ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-2 Datastrukturer, DAT036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-21 - 2013-02-01
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»9 23%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»7 18%

Genomsnitt: 2.76

- Hade som mål att bara klara labbarna i den här kursen den här läsperioden.» (Högst 15 timmar)
- Ibörjan var det väldigt lungt, sista labben var dock stor o tog mycket tid. » (Cirka 20 timmar)
- Hemska labbar. » (Cirka 30 timmar)
- Labbarna krävde enormt mycket tid, mycket snålt med 1,5 HP.» (Minst 35 timmar)
- Man pluggade inte så mycket, men labbarna (dvs sista) tog mycket av ens tid. Vilket var bra.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»3 7%
25%»3 7%
50%»2 5%
75%»10 26%
100%»20 52%

Genomsnitt: 4.07

- Labbtillfällen» (25%)
- Närmare bestämt missade jag ett par föreläsningar, och gick inte på några övningar eller handledarpass.» (25%)
- Jag har ej varit på de handledda Labrationstillfällena. Då de ej funnits plats.» (50%)
- nästan allt om man bortser från övningspass.» (75%)
- inte medverkar på övningar» (75%)
- Alla föreläsningar och kanske hälften av övningstillfällena. » (75%)
- Gick inte på så många övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 57%

Genomsnitt: 2.48

- Inte läst» (?)
- Har ej läst målen» (?)
- Målen är bra, men kursen motsvarar inte målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Däremot undrar jag över "Enkel komplexitetsanalys av imperativ kod". Jag har ingen aning om vad imperativ kod är, och jag fick 5:a i kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.08

- Målen är rimliga, men kursen följer inte målen utan är på en mycket högre nivå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känner att jag inte fick dom rätta verktygen» (Ja, målen verkar rimliga)
- I början var det lite väl mycket matematiska bevis som var lite väl över min nivå kändes det som, men vet att andra påpekade det med och det blev mycket bättre efter det.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Däremot borde fördelningen av poängen mellan tentamen och laborationer vara annorlunda. Labbarna är med än 1,5 hp» (Ja, målen verkar rimliga)
- Laborationerna tog alldeles för mycket tid i förhållande till poängantal och krävde snarare väldigt goda förkunskaper i Java än kunskaper i det vi lärde oss under kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 38%
Ja, i hög grad»17 47%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.75

- På tok för svår tenta! Tentan såg ut som tidigare års tenta, men där tilläts fler hjälpmedel.» (I viss utsträckning)
- examinationen känndes löst relaterad till kursen men testade snarare programerings teknik än datastrukturs kunskap och algoritm analys.» (I viss utsträckning)
- Jag har ingen aning, då jag fann det oklart vad som skulle läras in.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har ej läst målen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.52

- Som sagt inte varit delaktig.» (Mycket liten)
- Inte jättebegripliga föreläsningar, labbhandledarna var dock helt ok i slutet.» (Ganska liten)
- NADs föreläsningar var mycket bra. Övriga föreläsningar och övningar kändes ofta mycket dåligt förberedda. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»12 31%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.34

- Det har varit väldigt svårt att kunna arbeta med uppgifter på egen hand, främst eftersom det inte finns något facit till boken.» (Mycket liten)
- inte haft kursbok» (Mycket liten)
- Boken var svårbegriplig och använde alldeles för mycket odetaljerad pseudokod, vilket inte tilläts på tentan (där krävdes detaljerad pseudokod, hur ska vi kunna skriva det när vi inte får lära oss det?)» (Ganska liten)
- de att man drog sig för att göra det. Läraren sa ytterligare att han inte dela ut facit då "uppgifterna kunde användas som inlämningsuppgifter på andra universitet". På det känner jag "Är han född igår!?". Hur kan det vara ett rimligt argument? Ska vi (chalmers) behöva ta hänsyn så långt som att vi inte kan dela ut facit till våra elever för tänk om Umeå kommer ha det som en inlämningsuppgift? Då kan ju de få tag på svaret genom en google sökning! oh nej! *ironi*. OM man vill fuska och söka svar på inlämningsuppgifter så FINNS svar på Internet. » (Ganska liten)
- Värdelös bok, på så sätt att när man skulle testa sig själv med de uppgifter som fanns så fanns inget facit. vi fick höra att det var pga av att författarna inte ville dela ut det. MEN VARFÖR GE OSS DET SOM UPPGIFTER DÅ!? Vi fick svaret att vi gärna fick fråga läraren om det var något vi var osäkra på, men det tanke på att frågorna var så luddiga på så sätt att man kunde lösa det på många sätt, så var man så gott som alltid osäker och vi hade behövt fråga på _var_ _enda_ _fråga_. Detta gjorde att man drog sig för att göra det. Läraren sa ytterligare att han inte dela ut facit då "uppgifterna kunde användas som inlämningsuppgifter på andra universitet". Hur kan det vara ett rimligt argument? Ska vi (chalmers) behöva ta hänsyn så långt som att vi inte kan dela ut facit till våra elever för tänk om Umeå kommer ha det som en inlämningsuppgift? Då kan ju de få tag på svaret genom en google sökning! oh nej! *ironi*. OM man vill fuska och söka svar på inlämningsuppgifter så FINNS svar på Internet. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Texten och illustrationerna i kursboken är bra. Det är dock ett stort problem att det inte finns lösningar till övningarna. » (Ganska stor)
- Boken var ganska bra att läsa i. Övningarna i den kändes helt menigslösa att göra då man inte hade en aning ifall man gjorde rätt, skulle behövas facit. » (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»10 26%
Ganska stor»17 44%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.47

