ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/KF: Fourieranalys, MVE030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-04
Antal svar: 59
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Niklas Jakobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

59 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
13 22%
34 57%
5 (över förväntan)»12 20%

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skoj kurs!» (4)
- lika rolig som jag trodde. en del var svårt» (4)
- roligt att han pratar om tillämpningar» (4)
- Bästa kursen hittills!! Intressant och givande.» (5 (över förväntan))
- BRA med stora bokstäver, föreläsningar! Intressant ämne! Bra räkneövningar!» (5 (över förväntan))
- väckte intresse!» (5 (över förväntan))
- Har följt kutren tidigare» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

59 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
10 16%
25 42%
5 (mycket relevant)»24 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23

- Vet ej, tror mycket relevant, så fegar med en fyra =]» (4)
- en av de viktigaste» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

57 svarande

1 (inte alls)»1 1%
15 26%
16 28%
14 24%
5 (Mycket bra avvägt)»11 19%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ej tentat» (?)
- Frågorna låg i för högutsträckning på lösning av diff. ekvationer och inte på andra delar av kursen» (1 (inte alls))
- Underliga uppgifter» (2)
- Det kändes som många uppgifter skulle lösas med "algoritmen". Runt hälften kanske. Fast det kan å andra sidan vara jag som inte förstod hur man skulle lösa det på något annat vis.» (2)
- för mkt randvärdesproblem» (2)
- Den var inte bra avvägd i relation till tidigare tentor. Mycket svår.» (3)
- gick inte så bra som jag hade tänkt mig. men ungefär så svårt som jag trodde» (3)
- Tentan var svår som fan!» (3)
- Jag känner att jag kunde mer än vad jag fick chans att visa. På många uppgifter upplevde jag att hindret var i början av frågan och därför var det svårt att visa sina kunskaper, skulle hindret vara längre fram så kan man ändå samla poäng och genom att visa att man kan algoritmen. Jag tror även att det skulle vara bättre med mer varierande uppgifter som representerade hela kursens innehåll.» (3)
- Lite väl mycket trix krävdes för att lösa uppgifterna.» (4)
- Rätt innehåll, dock bra mycket högre nivå på tentan utan att ge någon ledning.» (4)
- Mycket bra avvägt!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

59 svarande

<25%»2 3%
25-50%»2 3%
50-75%»6 10%
>75%»49 83%

Genomsnitt: 3.72

- alla» (>75%)
- 100%» (>75%)
- För bra för att missa» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

59 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 5%
11 18%
18 30%
5 (mycket bra)»27 45%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- föreläsaren gör för mycket slarvfel. Hade gärna haft mindre algoritminlärning och mer förståelse.» (2)
- Bra för det mesta, lite virrigt ibland» (3)
- Kan vara bra med lite mer teori istället för så många exempel. Lite mindre fokus på algoritmen, den lär man sig iaf. » (3)
- För långt att ha två fyratimmars pass.» (3)
- Lite för mycket räkning ibland. Algoritmen är viktig men kanske skulle man kunna gå igenom angreppssätt lite mer i kursen.» (4)
- Mycket utlärning av metod - kunde varit något mer teoriförklaringar. Grigori är en bra föreläsare. » (4)
- Inte särskillt bra att ha två fyra timmars pass i veckan dock...» (4)
- mycket givande för att förstå räkningen» (4)
- Hade hellre haft föreläsningarna fördelade på fler tillfällen per vecka än 4-timmarspass. » (4)
- mest underhållande och entusiasmerande föreläsaren hittills, men jag föredrar ett mer strukturerat upplägg: Defintion - Sats - Bevis » (4)
- Lite rörigt ibland» (4)
- Grymt bra och väldigt engagerad föreläsare, keep up the good work Grigori! Bra historier/skämt då och då är ett stort plus!» (5 (mycket bra))
- !!!!» (5 (mycket bra))
- Grigori är en riktigt bra föreläsare» (5 (mycket bra))
- Utmärkta föreläsningar. Utmärkt föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Kanske kan vara bra att gå igenom några fler av de bevis som kommer på tentan.» (5 (mycket bra))
- jag tycker absolut att läraren lyckades väcka intresse!» (5 (mycket bra))
- Grigori är fantastisk på att engagera och motivera!» (5 (mycket bra))
- bra att han pratar och inte bara skriver. han förklarar bra, kan ha svårt att svara på frågor bara.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om Micke Perssons räknestugor?

