ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-1 Utbildningens uppgift och ramar, CIU220

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-30 - 2012-12-30
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Hade du en klar bild av syftet med denna kurs?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»4 80%
Ja, syftet är klart för mig»1 20%

Genomsnitt: 2.2

- Det känns som att det framkommer i namnet på kursen, men lik förbannat blandade man ihop vilka moment som tillhörde denna respektive den andra kursen. » (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»0 0%
Ja, absolut»5 100%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det är viktigt att veta hur hela organisationen ser ut när man hamnar på sin VFU-skola, vilket man tog upp med politiska styrning osv. Historiskt perspektiv på skolan är alltid viktigt, men som sagt blandade man ihop historian i denna kursen med historian som omnämndes i den andra kursen (inte nödvändigtvis något negativt).» (Ja, absolut)
- Det är bra för en lärare att förstå hur hela skolsystemet är uppbyggt och hur man har kommit fram till dagens läga.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»2 40%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Det blev något spretigt eftersom vi skulle täcka in vitt skilda områden. Svårt att hinna med all litteratur och ofta prioriterade jag den andra kursen för att kraven kändes skarpare.» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt mycket olika föreläsningar och sedan skulle man läsa i sin bok hemma. Jag kände att man inte riktigt följde med i denna kursen utan mer fokuserade på innehållet i kursen inför hemtentan.» (I viss utsträckning)
- dock kunde seminaruimen handlat mer om vad som skulle ha lästs i kurslitteraturen till respektive seminarium.» (Ja, i hög grad)
- Det är skönt att inte ha två tentor i samma lp. Jag har egentligen inget att ifrågasätta om själva upplägget, förutom att det vore trevligt om man öppnade för diskussion i skolans att vara eller inte vara (t.ex. genom att bjuda in Sverker *som jag glömt efternamnet på* som kom till kursen Matematik och samhälle och berättade att han hade en teori att skolan orsakar mycket lidande i onödan och att man lika gärna skulle kunna börja den i tonåren istället för som barn).» (Ja, i hög grad)

4. Hur tycker du att kursens upplägg med egna litteraturstudier, föreläsningar och seminarier fungerade?

- Litteraturstudierna blev något lidande mot slutet när belastningen i den andra kursen steg. I övrigt var det spännande föreläsningar (spännande föreläsare!) men framförallt gillar jag seminarierna.»
- Fungerade bra.»
- de fungerade bra. kunde dock ha givits mer feedback på inlämningsuppgifterna enligt mig. kanske att ytterligare någon inlämningsuppgift med god feedback hade varit bra.»
- Bra. Antar jag... Har egentligen inga kommentarer, förutom att jag upplever att det är väldigt viktigt att vi diskuterar materialet kritiskt (som vi gjorde i många seminarier), då man annars riskerar att bli en knähunds-lärare eller en bitter-lärare istället för att man blir en lärare som brinner för sina åsikter i vissa frågor.»
- se ovan»

5. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

5 svarande

Nej inte alls»1 20%
Ja i viss mån»1 20%
I hög grad»2 40%
Vet inte»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- intressant hemtenta och mycket bra att man fick välja mellan tre case.» (I hög grad)
- En vanlig tenta hade inte fungerat i denna kursen. Möjligtvis att man kunde komplettera hemtentan med en munta men jag vet inte hur mycket det hade hjälpt.» (I hög grad)
- Har ej fått kommentarer på hemtentan än, så svårt att svara på.» (Vet inte)


Sammanfattande frågor

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»4 80%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- mycket intressanta och givande seminarium! kunde som sagt dock ibland varit mer fokuserade till litteraturen som studenterna skulle ha läst. tror att flera kände att det inte spelade nån roll om man hade läst litteraturen eller ej.» (Gott)
- Det var frigörande att få prata och diskutera om skolan! Fantastiskt roligt när det händer.» (Gott)
- En trevlig kurs.» (Gott)

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarieformen och samtalandet och resonerandet.»
- hemtentan, seminariumen med Fredrika.»
- SEMINARIERNA!»
- Seminarierna var det jag kände att jag lärde mig mest på.»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man kanske skulle kunna bara få ut någon stencil där man besvarar vem man tror är politiskt ansvarig i vissa frågor (innan man lär sig det) och sedan går igenom stencilen efter att man lärt sig det för att jämföra... På så sätt tror jag att man bättre hade förstått den politiska styrningen (som jag inte upplevde diskuterades tillräckligt).»
- Egentligen så är det nog väldigt svårt att ändra mycket. Alla föreläsningar som vi hade spelade en roll för kursen överlag.»

9. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från