- Föreläsningarna låg på en ganska så obegriplig nivå. För TM var programmeringen obegriplig och för D var matematiken obegriplig. Man skippar inte bara långa bevis och stoltserar högljutt att det är trivialt!» (Mycket liten)
- Se kommentar på fråga 6» (Mycket liten)
- Hade varit bättre om det gick lite långsammare och var mindre matematiskt språk» (Ganska stor)
- Skulle vara bra om slidesen kunde komma upp på kurshemsidan lite tidigare innan föreläsningen så man kan läsa igenom dem.» (Ganska stor)
- Tempot på föreläsningarna var för långsamt man gick igenom samma sak typ 3 gånger, det blir tråkigt. » (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har övningstillfällena varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»22 59%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»4 10%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.56

- inte medverkat» (?)
- Jag föredrar om övningsledarna bara går igenom och förklarar ett antal uppgifter, med minimal studentmedverkan.» (Mycket liten)
- Handledare som är sämst på att förklara och bara svamlar en massa... Nej tack. » (Mycket liten)
- Gav i stort sett ingenting, oförberedda handledare!» (Mycket liten)
- I början var de mer av föreläsningsart, övningsledaren stod och räknade för sig själv på tavlan. Sedan hoppade jag över övningarna på grund av tidsbrist och för att jag lärde mig bättre själv. Hade varit bättre om man hade fått jobba i grupper och sedan haft övningsledaren som stöd i frågor.» (Mycket liten)
- En gång så gick läraren ifrån övningstillfället när vi satt och jobbade så vi kunde inte ens fråga frågor. Andra gånger gick de igenom "simpel" kod i 50% av tiden så vi inte hann med alla uppgifter och/eller de svåra delarna. Ingen av de har vad jag märkte pedagogisk utbildning.» (Mycket liten)
- Det kändes som övningshandledarna inte själva alltid visste hur uppgifter skulle utföras samt att det var ganska hög nivå på uppgifterna som utfördes vilket ledde till att många inte valde att gå på övningspassen. Jag var själv på majoriteten av dem.» (Ganska liten)
- De kändes ofta mycket oförberedda. Några gånger sa övningsledaren att han inte tillräckligt bra kunde det han skulle gå igenom, vilket var tydligt. » (Ganska liten)
- Det kändes som handledarna hade dålig koll många gånger.» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»14 36%
Mycket stor»16 42%

Genomsnitt: 3.1

- labbarna var inte relevant i examinationen syfte, trots det var de interisanta.» (Mycket liten)
- Laborationerna borde helt klart vara på mer än 1,5hp med tanke på den tiden de har krävt.» (Ganska stor)
- Grundtanken i labbarna är bra. det är helt klart intressant med hur man kan optimera sina algoritmer. MEN LABBPM MÅSTE BLI TYDLIGARE. Många satt inne på IT-sektionens labbpm istället för vårt. » (Ganska stor)
- Laboration 1-2 var väldigt bra. Laboration 3 var väldigt intressant, men kraven på den kunde vara tydligare. Kritiken vi fick från handledare skillde till stor del från det som stog att vi skulle göra i labben, och det var svårt att veta hur handledaren ville att vi skulle göra, det ledde till att sista labben blev väldigt stressig. » (Ganska stor)
- Första labben blev väldigt olika rättad, men sen blev det bättre. Lab PM kunde vara otydligt ibland. » (Ganska stor)
- Enda sättet att lära sig programmering, genom att göra.» (Mycket stor)
- Det var på labbarna jag lärde mig i stort sätt allt jag lärde mig under kursen.» (Mycket stor)
- Det är genom labbarna som jag lärt mig i stort sett allt i kursen.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har duggan varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»8 21%
Ganska liten»12 31%
Ganska stor»14 36%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.36

