ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP2 12/13 Tillverkning MTT030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-04
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Kursen känns gammalmodig. Varför tas bara bearbetning av metall upp?»
- Det var svårt att hitta hur man anmälde sig till labbgrupper osv på pingpong! Angående angelägenheten: känns väldigt märkligt att det är ett så stort fokus på stål, min bild är att när vi kommer ut i arbetslivet kommer vi tillverka MINST lika mycket saker i plast som i stål, tycker därför att kursen borde vara jämt fördelad över plast/stål och eventuellt andra områden också.»
- Tänkt rikta in mig mer på interaktionsdesign än fysiska produkter - därför kändes kursen sjukt onödig för mig.»
- Usabilityn tog all tid från tillverkningen.»
- Målen stod på föreläsningsslidesen, men kändes inte som fokuset låg på målen. Det räcker inte med att skriva upp dom, man måste arbeta med dem med.»
- Kursen känns alldeles för bred och för detaljerad på en gång. Känns som om det krävs att reflektera över vad som känns relevant för utbildningen. Som I:are känns det som en bra kurs i det avseendet att man får en förståelse för industrin och alla dess sätt att producera en produkt. Däremot känns det som fokus var med på utantilläxa med ex alla gjutprocesser än på förståelse och tillämpning. »
- hade kursen tillämpats på mer kring en produktutveckling i någon form hade kursen känts mer relevant. Stort minus i kursen då tillverkningsmetoder av plast inte ingick, känns helt värdelöst att det inte ingår då nästan alla produkter tillverkas i plast idag.»

Kursens mål var tydliga*
26 svarande

1 4%
3 12%
7 28%
7 28%
7 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
26 svarande

0 0%
5 20%
7 28%
8 32%
5 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
26 svarande

0 0%
3 11%
3 11%
8 30%
12 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
26 svarande

0 0%
2 8%
6 24%
12 48%
5 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
26 svarande

1 3%
5 19%
12 46%
7 26%
1 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
26 svarande

2 7%
5 19%
9 34%
5 19%
5 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Datorlabben och svarvlabben gav mest, ger oerhört mycket att få prova på och se hur det fungerar i verkligeheten. Hade varit kul/givande med ett studiebesök också för att se tex ett gjuteri eller liknande. Jag blev stött och tog illa vid mig av anders (examinatorns) attityd under sina föreläsningar, vid ett tillfälle ställde han en fråga som ingen kunde/svarade på och sa "säg nått för fan!". Jag tycker inte det är okej att i rollen som föreläsare svära och attackera eleverna så! Han bör definitivt se över sin attityd mot eleverna. Ekonomiföreläsningen blev väldigt konstig (vilket robin påpekade också) eftersom TD och I har så olika förkunskaper! Antingen borde TD läsa industriell ekonomi innan eller ha en introföreläsning under denna kursen eller så får det avsnittet tas bort, för nivån blev för svår för TD men troligen för lätt för I.»
- En så pass bred kurs skulle kunna examineras bättre med fler inlämningsuppgifter eller liknande istället för en fet tenta - känns väldigt spretigt och svårgreppbart.»
- Lärararna var dåligt engagerade i kursen, vilket gjorde att man inte lärde sig mkt. Det är ingen idé att läraren håller föreläsning om han inte läst igenom slidesen själv ens. VISA MER INTRESSE»
- föreläsningarna var spretiga och i mycket extremt omfattande och det var svårt att veta vad som ingick och vad som var överkurs.»

Föreläsningar*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»2 8%
Gav lite /Ganska dåligt»7 28%
Gav tillräckligt / Bra»9 36%
Lärorikt / Ganska bra»6 24%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 4%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 13%
Gav tillräckligt / Bra»8 34%
Lärorikt / Ganska bra»7 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 11%
Gav tillräckligt / Bra»5 27%
Lärorikt / Ganska bra»9 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 19%
Gav tillräckligt / Bra»9 34%
Lärorikt / Ganska bra»9 34%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 8%
Gav tillräckligt / Bra»3 13%
Lärorikt / Ganska bra»7 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 47%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»4 18%
Gav tillräckligt / Bra»9 40%
Lärorikt / Ganska bra»7 31%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»25

