ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik och mätteknik, ESS215, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»4 19%
Cirka 30 timmar»7 33%
Minst 35 timmar»4 19%

Genomsnitt: 3.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»1 4%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 23%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 2.95

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 68%
Nej, målen är för högt ställda»5 31%

Genomsnitt: 2.31

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 35%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.35

7. Till hur stor hjälp har kursboken varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»10 47%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.28

8. Vilken kursbok har du använt?

20 svarande

Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung»20 100%
Reglerteknikens grunder av Lennartson»0 0%
Båda»0 0%

Genomsnitt: 1

- Ingen. Att basera hela kursen på enbart denna bok och i realititen göra kursen till en bibelstudie är rent förkastligt.» (?)
- Bra och kortfattad» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Boken är bra på att förklara tankemodeller och logiken bakom former osv. Dock värdelös när man vill slå upp något i registret för att kunna läsa om det.» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Boken var rätt bra. Kort och koncis. En av de få kursböckerna där jag faktiskt läst allt material man skulle eftersom det var rimligt antal sidor» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Mycket som fattas!» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Förklarar förlite, säkert en jättebra bok om man redan har koll på grunderna.» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Den blå» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Den blå» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Lättläst och förklarande. Kanske inte lika pedagogiska bilder som de Torsten visar på föreläsningarna.» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)
- Den var bra i början, men sedan slutade jag läsa så det är svårt att säga om den är bra eller dålig.» (Reglerteknik, Grundläggande teori av Glad och Ljung)

9. Till hur stor hjälp har övrig kurslitteratur varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.52

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.14

11. Tanklabben var ny för detta år. Hur tycker du att den var?

21 svarande

Mycket dålig»1 4%
Dålig»4 19%
OK»7 33%
Bra»6 28%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 3.28

- vi hade inte det som behövdes för att gneomföra laborationen vilket resulterade i att laborationen inte gav någonting.» (Mycket dålig)
- Förberedelseupg. för del två var för svår och tog alldeles för lång tid att genomföra. Handledarna pratade inte svenska vilket försvårade genomförandet av labben,samtidigt som vi inte förstod vad vi höll på med (blev väldigt frustrerande). Det var inte heller någon som kollade att vi hade gjort förberedelseupg. eller gick igenom dom med oss innan labben började. » (Dålig)
- Del två är för svår. » (Dålig)
- KAOS. Vi satt nog 15 timmar med uppgifterna minst, och även då var man inte säker på att man gjort rätt. Det hade varit bra om man på något sätt kunde fått en genomgång av uppgifterna innan del 2 av labben, det hade ökat förståelsen av det hela. Vi var ändå en av dem som lyckades ganska bra. De som höll labben gjorde inget bra jobb heller, det fanns vissa speciella grejer och knep som man var tvungen att kunna som dom inte delade med sig av. Till exempel kunde programmet flippa ur lite ibland och fylla på vatten i en väldig fart och den fattade inte att den skulle reglera. Detta hade medfört, om vi inte blev så rädda att vi stängde av, att det svämmade över. Dock fanns det en knapp man kunde trycka på som återställde detta, kanske vart bra att nämnt det innan?» (Dålig)
- Första delen var väldigt bra. Den andra delen krävde en väldigt stor insats att förbereda sig inför, detta bör informeras till nästa års elever tidigt i läsperioden.» (Dålig)
- Labbens upplägg var dåligt. Laborationen i sig var bra men uppgifterna kring var dåligt beskrivna. Samt ingen vägledning gavs, för höga förhoppningar om bakgrundskunskaper.» (OK)
- Det gick inte att få någon direkt förståelse. Det gavs heller ingen genomgång av förberedelseuppgifterna, vars resultat var nödvändigt för laborationen. Det fanns inget sätt att verifiera att uppgifterna var korrekt lösta i förväg. » (OK)
- För svår förberedande uppgift. Har inte gjort något liknande så det är svårt att veta hur man ska börja och när man har rätt.» (OK)
- Det va mycket att göra innan laben och exakt vad som frågades efter var lite oklart och uppgifterna var väldigt svåra! Men när man tagits sig förbi den biten va själva laben ganska bra. Men man jämförde aldrig sina resultat med de man tagit fram i matlab så kändes lite meningslöst att ha med sig dem. » (OK)
- Kul labb men väldigt svåra förberedande uppgifter, känns som om många "kuggade" labben. Labben skall vara till hjälp och stöd för föreståelsen inte ett moment för att kugga människor, förhöga krav och förlite ledning.» (OK)
- De förberedande uppgifterna var sjukt svåra att förstå (i alla fall för mig) och om man som jag inte är särskilt duktig i MatLab så var de omöjliga att lösa dessutom. Vi fick spendera hela labbtillfället att försöka hitta fel i vår kod» (OK)
- De förberedande uppgifterna var sjukt svåra att förstå (i alla fall för mig) och om man som jag inte är särskilt duktig i MatLab så var de omöjliga att lösa dessutom. Vi fick spendera hela labbtillfället att försöka hitta fel i vår kod» (OK)
- Mycket förberedande men tillslut gav det utdelning.» (Bra)
- Man fick bättre grepp om hur utsignaler beter sig, men för att förstå bättre exakt hur varje parameter i regulatorn påverkar stegsvaret hade det behövts lite mer teoretisk genomgång kring laborationen. (och glöm inte att förvarna folk om att förberedelserna till del två kan ta väldigt lång tid!)» (Bra)
- Alldeles för svåra och omfattande förberedande uppgifter. Bra när man väl satt och gjorde labben och efteråt som förståelse, men alldeles för svårt innan.» (Bra)
- Det var lite väl mycket att göra i de förberedande uppgifterna till del 2 annars är det bra att direkt få se kopplingen mellan teori och applikation.» (Bra)
- Kul att få testa lite själv. Labben gav mer än labbar i andra kurser.» (Bra)
- Man förstod vad siffrorna och bokstäverna stod för, dock hade ett seminarium innan varit att föredra då man inte riktigt började fatta förrens vid labb 2.» (Mycket bra)
- Det var lite svårt att lista ut hur regulatorn skulle se ut, borde informera starkare om att börja tidigt med förberedande.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»4 19%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»6 28%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 3.28