59 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 7%
7 26%
6 23%
5 (mycket bra)»11 42%
Gick ej på dom»33

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- han är för snabb» (2)
- Bra struktur» (3)
- Han gick för snabbt fram så man bildade inte så mycket förståelse. Å andra sidan han han med många uppgiftstyper vilket är bra» (3)
- Väl förberedd. Mindre fokus på metod och förståelse än Grigori.» (4)
- den bästa räkneövningsledaren (förutom examinatorerna) i samtliga ämnen» (5 (mycket bra))
- Micke var väldigt pedagogisk och bra» (5 (mycket bra))
- Bra och strukturerade lösningar av uppgifter.» (5 (mycket bra))
- Möjligen är han för snabb men han var jätteduktig på att svara på frågor och förklara. Skicklig. Snyggaste handstilen på F?» (5 (mycket bra))
- helt suveränt! han är den bästa hittills, kan inte anmärka på någonting» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om Grigoris räknestugor?

59 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 11%
25 58%
5 (mycket bra)»13 30%
Gick ej på dem»16

Genomsnitt: 4.18

- Kunde förklarat teorin lite mer ingående.» (4)
- Hade varit intressant att få en hel uppgift löst från scratch till slututtryck.» (4)
- Skapade mycket förståelse för det som är centralt i kursen, grymt bra! Dock kommer långa förklaringar till bekostnaden att man inte hinner med så många uppgiftstyper...» (4)
- Mer fokus på metod och förståelse än räkning.» (4)
- Bra!» (5 (mycket bra))
- grigori förklarade väldigt bra här, och tog det lugnt vilket resulterar i mindre slarvfel.» (5 (mycket bra))
- representerade kursens innehåll, höll sig inom kursens ram.. bra!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laborationen?

59 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
3 6%
20 45%
18 40%
5 (mycket bra)»1 2%
Gjorde inte labben»15

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att förstå vad man gjorde.» (2)
- borde få tillgodoräkna sig poängen under ett år» (3)
- Sista uppgiften var konstig. Känndes som om uppgifterna tog väldigt olika mycket tid men ändå gav samma antal bonuspoäng.» (3)
- Var svårt att förstå vad man gjorde. Det var inte så att man kunde skriva labben helt själv eftersom x-skalan var svår att få rätt. Det slutade med att man anpassade hjälpavsnittets fft-exempel till bonusuppgiften.» (3)
- lite otydlig. men det är bra att det finns möjlighet att göra dom och att det är valbart» (3)
- Roligt att tillämpa, men ont om tid pga andra kurser.» (4)
- Visade va man kunde använda det till i verkligheten, bra!» (4)
- Sista uppgiften tog mycket tid. Men man har kanske sig själv att skylla.» (4)
- Fyllde sitt syfte bra, lite lång» (4)
- rolig men svår. Hade gett mer om man haft handledning kanske men det är väl för dyrt kan jag tro.» (4)
- Mycket givande att få testa FFT i verkligheten!» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
2 3%
15 26%
18 31%
5 (Mycket stor)»22 38%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att för mycket material gås igenom på för kort tid. Man snuddar vi mycket men får ingen djup förståelse.» (3)
- viktigaste delen» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med:
studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se,
programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

57 svarande

Ja»1 1%
Nej»56 98%

Genomsnitt: 1.98

- Vissa av föreläsarens skämt kan uppfattas som nertyckande.» (Ja)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

1 (För låg)»1 1%
0 0%
18 30%
37 62%
5 (För hög)»3 5%

Genomsnitt: 3.69

- Arbetsbelastningen blev tung på grund av att arbetet med andra laborationer i exp fys del B,C tog mycket tid (samt optik)» (3)
- Lika mycket belastning som på en kurs på 7,5 hp.» (4)
- mycket räkning, men behövs. skulle lagt ned mer tid på räkning än vad jag gjorde. labbkursen tog för mycket tid och energi.» (4)
- Det är väl en tung kurs så mycket arbete är nog bara att vänta.» (4)
- Hög, men ej högre än vanligt...» (4)
- Det har varit svårt att hinna med att räkna men det beror inte på kursen i sig utan snarare på att vi har haft så mycket att göra i expfysen.» (4)
- Hög, men inte för hög.» (4)
- Men det spelar inte så stor roll. Det ska vara så. Det ska kännas in i benmärgen när man gjort ett bra jobb.» (5 (För hög))
- för många svåra uppgifter» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 27%
Mycket bra»36 62%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.72

