ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Elektromagnetiska fält, EEM015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-22 - 2013-01-27
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»2 6%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»13 41%
Minst 35 timmar»6 19%

Genomsnitt: 3.54

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»8 25%
100%»19 61%

Genomsnitt: 4.41


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

31 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»3 9%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»22 70%
Målen är för högt ställda»6 19%

Genomsnitt: 3.9

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»6 19%
Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»9 29%
Ja, i hög grad»15 48%

Genomsnitt: 3.06


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»11 36%

Genomsnitt: 3.23

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.76

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»16 53%
Mycket bra»12 40%

Genomsnitt: 3.3

8. Hur bra har övningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 13%
Mycket bra»25 86%

Genomsnitt: 3.86

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»19 63%

Genomsnitt: 3.63

10. Hur bra har bonusuppgifterna fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»19 67%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 3.07

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Det skulle vara bra ifall lösningsförslagen till alla uppgifter från övningarna skulle finnas uppe på kurshemsidan och detta redan direkt från start. Lösningarna finns och ligger på arkiverade hemsidor. Det är inte säkert att man tänker på att de finns där. Visserligen kan det vara bra att gå på övningar men ibland kanske man missar vissa övningar eller som jag föredrar att räkna hemma i lugn och ro och inte går på de alls.»
- Jag tycker att det tog förlång tid innan filer som skulle läggas upp på kurhemsidan. »
- Svåra hemuppgifter och ont om tid att fråga läraren»
- Bonusuppgifterna har varit alltför svåra. vi har suttit all tillgänglig tid att försöka lösa dem under de senaste veckorna det har gjort att vi istället inte hunnit räkna öningsuppgifter som jag tror hade gynnat oss mycket mer. »
- Mycket bra undervisning från alla tre lärare inblandade. Tempot och nivån på förklaringarna är mycket bra, lärarna verkar verkligen vilja se till att alla hänger med.»
- Väldigt engagerade övningslärare.»
- Övningsledare Johan är ruskigt bra på att förklara.»
- Ett alternativ med "Vet ej" kanske bör läggas till, då jag har gjort laborationerna förut och ej kan bedöma årets insats. Ger dåligt betyg på kurshemsida då alla kurser har hemsidor på olika ställen. Jag tycker alla borde ges under samma portal»
- Cheng är en utmärkt kursbok och Rylander är en utmärkt föreläsare.»
- Jättebra, både Thomas och övningsledarna är väldigt pedagogiska! »


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»24 80%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 4

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

30 svarande

Sänkas markant»3 10%
Sänkas lite»4 13%
Förbli densamma»23 76%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.66

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

30 svarande

Sänkas markant»1 3%
Sänkas lite»6 20%
Förbli densamma»23 76%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.73


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»4 13%
Gott»11 36%
Mycket gott»13 43%

Genomsnitt: 4.16

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsare och övningsledare»
- Labb ett.»
- Jag tycker att övningarna och med genomgångarna av uppgifter. Jag tycker också att "experimenten" under föreläsningarna skall bevaras»
- labb»
- Rylander är väldigt bra på att föreläsa och förklara begripligt vilket jag uppskattar.»
- Väldigt bra övningar! Ändra inte på något där!»
- Personalen som har hand om kursen.»
- Bonusuppgifterna. Dessa var väldigt bra svårighetsmässigt och gav mycket bra träning både gällande själva ämnet och att lösa problem i grupp vilket jag tror är hur de flesta löste problemen.»
-
- Övningsboken, övningarna, övningslärarna»
- Övningsledarna»
- Föreläsare samt övningsledare»
- Chang, Rylander, den muntliga redovisningen»
- Allt»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En relevant tenta.»
- Jag vill börja med att säga att jag tycker tanken med förrstudien är bra och jag tycker att det var bra med en genomgång. Jag har dock lite tankar om hur jag upplevde redovisningen av förstudien. Gällande förstudien till labben så tycker jag att det är en bra sak men jag tycker att bedömningen har varigt ojämn om inte orättvis. Vad jag har hört av andra i klassen så har de haft en mycket mer diskuterande genomgång medan den jag var med om var mycket noggrann med mycket fokus på små fel, något som jag inte har något emot. Det handlar däremot om hur personer som nästan helt utan räkningar i stort sett fick godkänt på förstudien med mindre kompletteringar medan jag och min laborationskompis fick näst intill petiga påpekanden på de näst intill helt lösta uppgifter som skulle ändras på plats och det tog mycket lång tid att genomföra denna redovisning. När handledaren under samma tillfälle själv har sagt att det är svårt att hålla reda på de delarna i början så tycker jag att det skall finnas en förståelse för att vi som studenter också kan ah svårt med dessa delar. Jag vet inte hur mycket det skall krävas efter cirka 1,5 veckor av kursen men jag fick en känsla av det nästan krävdes att man skulle ha läst kursen en gång innan detta tillfälle. När det introduceras nya saker som behöver användas föreläsningen dagen före första redovisningen och att då det verkar förväntas att man inte har andra saker att göra de den kvällen utan skall kunna ha tid att fixa förstudien. En annan sak är att det på övningen dagen efter att de första redovisningarna kom upp saker som var väsentliga för en stor del av labben tycker jag är ännu underligare. Detta gjorde att det inte fanns någon möjlighet till att hinns fundera över vad som hade gåts igenom utan det skapar det skapade en osäkerhet då jag inte viste hur allt hände ihop eftersom det inte fanns tid att låta informationen sjunka in för att sedan kunna använda den. Jag vet inte om det är någon av handledarna som hade för höga förväntningar eller om någon hade för låga eller om det helt enkelt är en kombination av detta, det vet jag inte riktigt. Det skall inte handla om tur vilken handledare som skall redovisa för men i detta fall känner jag att så har varit fallet. Jag vet att det är för sent att göra något åt detta nu men jag hoppas detta tänks igenom riktig så att detta problem inte upplevs av fler. »
- göra svårighetsgraden på tentan lite lägre då det mesta var överraskande nytt.»
- Jag anser att man verkligen bör överväga om kursens omfattning, med en stor del teori som ska läras utantill samtidigt om det också är en mycket stor del förståelse, är rimlig i förhållande till 7,5 hp. Jag anser att man inte kan testa varenda detalj på en tenta utan kanske får nöja sig med ett mer helhetsperspektiv. »
- Det borde vara känt vilka möjliga teoriuppgifter som kommer då tentan då jag fått veta av klasskamrater att det är vissa av 13 förvalda. Något jag inte kan minnas att lärare sagt och därför mycket troligen gav en orättvis förberedelse till tentan.»
-
- Inl. uppg. är svåra, varför viss vägledning eller hintar kanske skulle kunna ges till oss som faktiskt försöker»

18. Övriga kommentarer

- intressant men svår kurs!»
- Föresläsaren och övningsledarna tycker jag har vart helt fantastiska i denna kurs. Pedagogiska, kunniga och trevliga. Det som kan förbättras är svar/lösningar till övningarna. Missar man en övning vill man kunna ta igen den genom att försöka lösa själv och det är svårt när man inte har ett svar eller lösning att jämföra med.»
- Tentan var mycket bra utformad i det att den inte var "typad" utan verkligen ställde krav på problemlösningsförmåga.»
- Mycket bra!»
- Tråkigt att inte Rylander i något mer»


Kursutvärderingssystem från