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt samarbete»3 14%

Genomsnitt: 3.8

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 10%
Hög»11 55%
För hög»7 35%

Genomsnitt: 4.25

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 9%
Hög»7 33%
För hög»12 57%

Genomsnitt: 4.47


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 9%
Godkänt»4 19%
Gott»8 38%
Mycket gott»6 28%

Genomsnitt: 3.76

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften»
- Övningsledaren och examinatorn»
- Båda föreläsarna.»
- Torsten är helt otroligt snäll och det känns som att han vill och försöker få klassen att klara kursen!»
- Föreläsaren!»
- Räknestugorna har varit väldigt bra. Även häftet med uppgifter och tipshäftet till detta. Både Torsten och Anna-Maria är väldigt bra på att undervisa och förklara kursen. Beröm för snabb uppladdning av tentamenslösningsförslag till kurshemsidan, och beröm för svar även till teorifrågor på gamla exempeltentor - det är alltid roligt att få veta att man tänker rätt istället för att bara gissa.»
- Både Torsten och Anna-Maria är jätteduktiga! Tycker föreläsningar och övningar funkat väldigt smidigt.»
- Torsten är en väldigt bra föreläsare! »
- Anna-Maria och Torsten är ju jätte duktiga båda två. »
- Torsten.»
- matteinlämningen. det var bra att få damma av de kunskaperna genom en obligatorisk inlämning.»
- Torsten!!! Kunning, rolig, inspirerande, pedagogisk och peppande, han är en utmärkt föreläsare!!»
- Matterepetitionen och i allmänhet att kursen är rätt så matematisk av sig och har även matematiskt korrekta framställningar (till skillnad från många kemiteknikkurser). Jag fick till slut lite användning för matematikkurserna vi läste i ettan. Väldigt bra med de upplagda matlabprogrammen som man kunde stega sig genom. Det ger en bättre förståelse för olika system än vad en ickeinteraktiv kursbok ger.»
- Anna-Maria kan vara den bästa övningsledaren vi har haft under Chalmerstiden så hon borde vara kvar. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ann-sofie är jättedålig. Lägg mindre tonvikt vid den rena matematiken och algebran och mer på övrigt. Labbarna för sent in i läsperioden.»
- labben, antalet räkneövningstillfällen, antalet övningsledare »
- Kursmaterial måste göras tillgängligt på kursens hemsida. »
- Fler konsultationstillfällen och en enklare tenta»
- Lite tydligare struktur under föreläsningarna hade varit önskvärt. Jag förstod tillexempel inte, trots aktivt deltagande, att regulatorer över huvud taget inte behandlades/ingick i de system som togs upp i början.. Mer "logisk förklaring" utöver bara matematiska formler är också alltid trevligt - det underlättar för att koppla kunskap till praktisk tillämpning, och ökar den intuitiva förståelsen.»
- Det hade varit bra med lite seminarium eller liknande inför labbarna, mättekniklabben fattade jag inte så mycket av och lärde mig därför inget. Tanklabben, inför framförallt den första delen då man inte riktigt visste vad man skulle göra hade det varit bra att få en liten genomgång eller dyl. för det var inte labbhandledarna så bra på (även om det just vår labb var en som fick hoppa in i sista minut)»
