ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Envariabelanalys, TMV137

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-27
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»9 25%
Cirka 20 timmar»11 30%
Cirka 25 timmar»7 19%
Cirka 30 timmar»8 22%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.47

2. Ungefär hur stor del av tiden har du lagt på Matlabmomentet kontra matematikmomentet?

35 svarande

Mycket mindre tid på Matlab»5 14%
Något mindre tid på Matlab»8 22%
Ungefär lika mycket på bägge»8 22%
Något mer tid på Matlab»6 17%
Mycket mer tid på Matlab»8 22%

Genomsnitt: 3.11

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»2 5%
75%»13 36%
100%»20 55%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

35 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»6 17%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 2%
Målen är för lågt ställda»2 5%
Målen verkar rimliga»25 71%
Målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 3.4

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»3 8%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 34%
Ja, i hög grad»20 57%

Genomsnitt: 3.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»7 19%
Ganska stor»15 41%
Mycket stor»12 33%

Genomsnitt: 3.02

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»6 16%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 2.77

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»22 62%

Genomsnitt: 3.57

9. Hur har övningarna fungerat i kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»11 32%

Genomsnitt: 3.08

10. Hur har MATLAB-momentet fungerat i kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»15 42%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.91

11. Hur fungerade inlämningsuppgifterna i kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»17 48%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 3.02

12. Hur fungerade SI:n i kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»19 55%

Genomsnitt: 3.47

13. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Ofta lite för rörigt. Om man har gått igenom och bevisat något litet så i kommande uppgifter tycker jag att Wille ska anta att man kan det så att man inte måste bevisa saker flera gånger.»
- Matteundervisningen har varit väldigt bra. Dock får vi alldeles för få genomgångar på MATLAB. Det är väldigt svårt att hänga med.»
- Föreläsningarna i matten är alldeles för abstrakta. Konkreta exempel har förbigåtts för att hinna med algebraiska härledningar. Detta har nog medfört stor förvirring bland många. Själv har allt jag lärt mig blivit förklarat genom boken för att jag skulle förstå, trots att jag gått på alla föreläsningar. Vad gäller MatLab:en så är det alldeles för svåra uppgifter i förhållande till vad man lär sig. För att MatLab skall kunna hålla samma nivå MÅSTE det bli föreläsningar i det så man förstår vad man gör.»
- MATLAB har tagit på tok för mycket tid, utan att det känns att man har lärt sig så oerhört mycket som är relevant, kan göras MYCKET bättre, bla genom att sänka svårighetsgraden lite, och att läraren faktiskt undervisar, inte bara ger ut förstudier där man själv förväntas hitta svaren via internet och kurslitteratur. »
- Matlab tar för mycket tid»
- Personligen tycker jag matlab bör vara en egen kurs pga de höga kraven och krävande inlämningsuppgifterna»
- För ostrukturerade föreläsningar, bör struktureras bättre och gå igenom en sak i taget. »
- Kurslitteratur till MATLAB hade behövts eller ännu hellre, bättre undervisning i MATLAB om nivån på det skall vara så hög som den varit denna perioden. »
- Hästsvansen som övningsledare var ingen fullträff. Matlab funkar fortfarande inte»
- Matlab har varit för avancerat, har varit svårt att lära sig grunderna innan man gick vidare. Dåligt upplägg.»
- MATLAB är ett stort problem, med alldeles för lite instruktioner och exempel. Vi får ett blad med uppgifet och kommentaren lös dem tills nästa vecka. Detta tycker jag är väldigt dåligt, jag behöver genomgångar på hur man bör göra och gå till väga.»
- Matlab tog för mycket tid.»
- Alldeles för mycket och svår matlab, minst like mycket tid lagd på matlab som på resten av kursen. Detta är orimligt då matlab bara är 1.5 hp»
- Känndes att man utvecklades inom matematik varje dag. Underhållande föreläsningar i lagom tempo. Très bien! »


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»14 40%
Har ej sökt hjälp»6 17%

Genomsnitt: 3.68

15. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

35 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»5 14%
Förbli densamma»27 77%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 2.88

16. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

35 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»7 20%
Förbli densamma»26 74%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 2.8


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»11 31%
Gott»15 42%
Mycket gott»7 20%

Genomsnitt: 3.77

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fortsätt med duggor och inlämningsuppgifter.»
- SI»
- De ynka få konkreta exempel som gåtts igenom på tavlan.»
- Duggorna är ett bra moment att ha med.»
- SI tillfällena»
- Duggastrukturen, en 2 poängs uppgift och en 4 poängsdugga»
- Inlämningsuppgifterna som kompliment till duggorna.»
- SI»
- Si matten»
- SI matten fungerade bra»
- SI:n, extra frågestund av Ville i tentaveckan och innehållet i kursen!»
- SI:n!»
- SI-matten, Ville»
- Si, att gå igenom tentor »
- Den vanliga matte-undervisningen var bra.»
- Ville, urvalet och kringliggande moment Ändra inget av ett vinnande koncept.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlabben inlämningsuppgift är ju helt orimlig. Se till att vi ligger i fas hela tiden.»
- MATLAB:s nivå känns allt för hög och fler SI-tillfällen för MATLAB borde tas med.»
- MATLAB»
- Bevis skall härledas såklart, men ha fokus på att eleverna lär sig sakerna istället. Matlab måste antingen sänka kraven och svårigheterna enormt eller också införa föreläsningar. »
- Som svar på frågan som ställdes under kursens gång om hur man kan bära sig åt för att höja inlärningen och få ut bättre resultat: Ställ högre krav. Strukturera upp mer övergripande inlämningsuppgifter som en del av examinationen och inte bara som en källa till bonuspoäng. De uppgifter som vi fick denna perioden kunde man lösa mha WolframAlpha för enkla bonuspoäng. Till slut finns det så mycket bonuspoäng att man knappt behöver prestera på tentan. Och de bonuspoängen betyder ingenting om man inte förstår vad man sysslar med. Vettigare inlämningsuppgifter kan tvinga en att fundera lite mer kring ämnet.»
- Matlab undervisningen.»
- MATLAB:en»
- Matlab strukturen, den tar alldeles för mkt tid»
- Bättre övningsledare, mindre matlab inlämingsuppgifter.»
- Svårighetsgraden för matlab matchar inte den tid vi får för det ändamålet. »
- Matlab»
- matlaben»
- Matlaben är för stressad.»
- Mer tydlighet kring teori och bevis. Att det ligger en lista på kurshemsidan med hela 28 teorem och bevis gör det hela oöverskådligt och det kan vara svårt att veta exakt vad man behöver kunna.»
- Matlaben, annan övningsledare, »
- Matlab!!!»
- MATLAB-momenten bör innehålla tydligare genomgångar för behärska MATLAB på ett bättre sätt. Ibland känns det som att det går för fort fram (uppgifter mm.) när det gäller MATLAB»
- MATLAB!»
- Matlabben »
- Matlaben behöver förändras. Mer handledning och genomgångar då man ej vet hur man skall gå till väga.»
- Inlämningarna var som Ville upptäckte rent fusk för det mesta vilket är att vänta för inlämningar. Wolfram löste uppgiften och de flesta skrev av utan att tänka. Tycker det är tråkigt med sådant uppenbart fusk som båda parter låtsas vara ovetande om. På kort sikt lockar det ordentliga människor in i frestelsen men på långsikt kan det även påverka statusen för utbildningen.»

20. Övriga kommentarer

- Annars väldigt bra kurs!»
- Matlab-momentet fungerar just nu inte som det är i nuläget.»
- SI-matlab hade vart givande tror jag»
- Fantastiskt intressant kurs och bra föreläsare! Måste dock kritisera fråga 6 och 7 på tentan. Var saker som vi inte gått igenom eller gått igenom ytterst lite på föreläsningarna och som knappt fanns att hitta i Calculus. Hoppas att tenta-frågorna har aningen starkare anknytning till vad som tagits upp under kursens gång till nästa år.»
- Bland de bästa matelärarna jag haft. I särklass de roligaste matematikföreläsningar jag har varit på. Bra grejer!»


Kursutvärderingssystem från