ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP2 12/13 Produktutveckling: Behov och krav MMT015

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-04
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Super intressant kurs och bra med dugga men egentligen skulle man kunna tidigarelägga duggan så allt tungt jobb inte kommer samtidigt.»
- Mycket intressant och relevant kurs!»
- Kursadmin: Tog lång tid för powerpointerna att läggas ut på pingpong.»

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

0 0%
0 0%
6 35%
5 29%
6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
6 37%
9 56%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

0 0%
2 11%
3 17%
6 35%
6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
17 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 29%
12 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

0 0%
1 5%
5 29%
8 47%
3 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
17 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 11%
15 88%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Duggan kunde legat tidigare i kursen då man då hade lärt sig allt som behövdes inför projektarbetet. Nu lärde man sig hur man skulle göra när projektet redan var i slutfasen. »
- För stora grupper (5 st). Otydlig dugga.»
- Hade gärna fått mer respons från handledare under handledningarna (nej, det var inte vi som var oförberedda, man kan ju inte tvinga sin handledare att läsa material man skickar in)»

Föreläsningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 17%
Lärorikt / Ganska bra»7 41%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 11%
Gav tillräckligt / Bra»1 11%
Lärorikt / Ganska bra»2 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 55%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 20%
Lärorikt / Ganska bra»8 53%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 26%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»3 17%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 82%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 18%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 81%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»6 35%
Mycket lärorikt / Mycket bra»10 58%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»7 50%
Lärorikt / Ganska bra»6 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 7%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 8%
Lärorikt / Ganska bra»4 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 58%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 5%
Mycket lärorikt / Mycket bra»16 94%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 11%
Gav tillräckligt / Bra»3 17%
Lärorikt / Ganska bra»7 41%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 17%
Gav tillräckligt / Bra»3 17%
Lärorikt / Ganska bra»5 29%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 35%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»2 22%
Gav lite /Ganska dåligt»2 22%
Gav tillräckligt / Bra»3 33%
Lärorikt / Ganska bra»1 11%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»8 47%
Lärorikt / Ganska bra»4 23%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 11%
Lärorikt / Ganska bra»5 29%
Mycket lärorikt / Mycket bra»10 58%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 16%
Lärorikt / Ganska bra»4 66%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»3 17%
Lärorikt / Ganska bra»11 64%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 50%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 100%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Hade inga övningar»

Föreläsningar
17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»7 41%
100%»9 52%

Genomsnitt: 4.47

Övningar
17 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 29%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.47

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.19


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Väldigt bra med projektarbetet. Mycket lärorikt och intressant. Roligt att höra om alla andras projekt på redovisningen.»
- Projektarbetet vilket var mycket lärorikt. Gästföreläsningar bör också vara kvar. »
- Grupparbetet/Projektrapporten naturligtvis. Sanslöst mycket arbete men väldigt givande. »
- grupperna»
- Att det drar igång fort! Pusha på folk att komma ut direkt.»
- Projektet.»
- Projektet. »
- bra, saklig feedback under rapportskrivningens gång»
- Storleken på grupperna. »

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Kanske att duggan är lite tidigare så arbetsbelastningen blir jämnare.»
- Vara tydlig med vad behov och krav är. Vad är skillnaden? Jag vet fortfarande inte...»
- Schemastrul måste undvikas. Mer övningar på lektionstid.»
- Vet ej.»
- Duggan.»
- Handledare med lite engagemang.»
- studiebesök eller fler gästföreläsare»
- Handledning gav inte så mycket, vi fick inte så mycket synpunkter på att vår rapport inte höll måttet förrän vi fick slutbetyget. Orimligt stor arbetsbelastning. »

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»9 52%
Mycket gott»6 35%

Genomsnitt: 4.23

- Vi hade Tor som handledare och han hade mycket bra saker att säga! Men tyvärr hade han inte inför ett enda av våra möten läst det vi skickat till honom i förväg, vilket var synd. » (Mycket gott)
- Som sagt, kursen kändes mycket givande och relevant. Pontus förmedlade det väl på föreläsningarna.» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.19
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från