggrannare och mer strukturerad genomgång på tavla/OH. Särskilt strukturen kring griffeltavlan var rätt dålig. Det var intressant att ha olika föreläsare och olika, relativt åtskilda områden, att arbeta med i kursen.»
- Roligt att ha föreläsare som är väldigt duktiga på sina respektive områden.»
- Det är tråkigt att de olika föreläsarna har förhållandevis liten koll på vad föreläsaren innan gick igenom. Detta får som följd att någon del gås igenom en extra gång. Se till så att föreläsarna har mer kommuikation. Det enskillt största bidraget till lärandet från undervisningen var räkneövningarna. Robert gjorde en mycket god insats. Jag ser gärna att räkneövningarna blir fler och man lärde sig dessutom mycket mer teori på dem eftersom man fick en mer räknande motivering istället för powerpoint och handvift.»
- Vincent är ganska bra. Förutom att han skriver slarvigt så är han en bra föreläsare. Ofta kunde man inte lyssna på föreläsningarna för att man fastnade vid något tecken som såg för jävligt ut rent ut sagt. Annars är vincent väldigt bra. Hans Hjelmgren upplevde jag som väldigt pedagogisk. Robert nyquist var en väldigt bra övningsledare. Många ++++++++»
- Det var synd att jag inte har råd att ta mig ut till Saab EDS. Jag hade kunnat gå/springa dit men det var också bara några dagar kvar till tentamen.»
- Föreläsningar mycket bra och intressanta men man kanske borde ta upp lite mer av det som examineras på tentan. Mer räkningar och exempel. »
- Besöket på SAAB var intressant och kul med något annorlunda. Dock kändes fotonik-delen lite malplacerad och lite för kort egentligen.»
- Jag tyckte att det var svårt att "koppla ihop" föreläsningar med kursbok. Om man inte skriver mycket på tavlan är det viktigt att veta vart man kan hitta informationen.»
- Bra, Riktigt intressant att få besöka saab! Föreläsningen om fiberoptik var aningen för avancerad för att man vara motiverad.»
- Kunde inte välja "Vet ej" om Saab EDS. Var inte närvarande där.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»11 44%
Har ej sökt hjälp»6 24%

Genomsnitt: 3.84

14. Uppstod det några schemakrockar vid något tillfälle i kursen?

25 svarande

Nej, inga alls»19 76%
Ja, vid ett tillfälle»2 8%
Ja, vid flera tillfällen»4 16%

Genomsnitt: 1.4

15. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

25 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 4%
Förbli densamma»19 76%
Höjas lite»4 16%
Höjas markant»1 4%

Genomsnitt: 3.2

16. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

25 svarande

Sänkas markant»1 4%
Sänkas lite»6 24%
Förbli densamma»16 64%
Höjas lite»2 8%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.76

17. Eventuella kommentarer rörande arbetsklimatet

- Jag upplever att man hade kunnat gå igenom avsnitten i Cheng fortare. Speciellt avsnitten om antenner som var ganska mycket repetition från F"s elfältskurs. För att på så sätt kanske lägga lite mer tid på t.ex. mikrovågselektroniken. »
- Kursen var lite för lätt för att vara en fortsättningkurs. Det blev en del repetition från kursen Elektromagnetisk Fältteori. Arbetsbelastningen var markant lägre per hp i jämförelse med de andra kurser vi läst. Vore mer rimligt att kursen motsvarade 4,5 hp istället för 7,5. »
- Studerar på F, vår kurs i Tillämpad Kvantfysik är sjuk.»
- Som F:are fick jag en lite väl slapp period relativt sett från "vanliga" perioder.»
- Det skulle nog vara bra med några lätta inlämningsuppgifter eller liknande så att man hänger med i kursen mer.»
- Tycker att elteknikens inlämningsuppgifter tog upp lite väl mycket tid under läsperioden. »


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 20%
Gott»12 48%
Mycket gott»8 32%

