ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Leda i organisation TEK450 2012-2013 LP2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-15 - 2013-01-17
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Jan Wickenberg»


Vänligen SVARA PÅ SVENSKA

(Enkätfrågorna är på engelska för att kunna skapa jämförelse mellan olika kurser direkt via enkätsystemet)


Overall

1. What is your general impression of the course?

6 svarande

Worst course ever»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»0 0%
Good»2 33%
Excellent»3 50%
Best course ever»1 16%
No answer»0

Genomsnitt: 4.83

- Samma upplägg varje gång, om än variation i typ av visat material. Synd att kurstillfällena inte var längre, och att det var svårt att veta om man gjorde framsteg i sin förståelse. Kul var att vi hade så mycket utrymme för diskussion och att vi fick utrymme att följa oväntade trådar. Det har också varit en ögonöppnare "ju mer man lär sig desto mer vet man vad man inte kan". Det känns som om jag kan börja nysta på egen hand nu.» (Good)
- Verkligen intressant ämne» (Excellent)
- Den kunskap jag tar med mig från kursen är min! Genom undervisningen och Jans ledning har jag fått många nya insikter och perspektiv på organisationer och människor. Det har aldrig handlat om "receptkunskap" utan att ta stoffet och göra det till sitt.» (Best course ever)

2. The Pre-readings

Matrisfråga

- Var nog snarare lilla hemtentan som gav övning i att gräva och skriva reflekterande i mitt fall»
- Ett jätte bra inslag men tidsslukande. De gånger jag känt att jag inte lärt mig så mycket av förarbetet har det enkom berott på för lite avsatt tid till uppgiften.»
- Tight om tid, i efterhand insåg jag att söndagkvällsinlämningarna inte var optimala för livet i stort.»

I put lots of effort in the preparatory work
6 svarande

I totally agree»2 33%
I agree to some extent»2 33%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»1 16%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 2.16

The preparatory work made me learn much about the topic
6 svarande

I totally agree»3 50%
I agree to some extent»3 50%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 1.5

The preparatory work made me learn the reflective writing style (required for the Home Exams)
6 svarande

I totally agree»2 33%
I agree to some extent»3 50%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 1.83

3. The Lessons

This was a good lecture

Matrisfråga

- I felt that the lessons were too short, would have prefered longer lessons.»
- Under förutsättningarna (liten klass) tycker jag att upplägget fungerade väl. Dock önskade jag alltid mer lektionstid eftersom ämnena var så intressanta och det kändes som att vi skyndade oss igenom. (Det är ett gott betyg att jag var riktigt nöjd den dag som lektionen drog över en timme)»
- Vissa case/områden/teorier hanns helt enkelt inte med att tas upp under lektionen och där hade kanske ett fastare ramverk hjälpt till att fördela tiden.»

The lessons helped me understand the topic well
6 svarande

I totally agree»2 33%
I agree to some extent»3 50%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 1.83

I would have preferred a more directive, lecturing style
6 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»1 16%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»2 33%
I totally disagree»2 33%
No answer»0

Genomsnitt: 3.83

I would have preferred a more reactive, coaching style
6 svarande

I totally agree»1 16%
I agree to some extent»1 16%
I neither agree nor disagree»3 50%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»1 16%
No answer»0

Genomsnitt: 2.83

4. The Jacobsen & Thorsvik textbook

Matrisfråga

- Generellt sett bra och intressant innehåll och upplägg. Har dock inte läst liknande litteratur så har svårt att jämföra eller lyfta upp saker som jag tycker fattas eller borde förändras.»
- Att den är svensk gör att den upplevs mycket relevant till svenska (nordiska organisationer) vilket jag inte alltid känt med andra böcker. Dessutom gillar jag att den strävar efter att visa många perspektiv, något som den på vissa områden dock inte lyckas helt med.»

