ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-2 Grundläggande datorteknik, EDA452|DIT790

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-01
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

33 svarande

Göteborgs universitet»1 3%
Chalmers tekniska högskola»32 96%

Genomsnitt: 1.96


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»9 27%
Cirka 25 timmar»12 36%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 2.69

- Totalt 38 timmar, inkl labbar, föreläsningar, eget arbete och tentan vilket är alldeles för lite för att förtjäna fyra i en 7,5 poängskurs.» (Högst 15 timmar)
- Jag vet faktiskt inte.» (Cirka 20 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»12 36%
100%»18 54%

Genomsnitt: 4.36

- Missade 2 veckor pga programbyte.» (75%)
- Var sjuk sista 1,5 veckan och missande då en del.» (75%)
- Jag gick inte på demonstationerna, jag tyckte inte de gav någonting.» (75%)
- Missat max 3-4 föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 75%

Genomsnitt: 2.75

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»29 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 31%
Ja, i hög grad»21 65%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.71

- minus poäng under tentan gjorde mig och många fler väldigt nervösa.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»13 39%
Mycket stor»16 48%

Genomsnitt: 3.3

- Kursen har varit rörig. Det finns en kursbok som inte är till så stor nytta, samtidigt som det är rörigt att ha så mycket kursmaterial. Ext-häften, blad som delas ut vid föreläsningar,övningsbok etc.. Det bästa vore om man hade EN kursbok, inte "hundra styck". Labbarna var inte heller synkade med undervisningen. Vi kunde t.ex. gå igenom Vippor/latchar ena veckan och veckan därefter ha labb på det. Det borde även klargöras vilka delar av det vi lär oss under föreläsningen som vi särskilt har nytta av på labben.» (Mycket liten)
- Demo var rätt långsamma och kunde gå fortare fram genom uppgifter.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har gett mycket» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»15 45%
Ganska stor»12 36%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.36

- Det sämsta var att den bok som var obligatorisk för kursen tog slut! Och att det inte var samma som föregående år, så det gick inte att köpa begagnat!» (Mycket liten)
- Boken kom sent och det fattades information.» (Ganska liten)
- Det blå kompendiet behövdes inte» (Ganska liten)
- Bra laborationer och föreläsningar som man lärde sig mycket på. » (Ganska liten)
- All litteratur fanns inte att köpa när kursen startade.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»18 54%
Mycket bra»5 15%

Genomsnitt: 2.72

- Rätt material fanns inte direkt, alla labbar hade inte rätt programvara osv.» (Mycket dåligt)
- Det fanns inte allt vi behövde till labbarna, första simulatorpasset fanns inte programvara på datorerna. Kurslitteraturen behöver bli bättre och lättare att förstå. » (Mycket dåligt)
- "Senaste nytt" sektionen var mycket otydlig över vilken vecka saker gällde. Som exempel var någon lektion som var inställd veckan efter men enligt texten var det denna veckan. Flisp programmet var mycket buggit(!) och saknade mycket funktioner för att kunna arbeta snabbare. T.ex. kunna tabba sig igenom mellan komponentutgångar.» (Mycket dåligt)
- Det mesta var bra, t.ex kurshemsidan, föreläsningarnas struktur. Däremot saknades labbutrustning vid 2/4 laborationer. Vi missade därigenom det praktiska och fick lära oss via simulationer istället. Stort minus.» (Mycket dåligt)
- Dålig kurshemsida, rörig!» (Ganska dåligt)
- Det fanns många buggar i de simulatorer vi använde, vilket absolut bör fixas då de orsakade massa problem. Arbetsboken vi skulle ha till kursen fanns inte tillgänglig förrän två veckor in i kursen. Feltryck i arbetsboken. Utrustning i labsalarna fungerade inte, man fick leta efter komponenter som gick att använda.» (Ganska dåligt)
- Labutrustning fanns inte eller krånglade!» (Ganska dåligt)
- Böckerna kom sent, dåligt föreberedda labbar som inte kunde slutföras som det var tänkt.» (Ganska dåligt)
- Hårdvara för laboration fanns ej att tillgå» (Ganska dåligt)
- Upplägg på Kurshemsida har i vissa fall varit otydlig (text alldeles för liten och därmed otydlig).» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 30%
Mycket bra»21 63%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.66