- deltog ej» (Mycket liten)
- Jag försov mig och missade duggan, men efter vad jag hört så verkar det vara en bra dugga som fyller sin funktion.» (Mycket liten)
- Knepiga uppgifter och dåligt förklarande rättning.» (Ganska liten)
- Duggan var för svår. Gör den lättare, som vi hade i fysikkursen till exempel. Där tjänar man poäng till tentan. Att göra duggan som en tenta, eller svårare till och med, gör att de som satsar på 3a inte tjänar någonting på duggan. Den är för svår.» (Ganska liten)
- Det är bra att man har lite delmål.» (Ganska stor)
- Duggan var väldigt bra och uppskattad.» (Ganska stor)
- Fick noll poäng men man lärde sig ganska mycket på att göra den iaf.» (Ganska stor)
- Man fick mer uppfattning om vilken nivå tentan skulle ligga på.» (Ganska stor)
- Bra att kunna bli godkänd på uppgifter innan tentan. » (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»16 42%

Genomsnitt: 3.31

- Se fråga 7 om facit. » (Mycket dåligt)
- Man vill gärna få föreläsningsslidesen innan föreläsningen börjar, typ dagen innan.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är bra» (Ganska bra)
- NAD uppdaterade hemsidan bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»3 7%
Ganska dåliga»9 23%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.05

- Tycker att labbtillfällena varit under all kritik. Den som rättade våra labbar var i stort sett aldrig där och ingen annan kunde hjälpa oss. Det var med andra ord egentligen helt meningslöst att gå dit. Man måste ha möjligheten att kunna få hjälp om man vill och behöver, det har man inte haft i den här kursen.» (Mycket dåliga)
- Labbhandledarna var inga höjdare..» (Ganska dåliga)
- För få labpass och för få handledare, handledare svarar kryptiskt.» (Ganska dåliga)
- Labhandledningspassen var svåra att få plats på och handledarna var opedagogiska och ohjälpsamma. De som rättade laborationerna var alldeles för kortfattade, otrevliga och ojälpsamma i sin feedback. Dessutom inkonsekventa och otydliga.» (Ganska dåliga)
- Handledare som skriver och svär på en?» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Gabrielle var en extremt bra handledare och tog sig tiden för att se till att man verkligen förstog det man bad om hjälp om.» (Ganska bra)
- Det var ofta fullt på labbpassen. Det borde finnas bokningslistor från början. » (Ganska bra)
- Övningsledarna/labbhandledarna ör dåliga på att förklara hur man ska tänka, de visar bara svaret eller säger hur man ska skriva. » (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»25 65%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.65

- Utan samarbete hade jag aldrig klarat av labbarna, labbhandledarna var inte jättebra på att hjälpa.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»16 42%
Hög»11 28%
För hög»10 26%

Genomsnitt: 3.78

- Fast intensiv de sista veckorna.» (Lagom)
- Lagom dock var det svårt att veta vad som var användbart att lära sig. tentorna skillde sig mycket från övningar och föreläsnings exempel.» (Lagom)
- labbarna tog mycket tid.» (Hög)
- Labbarna kräver mer tid än 1,5hp.» (För hög)
- Blev för högt på sista labben som bara var rent svammel..» (För hög)
- Har lagt ca 90 timmar på labbarna som ger 1,5 HP, vilket motsvarar 40-50 timmar.» (För hög)
- Cirka 50 timmar för att fixa labbarna och det ger 1,5 hp?» (För hög)
- Laborationerna har varit alldeles för omfattande! Laborationsdelen var bara på 1,5 högskolepoäng. Jag har räknat ganska noga hur mycket tid jag har lagt ner på kursen. Av totalt 160 timmar på dessa 8 läsveckor gick cirka 90 till laborationerna. Jag är inte den student som gör laborationerna snabbast. Jag hade några vänner som lade ner ungefär 40 timmar. De är nog de i klassen som är snabbast. Men jag, med mina 90 timmar, är definitivt inte de som har lagt mest timmar heller. Så att bara ge 1,5 högskolepoäng för dessa 3 stora laborationer känns som ett skämt.» (För hög)
- Man har fått lära sig så gott som allting själv (med/utan kompisar) och testa, testa, testa...» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»11 29%
Hög»15 40%
För hög»9 24%