I learnt a lot from the textbook
6 svarande

I totally agree»4 66%
I agree to some extent»2 33%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/Other»0

Genomsnitt: 1.33

(I bought a copy) The book is good value for my money
6 svarande

I totally agree»4 80%
I agree to some extent»1 20%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/Other»1

Genomsnitt: 1.2

The book needs major revisions for its next edition
5 svarande

I totally agree»0 0%
I agree to some extent»1 25%
I neither agree nor disagree»1 25%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»2 50%
No answer/Other»1

Genomsnitt: 3.75

5. The course administration

Matrisfråga

- Pingpong i nerskalad version är användbar och smidig. Inlämningarna var jätte bra att ha där.»

Having the course schedule as an iCalendar subscription file was useful to me
6 svarande

I totally agree»3 60%
I agree to some extent»1 20%
I neither agree nor disagree»1 20%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»1

Genomsnitt: 1.6

The on-line web schedule was useful to me
6 svarande

I totally agree»2 33%
I agree to some extent»3 50%
I neither agree nor disagree»0 0%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»1 16%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 2.16

Getting prints of the prep work articles was useful to me
6 svarande

I totally agree»5 83%
I agree to some extent»0 0%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.33

The hand-out section was kept relevant
6 svarande

I totally agree»2 33%
I agree to some extent»3 50%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.83

The Ping Pong user interface makes it easy to get what I am looking for
6 svarande

I totally agree»2 33%
I agree to some extent»3 50%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»0 0%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.83

I prefer Ping Pong to the Study Portal
6 svarande

I totally agree»4 66%
I agree to some extent»0 0%
I neither agree nor disagree»1 16%
I disagree to some extent»1 16%
I totally disagree»0 0%
No answer/I did not use it»0

Genomsnitt: 1.83

6. The Course Location

The course was held at Johanneberg (except once). Would you have preferred that it was Lindholmen instead?

6 svarande

I would have preferred Lindholmen»0 0%
Either place would have been fine by me»1 16%
I preferred it were it was, at Johanneberg»5 83%
No answer»0

Genomsnitt: 2.83

- Stort plus med liten, gemytlig sal och gott kaffe. :)» (Either place would have been fine by me)


Chalmers standardfrågor

7. How was the course workload?

6 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»3 50%
High»3 50%
Too high»0 0%
No answer»0

Genomsnitt: 3.5

8. What should definitely be preserved to next year?

- The system with preparatory work and discussions.»
- The textbook, the home assignments, the movie Pentagon Wars»
- Samtalsformen på lektioner. Den grävande attityden. Jans anekdoter. Relevanta filmklipp gjorde innehållet ännu intressantare utan att kännas som påklistrat (för att "hotta upp").»
- Boken, för-läsningen och examinationsformen.»
- Skrivna reflektioner, friheter i diskussioner»

9. What should definitely be changed to next year?

- Denna gång var man tvungen att lägga helgen på att läsa och skriva reflektion då denna skulle vara inne kl 08:00 på måndag morgon, detta var inte optimalt.»
- It would not hurt with a little more scheduled lecture time.»
- The length of the lessons, many times during the course I felt that the scheduled time wasn"t enough. I would have prefered the course to take as long time as we are exepcted to put in each Chalmers course (25 h/week). »
- Mer lektionstid om möjligt => mer tid för diskussion.»
- Mer feedback på framstegen också, längre kurstillfällen»

10. Additional comments

- I have not been able to find any better solution, but it would be great to find a way to avoid weekend work. I"m the kind of person who needs to read a new text one day and then write about it at the earliest the next day. Since one of the weekly hand-ins were monday morning, and the previous lecture was friday I always had to write during weekends. Reading many chapters in advance is not at alla optimal in my opinion either.»
- Overall for the MPLOL program including this course: due to visibilty of identity troughout the courses the grades can take an negative/positive turn depending on what the teacher thinks of you as a student.»
- Kalasbra kurs och intressant ämne! Det är sånt här jag vill ha på MPLOL - det var därför jag sökte programmet.»
- Kanon!»


Kursutvärderingssystem från