- För få handledare på simulatorpassen.» (Ganska bra)
- Hade kanske behövts ännu en handledare vid simulationsövningarna, då man alltid fick vänta länge på att få hjälp. (Man fick däremot väldigt bra hjälp när det väl blev ens tur.)» (Ganska bra)
- Mycket bra lärare och handledare» (Mycket bra)
- Jag hängde inte alls med i föreläsningarna, utan jag tog tag i det själv och bestämde mig för att fråga mer under övningstillfällena.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»23 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»18 54%
Hög»10 30%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.3

- Det kändes väldigt bra långt in i kursen. Sen kändes det som att det kom väldigt mycket nytt i slutet» (Hög)
- I det här fallet är hög = bra» (Hög)
- Belastningen var för hög för att det var rörigt tycker jag. Mycket har att göra med att det inte finns någon kursbok. Jag klarade trots detta tentan, men jag hade nog fått mer än en "trea" på tentan om jag sedan dag ett förstod vad hela kursen handlade om.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»17 51%
Hög»12 36%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.39

- Bra, typiskt Chalmers antar jag.» (Hög)
- Linjär Algebra och Digodat parallellt är en stor omställning från LP1.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»7 21%
Gott»13 39%
Mycket gott»11 33%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- gick för fort och ganska dåligt planerat, kändes lite som att vi var försökskaniner eftersom vi var dem första efter kursen gjordes om...» (Dåligt)
- Dålig programvara och maskinvara som knappt fungerade.» (Dåligt)
- Rolf och hans föreläsningar var bra. Dock kunde han ha berättade vad det var han pratade om innan han berättar hur det fungerar. Torsdagarna med Lars-Erik har varit ovärderliga. Däremot har allt runt om med datorer och labbar varit ganska dåligt.» (Godkänt)
- Johan är bäst :)» (Godkänt)
- Väldigt rolig och intressant kurs, gör den till en 3-poängskurs!» (Gott)
- Kursen som helhet var bra. Dock kunde labbarna ha fungerat mycket bättre, vi hade inte allt vi behövde för att kunna genomföra det som från början var tänkt då mycket av lab-utrustningen saknades/inte hade kommit(?).» (Gott)
- Bra kurs som var intressant och hade bra föreläsare. Men hade brister med försenade böcker och brist i utrustning!» (Gott)
- Hade varit Gott om laborationerna hade fungerat bra. Kursen blev intressantare med tiden, men jag är fortfarande inte särskilt förtjust i hårdvara.» (Gott)
- Rolf var underhållande men mycket som var oklart lärde man sig på demona med Lars-Erik.» (Gott)
- Dåligt med böcker och labbmateriel» (Gott)
- Tack till Rolf, för att du gjorde denna kursen helt underbar!!!» (Mycket gott)
- Läraren (Rolf Snedsböl) var fantastisk! Lyckades göra ett ämne jag inte är intresserad av till något jätteroligt.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- demonstrationerna»
- Upplägg, tempo, föreläsarens (Rolf Snedsböl) lättsamma stil.»
- Demo-föreläsningen med Lars-Erik. Denna är guld värd om man missat/missförstått något på Rolfs föreläsningar.»
- Laborationerna Demoövningarna Samma engagerade lärare»
- Rolf Snedsbøl»
- Rolf»
- Torsdagarna med Lars-Erik»
- Rolf verkade vara en jättebra föreläsare. Man lärde sig väldigt mycket av labbarna.»
- Demotillfällena och SIM-passsen.»
- Att man hade uppgifter att avklara i boken varje vecka gjorde att man tvingades hålla igång arbetet, vilket är bra för att behålla kunskaperna.»
- Föreläsaren Rolf, sedan skulle det nog vara bra att behålla den här processortypen och labbarna och inte försöka förnya för mycket»
- Mycket bra föreläsningar, tydligt och klart samt god hjälp vid simulationspassen och labbarna!»
- Rolf!»
- Kursupplägget med labbar och demon. fungerade väldigt bra.»
- Rolf»