- arbetat själv» (?)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»36 61%
Mycket bra»13 22%
Har ej sökt hjälp»6 10%

Genomsnitt: 3.35

- Det hade varit bra med en räknestuga i veckan där man kunde få räkna helt själv och ställa frågor när man behövde.» (Ganska dåliga)
- det fanns möjlighet att ställa frågor, men grigori tycktes inte förstå vad man menade.» (Ganska dåliga)
- Ingen ide att ställa frågor på föreläsningarna eftersom föreläsaren ändå inte uppfattar frågorna.» (Ganska bra)
- Jag kan känna att de som ställde frågor ofta blev missförstådda vilket är vanligt i flera kurser. Jag hoppas att lärarna kan ta till sig detta och kanske ta extra tid till att försöka lyssna in vad eleven försöker fråga. Men det är få som är så snabba på att svara på mail som Grigori, mycket bra. » (Ganska bra)
- möjligheterna har varit många, men att fårga grigori verkar lönlöst han förstår ju inte vad man säger ...» (Ganska bra)
- läraren förstår sällan elevernas frågor, men hällre det än att byta lärare.. det bästa är om man kan ställa frågor till någon annan lärare» (Ganska bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

58 svarande

1 (ej prisvärd)»2 3%
9 15%
22 38%
16 28%
5 (mycket prisvärd)»8 14%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.33

- vet ej, fick boken gratis» (?)
- Dåligt med exempel, Svårt att följa bevisen då det hänvisas hit och dit i dem. » (2)
- ok bok. utdelade uppgifter var bättre. använde sen mest anteckningar från föreläsningarna» (3)
- det är ju mycket pengar för en bok som har kvar samma tryckfel som 1992!! » (3)
- Dyr (som all kurslitteratur..), men bra. En hel del tryckfel, men med Grigoris rättelser är det ok.» (3)
- Svårt att följa bevisen i boken (för mycket hänvisningar till tidigare satser och lemmor).» (4)
- Väldigt bra bok, pedagogisk och hyfsat lättläst» (4)
- Vad är det för fel på jan pettersons kompendium i fourie analys?» (4)
- Bland en utav de bättre kursböcker jag haft, kommer vårda den ömt. Troligtvis även bläddra i den efter examen.» (5 (mycket prisvärd))
- bra bok. angående riktlinjen: det var de dummaste jag hört! läraren har vett nog att välja lämplig bok sen om den koste 80 kr/hp så får väl vi studenter acceptera det ...??????» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
6 10%
27 45%
18 30%
5 (Mycket stor)»5 8%

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde mest föreläsningsanteckningar.» (2)
- Boken är på tok för teoretisk!» (3)
- Bra komplement» (3)
- Bra med facit till EÖ.» (4)
- Föreläsnigarna var främsta källan till inlärning, då boken i vissa fall var något rörig (mycket formler som refererar flera sidor tillbaks).» (4)
- EÖ-häftet var mycket mer förberedande för examination än något i boken. Bra med läsanvisning.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

