ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-2 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-03
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»10 35%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.6

- Matte brukar gå rätt snabbt att ta in.» (Cirka 20 timmar)
- Mop-kursen tog upp väldigt mycket tid. » (Cirka 20 timmar)
- La inte jättemycket tid på repetition osv, det blev en del tid på inlämningarna dock. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»4 14%
50%»5 17%
75%»10 35%
100%»9 32%

Genomsnitt: 3.85

- Tyckte föreläsningarna och övningspassen var riktig dåliga. Föreläsaren och övningsledarna gick så överdrivet fort fram, det fanns ingen tid överhuvudtaget att tänka på vad de skrev. Ett riktigt stort plus däremot var föreläsningsanteckningarna som föreläsaren lade ut på kurshemsidan.» (25%)
- Högst.» (25%)
- Bara övningarna. » (50%)
- Alla föreläsningar, några övningar. » (75%)
- All seminars, most of the exercises.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 85%
Jag har inte sett/läst målen»21

Genomsnitt: 2.85

- Planeringen gick lite snett men det var bra förklarat när detta skedde. Mycket bra svar från lektor vid frågor.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- I could not find them on the course homepage.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läser i stort sätt aldrig kursmål.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har inte satt mig in i detta. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Se tidigare svar.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»6

Genomsnitt: 2.68

- Har inte satt mig in i målen. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»11 39%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»9 32%

Genomsnitt: 2.85

- Alldeles för högt tempo på både övningar och föreläsningar! Finns inte en chans att hänga med över huvud taget! Försöker man dessutom anteckna hamnar man efter och då slutar det med att man får lyssna på en sak och skriva en annan... Visst vi går på Chalmers och vi ska förvänta oss högt tempo på inlärningen. Men ifall föreläsare och övningsledare hade sänkt tempot lite, kanske folk faktiskt hade förstått vad de lärde ut och inlärningen hade gått otroligt mycket snabbare!! Hade bättre pedagoger till lärare på gymnasiet, och det är pinsamt!» (Ganska liten)
- Under själva föreläsningarna gick föreläsaren mest igenom formler och bevis. Mer tillämpningar hade varit bra att ha med. Jag hade dock inte möjlighet att gå på övningspassen, det är möjligt att detta tas upp där.» (Ganska liten)
- Lectures would be easier to follow if new steps were introduced with some prior reasoning on the subject. It"s easier to understand new things when there"s some reasoning to associate it with.» (Ganska stor)
- Föreläsningar -ingen nytta. Övningar -STOR nytta.» (Ganska stor)
- Speciellt övningspassen.» (Mycket stor)
- Svarade snabbt på mail och väl förberedd undervisning. Bra på att lägga upp grejer på kursens hemsida.» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»11 39%

Genomsnitt: 3.03

- Läste en del i boken, men tyckte inte det gav så mycket.. » (Ganska liten)
- Då föreläsningarna inte hjälpte mig nog fick jag förlita mig på litteraturen, som i sig är bra.» (Mycket stor)
- Bra labbar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 71%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3.28

- lite småjobbigt med gamla tentor och hemuppgifter på svenska, när allt annat i kursen är på engelska. Bara termerna var skitjobbiga att fatta.» (Ganska bra)
- A lot of dead links on the course web page. Not all information can be found there.» (Ganska bra)
- Utmärkta föreläsningsanteckningar på kursens hemsida.» (Mycket bra)
- Väl uppdaterat.» (Mycket bra)
- Väldigt snabba uppdateringar på hemsidan, både med uppgifter och anteckningar. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»4

Genomsnitt: 3.33

- De la för mycket tid på vissa få som alltid stod längst fram och frågade hela lektionerna, så det var mnga som inte fick någon hjälp alls.» (Ganska dåliga)
- Möjlighet till detta fanns framför allt på övningstillfällen. » (Mycket bra)
- Övningsledare samt lektor villiga att svara på frågor.» (Mycket bra)
- Lärarna har varit jättebra på att hjälpa till. T.o.m. gjort lösningar som efterfrågats på fritiden. Mkt bra!» (Mycket bra)
- Har både frågat på övning och mailat, fått bra svar båda gångerna!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 23%
Mycket bra»18 69%
Har ej sökt samarbete»2

Genomsnitt: 3.57

- Utan mina kurskamrater hade jag förmodligen inte klarat kursen (jag la inte ner tillräckligt med tid på kursen)» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 53%
Hög»12 42%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Ganska högt tempo, speciellt då kursboken inte var tillgänglig via DC eller Cremona första 2 veckorna.» (Hög)
- Men absolut inte för hög!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 48%
Hög»13 48%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.55

- Men absolut inte för hög!» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 25%
Gott»14 50%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr lade jag själv ned för lite arbete på kursen. » (Mycket gott)
- Välplanerad och strukturerad kurs. Sympatiska hjälpsamma lärare. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna och veckoinlämningarna. Det ger motivation till att hela tiden hänga med. »
- Övningspassen (mestadels specifikt övningsledaren).»
- Inlämningsuppgifterna»
- Lärarna.»
- The Turtles Philosophers T-shirt. And Roza.»
- Övningar med handledare som noggrant går igenom uppgifter.»
- Muratov, han var riktigt bra föreläsare.»
- Läxorna var bra, så man var tvungen att göra något»
- Föreläsningsanteckningarna, de får gärna komma upp lite tidigare dock. Även de två senare veckouppgifterna var bra.»
- The young and happy teacher, and the helpful and understanding exercise leaders.»
- Föreläsaren, han var mycket bra.»
- De obligatoriska "läxorna"»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt. »
- Tempot på föreläsningarna, mer tydliga exempel och inte så mycket härledningar och bevis samt mer pedagogiska lärare!»
- Mycket mer pedagogiska föreläsningar. Inte bara halvt dra definitioner och sen skriva rakt uppochner matematiska formler utan att reflektera över vad det innebär - framförallt måste ju vi som lyssnar förstå vad det som gås igenom innebär»
- Inget»
- Att ha uppgifter som behövs lämnas in varje vecka istället för en större efter två veckor. Man hade fått ut mer av kursen på det viset.»
- Den första veckouppgiften kom lite tidigt och var lite för avancerad. »
- The web page could be better. A lot of the recommended exercises in the course book had no answers (only odd exercise numbers had answers in the book), this caused a lot of irritation since you want to know if you"re doing the recommended exercises correctly or not. Halfway into the course a pdf with answers started circling around and solved the problem.»
- Färre ingående bevis, fler tillämpningar.»
- Man bör kunna göra större labbar för bonuspoäng.»
- Föreläsningarna hade alldeles för högt tempo och i slutet av varje föreläsning så var det massa tid kvar. Det vore MYCKET bättre att fokusera på exempel och förståelse snarare än att inleda med härledning och bevis.»

16. Övriga kommentarer

- Jag hade önskat att föreläsningar filmades och gjordes tillgängliga för oss studenter. Ibland händer det att man missar något under en föreläsning och då hamnar efter eller tappar resten av den. Att då kunna spola tillbaka och titta på det igen är guld värt. Om jag klarat kursen så är det tack vare Khan Academy. »
- I really liked the teacher!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från