ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursenkät energiomvandling 2012, ENM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-14 - 2013-01-31
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Robert Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Kursinformation

Matrisfråga

- Vore bra om det stod hur mycket tid de olika momenten tros ta, så man vet hur stor arbetsbördan är beräknad för varje moment. Det är lite skillnad på att skriva en labrapport med resultat från laben, och en labrapport av detta slag där många uträknar skall genomföras efter laborationen. Vore även bra att innan veta mer specifikt vilket område konstruktionsuppgifterna behandlar, och hur lång tid dessa förväntas ta.»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»

Var kurs-PM tillfredställande?
15 svarande

Ja»10 66%
Nej»2 13%
Vet ej»3 20%

Genomsnitt: 1.53

Framgick kursens mål i kurs-PM?
14 svarande

Ja»10 71%
Nej»1 7%
Vet ej»3 21%

Genomsnitt: 1.5

Var hemsidan tillfredställande?
14 svarande

Ja»12 85%
Nej»1 7%
Vet ej»1 7%

Genomsnitt: 1.21

2. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Har ej läst/sett målen.»1 7%
Svåra att förstå»1 7%
Ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 21%
Ger tydligt besked om vad jag skall lära mig»9 64%

Genomsnitt: 3.42

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Svåra att förstå)

3. Är kursens mål rimliga till dina förkunkskaper och kursens poängtal

15 svarande

Har ej läst/sett målen.»1 6%
Nej de är för lågt ställda»0 0%
De är lagom»14 93%
Nej de är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (De är lagom)

4. Hur många timmar har du lagt ner på kursen per vecka?

Här avses både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta ett medelvärde för hel hela läsperioden.

15 svarande

Mindre än 15 timmar.»1 6%
Ca 20 timmar»3 20%
Ca 25 timmar»6 40%
Ca 30 timmar»2 13%
35 timmar eller mer»3 20%

Genomsnitt: 3.2

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Ca 25 timmar)
- Det är väldigt svårt att hinna med att läsa och räkna i kursboken, då labuppgifterna tar väldigt lång tid att utföra, speciellt då de vissa gånger behandlar saker som det inte varit genomgång på i kursen. Eller sådant som inte står i kursboken, tex det man räknade på vid andra laben.» (35 timmar eller mer)
- Man fick lägga ner otroligt mycket tid eftersom kursen hade massor av labbar under hela kursens gång samtidigt som man hade massor av tal att räkna. När sedan tentan nästan bara testade de teoretiska kunskaperna och inte den man lärt sig på labbar blev det en stor besvikelse.» (35 timmar eller mer)


Föreläsningar

5. Hur har föreläsningarna varit?

Matrisfråga

- Power Point-föreläsningar är inte alltid uppskattat. Vore bra med att komplettera med att skriva på tavlan eftersom studenterna blir mer aktiva då.»
- Vore bra om de var lite mer förklarande kring begrepp som gås genom. Dock har det varit riktigt bra med tillämpning av kunskapen direkt under föreläsningen när ni räknar genom relevanta uppgifter för det som precis gicks genom.»
- Power-Point och PDF är ingen höjdare att köra varje gång.. Segt att förstå.. »
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- Inte för att föreläsningarna vart dåliga på något sätt utan för att jag föredrar att läsa sjlv då jagh koncentrerar mig bättre, detta var möjligt tack vare ett ni lagt upp bra pdf-sammanfattningar av föreläsningarna, bra!»
- Powerpoint blir segt i längden. Dock vet jag ej hur man skulle gjort det bättre. »
- Roberts föreläsningar har inte hållt måttet alls. I princip bara läst av sin powerpoint och verkat väldigt oengagerad. Jag tror han har mycket mer kunskap än så och borde absolut kunna göra intressantare föreläsningar.»
- Robert var en bra lärare med en fin twist i form av quiz på slutet. Bra med små klasser med mycket möjligt att fråga. Speciellt Robert bjöd in studenter under föreläsningar att resonera kring saker, bra!»
- Svårt att ge ett bra svar. Föreläsningarna var väldigt teoretiska med härledningar och sådan trots att kursen skulle vara praktiskt. Så vi fick höra att de inte skulle va så viktigt och inte ingå i tentan men ändå gick vi igenom massor av teoretiskt varje föreläsning.»