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»6 25%
Lärorikt / Ganska bra»9 37%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 37%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»1 4%
Gav lite /Ganska dåligt»5 20%
Gav tillräckligt / Bra»8 33%
Lärorikt / Ganska bra»9 37%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 4%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»4 15%
Gav tillräckligt / Bra»7 26%
Lärorikt / Ganska bra»13 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 7%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 18%
Gav tillräckligt / Bra»4 36%
Lärorikt / Ganska bra»4 36%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 9%
Gav tillräckligt / Bra»8 38%
Lärorikt / Ganska bra»8 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 14%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 14%
Gav tillräckligt / Bra»3 42%
Lärorikt / Ganska bra»2 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 14%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 16%
Gav tillräckligt / Bra»3 25%
Lärorikt / Ganska bra»6 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 8%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 50%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»24

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 38%
Gav tillräckligt / Bra»6 46%
Lärorikt / Ganska bra»2 15%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»1 33%
Gav lite /Ganska dåligt»1 33%
Gav tillräckligt / Bra»1 33%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»23

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 50%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»24

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»4 15%
Gav tillräckligt / Bra»8 30%
Lärorikt / Ganska bra»11 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»24

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- jag var borta på grund av deltids jobb vid sidan av, hade jag fått välja hade jag varit med till 100%»
- Inte så sugen.»
- Hanns inte med»
- Har deltagit på det mesta förutom ex Anders Kinnades föreläsningar eftersom dom inte gav någonting.»
- Jag tycker många av föreläsningarna inte gav så mycket. Föreläsarna var väldigt kunniga, men saknar lite energi och go.»

