ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IVA Miljöenkät - Kungälv

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-03 - 2012-12-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Michael Apple»


Del 1 : Bakgrundsfrågor

1. Din yrkesutbildning

21 svarande

Läkare»3 14%
Sjuksköterska»11 52%
Undersköterska»7 33%
Sjukgymnast»0 0%

Genomsnitt: 2.19

- SSK + VUB» (Sjuksköterska)
- 2-årig vårdlinje» (Undersköterska)

2. Är anställd sedan

20 svarande

mindre än 1 år»0 0%
1-3 år»7 35%
4-10 år»5 25%
11+ år»8 40%

Genomsnitt: 3.05

3. Din ålder

21 svarande

under 30»1 4%
30-39»2 9%
40-49»9 42%
50-59»6 28%
60+»3 14%

Genomsnitt: 3.38

4. Kön

21 svarande

man»3 14%
kvinna»18 85%

Genomsnitt: 1.85


Del 2 : Utformningen av patientrum: Enkelrum

5. Enkelrum

Matrisfråga

Utformningen av enkelrummen ger möjligheter för patienter att ha utsikt över utomhusmiljön.
21 svarande

Instämmer helt»2 9%
Instämmer delvis»7 33%
Tar delvis avstånd»8 38%
Tar helt avstånd»4 19%

Genomsnitt: 2.66

Utformningen av enkelrummen stödjer mobilisering/rehabilitering av patienter.
21 svarande

Instämmer helt»3 14%
Instämmer delvis»16 76%
Tar delvis avstånd»2 9%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.95

Utformningen av enkelrummen stödjer patientens orientering av tid, plats, och person.
20 svarande

Instämmer helt»2 10%
Instämmer delvis»11 55%
Tar delvis avstånd»6 30%
Tar helt avstånd»1 5%

Genomsnitt: 2.3

Utformningen av enkelrummen ger adekvat dagsljus.
21 svarande

Instämmer helt»5 23%
Instämmer delvis»9 42%
Tar delvis avstånd»7 33%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 2.09

Utformningen av enkelrummen ger adekvat möjlighet till kontroll över miljön (t.ex. ljus, temperatur, utrustning)
21 svarande

Instämmer helt»4 19%
Instämmer delvis»13 61%
Tar delvis avstånd»3 14%
Tar helt avstånd»1 4%

Genomsnitt: 2.04

Utformningen av enkelrummen är inbjudande för närstående och ger plats att kunna vara delaktiga.
21 svarande

Instämmer helt»3 14%
Instämmer delvis»12 57%
Tar delvis avstånd»5 23%
Tar helt avstånd»1 4%

Genomsnitt: 2.19

Utformningen av enkelrummen möjliggör privata samtal.
21 svarande

Instämmer helt»16 76%
Instämmer delvis»5 23%
Tar delvis avstånd»0 0%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.23

Utformningen av patientrummen (stämning, känsla, utseende) är tilltalande.
21 svarande

Instämmer helt»4 19%
Instämmer delvis»9 42%
Tar delvis avstånd»8 38%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 2.19

Utformningen av enkelrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör samarbete för personalen.
21 svarande

Instämmer helt»3 14%
Instämmer delvis»12 57%
Tar delvis avstånd»6 28%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 2.14

Utformningen av enkelrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör effektiv tillsyn av patienten.
21 svarande

Instämmer helt»1 4%
Instämmer delvis»13 61%
Tar delvis avstånd»5 23%
Tar helt avstånd»2 9%

Genomsnitt: 2.38


Del 3 : Utformningen av patientrum: Dubbelrum

6. Dubbelrum

Matrisfråga

- Kontroll...för vem? Svorel gäller ur patientsynvikel.»