Genomsnitt: 3.83

- Högt tempo i båda kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»5 13%
Dåligt»4 10%
Godkänt»12 31%
Gott»13 34%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hoppas jag aldrig behöver läsa denna igen och speciellt inte med den läraren (nils hette han?)» (Mycket dåligt)
- Detta är en kurs som har stor potential. Creds till Petter (killen som höll i ett fåtal föreläsningar under kursens gång), det var skönt att faktiskt kunna lämna en föreläsning och begripa något. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Känns lite draget ur röven vad man ska kunna och saknar en röd genomgående tråd där saker ställs emot varandra» (Dåligt)
- Trevligt ämne och bra föreläsningar.» (Gott)
- Intressant kurs!» (Gott)
- Den är väl genomtänkt.» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Petter»
- Avsiktligt tomt»
- Labbarna»
- Duggan va ett bra mått på hur mycket man hade lärt sig»
- Duggan var extremt uppskattad. Tyckte båda föreläsarna i kursen gjorde ett väldigt bra jobb på att förklara saker.»
- Duggan»
- Duggan. MEN gör den lättare och gör att man tjänar in poäng på tentan istället för att man kan bli helt godkänd bara av att göra duggan. Har varit en hel del komplikationer med labbhandledarna. Till nästa år är det bra om handledarna ställer samma krav på studenterna. Nu har det varit olika krav från olika ledare.»
- Bra upplägg, bra labbar, bra med två olika föreläsare»
- Duggan»
- Föreläsare: Peter Ljunglöf»
- Laborationerna men de bore bli mindre generiska»
- Duggan.»
- Dugga»
- Det mesta.»
- Inget»
- Det mesta»
- Ingenting, möjligtvis att ha en dugga.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räkneövningarna»
- Gör LabbPM tydligare, dvs skriv vad som programmet ska kunna göra. Under labb2 var ITs labbPM mycket tydligare.»
- Ge labbarna mer än 1,5hp eller ändra på dem. Se till att det faktiskt finns någon som kan hjälpa en på labbtillfällena.»
- Gör om, gör rätt!»
- Föreläsningarna»
- Det borde också ändras så tiden mellan normala deadlinen och sista deadlinen är lite längre, det tar ett par dagar för handledarna att rätta, då blir det väldigt stressig att fixa en retur. Det var framförallt ett problem sista veckan när vi hade tentor mitt i deadlinsen.»
- Övningarna»
- Dra ner på labbarna, ge mer tid för övningar. Gör om övningarna så att de är mer baserade på att sitta och räkna och ha en övningsledare tillgänglig än att övningsledarna står vid tavlan och räknar ut alla uppgifter själva.»
- labbarna behöver tydliga instruktioner, onödigt extraarbete på slutet då man upptäcker att programmet inte set ut så som testprogrammet förväntar sig. Bättre övningsledare, det är väl inte för mycket begärt att övningsledarna faktiskt har tittat på uppgiften innan de ska göra den på tavlan? »
- Potentialmetoden behöver förklaras tydligare, visa HUR man kommer på en funktion, det visste inte ens handledarna...»
- Mycket.. främst att föreläsningarna borde vara språkanpassade till det språk vi använder i labbarna. Med detta inte så mycket psevdo-kodning.»
- Den sista labben var för stor och hade för mycket som inte hörde till datastrukturer utan handlade om programmering. »
- Labbhandledarna kan vara ganska så mycket mer hjälpsamma.»
- Dåliga övningstillfällen»
- Mer utförligt förklarat om analys och mer grundläggande om ordonotation (Bra att Nils tog upp detta på en föreläsning när vi bad om det).»
- Dela upp kursen mellan data och teknisk matematik. Denna kurs fokuserade på mattes behov även om de var en betydlig minoritet. Väldigt mycket av matten blev självstudier men programmeringen gicks igenom utförligt. Väldigt svårt för Data att få högre än trea.»
- Dela ut facit till uppgifter, lärare får pedagogisk utbildning, lärare är på plats på övningspass, lärare gör ett OTROLIGT bättre upplägg på genomgångar så allt hinns med. De gör om alla slides så de är mer pedagogiska, tar saker i rätt "svårighetsgradsordning" med fokus på rätt delar.»
- labbar, labbhandledare. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Övriga kommentarer

- Rolig kurs, klart över förväntan.»
- Usch. »
- Jag vet att det var lite klagomål nu och då till kursrepresentanterna, och det som var problem fixades så fort som möjligt, väldigt bra av NAD!»
- Om TM ska läsa en kurs som handlar såhär mycket om att kunna programmera så borde den heta programmering 2, som det ser ut nu i vårt betyg verkar det som att vi kan jättelite programmering. »
- Jag gillar att man på tentan bara kunde få rätt eller fel, men känner samtidigt att det är fel att få nollpoäng för en nästan rätt lösning, därför vet jag inte om denna kommentar ska vara under 18. eller 19.»
- luddigt»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.18

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.18
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från