Hur var introduktionsföreläsningen?
15 svarande

Har ej deltagit»3 20%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 33%
Godkända»1 6%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.6

Hur har föreläsningarna om ledning varit?
15 svarande

Har ej deltagit»1 6%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 26%
Godkända»2 13%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 4.26

Hur har föreläsningarna om konvektion varit?
15 svarande

Har ej deltagit»2 13%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 26%
Godkända»3 20%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.93

Hur har föreläsningarna om strålning varit?
15 svarande

Har ej deltagit»2 13%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 33%
Godkända»3 20%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.66

Hur var föreläsning om kokning/kondensation
15 svarande

Har ej deltagit»3 20%
Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»2 13%
Godkända»5 33%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.4

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

15 svarande

Har ej deltagit»1 6%
Mycket liten»4 26%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

- Mycket för de uppgifter som löstes under föreläsningens gång.» (Ganska stor)
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Ganska stor)

7. Hur var tempot på föreläsningarna?

15 svarande

Har ej deltagit»1 6%
För lågt»3 20%
Lagom»10 66%
För högt»1 6%

Genomsnitt: 2.73

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Lagom)

8. Hur stor andel av föreläsningarna har du deltagit i?

15 svarande

0-25%»3 20%
25-50%»2 13%
50-75%»2 13%
75-100%»8 53%

Genomsnitt: 3

- Skulle varit lite snabbare med flera exempel direkt» (25-50%)
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (25-50%)


Räkneövningar

9. Hur har räkneövningarna varit?

Matrisfråga

- Går väldigt fort. Det är svårt att hinna skriva av allt konferensrummet inte är optimalt för räkneövningar pga att tavlan är såpass lite så övningsledaren måste hela tiden sudda ut och många hinner då inte skriva av. Man missa ju lite då så att säga.»
- Lite snabba då och då vilket leder till endast anteckningar men ej förståelse...»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- tyckte tempot för lite för högt ibörjan, sista övningen innan tentan var mycket bra, bra tempo. annars har det varit superbra att ha fullständigt facit på alla räkneuppgifter på hemsidan, dock kan jag tycka det var lite väl många nästan»
- För snabbt räknande på tavlan, hann inte skiva ner.»
- Det vore bra om Louise ville ta det lite lugnare. Hon har bra struktur och förklarar bra, men man hinner inte riktigt förstå vad man gör. »
- Louise var grym ! Förklarade bra och gick igenom på ett begripligt sätt. »

Hur har räkneövningarna i ledning varit?
15 svarande

Har ej deltagit»2 13%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Godkända»2 13%
Ganska Bra»5 33%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 4.13

Hur har räkneövningarna i konvektion varit?
15 svarande

Har ej deltagit»4 26%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Godkända»2 13%
Ganska Bra»4 26%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.53

Hur har räkneövningarna i strålning varit?
15 svarande

Har ej deltagit»6 40%
Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 20%
Godkända»3 20%
Ganska Bra»2 13%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.86

10. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

15 svarande

Har ej deltagit»3 20%
Mycket liten»2 13%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Mycket liten)
- Räknat mycket själv» (Ganska liten)
- Handlar dock mer om mitt personliga sätta att lära mig än något annat. Trevliga och tillmötesgående doktorander som höll i dem.» (Ganska liten)

11. Hur var tempot på räkneövningarna?

14 svarande

Har ej deltagit»2 14%
För lågt»0 0%
Lagom»7 50%
För högt»5 35%

Genomsnitt: 3.07

- För högt tempo på konvektion» (Lagom)
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Lagom)

12. Hur stor andel av räkneövningarna har du deltagit i?

15 svarande

0-25%»5 33%
25-50%»2 13%
50-75%»3 20%
75-100%»5 33%

Genomsnitt: 2.53

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (25-50%)