Föreläsningar
26 svarande

0%»1 3%
25%»3 11%
50%»0 0%
75%»11 42%
100%»11 42%

Genomsnitt: 4.07

Övningar
26 svarande

0%»3 11%
25%»1 3%
50%»4 15%
75%»8 30%
100%»10 38%

Genomsnitt: 3.8

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.49


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Svarslabben var givande. »
- Den lärorika svarvlabben.»
- Kul att svarva! Kunde läggas tidigare dock. Samma gäller CAM -kunde läggas mycket tidigare. Roligt att Arcam-killen föreläste (alltid uppfriskande med en ny tekik från ett företag man hört talas om innan). Ingmar var klockren! (Men det verkar den andra gjutningsexperten också vara). Övningarna var bra! Bra struktur på utdelade dokument!»
- Gästföreläsning samt pulvermetallurgi med modernare inslag»
- Gustav Holmqvists föreläsningar var väldigt bra.»
- mitt favoritområde var additativ tillverkning, arcam»
- Både svarv- och datorlabben var bra och lärorika.»
- Labbar och inlämningsuppgifterna.»
- Datorövningar, inlämningsuppgiften och rapporten på svarven. Det var intressant att kunna göra något praktiskt och se hur saker och ting ungefär går till.»
- Datorlabb, DFMA»
- Det mesta!»
- Övningarna och labben var bra.»
- Gästföreläsningar. Arcam var väldigt intressant. Spännande att inte prata om bilindustri för en gångs skull»
- Svarvlabben, kul att teori koppas till praktik.»
- Mycket väladministrerad kurs!»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Mer koppling till utbildningen. Saknar tillverkningsmetoder av plast, känns lite omodernt med bara metallbearbetning. Dåligt med gamla tentor att titta på och framförallt bristfälliga facit till dessa. Oklar vad som faktiskt var viktigt i kursen, väldigt mycket detaljnivå. Kändes inte helt relevant. »
- Kursen känns över lag väldigt spretig, vilket dock kan vara svårt att göra något åt. Det största problemet är att den känns ganska förlegad med tanke på att vi har väldigt mycket om till exempel skärande bearbetning i metall medan de enda två timmarna om plast vi skulle ha utgick pga sjukdom. Angreppssättet känns inte anpassat för teknisk design, eftersom den går för mycket in på detaljnivå i vissa fall. Vi kommer aldrig behöva välja ett lämpligt skär utan har mer nytta av att veta hur man arbetar mer övergripande och integrerar tillverkningstänket i produktutvecklingsprocessen.»
- Se till att inte ha exakt samma inlämningsuppgift som föregående år, och gör den gärna mer givande, inte bara leta i en random katalog och fylla i ett exceldokument -eller gör man så i verkligheten? Anders -du är jätteduktig på det du gör men försök att göra slidesen lite roligare. Robin -svårt att införa ekonomi när halva klassen redan kan och den andra inte har någon aning, en bättre anpassning till just tillverkningsteknik hade varit intressant (ett bra moment i kursen)! Bara för att säga till så har vi gått igenom slidesen väldigt väldigt många gånger -hårdlödningen har inte vi sett.. »
- Tycker generellt sett att AK känts något oförberedd inför föreläsningar vilket gjort det meningslöst att lyssna.»
- Värdelöst att ha en föreläsning i tillverkningsekonomi för både TD och I. Kanske kunde ta med lite om tillverkning i andra material.»
- kanske borde fokusera mer det de delar i kursen som är mer viktiga för en student från I eller TD»
- Kursen känns föråldrad. Mycket mer fokus på plast behövs! Ordinarie föreläsare på gjutningsdelen hade varit bra. Kanske försöka få det till färre föreläsare totalt. Mer fokus på miljöpåverkan och återvinning, det är betydligt viktigare än att prata om mängder av olika gjutningsmetoder..»
- Bör inte vara så stort fokus på stål! Tillverkningsekonomiföreläsningen måste anpassas till att td och i har så olika förkunskaper. Anders bör se över sin attityd på föreläsningarna! Gjutningsföreläsningen var väldigt svår att ta till sig eftersom han direkt gick in på detaljnivå på metoderna utan att ge en överblick. Detta gäller generellt för kursen, föreläsarna går direkt ner på en väldigt djup nivå utan att ta hänsyn till att vi inte känner till ämnet sen innan! Det var INGEN kvinna involverad i kursen (föreläsningar, labb, examinator osv.) överhuvudtaget, detta är under all kritik och ger inte en bra bild av branschen eller visar för tjejer att de också kan jobba med detta om de skulle vilja. Det var också dumt att det var så många 4-timmars föreläsningspass, är svårt att hålla fokus på en sak under så lång tid.»
- Anders kan bli lite mer glädjespridande och intresserad av att lära ut och svara på frågor istället för att hänvisa till någon bok.»
- Måste finnas med plasttillverkning. Mindre fokus på gjutning. Mer fokus på tydliga och enkla designval inför tillverkning!»
- Införa mer applicerade små projekt/workshops hade varit lärorikt, dvs mer kombinera konstruktion och tillverkningen. Ex. uppgift att design en viss komponent för viss tillverkningsteknik och bereda och räkna utefter givna förutsättningar. alternativt ha fler labbar inom andra tillverkningtekniker eller studiebesök!»
- Det måste blir mer strukturerat, lärarna måste visa mer intresse för att lära ut, mindre olika föreläsare.»
- Mer praktiskt som med svarvlabben, mindre utantill-kunskaper.»
- Koppla ämnet mer till modern tillverkning, inte endast bilindustri. Det är för mig konstigt att vi inte tog tillfället i akt och simulerade tillverkningsprocesser: idé-planering-utformning (design)-ekonomi etc... Vi läser ju tillsammans med TD, det skulle passa perfekt! I ett sådant grupparbete skulle man kunna använda sig av allt vi gick igenom i kursen - på ett mycket bättre och mer intressant sätt. Studiebesök känns också som en självklarhet i kursen. »
- plaster måste få ett större utrymme. minst 20-30% av kursen. ekonomidelarna gav i stort sett inget alls.»
- Ekonomidelen kändes konstig. Alldeles för enkel för I-folket, men ändå inte riktigt anpassad för oss på TD»
- Mer engagerande föreläsare, känns som ett ämne som skulle kunna göras mer intressant med mer exempel som alla känner till från vardag och nutida teknik etc»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

26 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 11%
Godkänt»13 50%
Gott»8 30%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.19

- Jag är less på att gå på föreläsningar där inte ens föreläsaren själv vill vara, skärp er.» (Mycket dåligt)
- Lågt omdöme främst för att kursen kändes irrelevant för mig.» (Dåligt)
- Rolig kurs som är intressant att kunna i framtiden. Väldigt mycket att lära sig, både övergripande och väldigt mycket detaljer. Lägg till lite mer övergripande till nästa år så blir det jättebra!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.49
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från