ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP2 12/13 Formlära MPP121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-04
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Väldigt lugnt tempo den första halvan, sedan fick vi plötsligt massvis olika uppgifter parallellt. Kändes inte så välgenomtänkt och resulterade i mkt hög arbetsbelastning.»
- Ganska konstigt upplägg, nästan inga uppgifter i början och sen tre stora grejer samtidigt på slutet...»
- Något kurspm kom aldrig upp på kurshemsidan. Det kändes som några av de sista momenten blev "inklämda" i kursen. »
- Det var lugnt till att börja med i kursen och vi jobbade ganska länge med samma projekt, men i slutet av kursen hade vi plötsligt tre projekt igång samtidigt, varav de sista två kom farande ganska sent. Synd att vi inte ökade tempot tidigare för att slippa stressa det sista.»
- Saknat Kurs-pm under hela kursen... Och obligatorium till 80% närvaro? Varför kan man inte vara ärlig och säga vilka föreläsningar som är obligatoriska och vilka som inte är det. Om man har 80% närvaro får jag en känsla av att man vill hålla koll på elever, men att de föreläsningarna man håller inte är superviktiga. Tycker att 80% närvaro känns som högstadieskola, vem tar ansvar för mina studier? Jag eller kursansvarig??? Och vad har man examinering till om det inte är för att se om man klarat kursmål?»
- Jobbigt att redovisa i Helklass, tar för lång tid»

Kursens mål var tydliga*
22 svarande

0 0%
2 10%
7 35%
8 40%
3 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
22 svarande

0 0%
1 4%
3 14%
10 47%
7 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
22 svarande

1 4%
2 9%
7 33%
9 42%
2 9%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
22 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
19 86%
2 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
22 svarande

2 9%
2 9%
3 13%
12 54%
3 13%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Flummig kurs»
- Övningarna var bra, men kändes inte tydliga. Förhållanden ändrades ofta. Ett exempel på det är en övning/uppgift som vi hade en deadline på. Vissa kämpade för att klara deadlinen, medans andra kom till lektionen när uppgiften skulle ha varit klar utan att vara klara. Läraren gav då hela klassen en extra timme att arbeta på. Det kändes väldigt oprofessionellt!»

Föreläsningar
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 4%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 27%
Lärorikt / Ja, bra»10 45%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.86

Övningar
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»1 4%
Lärorikt / Ja, bra»12 54%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»9 40%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.36

Datorövningar
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 0

Laborationer
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»2 100%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 4

Projektarbete
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 13%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 13%
Lärorikt / Ja, bra»10 66%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 6%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 3.66

Inlämningsuppgifter
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 4%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 18%
Lärorikt / Ja, bra»12 54%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.95

Gästföreläsare
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 5%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 11%
Lärorikt / Ja, bra»8 47%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»6 35%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 4.11

Studiebesök
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 0

Grupparbete
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 14%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 14%
Lärorikt / Ja, bra»12 57%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 14%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.71

Kurslitteratur
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»7 38%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»6 33%
Lärorikt / Ja, bra»4 22%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.94

Självverksamhet
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»2 9%
Lärorikt / Ja, bra»17 77%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 13%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 4.04

Fått hjälp och svar på frågor
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 9%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 22%
Lärorikt / Ja, bra»10 45%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.81

Tillfällen för muntlig kritik/feedback
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 9%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»4 18%
Lärorikt / Ja, bra»11 50%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»5 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.86

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»3 27%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»3 27%
Lärorikt / Ja, bra»4 36%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 9%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 3.27

Dugga
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»1 100%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 4

Muntlig redovisning
22 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»1 4%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»9 40%
Lärorikt / Ja, bra»11 50%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 3.54

Seminarium
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»2 14%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»5 35%
Lärorikt / Ja, bra»4 28%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»3 21%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 3.57

Skriftlig tentamen
21 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 0

Annat
20 svarande

Gav mig ingenting / Nej inte alls»0 0%
Gav mig inte så mycket / Lite»0 0%
Gav mig tillräckligt / Ok / Lagom»0 0%
Lärorikt / Ja, bra»0 0%
Mycket lärorikt / Gav mig mest / Ja, mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 0

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Övningarna »
- hmm..»
- Modellbygge»
- Arbetet i verkstaden med olika material.»
- Föreläsningar av lärare och gästföreläsare och påföljande diskussioner/miniövningar. »
- Praktiskt användande av kunskaperna som lärs ut. Det ökar förståelsen. Diskussioner kring hur små och stora förändringar påverkar slutresultatet och helheten.»
- Att få bygga modeller»
- Formövnigen i ureol.»
- Stora friheten i att modellera i verkstäder»
- Föroläsningar om semantik osv.»
- Den praktiska biten! Skönt med en inte allt för teoretisk kurs.»
- Modellbyggena»
- Den kreativa och praktiska delen.»
- den praktiska delen var väldigt utvecklande för mig»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Administration och grupparbetet»
- Den där ureolmodellen. Seriöst, ni kan inte kräva att vi ska stå 45 pers i denna lilla verkstaden med de kassa redskapen och arbeta. Det är ju dessutom en säkerhetsrisk. Det är lätt hänt att någon slinter med ett stämjärn. Att vi sedan skulle behöva lacka modellerna utomhus i full snöstorm och -15c lät ju som ett skämt. Skolan måste ju i så fall tillhandahålla lackeringsutrymmen. Katastrof!!»
- Upplägget på uppgifterna»
- Tydlighet i föreläsningar och information från lärare.»
- Biomimicryövningen som vi hade sist. Den kändes väldigt oseriös, ytlig (ej djupgående), onödig, som att vi inte lärde oss någonting och det var en svårtydd uppgift. Tid till den borde utökas och seriositetsgraden ökas. »
- Lite jämnare arbetsbelastning.»
- att kunna bygga modeller utan att riskera cancer i framtiden.. verkstaden är på tok för liten för 40 pers, och har alldeles för dålig ventilation. Vore också bra om man kunde få fungerande dragskåp så att man kan måla sina modeller utan att behöva hålla till utomhus. »
- Redovisnaingarna bör ske i mindre grupper än helklass.»
- En bättre verkstad att arbeta i. Löjligt att ha uppgifter på 45 elever i TD:s verkstad. Tycker också att en ordentlig verkstadsgenomgång vore på sin plats. Många verktyg i verkstaden är använda till annat än sitt ändamål vilket gör att de är förstörda. Vi må ha en liten verkstad, men jag tror att den kunde fungera mycket bättre om alla var mer medvetna om handlaget där inne.»
- Försöka ha mer konkreta riktlinjer för formspråket»
- Att de material och verktyg som ska finnas till handa faktiskt finns och går att använda i de uppgifter som kräver dem.»
- vi behöver en verkstad med riktiga verktyg!»

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 18%
Gott»13 59%
Mycket gott»4 18%

Genomsnitt: 3.9

- Hela kursen kändes "luddig"» (Dåligt)
- Trevlig kurs. Stundvis lite väl "filosofisk". » (Godkänt)
- Ibland är det svårt att greppa vad läraren är ute efter, men det är det alltid vara eftersom det handlar som ett "flummigare" ämne än många andra mer teoretiska ämnen. Det måste ju inte vara något rakt igenom negativt i alla lägen heller, men ibland har lite väl mycket lämnats åt oss att tolka och lösa själva.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.74


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.74
Beräknat jämförelseindex: 0.68

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från