Laborationer

13. Vad tycker du i allmänhet om laborationsmomentet?

- Mycket bra. Men det tar mycket onödig tid att skriva "korrekta" labrapporter.»
- Kul att se något i verkligheten. Räkningen efter laborationen var dock mycket mer givande än momentet i panncentralen.»
- Mycket bra, ger en väldigt bred kunskap efteråt.»
- Jag tycker det var riktigt bra med alla laborationer, dock tog de upp lite för mycket tid. Inte själva laborationerna utan beräkningarna och rapporterna. »
- Det tog upp mycket tid att göra beräkningarna!»
- Helt okej. Dock borde de vara schemalagda för den tid de faktiskt kräver. Det var väl i princip bara en som tog de två schemalagda timmarna. Det är inte heller så givande att sitta och skriva av värden framför en dataskärm varje kvart, då är det bättre om man kör riktiga genomgångar av anläggningen och sen får gå runt och kolla på respektive delar på ett mer ingående sätt och inte som ett tidsfördriv. Lab 3 kändes lite mer genomtänkt än övriga»
- Svårt att fatta allt då hög ljudnivå gör att man ej förstår vad som händer hela tiden»
- väldigt bra att få vara på kraftcentralen! dock mycket efterarbete som ibland var väldigt oklart och legat i otakt med föreläsningar.»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- Mycket bra, sedan tycker jag själva »
- Bra att få se anläggningen. Lite onödigt att lägga så många timmar på att få fram datan. »
- Labbarna har varit bra, jättekul att komma ut i pannan och se hur den fungerar, se storlekar på panna, rör osv. Däremot har vi varit alldeles för dåligt förberedda för rapporterna. Speciellt labb2 när man inte har en aning hur man ska börja och inte haft en enda genomgång, där dessutom pm:et inte gav så mycket hjälp. »
- Bra anläggning som är helt rätt att utnyttja. Blev lite spretigt, speciellt med förbränningsdelen och avgasberäkningar. Det kändes inte helt i linje med vad kursen handla om. Föreläsningen om mätningsmetoder kom inte direkt till någon nytta och jag har i dagsläget glömt bort allt.»
- Bra men alldeles för omfattande laborationsrapporter eftersom det inte var det som tentan fokuserade på. »

14. Laborationer

Matrisfråga

- Fika behövs på labbarna»
- Det var lite oklart om hur man går till väga när man beräknar gv för torra och fuktiga gaser.. Skulle varit bra med en ordentlig genomgång innan labbarna!»
- Måste få mycket mer bakgrundsfakta om det ska ge nåt, och gärna en genomgång i början av laben så alla hänger med på vad vi gör och var vi befinner oss i processen. I laben med termoelement borde det tex stå lite mer om termoelement och sugpyrometrar så man slipper googla runt hela tiden.»
- Intressanta men man hörde ganska lite. Blev mestadels gå dit hämta värden sätta ihop labben klar.»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- Ojämn svårighetsgrad på labbarna.»
- Se 13»
- Anledningen till att mätteknik får sämre betyg är själva kopplingen till kursen. Men det var bra utfört, tydliga instruktioner. Konvektionsstråket var mest relaterad till kursen och hade snitsiga frågeställningar där men blev tvungen att resonera. Värmeväxlarlabben var också relaterad till kursen, men räkning blev ganska mekanisk. Värmebalansen var också väldigt tydligt utförd men mycket repetition från termodynamiken och inte så komplicerad.»

Hur var innehållet i lab1 (värmebalans)?
15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Godkänt»1 6%
Ganska bra»10 66%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.8

Hur var innehållet i lab2 (mätteknik)?
15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 26%
Godkänt»4 26%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.26

Hur var innehållet i lab3 (konvektionsstråk)?
15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 13%
Godkänt»4 26%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.66

Hur var innehållet i lab4 (värmeväxlare)?
15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Godkänt»2 13%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.93

Hur var labPM till lab1 (värmebalans)?
15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Godkänt»3 20%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.86

Hur var labPM till lab2 (mätteknik)?
15 svarande

Mycket dåligt»2 13%
Ganska dåligt»1 6%
Godkänt»4 26%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.26