59 svarande

Ja»59 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta»
- kursupplägg»
- Tillgång till facit till EÖ.»
- Extraövningsuppgifterna»
- Innehållet i kursen, de områden som togs upp!»
- micke och storgruppsövningar.»
- Grigori som föreläsare.»
- Strukturen»
- föreläsaren som var grymt»
- Grigori, Micke Person»
- Grigori»
- Grigori»
- Föreläsningarna»
- Alla kloka ordspråk.»
- gregori, labbar»
- Grigori»
- Bonuspoäng»
- läraren»
- Föreläsaren, labben.»
- grigori»
- Räkneövningarna, kanske lägga in fler...»
- Grigori, en underbar föreläsare.»
- grigoris föreläsningar och boken. bra att man hade ett par dagar efter tentan att lämna in labben.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att examinationen mer skall vara i linje med det som gåtts igenom, dvs lägg tyngdpunkt på föreläsningar på det som kommer på tentan, gå inte igenom hela kursen för att man ska, utan gå igenom det som kommer på tentan.»
- Boken behövs inte»
- En lite tydligare förklaring av sats 5.3 i typ LaTeX att ladda ner från hemsidan vore bra, då denna är väldigt central och enligt mig något otydlig i boken.»
- Eventuella bonuspoäng som samlas ihop under kursen borde gälla även vid de nästkommande två omtentatillfällena. Jag har aldrig förstått varför vissa kurser med bonuspoäng inte behåller dem till omtentorna. Jag antar att tanken är att studenterna ska "motiveras" att klara tentorna vid ordinarie tentamenstillfälle, men jag tror inte att det är någon som inte vill klara tentorna på första försöket. Effekten blir snarare att man blir omotiverad till att skriva omtentorna om man nu råkar få bakläxa på kursen. Är rädslan att studenterna ska hoppa över ordinarie tentamenstillfälle och koncentrera sig på omtentor om bonuspoängen gäller i ett år? Vad är det i sådana fall för fel med det? Jag vet många som avstår från att skriva omtentor och istället inväntar nästa ordinarie tentamenstillfälle för at kunna få bonuspoäng. Ju längre man väntar med något desto större blir chansen att det aldrig blir gjort. Så därför förseslår jag å det starkaste: inför bonuspoäng som varar till de två omtentatillfällena!»
- att man ska få behålla poängen från labben i ett år»
- utöka innehållet i kursen. »
- Antal exempel, mindre fokus på "magiska orden" som återkom lite för ofta. »
- Har inte mycket att klaga på!»
- Mer gamla tentor som räknas igenom fullständigt.»
- Grigori bör försöka undvika slarvfel mer, kanske genom att ta det lite lugnare.»
- Tycker att algoritmerna/metoderna bör presenteras på ett mer systematiskt sätt. Först punktvis med alla steg tex. Sedan villkor och tillhörande understeg. Men -översiktligt- sedan något generellt problem där stegen följs.»
- INga fyratimmars föreläsningar»
- Jag skulle önskat mer utförlig skriftlig genomgång av kursen, att tillgå exempelvis genom kurshemsidan. Boken var stundvis svår att förstå och man var tvungen att ha föreläsningsanteckningar för att klara uppgifter. Om man då missat en föreläsning blir det plötsligt svårt att ta igen.»
- Mer struktur i övningarna. Mer övningsmaterial som även innehåller lite lättare uppgifter så att man kan "träna" sig till förståelse när man kör fast på de lite svårare uppgifterna. De lite lättare uppgifterna kan ju också tjäna som lite repetition på eventuella förkunskaper man glömt.»
- Långa föreläsningar»
- inför ett flertal obligatoriska inlämningsuppgifter (i t.ex matlab), och minska "trycket" på tentan.»
- tentan»
- Nu när jag läst kursen har jag kommit fram till att jag hade velat börja tidigare på kap 3, ortogonala system och fourierserier i godtyckliga funktioner. I stället harvades länge de trigonometriska serierna som man sedan inser bara är ett specialfall. Man behöver inte lära sig en massa krångliga koefficienter och specialfall om man lär sig godtyckliga F-serier. Med det inte sagt att det inte är bra att _börja_ med lite mer konkreta exempel (som första föreläsningen), men fortare gå in på generallare problem och SL. My two cents.»
- Mer fokus på djupare förståelse för grunderna istället för att lära sig massa tricks»

19. Övriga kommentarer

- Skulle vara bra med bevishäfte för att få lättare översikt över de bevis som kan komma på tentan. Kunde varit mer fullständiga och tydligare lösningar till gamla tentor. Även teorifrågor borde finnas med i facit. »
- Grigori är en skön snubbe!»
- kul kurs, men borde ha lagt ner mer tid»
- Dåligt mer föreläsning mån och fre morgon 8-12. »
- Skitbra kurs.»
- En mycket rolig kurs och Grigori är en rolig och bra föreläsare. Tack Grigori!»
- I mitt tycke trevliga och intressanta föreläsningar.»
- tackar grigori :)»
- Micke och Grigoris räknestugor kompletterar varandra bra beroende på vad man behöver mest hjälp med.»
- Sällan har en mattekurs varit så skoj att läsa!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.72
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från