Utformningen av dubbelrummen ger möjligheter för patienter att ha utsikt över utomhusmiljön.
21 svarande

Instämmer helt»15 71%
Instämmer delvis»4 19%
Tar delvis avstånd»2 9%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.38

Utformningen av dubbelrummen stödjer mobilisering/rehabilitering av patienter.
21 svarande

Instämmer helt»14 66%
Instämmer delvis»7 33%
Tar delvis avstånd»0 0%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.33

Utformningen av dubbelrummen stödjer patientens orientering av tid, plats, och person.
21 svarande

Instämmer helt»7 33%
Instämmer delvis»12 57%
Tar delvis avstånd»1 4%
Tar helt avstånd»1 4%

Genomsnitt: 1.8

Utformningen av dubbelrummen ger adekvat dagsljus.
21 svarande

Instämmer helt»19 90%
Instämmer delvis»2 9%
Tar delvis avstånd»0 0%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.09

Utformningen av dubbelrummen ger adekvat möjlighet till kontroll över miljön (t.ex. ljus, temperatur, utrustning)
21 svarande

Instämmer helt»10 47%
Instämmer delvis»9 42%
Tar delvis avstånd»1 4%
Tar helt avstånd»1 4%

Genomsnitt: 1.66

Utformningen av dubbelrummen är inbjudande för närstående och ger plats att kunna vara delaktiga.
21 svarande

Instämmer helt»7 33%
Instämmer delvis»9 42%
Tar delvis avstånd»5 23%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.9

Utformningen av dubbelrummen möjliggör privata samtal.
21 svarande

Instämmer helt»0 0%
Instämmer delvis»3 14%
Tar delvis avstånd»10 47%
Tar helt avstånd»8 38%

Genomsnitt: 3.23

Utformningen av dubbelrummen (stämning, känsla, utseende) är tilltalande.
20 svarande

Instämmer helt»8 40%
Instämmer delvis»10 50%
Tar delvis avstånd»1 5%
Tar helt avstånd»1 5%

Genomsnitt: 1.75

Utformningen av dubbelrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör samarbete för personalen.
21 svarande

Instämmer helt»13 61%
Instämmer delvis»8 38%
Tar delvis avstånd»0 0%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.38

Utformningen av dubbelrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör effektiv tillsyn av patienten.
21 svarande

Instämmer helt»15 71%
Instämmer delvis»6 28%
Tar delvis avstånd»0 0%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.28


Del 4 : Öppnat svar

7. Hur skulle patientrummen kunna vara mer stödjande för närstående att vara med delaktiga?

- Vid dubbelrum har närstående mindre integritet när det finns trå patienter och flera närstående i samma rum.»
- Det optimala, ur patientperspektiv, vore enkelrum. Möjliggör mera privata samtal och ökar den personliga integriteten.»
- Större enkelrum skulle underlåtta. »
- Det har inte så mycket med rummet att göra, utan kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga. Vi är inte så vana att låta anhöriga vare med.»
- vet ej»
- Om dubbelrummen var enkelrum»
- Bättre fler stolar - beleräkna»
- Vet ej Möjligen skönare sitt platser»
- Dubbelrummen inskrödyker på anhörigas möljighet att deltaga. Då hänsyn behövs tags till medpatient.»
- Större och bättre avskärmning, bättre stolar.»

8. Övriga kommentarer om patientrumsmiljön?

- Rör kanske inte patientrumsmiljön men utrymmen, avskedsrum, vissa förråd, vissa kontor, mm är placerade "centralt" fast de kunde placeras mera perifert. Avdelningen blir mkt utdragen och har onödigt långa avstånd. Kan utveckla detta mera i direkt samtal om du önsker...»
- Trevlig ljus mijlö. Svårt med sekretess vid flera patienter.»
- Utsikten från enkelrummen är en vit vägg.»
- Svårt med integritet när 2 patienter ligger i samma rum.»
- Patient mycket utsatt för insyn via glasruten till övervaket på plats 6:2 + 7:1. Ej bra nattetid då belysning från övervaket stör patienter på plats 6:2 + 7:1.»
- Fantaskiske fönster ut.»


Tack för din medverkan!Kursutvärderingssystem från