- Föreläsaren och antalet övningstillfällen»
- Rolf, Kursupplägget»
- Rolf»
- bra strucktur med demo föreläsningar och simuleringstillfällerna»
- Föreläsare samt upplägg av föreläsningar (med mycket repetition, studieteknik osv)»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- planeringen, lägre tempo»
- Ingen kommentar.»
- De tre (två?) första veckorna hade vi inga labbar utan bara teori. Vi arbetade med grindar de första veckorna men började inte labba med dem förrän vecka fyra (tre?). Detta gjorde att det blev en förskjutning mellan undervisning och labb och jag kände att vi inte fick tillräcklig tid för labb och simulation på assemblerdelen. Fler typtentor att öva på vore bra. Kursens simulatorprogram digiFlisp kräver att man har en Windowsinstallation. Jag har inte detta, och jag tänker ej heller skaffa det, trots att skolan tillhandahåller fria licenser. Jag hade gärna sett att man skapat en version för Linux, då denna även skulle vara kompatibel med Mac, genom X11. Dock inser jag att detta skulle vara mycket arbete och föreslår därför att den som utvecklar programmet försöker skriva det så att det fungerar bättre med emulatorn Wine. I nuläget fungerar grindar, men inte ALU etc. Man bör också se till att det finns tillräckligt med kursmaterial att köpa på Cremona/DC. Övningsböckerna var slut i början av kursen, vilket gjorde att vi inte kunde börja i tid med övningarna. Man bör också lägga ner resurser på att få ordning på all hårdvara innan kursen börjar, så att man slipper felaktig hårdvara på labbarna.»
- Kursmaterial bör gå att få tag på tidigare nästa år Programvara inför simulatorövningarna bör vara installerade i tid»
- Skaffa fungerande labutrustnng och att böckerna kommer tid»
- Få ordning på kursmaterial och programvaror.»
- Simulatorerna! Vi kunde utföra alla labbar fullständigt pga. hård- och mjukvara som inte är fullt testad. Grundläggande datorteknik är en väldigt viktig kurs för detta program eftersom många som läser Data är intresserade av just hårdvara. Då är det tråkigt att man inte kan använda fullt fungerande simulatorer. Kursen behöver en ny och mer omfattande kursbok..»
- Svårighetsgraden»
- Litteratur och labutrusning borde finnas där i tid.»
- Programvaran. Labbarna måste fungera.»
- Se till att ha kursmaterialet i tid och REPARERA ALLA BUGGAR OCH FEL I SIMULATORERNA»
- Att böckerna finns i tid och att labbutrustning finns på plats! Och även att mjukvarorna finns på de datorer där vi ska ha undervisning!»
- Kursmaterialet! Boken, labb-materialet och simulationsprogramvaran var under all kritik! Alldeles för mycket buggar och tryckfel!»
- Fungerande laborationsutrustning!»
- Fixa så att labbutrustningen inte krånglar, första Simulatorpasset så fanns inte programvaran och på sista labben så krånglade utrustningen.»
- Köp in bättre hårdvara, det saknades hårdvara till labb 3. Se till att ha nog med böcker till allihopa inköpta i tid, många hade inga arbetsböcker förren LV2.»
- Hårdvara bör införskaffas så att laborationerna kan fungera genom hela kursen. Programvaran DigiFlisp skulle kunna göras lite mer användarvänlig.»
- Hårdvara till alla laborationer, vid 2 tillfällen så fanns den ej tillgänglig och vi fick använda mjukvara för att uföra laborationerna. »
- Att det ska finnas böcker till alla och att labbarna är fullständiga»
- Fungerande labutrustning, böcker till kursen ska vara tillgängliga (alla övningsböcker var slut när kursen började)»

17. Övriga kommentarer

-
- Dålig labbutrustning»
- En riktigt bra kurs!»
- Jag saknade frågor om labbar, labhandledare och examinator på enkäten.»
- Rolig kurs med många brister»
- Mycket bra föreläsare, anpassar takten efter feedback och är väldigt pedagogisk. Låter klassen interagera under föreläsningar. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från