Hur var labPM till lab3 (konvektionsstråk)?
15 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»3 20%
Ganska bra»9 60%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.73

Hur var labPM till lab4 (värmeväxlare)?
15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Godkänt»4 26%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.73

15. Konstruktionsövning

Matrisfråga

- Jättebra uppgifter som ger god förståelse»
- Roliga konstruktionsövningar. Vore bra om de delades ut tidigare i kursen.»
- Det är svårt att svara på frågor och diskutera när det inte finns någon kurslitteratur som beskriver de delar av värmeöverföringen som handlar om rökgaser.»
- Man lärde sig faktiskt en hel del! Även om det vore bra med mer litteraturreferenser till de teoretiska bitarna, så man kan insupa lite mer bakgrundskunskap innan redovisningen. Men det kändes som att man faktiskt gjorde det för att lära sig något, och inte bara för att stå till svars för om man gjort sin läxa»
- Lite röriga varifrån man skulle ta värdena. Är de från labb 2 eller 3 volymflöde innan eller massflöde där osv...»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- Övningen i konv.stråket var mer matlab än energiomvandling.»
- Konstruktionsövningarna känns helt överflödiga då man på grund av de väldigt tidskrävande labbrapporterna inte hunnit räkna några uppgifter alls. Jag hade fått ut mer både kunskapsmässigt och inför tentan om jag hunnit räkna mer själv. »
- Uppgifterna var okej men inte att man ska ha dem. När man äntligen var klar med alla labbrapporter så skulle man göra dem, de var för mycket. Skippa dom nästa år!»

Vad tycker du om konstruktionsövningen om temperaturmätning?
15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 20%
Godkänd»4 26%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.66

Vad tycker du om konstruktionsövningen om värmeöverföring i konvektionsstråket?
15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 6%
Godkänd»7 46%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.73


Övrigt

16. Vad tycker du om kursboken?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 13%
Godkänd»1 6%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 4.13

- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Ganska dålig)
- Det står det man använder sig av med ofta ganska bra exempel» (Mycket bra)
- lättläst» (Mycket bra)
- Perfekt att kunna återanvända den i värmeöverföring. Kanske i överkant för bara den här kursen.» (Mycket bra)

17. Hur har du prioriterat kursen i förhållande till andra kurser under perioden?

15 svarande

Lägre»3 20%
Lika»5 33%
Högre»7 46%

Genomsnitt: 2.26

- Läste reglerteknik samtidigt som känns mycket svårare än energiomvandling. Hade varit roligt att kunna lägga mer tid på energi-kursen.» (Lägre)
- Då reglertekniken varit väldigt tidskrävande har jag trots många timmar lagda på energin inte hunnit med mycket mer än räkneövningar och labbar/labbrapporter.» (Lägre)
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Lika)
- då jag ev. kommer läsa mastern "Sustainable Energy Systems" och har ett större intresse i detta.» (Högre)
- Mycket högt eftersom den var så krävande» (Högre)

18. Hur har möjligheten att få hjälp och ställa frågor varit?

15 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Godkänd»2 13%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 4.4

- Mycket hjälpsamma och inresserade doktorander :)» (Ganska bra)
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Ganska bra)
- Mycket bra om man hade fått rätt svar när man frågat istället för att få höra "det står i boken".» (Ganska bra)
- Alla handledare har varit hjälpsamma och velat förklara varför det blir som det blir. Undantaget Robert, som jag återigen tror kan mycket men inte vill hjälpa eller tycker att man ska lösa det själv. Har man suttit i timmar med en uppgift och inte kommer någon vart går det sällan bättre om man håller på två timmar till.» (Mycket bra)
- Väldigt bra möjligheter och tillmötesgående personer inblandade!» (Mycket bra)
- Många lärare inkopplade så det var ganska lätt att fråga.» (Mycket bra)