- Fler övningar!! Uppgifterna som man skulle räkna under läsperioden var inte alls lika dem som kom på tentan. Jag ansträngde mig för att ligga i fas hela läsperioden men när jag började räkna tentor kändes det ändå lite som jag började på en ny kurs!Anna-Maria var ej okej övningsledare, men lite virrig och snurrig. »
- Belastningen e väldigt hög och man MÅSTE kunna få mer hjälp. Det va för få räknestugor och väl där fick jag bara hjälp med Max en uppgift per gång för det e många där och vissa elever fattar inte att man inte kan fråga hur mycket som helst. Anna-Maria borde va lite hårdare med att det e en fråga var som gäller eller sätta en Max tid på 15 min per person eller ngt. »
- Kursen känns väldigt intensiv, ingår mer material än vad poängen avspeglar. Nästan all schemalagd tid läggs på föreläsningar och genomgång av tal. Räknestugor är minst lika viktigt. Det var även svårt att få hjälp på räknestugorna, i vissa fall kunde det ta 1-2h innan man fick hjälp. Fler lärare! Materialet känns inte så pedagogiskt, känns som om man glömmer förklara och istället fokuserar på att visa. Men det kan inte jag avgöra eftersom jag inte är utbildad på pedagogik, men det känns som om det kan göras en pedagogisk insats med materialet.»
- De förberedande uppgifterna till laboration 2, de bör antingen bli enklare eller så bör det informeras om dess komplexitet. »
- Fler räknestuga-tillfällen vore bra, framförallt att de ligger tidigare in i kursen så man får bättre möjligheter att fråga tidigt!»
- Jag förstår inte riktigt hur kursen kan vara på bara 6,0 hp. För mig har den kursen inneburit mer arbete än vissa 7,5hp-kurser.»

19. Övriga kommentarer

- Torsten var bra.»
- Detta är en av dom jobbigaste/svåraste kurserna under grundutbildningen och den har inte tillräckligt med resurser för att man ska få den hjälp som behövs. Borde prioriteras högre.. Vi hade ungefär fyra räkneövningar i denna kursen när man kunde få hjälp (annars var man tvungen att springa och jaga dom med frågor i deras rum) övningsledaren har fått sitta kvar efter kl 17 samtliga gånger för att det vart många som haft frågor. Borde funnits fler räkneövningar och minst en övningsledare till. »
- Kursmaterial MÅSTE göras tillgängligt på kursens hemsida. »
- Dumt att man inte kan få delpoäng på tentan»
- ALLDELES FÖR HÖG BELASTNING PÅ DENNA LÄSPERIODEN. Gick på alla föreläsningar och schemalagda övningar, pluggade i stort sätt varje dag när jag kom hem till skolan till klockan 19 på kvällen och skrev ändå bara 2/3 kurser. »
- Det bör vara mycket fler räkneövningar, det är omöjligt att lära sig allt bara på demoövningar. »
- Torsten är en väldigt duktig och bra föreläsare som gör ämnet intressant! »
- Intressant och rolig kurs, men det är mycket nytt och svårt att koppla vad det egentligen handlar om. Kräver mer tid än vad som finns...»
- Mycket intressant kurs med en direkt koppling från abstrakt teori till tydlig tillämpning. Känns som en av de mer relevanta kurserna på Kemiteknikprogrammet.»
- Torsten var också bra.»


Kursutvärderingssystem från