ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Rum och människa HT12, ARK095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 7%
Ganska dåligt»6 42%
Ja, det framgick ganska bra»5 35%
Bra»2 14%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.57

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att redogöra för teorier rörande upplevelse av rum samt för begrepp som form, konst och estetiska val.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»1 7%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»6 42%
Bra»4 28%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- Jag upplever att vi har haft väldigt få teoretiska lektioner. På gott och ont.» (Inte alls)
- Tydligare struktur hade behövts, för att själv kunna sammanfatta de teorier vi studerat» (Ganska dåligt)
- Vi lärde oss inte så mycket teorier utan det kändes mycket som att man fick "prova sig fram". Men antar att det är finns en tanke med det.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att formulera avsikter för formande av rum och ha prövat att förverkliga dessa avsikter.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 14%
Bra»7 50%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att behärska några olika skissmetoder som hjälpmedel för studier och gestaltning.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Bra»4 28%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.71

- Hade behövts betydligt mycket mer träning och kommentarer på det man gjorde.» (Ganska bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att bedöma andras arbete och kunna diskutera kvalitéer och brister i egna och andras arbeten.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»2 14%
Bra»5 35%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.92

- Vårt första tillfälle med kritik är i slutet av kursen. Ett mindre tillfälle någonstans i mitten hade kanske varit bra.» (Ganska dåligt)
- Kritiken vid de olika småprojekten samt det större bastuprojektet kändes givande.» (Mycket bra)

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- I slutändan är det alltid ens egna krav som är störst ändå...»
- Låga i förhållande till mina förväntningar.»
- Den var bra, och det gjordes tydligt i början att så länge man gör alla uppgifter enligt egen förmåga och försöker, så kommer man klara sig. Fördelen med att man kan ge studenterna så fria händer i en sådan här kurs är just att vi kommer drivas av en lust för eget skapande, snarare än en betygshunger.»
- Rimliga krav»
- Kraven varinte höga. Men tycker det är en rätt skön början också då jag (och säkert en del andra också) inte varit i kontakt med speciellt mycket arkitektur tidigare (begrepp, tänkande m.m.) Bra introduktionskurs.»
- Bra, men svårt med Bastuprojektet där man skulle jämföras med arkitekturstudenterna. Det blev mycket högre press på en då.»
- Mina egna krav var högre än de som förväntades. Var dock medveten om detta. »
- Läraren verkade ha en väldigt tydlig bild av "rätt och fel" som jag inte riktigt tycker hör hemma under första terminen.»
- bra!»

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»4 28%
Bra»6 42%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4

- Det tar ju ett tag att komma in i formen om man aldrig har gjort det innan, men det är ett roligt uppläggningssätt.» (Ganska bra)
- föreläsningarna hade dockat kunnat varit bättre förbereda och mer konkreta.» (Mycket bra)

8. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»3 21%
Mycket bra»11 78%

Genomsnitt: 4.78

- Gott om handledning under bastuprojektet var positivt.» (Mycket bra)

9. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 7%
Ganska bra»5 35%
Bra»3 21%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.85

- Kritiken var jättebra! Men handlingen var sådär, svårt att få ut vad man skulle jobba vidare med.» (Ganska bra)
- Ibland kändes det som om handledaren kom att prata om något som man egentligen inte jobbade med. Men beror också mycket på ens egen svårighet i att kunna uttrycka sig tydligt.» (Ganska bra)

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- Kunde finnas mer information och vägledning i vad det är vi ska lära oss. Saker att tänka på under ett projekt» (Godkänt)
- Bra into.kurs som jag nämnde tidigare. Bra sätt att börja få kontakt med arkitektur. Man lär sig mycket av varandrA.» (Gott)

11. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Bra, att få ut en planering så man hade lite koll på tillfällene och vad som skulle ske på dom (om t.ex. eget arbete eller genomgång). Mer bra, att det är lite olika projekt, som avslutas med ett större. »
- Mindre, kortare projekt i början och ett större i slutet var ett bra upplägg.»
- Att man gestaltar något som man sedan sitter och pratar om i grupp.»
- Bastuprojektet»
- Friheten i skapandet och det tydliga fokuset på form och rum, istället för att direkt ta med konstruktion i tanken.»
- Kapellövningen var bra, och även bastuprojektet var lärorikt och intressant.»
- Inte för höga krav. Jag hade nog känt alldeles för stor press då. Man sätter redan ganska hög press på sig själv då man jämför med andra osv. och den är alldeles tillräcklig :)»
- Skissövningen av Chalmers tyckte jag var väldigt bra.»
- slutkritik i små grupper»
- De små uppgifterna i början!»

12. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Mindre bra, lär sig lite på vägen, ibland känns det som en genomgång på ex. material hade varit bra, har ingen som helst aning till exempel vad för tak en bastu kan ha... »
- Kritik tidigare i kursen.»
- Det kändes hela tiden som att jag inte fick information om uppgifterna vi skulle göra och att det ofta inte fanns någon att fråga.»
- Ge konstruktiv kritik under kritiken, och framförallt lite mer konkret. En filosofisk diskussion omkring vad som är etiskt rätt och fel kan absolut vara välkommen om inte handledaren ställer en fråga för att se ge ett eget (och det "enda rätta") svar(et), och att den inte ska färga resten av kritiken samtidigt som den tar upp större delen av den. Att sen också påstå sig vilja uppmuntra vår kreativa anda, när man just har attackerat en konceptidé med ett bygge, (inte det färdiga resultatet och hur det faktiskt fungerar, utan dess bakomliggande tanke) och endast har givit två ordentliga punkter på vad som kunde gjorts annorlunda och varför, är rent ut sagt ett skrattretande motsägelsefullt skämt.»
- Tydligare genomgångar, så de blir lärorikare. »
- Mer skissteknik, ritteknik och genomgång i snickeriet på hur man kan göra tex landskapsmodeller.»Kursutvärderingssystem från