ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Miljö- & elteknik, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-07
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»6 28%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»7 33%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»2 9%
75%»8 38%
100%»10 47%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

21 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»0 0%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 4%
Målen verkar rimliga»20 95%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.95

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

(tentamen, rapport och konferens)

21 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»1 4%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 52%
Ja, i hög grad»9 42%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning, projektarbete och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»14 66%

Genomsnitt: 3.66

6. Hur väl fungerade Stefan Candefjords föreläsningar?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.28

7. Hur väl fungerade Ola Carlssons föreläsningar?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 66%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.33

8. Hur väl fungerade Yngve Hamnerius föreläsning?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.36

9. Hur väl fungerade Magnus Gustafssons föreläsning?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 78%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 3.21

10. Hur tycker du att tilldelning av projektuppgift och gruppindelning (utefter rangordning via webbenkät) fungerade?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.61

11. Vad tycker du om projektuppgiften?

21 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 4%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»10 47%

Genomsnitt: 3.42

12. Hur väl fungerade handledningen kring projektet?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%

Genomsnitt: 3.71

13. Vad tycker du om fackspråks engagemang i kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.28

14. Hur väl fungerade konferensen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 3.52

15. Hur väl fungerade tentamen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.2

16. Allmäna kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Jag tycker att facspråk kunde ha varit mer delaktiga i skrivandet av rapporten och komma med tips i det momentet också. När det gäller konferensen så tycker jag att schemat var lite för tajt lagt. Det hade varigt bättre med 5 min paus/byta redovisningsgrupp i ställlet för som det var nu när det kändes strässigt och lite konstigt att börja gå fram och börja rigga redovisning samtidigt som det fortfarande pågick opponering med gruppen före. Annars tycker jag att konferensen fungerade bra. »
- Jag har inte svarat på det jag inte var med på. Konferensen drog ut på tiden.»
- det hade varit bättre om färre personer hade tagit hand om oppositionen, de gjorde så mycket mindre än de andra i gruppen. »


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.9

18. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

21 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»21 100%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

19. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

21 svarande

Sänkas markant»1 4%
Sänkas lite»2 9%
Förbli densamma»18 85%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»4 19%
Gott»10 47%
Mycket gott»5 23%

Genomsnitt: 3.85

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hur valet av projekt gjordes. Det gjorde att jag fick jobba med ett område som jag själv var intresserad av.»
- De intressanta föreläsningarna samt filmen "En obekväm sanning" som sammanfattar kursen mycket bra.»
- Upplägget med konferens, poster etc. Det var roligt med flera olika examinationstyper.»
- robban»
- Att man har schemalagda möten.»
- obligatoriska möten»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker att schemat under konferensen skall bli lite luftigare så att det inte köns lika strässigt. Jag tycker också att föreläsningsdelen borde göras om. Det kändes som att det saknades samband mellan de olika delarna. Det kändes lite som att få en liten almänbildande grund. Jag tror att det hade varigt bättre om denna delen hade varit mer sammanhängande och mer inriktad på ett område.»
- Då jag var med i en grupp på endast 3 personer blev det väldigt stressigt för oss mot slutet av kursen. I framtiden kan man nog vilja undvika så små grupper.»
- Själva projekten.»
- bibloteksintroduktionen vilken kändes helt onödig men man lärde sig var de bra källorna finns och fördelningen vid konferensen av vilka som gjorde vad»

23. Övriga kommentarer

- nej.»


Kursutvärderingssystem från