Genomsnitt: 4.12

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert, men han skall väl bli doktor, förstod jag det som.»
- Besöket på SAAB. Inspirerade och kul att se vad de arbetar med.»
- Besöket hos SAAB»
- Instuderingsfrågorna och studiebesöket hos Saab.»
- Övningarnas format och SAAB-besöket»
- Ämnesbredden, labbarna, övningarna»
- Studiebesöket till SAAB var väldigt intressant, roligt att få se i praktiken hur saker tillämpas.»
- Laborationerna, räkneövningarna, ROBERT, besöket på SAAB och den enorma skattkammare som kurshemsidan är. Mycket bra info där.»
- Robert Nyquist och instuderingsfrågorna. Dom var asbra»
- Roberts övningar är mycket bra. Att Vincent tog med sig saker och visade på föreläsningarna var kul och något som alla föreläsare borde göra. Tycker det fungerade ganska bra med tre olika delar i kursen, man fick en bra bredd. »
- Jättebra med så mycket material som fanns tillgängligt! Kursen är bra som den är.»
- Laborationerna och studiebesöket på SAAB.»
- Vincent - Är duktig på att väcka intresse för kursen och förklara innehållet på ett teoretiskt sätt. Man får sig en bra bild av hur allt fungerar. Vi gillar honom skarpt. Robert Nyqvist - Robert kompletterar med den matematiska kunskapen. Han är metodisk när han går igenom uppgifterna, han belyser de svårigheter som finns och förklarar vad han vet om dem, han belyser även sådant som borde vara enkelt för oss, vilket också är bra för då vet man var man ska hitta den infon och man vet att man säkert bara glömt det tillfälligt (sånt händer). Han är även avslappnad och något underhållande vilket gör att man lär sig mycket lättare. Det märks att han bryr sig om att studenterna ska lära sig och han är den främste räkneövningsledaren jag upplevt.»
- Instuderingsfrågor, labbar där man får prova på olika delar av kursen. Vincents goa attityd!»
- Alla delar var intressanta. Väldigt bra med en dugga.»
- Labben om fiber var intressant trots den något bökiga föreläsningen.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labb-PM var inte så utbildande i labb 1 och 2. Otydliga frågor, frågor man på måfå måste googla för att kanske hitta något man kan hosta upp som fakta. Kanske att vi på F läst ganska lite, jämfört med E, om kretselement.»
- Möjligtvis då en snabbare genomgång av Cheng-avsnitten.»
- Vincent borde trycka hårdare med kritan på tavlan när han skriver =)»
- Antingen sänka antalet hp eller öka innehållet i kursen.»
- Mindre powerpoint och möjligt. Försök att vara i hörsalar på hörsalsvägen för bättre tavlor.»
- Föreläsningar via PP är svårt att hänga med i. Mera tavla och mindre projektor!»
- Föreläsningarna ger för lite. Istället för att slänga upp formler och snacka tillämpningar borde man fokusera på att öka förståelsen på hur man tolkar formlerna och vad som verkligen sker. Gärna fler praktiska moment. Lägg mer tid på räkneövningarna. Föreläsningen på SAAB borde vidareutvecklas. Om syftet är intresseväckande så borde mer fokus läggas på listiga lösningar som de gör, men om det är de som skall ansvara för utlärningen av radardelen så borde de nog smalna av lite så att de kan ta god tid på sig vid varje slides och kunna öka förståelsen. En annan lösning hade kunnat vara att först gå igenom radar och räkna på det under en räkneövning och sedan besöka SAAB så att grunderna finns. Då kan de på SAAB mer diskutera hur de praktiskt nyttjar kunskapen för att fixa listiga lösningar eller bara konstruera. Jag fick intrycket att kommuikationen till SAAB var lite knackig och de inte hade fått/insett på vilken kunskapsnivå som vi låg på när de skulle ge föreläsningen. Jag tror dock att detta kommer att bli bättre till nästa år ,) lätt gnäll: Jag är verkligen inget fan av pingpong. Det fungerar och gör typ var det skall men det är ett irriterande moment att behöva logga in dit. Jag vill undvika den platsen så mycket jag kan. Jag hade gärna sett att kurshemsidan var upplagd som kursen EEF031 - Elektromagnetisk fältteori för F2 och TM2. (http://www.elmagn.chalmers.se/F2/) Sidan har flera likheter och innehåller mycket av samma material. slut gnäll.»
- Vincent behöver göra om vissa tentalösningar för dom är helt omöjliga att tolka på vissa ställen. Kanske bara jag om är dum. Sen är det rätt ovärt att göra talen i cheng då det inte finns lösningar förutom övningstal. Man kan i princip bara plugga tentor då det inte finns utförliga lösningar till något annat. Mer lösningar på rekommenderade tal. Alla typ eftersom cheng är så dålig på detta.»
- Släng bort powerpointarna på föreläsningarna, iaf på den "ordinarie" delen med Vincent. Att se en härledning på PP i 5 sekunder och sedan hur formeln ser ut för att räkna ut något är så omotiverande. Man lär sig bara massa formler o ingen förståelse. Dessutom blir det extremt rörigt. Sen tycker jag alla överlag skulle kunna vara mycket mera noggranna med beteckningar, typ vektor komplex etc. Man sitter mycket och funderar på vad det egentligen är som står på tavlan. Tyckte även första labben kändes oseriös och extremt oförberedd av labbhandledaren. Sen 20 bonuspoäng från duggan, man behövde 4 poäng för att bli godkänd i kursen... Seriöst. »
- Lägg studiebesöket hos Saab tidigare, jag kände inte jag hade tid att följa med eftersom jag kände jag behövde lägga den tiden på att plugga. Hade jättegärna följt med men det gick inte ihop tidsmässigt.»
- Lösningarna till gamla tentor är väldigt kortfattade. Så kortfattade att man inte förstår varifrån formler här hämtade. Hade man blivit godkänd om man presenterade sina lösningar så på tentan?»
- Laborationerna var bra till innehåll men de behövs styras upp lite. Några av labhandledarna var lite slapphänta och jag skulle gärna vilja att de hade en plan och lite fokus när man kom för att laborera. Jag föredrar att man kommer igång med laborationen snabbt som attan och sedan sparar chillandet tills man ser att det blir tid över.»
- Lite mer "relevant" innehåll på föreläsningarna.»
- Jag föredrar anteckningar på tavlan. Mer tydliga och grundliga förklaringar.»
- Fiberföreläsningens svårhetsgrad»

