ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP2 12/13 Usability MMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Kursens arbetsbelastning var VÄLDIGT hög i och med omfattningen på projektet, jag tycker det gick ut för mycket över tillverkningstekniken. Skulle vara bra att se över vad som ingår i projektet, kanske behöver det inte vara så omfattande? Hade kanske varit bättre med några olika mindre uppgifter/övningar alternativt försöka ta bort något moment ur projektet.»
- genomgående mycket bra. som alltid blir det mycket jobb i slutet av kursen, den som vet hur man undviker det borde få nobelpriset.»
- Bästa kursen hittills av design kurserna. Vettig, relevant och strukturerat upplägg samt väldigt givande för framtiden.»

Kursens mål var tydliga*
13 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 30%
9 69%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
13 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
3 23%
9 69%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
13 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 23%
10 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
13 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 23%
10 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
13 svarande

0 0%
0 0%
1 7%
6 46%
6 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
13 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
13 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Handledning»

Föreläsningar*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»5 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 61%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»5 62%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 37%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 16%
Gav tillräckligt / Bra»2 33%
Lärorikt / Ganska bra»2 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 15%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 84%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 9%
Lärorikt / Ganska bra»8 72%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 33%
Gav tillräckligt / Bra»2 22%
Lärorikt / Ganska bra»3 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 15%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 84%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 7%
Gav tillräckligt / Bra»3 23%
Lärorikt / Ganska bra»4 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 38%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 11%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 22%
Lärorikt / Ganska bra»3 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 12%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 12%
Lärorikt / Ganska bra»6 75%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»8 66%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 23%
Lärorikt / Ganska bra»7 53%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 7%
Lärorikt / Ganska bra»8 61%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 30%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»13

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
13 svarande

Gav inget / Dåligt»1 100%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Hade ej övningar»

Föreläsningar
13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 15%
100%»11 84%

Genomsnitt: 4.84

Övningar
12 svarande

0%»2 16%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 8%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.25

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.35


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Oskar är mycket duktig föreläsare, gillar de små övningar som ingick under föreläsningar som gjorde att man höll sig alert. Projektet är väldigt givande.»
- Den utmärkta administrationen och kursupplägget i allmänhet. I princip allt innehåll känns relevant.»
- Det är bra att man får tillämpa sina teoretiska kunskaper och testa dem i verkligheten (användbarhetstester).»
- I princip allt! »
- Grupparbetet gav väldigt mycket.»
- tydligheten under föreläsningar, allt känns relevant och går lätt att ta till sig.»
- Upplägget med implementeringen i ett stort projekt. Mycket lärorikt och väldigt kul. »
- Projektet!»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Föreläsningen om teoretiska utvärderingsmetoder låg alldeles för sent. Tanken var att man skulle forma uppgifter till användbarhetstesterna utifrån den teoretiska utvärderingen, vilket var omöjligt då dessa skulle vara formulerade långt innan föreläsningen hölls. Dessutom har arbetsbelastningen varit väldigt hög under hela läsperioden, vilket har gjort att man försummat den andra kursen man läser samtidigt.»
- Kursen har en orimligt hög arbetsbelastning i och med att projektet innehåller så många stora moment. Skulle kanske gå att lösa detta genom att antingen vara tydliga med att man ska ta en produkt som är lätt att göra en representation av eller genom att flera grupper kanske har samma produkt för att slippa lägga så mycket tid per person på representationen. Alternativt korta i andra delar i projektet. Istället för att göra en rapport kanske det finns något smidigare sätt att redovisa projektet på som inte kräver så mycket tid, känns ändå som att de lärdomar man drar under projektets gång är viktigare än att kunna skriva en bra rapport i denna kursen.»
- Skulle vara mer givande att ha duggan tidigare i kursen, så att man bättre kan applicera teorin tidigare i projektet»
- handledaren var tyst och mindre hjälpsam vid möten, men mycket duktig på att kritisera arbetet i efterhand och all kritik var inte konstruktiv. Där kan förändringar göras. Önskar att det gavs fler hjälptillfällen»
- jag tror att det hade varit bra om en grupp från föregående år får berätta om deras projekt, likt Pontus gör i behov och krav. det ger inspiration och en tidig förståelse för vad kursen ska resultera i.»
- Föreläsaren bör lägga mer tyngd på att man inte ska välja för avancerade produkter och att man måste göra ordentliga avgränsningar. Projekten blir lätt väldigt tidskrävande. Kursen svalde väldigt mycket tid, trots att teorin inte är särskilt omfattande.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 23%
Mycket gott»10 76%

Genomsnitt: 4.76

- Återigen för hög arbetsbelastning under hela kursen! Svårt att hinna med alla steg i projektet på en bra nivå på 120 timmar... Duggan borde vara mycket tidigare så man har bra grepp om teorin tidigare i projektet!!!» (Gott)
- Rolig och mycket lärorik kurs! » (Gott)
- Som sagt den mest (typ den enda som är riktigt) givande kursen på TD hittills.» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.35
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från