ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12/13-1 Vetenskapliga och matematikdidaktiska frågor, MVE375

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-30 - 2012-12-13
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 85%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hade du en klar bild av syftet med denna kurs?

För att fräscha upp minnet kan du kolla på
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve375/1213/

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»5 83%
Ja, syftet är klart för mig»1 16%

Genomsnitt: 2.16

- Jag tyckte att det vi gjorde kändes högst relevant, men det var kanske inte alltid tydligt från början precis hur det skulle gå till och hänga ihop. Kan bero på att jag var borta fösrsta dryga veckan också.» (Jodå, något)
- Syftet är klart för mig nu, men var det inte då. Tempus i frågan och svaret är olika och jag vet inte vilket ni är ute efter. » (Jodå, något)
- Jag har aldrig riktigt sett kurssyften och mål som något jag själv anpassat mig efter. Lektionerna flyter på som de gör och man förstår vad man håller på med och varför. » (Jodå, något)

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»3 50%
Ja, absolut»3 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- "använda matematisk programvara för enklare beräkningar" var väl bara den korta dag vi testade på IKT? Det känns inte som att det finns någon garanti att detta är något man har fått med sig.» (Något)
- Jag tycker att det är bra att kursen syftar till att förbereda inför VFU:n. Är lite mer osäker på syftet med att lära sig om talteori. Med det sagt passade det bra in att lära sig något nytt för att använda det till redovisningar.» (Något)
- Fast vi jobbade inte precis mot alla de kursmålen, och verkligen inte i lika stor utsträckning. Ex matematisk programvara vet jag inte om vi alls var inne på?» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

6 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»1 16%
Ja, i hög grad»5 83%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- De syften vi arbetade med tycker jag att vi jobbade effektivt för att uppnå. » (Ja, i hög grad)
- Det enda som jag känner kan ha missats är "att använda matematisk programvara för enklare beräkningar". Det kan varit så att jag har glömt något moment där det ingick.» (Ja, i hög grad)

4. Tycker du att det var fungerade väl att integrera lärande i matematik med studier om undervisning och lärande i matematik?

6 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»4 66%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Jag tror att om kursen skulle börja med att definera didaktik och pedagogik så hade jag kanske lättare kopplat ihop kursens olika delar.» (I viss utsträckning)
- lite konstigt upplägg, hur vägdes den muntliga didaktiken in i betyget? om man blev godkänd på den, borde inte det ha lätt till några högskolepoäng då?» (I viss utsträckning)
- ...Det fungerade någorlunda, men: Det är ett tämligen splittrat upplägg. Jag hade svårt att göra en bedömning av hur mycket jag skulle fokusera på varje enskilt delmoment. Vi beräknade avancerad matematik samtidigt som vi lär oss hålla i lektioner, samtidigt som vi lär oss ge feedback till elever m.m.m.m» (I viss utsträckning)
- Som jag tidigare sa så passade det väl in när vi skulle redovisa någonting som vi inte hade full koll på.» (I viss utsträckning)
- Detta var det bästa med kursen, men hade kanske kunnat gå att göra tydligare. Blev bättre mot slutet. Jag tror att det hade varit mer effekt om vi hade varit striktare med att alla verkligen skulle ge feedback på ett visst sätt osv t ex genom rundor som vi diskuterade.» (Ja, i hög grad)

5. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

6 svarande

Nej inte alls»1 16%
Ja i viss mån»4 66%
I hög grad»1 16%
Vet inte»0 0%

Genomsnitt: 2

- muntan var konstig. enligt mig hängde mycket på vilken fråga man fick. hade man otur blev man tilldelad en fråga man inte hade något vettigt att säga om, hade man tur fick man en fråga man kunde glänsa på.» (Nej inte alls)
- Det var mycket olika examinatinerande moment, de gillade jag överlag. Sen tentan är det svårt att fånga så mycket av innehållet med eftersom det spretar något så det skulle väl vara betygssättningen som ev ej speglar kursmålsuppfyllelsen. Samtidigt svårt att komma åt bättre och jag upplevde det inte som ett stort problem. (inget srotr fan av betyg ändå)» (Ja i viss mån)
- Den muntliga delen uppfattade jag som något flummig. Visste inte riktigt vad jag skulle säga och vad ni ville få ut av det. Annars bra.» (Ja i viss mån)
- Det är svårt att bygga en tenta med ett så splittrat upplägg. Frågorna i tentan var svår att greppa vad man var ute efter. Man kanske bör ha en tenta i den matematiska delen och en munta för den mer didaktiska delen. Då skulle man kunna få feedback med en gång när man t.ex. började prata om van Hieles faser istället för nivåer och kunde anpassat sig därefter (som exempel).» (Ja i viss mån)
- Det är bra med en munta men tentan skulle kanske haft fler frågor så att man lättare kunde visa vad man kunde. Vad jag menar är att om man inte kunde två frågor så låg man ganska risigt till vilken kan vara ett problem då jag uppfattade kursen som väldigt bred.» (Ja i viss mån)
- Tentorna, både den skriftliga och den muntliga fungerade bra. Däremot kände jag att det var för många småuppgifter för att orka lägga ner kraft och energi på alla.» (I hög grad)


Sammanfattande frågor

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»3 50%
Mycket gott»2 33%

Genomsnitt: 4.16

- konstig eximination. på vilket sätt vägde de muntliga delarna in i betyget? t.ex, offentliga presentationen lade jag ner mycket tid på men vet inte vad den gjorde för mitt betyg.» (Godkänt)
- Det var ganska ny matematik för mig och trots att den inte var direkt tillämpbar i stora delar av gymnasiematematiken så kunde man dra en parallell till simpla operationer och liknande. Däremot låg det för mycket fokus på denna matematik om huvudsyftet med kursen var att förbereda oss så bra som möjligt inför VFU1.» (Gott)
- Jättetrevligt! I det stora hela ett bra upplägg och roliga och intressanta föreläsningar.» (Mycket gott)

7. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kopplingen mellan undervisning i matematik och övandet på lektionsplanering och förklaringar, speciellt redovisandet av "läxan" var värdefullt. Väldigt fint att Samuel också testar en del varierande arbetssätt på sina lektioner. »
- Matte 1-3 samt redovisningen av uppgifterna. Det var väldigt lärorikt. Även lektionsplaneringen var praktisk och bra inför VFUn. »
- Matteredovisningarna och alla redovisningar vi haft, bra övning! »
- didaktiken, mycket givande!»
- Detta svarar jag hellre på i diskussion med klassen.»
- Att ha med en lärare i kursen är viktigt eftersom man kan jämföra med verkligheten istället för att bara diskutera saker teoretiskt.»

8. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare ställa krav på feedback och framställningsövningen som en del av matematiklektionerna. Hade kunnat ge mer om man verkligen såg till att man måste ge feedback på ett visst område på ett visst sätt, liknande som görs med själva matematiken.»
- Den korta "minilektionen" i början kändes som att man slängdes in i något vi inte kunde. Det är väldigt jobbigt att presentera något som man känner sig osäker på. Och framförallt när det är så tidigt, innan vi känner varandra (både lärare och elever). »
- examinationen. om de muntliga didaktikdelarna bara ska godkännas och inte påverka betyget i övrigt, tycker jag både detta ska berättas för studenterna i förväg samt ge högskolepoäng.»
- Detta svarar jag hellre på i diskussion med klassen.»
- Kan inte komma på något speciellt. I det stora hela var kursen mycket bra.»

9. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från