21. Övriga kommentarer

- Kul och intressant kurs med mycket tillämpning! Ovanligt för kurser man läser på F. Angående kursutvärderingsenkäten: Varför inte lägga till kommentarsfält under (i stort sett) samtliga frågor, så att man kan lämna områdesspecifika kommentarer mer strukturerat, snarare än bunkra allt på slutet?»
- En av de kurser under min tid på Chalmers som jag har tycket mest om.»
- Kursen var trevlig och rolig. Dock så tycker jag att kursen innehåller för många poäng i förhållande till vad man faktiskt gör och vad man lär sig. Jag tycker nog att den i nuvarande utförandet snarare är en 4.5 poängskurs. Det är mycket bra att de laborativa inslagen finns så att man mer ser vad man räknar på vilket jag ofta kan känna uteblir. Det hade varit väldigt roligt om man kunde ha en laboration på antenner där man kan se och påvisa intensitetsskillnader från antennutstrålning när man ändrar diverse parametrar.»
- Jag la för lite tid på denna kursen under läsperioden. Jag tentapluggade dock rätt hårt men hade bara 3 dagar på mig att lära mig det mesta av kursen eftersom jag varit seg/lat under läsperioden. Dock har jag svårt att förstå att man lägger tentan på måndagen i tentaveckan? Jag hade bara en tenta då jag läste projektkurs men det hade inte skadat de som hade annan tenta i tentaveckan då man fortfarande hade haft exakt samma tid att plugga. Ingen gynnades, jag missgynnades på detta. Hade jag fått två dagar till att tentaplugga hade jag satt tentan säkert. Nu är det rätt osäkert. »
- Kul med besöket på Saab och en bra kurs i övrigt»
- Mycket rolig, intressant och bra kurs!»
- Inga klagomål någonstans!»
- Intressant kurs!»


Kursutvärderingssystem från