ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-2 Maskinorienterad programmering, DAT015|DIT151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-02-03
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»6 18%
Cirka 20 timmar»13 40%
Cirka 25 timmar»8 25%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.46

- Jag har varit borta med Spexet mycket» (Högst 15 timmar)
- Mest labbar och sen tentaplugg i stort sett.» (Högst 15 timmar)
- Bara gått på föreläsningar och gjort labbar.» (Högst 15 timmar)
- Förberedelser inför laborationer har varit merparten av arbetet.» (Cirka 25 timmar)
- Jag la ner väldigt mycket tid på labbarna, eftersom varken jag eller min labpartner var särskillt vassa på mop. Vi hade önskat ett till simpass i veckan så man hade kunnat få mer handledning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»3 9%
50%»3 9%
75%»17 53%
100%»9 28%

Genomsnitt: 4

- Enbart labbarna. Föreläsningar är inte min grej.» (25%)
- Jag var ej på övningstillfällena då jag kända att jag under hela kursen gång hade bra koll. » (75%)
- Var sjuk i nästan 3 veckor, då jag inte varit sjuk har jag deltagit i allt» (75%)
- Deltagit i föreläsningar och på labbar, men ej övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 61%
Jag har inte sett/läst målen»14

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»10 41%
Ja, i hög grad»13 54%
Vet ej/har inte examinerats än»1

Genomsnitt: 2.5

- Tror det är svårt att sätta det man lär sig på en tenta, men de lyckas bra ändå.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.84

- Genomgångar av diverse C-standardfunktioner kändes rätt onödiga.» (Ganska stor)
- Laborationerna medför både ett kontinuerligt inlärande under kursens gång samt praktiskt erfarenhet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»7 22%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.7

- Använde ej kursboken (C-boken) alls» (Mycket liten)
- Inte använt mig av kurslitteratur Kurshemsidan har mycket bra.» (Mycket liten)
- Böckerna var mindre viktiga. Simulatorn (för programmeringsdelen) mycket viktig.» (Ganska liten)
- Arbetsboken har varit bra men Vägen till C har jag inte behövt öppna, varken under kursens gång eller på tentan. » (Ganska stor)
- Arbetshäftet var till störst hjälp.» (Ganska stor)
- Väldigt bra labbar och arbetsbok!» (Mycket stor)
- dock inte vägen till C kändes onödig allt annat var nödvändigt och bra att använda sig av» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»11 34%

Genomsnitt: 3.28

- Svårtläst kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Krångligt att hitta till och på kurshemsidan» (Ganska bra)
- Väldigt spartansk kurshemsida.» (Ganska bra)
- lite krångligt dock med vart hemsidan var lokaliserad» (Mycket bra)
- Trots att det är jobbigt att ta sig till kurshemsidan (alldeles för många klick) så är resurserna på resurssidan väldigt bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt hjälp»3

Genomsnitt: 3.27

- Fler labbhandledare!» (Ganska dåliga)
- Handledarna på labbarna var kassa, kunde väldigt lite!» (Ganska dåliga)
- Var lite för få tillfällen, men annars mycket bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 23%
Mycket bra»22 73%
Har ej sökt samarbete»2

Genomsnitt: 3.7

- Jag har inte arbetat med andra i så stor utsträckning. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»24 75%
Hög»3 9%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.12

- Låg för mig, hög för andra - ty min talang är extrem.» (Lagom)
- Jag tycker det tog alldeles för lång tid att få klart vissa av labbarna.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 62%
Hög»11 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.4

- Jobbade typ heltid vid sidan av och det verkade gå bra så det var lagom.» (Lagom)
- Detta i och med att jag varit frånvarande 2 veckor» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»6 18%
Gott»15 46%
Mycket gott»10 31%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom jag tycker om hårdvara och mer lågnivåprogrammering var kursen klockren. Tycker även att den är vettig för att få en grundförståelse för hur inbyggda system fungerar. » (Mycket gott)
- det var en väldigt lärorik kurs.» (Mycket gott)
- Väldigt trevliga handledare och föreläsare. Samtliga var både pedagogiska och hjälpsamma. Bra med resurser överlag. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Innehållet.»
- Generella C laborationer»
- Labbarna! De var en utmärkt motivation till att plugga. »
- C-programmering.»
- Labbarna var bra!»
- Bra med demopass där de gick igenom kodexempel och liknande.»
- labbarna»
- kursens struktur med labbar och föreläsningar.»
- Föreläsningarna och han labbhandledaren med brunt hår.»
- Det mesta. Kursen är väl genomtänkt. Gillade laborationerna.»
- Indelningen i först assembler och sen C-programmering var bra»
- Laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- XCC12. Inte supertrevlig utvecklingsmiljö. Vore kul om kursen handlade om mer generella saker än just MC12 och så.»
- Mindre XCC12 specifik kodning. Det känns omotiverat att lära sig konventioner och teori som enbart gäller för en laborationsutrustning. De laborationer jag har mest nytta av utanför kursen är de som man kunnat utveckla utanför laborationsmiljön. Den känns tyvärr som att hela miljön halkat efter och många timmar läggs på att utvecklingsmiljön ej kan mätas med en ordentlig miljö, oavsett om det är ett stort IDE eller utvecklad-editor (ex. vim). Kan även tycka att kursen skulle kunna vara mer fokuserad på Linux än vad den är idag.»
- Jag hade gärna gått över till att använda Pic istället för Motorola Freescale processorer. Det finns väldigt billiga och enkla kit man kan köpa vilket innebär att möjligheten att meka hemma finns. Dessutom är deras utvecklingsmiljö bättre än GMV med hästlängder. »
- Mindre teori där kravet inte är föreståelse utan memorering.»
- Bättre handledare vid labbarna. FUNGERANGE LABB UTRUSTNING! Vid 4 stycken av våra labbar hamnade vi på en station där utrustningen var trasig. Otroligt irriterande att felsöka först sitt program och sedan utrustningen. När vi kommer på plats ska alla stationer vara förberedda och fungerande i mina ögon!»
- de två sista c-labbarna var mycket svåra o bör kanske förenklas en aning.»
- Ett till simpass eller något annat sätt att få mer handledning inför labbarna.»
- Labbutrustningen var inge vidare..»
- Se till att labutrustningen fungerar och att handledarna vet om hur labutrustningen fungerar. Det är onödigt och väldigt frustrerande att sitta och felsöka sin assemblerkod ett helt labpass på 4 timmar på grund av att utrustningen i labsalen är felkonfigurerad.»

16. Övriga kommentarer

- Bra annars, känner att jag lärt mig assembler och C ordentligt.»
- Bra kurs. »
- När man kör fast i kursen är det omöjligt att ta sig vidare utan att få hjälp av lärare eller kurskamrater. Det är jobbigt då man känner sig väldigt hjälplös ofta.»
- Handledarna och föreläsarna var mycket bra och kompetenta.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från