19. Hur speglade tentan kursens innehåll?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänd»5 38%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Har ej skrivit tentan än. Ser ok ut på gamla tentorna» (?)
- Har ej skrivit den ännu...» (?)
- kan tycka att många av de uppgifter man kämpat med i boken inte alls togs upp på tentan, dock var väl det lärorikt i sig. » (Godkänd)
- Det kändes som om tenta mest berörde strålning vilket är konstigt då det var minst fokus på strålning under kursens gång.» (Ganska bra)
- Vi har ju inte räknat särskilt mycket på strålningsutbyte så det är lite skevt med det höga fokus som ligger på det.» (Ganska bra)
- Teorin kändes inte som den direkt avspegla det vi använt oss av i kursen. Tex carnot-faktorn. När använde vi oss av den? inte i ngn uppgift eller labb? Senast den kom på tal var Termodynamiken. Var fler teoriuppgifter som inte kändes relevanta i denna kurs.» (Ganska bra)
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!» (Ganska bra)
- Teoriuppgifterna kunde spetsas till lite. Många återanvändes från tidigare tentor. Annars bra» (Ganska bra)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engagemanget från handledare, övningsledare och föreläsare.»
- Konstruktionsuppgifterna »
- Tack för en bra och lärorik kurs!»
- Boken»
- labbarna!»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- de bra sammanställda föreläsningsanteckningarna och facit till tal, samt den goda hjälpen som fanns tillgänglig »
- Labbarna och handledarna»
- Trevliga stämningen, quizarna, labbarna och konstruktionsövningar»
- Övningar, och en del av labbarna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att labbarna borde göras mer intressanta och "häftiga". Det är en ganska häftig panna och det borde utnyttjas.»
- Mindre powerpoint»
- Räkneövningar: Super med räkneövningar men se till att få en sal med mer än en tavla så att man hinner skriva av innan det suddas ut. Och även inte enbart skriva av från en lösning ni redan har räknat, för då blir tempot för högt för att man ska hinna lära sig något. Föreläsningar: Minska andelen powerpoints och inför mer tavelgenomgångar. Det är väldigt svårt att hålla fokus uppe när inget behöver skrivas ner. Lägg lite mer vikt på strålningen eftersom den verkar viktigt på tentan. Det var den delen som var mest svårförståd, fick en liten del föreläsningar och hade flest frågor på tentan.»
- Eftersom labbarna tog upp så mycket tid var det svårt att ligga i fas med räkningarna i boken. Det är synd att det inte finns förklarat någonstans hur beräkningar sker på rökgaser i boken. Strålningskapitlet i boken kändes lite rörigt, svårt att förstå hur strålningen fungerar. Känns som att det togs för givet att man redan hade kunskap om strålningens principer!»
- Laborationerna, upplägget samt lab-PM. Lite mer tanke bakom, tänka på att vi kan inte många knop inom området så mer innehållsrikt PM eller litteraturreferenser »
- Mycket tydligare med teorin, vad man skall/bör kunna osv.. Kanske frågorna i slutet av varje kapitel skulle kunna vara teorin man skall kunna? Isf behövs ngt typ av facit. Nu blev det väldigt luddigt och man hade inget direkt att titta på. Föreläsningarna men det hjälpte ändå inte till tentan som kom med helt andra uppgifter i teorin.»
- det var på tok för mkt med 4 labbrapporter och två konstruktionsuppgifter. Totalt med parallell kurs fanns det ingen tid alls för andra självstudier än att få rapporterna klara i tid!»
- Ljuvligt med egna hf6ns se5 man kan plocka fe4rska e4gg varje dag. Det var le4nge sedan jag tidtate" in he4r och har le4st inle4ggen bake5t.Ser att ni har det se5e5e5 fint och verkar trivas fullt ut.d6nskar er be5da en riktig God Jul och Gott Nytt c5r!Var re4dda om varandra!Ha det gott!Kram!»
- lite tydligare framgå vad som är viktigt att räkna, kan annars sluta med att folk bara gör tentor. »
- Ta bort konstruktionsövningarna, mer intressanta föreläsningar»
- Det var som sagt lite spretigt. Mätestekniken och beräkningarna på rökgasernas kemiska uppbyggnad inte helt relevant med resten. Men en väldigt bra genomförd kurs!»
- vet ej»


Kursutvärderingssystem från