ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transportprocesser, KAA060, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

70 svarande

Högst 15 timmar»5 7%
Cirka 20 timmar»12 17%
Cirka 25 timmar»22 31%
Cirka 30 timmar»14 20%
Minst 35 timmar»17 24%

Genomsnitt: 3.37

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»4 5%
75%»27 39%
100%»35 50%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 20%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 51%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 76%
Nej, målen är för högt ställda»14 23%

Genomsnitt: 2.23

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 12%
Ja, i hög grad»31 49%
Vet ej/har inte examinerats än»24 38%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»15 21%
Ganska stor»32 46%
Mycket stor»18 26%

Genomsnitt: 2.92

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»29 41%
Mycket stor»28 40%

Genomsnitt: 3.18

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»39 56%
Mycket bra»21 30%

Genomsnitt: 3.1


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»13 18%
Ganska bra»26 37%
Mycket bra»25 35%
Har ej sökt hjälp»4 5%

Genomsnitt: 3.22

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»20 28%
Mycket bra»47 67%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.67

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 4%
Hög»31 44%
För hög»36 51%

Genomsnitt: 4.47

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 4%
Hög»32 45%
För hög»35 50%

Genomsnitt: 4.45


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»7 10%
Godkänt»29 41%
Gott»24 34%
Mycket gott»8 11%

Genomsnitt: 3.41

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationerna! Alla laborationerna har varit väldigt bra och hjälp till väldigt mycket med förståelsen för hur olika system fungerar!»
- Upplägget med föreläsningar, DÖ och RÖ! God möjlighet till hjälp och förklaringar. Bra med lösningar till demos på internet!»
- demoövningar»
- Boken »
- Övningstillfällen»
- Räkneövningarna är mycket bra»
- Demoövningar»
- Boken är guld värd på det sättet att allting förklaras väldigt tydligt. Laborationerna var väldigt bra, inte så mycket arbete för mycket kunskap/förståelse av vad som hände - det är nice.»
- Räkneövningarna»
- Demoövningarna»
- Laborationer, teoriföreläsningar, »
- Labbarna så som de är med inga tunga lanbrapporter»
- Räkneövningarna»
- Många olika demotal, med upplagda powerpoints med de räknade talen.»
- De tydliga målen. »
- Tydliga och intressanta föreläsningar. Också mycket positivt att lösningsförslag till demonstrationsövningarna kom ut på kurshemsidan. »
- teoridelen på tentan»
- Seminariet och laborationerna var jättebra! Uppskattade föreläsningarnas "lugna" upplägg, allt förklarades lugnt och grundligt med gott om tid för frågor.»
- Räkneövningar och räkna själv övningarna med lärare till hands för hjälp.»
- Laborationerna. De var väldigt bra för kursen.»
- Bra föreläsare. Olle och Niklas var bra övningsledare.»
- Seminarie, då man får diskutera i grupp, samt de övningstillfällen.»
- Laborationerna»
- Räkneövningar med möjlighet att fråga om uppgifter då det är svårt att läsa sig till tillvägagångssätt och tänk för många av uppgifterna i kursen.»
- Behåll antalet föreläsningar och demoövningar. Tycker att alla som höll undervisning i kursen gjorde det väldigt bra och svarade på alla frågor jag hade. De gav även en tydlig bild av vad vi skulle kunna och var vi kunde hitta det i boken. »
- demoövningar samt räkneövningar.»
- Upplägget på demoövningarna. Bra att få tips om hur föreläsarna och övningsledarna vill att vi ska räkna en uppgift. Tips på tillvägagångssätt m.m.»
- Demoövningssystemet funkar toppen! Det är bra att man har ett roterande schema med övningsledare också, så att man får in nya övningsledare med olika kunskaper som hjälper en att komplettera egna brister. Laborationerna ger även bra insikt i den lite mer praktiska delen av kursen.»
- Laborationerna var trevliga. »
- Väldigt bra föreläsningar! Upplägget med ett övningshäfte är också smidigt. Till sist så var det väldigt intressanta laborationer. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Demonstrationsövningarna har inte riktigt fungerat ordentligt, mestadels för att det varit för lite tid att gå igenom alla tal som övningsledaren ska gå igenom, så mer tid till övning!»
- Vi stötte på ett problem på räkneövningarna. Jag går KF, men på våra RÖ var det 2/3 K-are och 1/3 KF-are. Vi fick inte alltid den hjälp vi borde fått då K-arna tog lärarens tid. Det löstes genom att ge oss KF-are prioritet, men först i läsvecka 5(Vilket iofs är vårt fel då vi inte sade till tidigare). Dock vore det bra om ni gör det tydligt att de som "ska vara där" har prioritet på lärarens tid.»
- bättre föreläsare»
- Föreläsningarna det, märks att den går lite i gamla fotspår. Skulle behövas förnyas lite och nivån på föreläsningarna borde höjas. Föreläsningarna är lätta att förstå, att räkna på det är väldigt svårt»
- Jämnt fördelat med arbetsbelastning över läsveckorna.»
- Att kursens 4 första veckor är relativt enkla med ca 5 rekomenderade räkneuppgifter att göra medans sista veckorna innehåller 20+ mycket svåra uppgifter. »
- Försök jämna ut antalet rekommenderade uppgifter per vecka. De första veckorna hade för få uppgifter för att sedan mötas av fler uppgifter än vad det fanns tid för i senare veckor.»
- Det behövs mer tid. Svårt att hinna med två stora kurser under samma läsperiod. Vilket gör att man inte hinner med den ena. »
- Rasmusssen är duktig, men behöver ibland prata högre, särskilt när vi är i KE. Vi borde inte schemaläggas i GD - det är en sal där luften är totalkass och man ser inte tavlan om man sitter högre upp än tio rader. Jobbigt. VARFÖR HAR VI INTE FLER TENTOR ÄN SEDAN 2002 ATT TILLGÅ!? I de flesta kurser får man först en ordentlig känsla för vad kursen fokuserar på och vad som är viktigt när man räknar gamla tentor, de enda som finns publicerade i nuläget är två stycken (teori+räknedel+lösningar) från 2002 och en tenta (endast räknedel+lösningar) som gås igenom på en föreläsning. Dessutom har väl kursen förändrats sen dess? Jag tror det handlar om lathet, att uppgifter tas från gamla tentor och görs om något för att sättas in i nulägets tenta och eftersom kursen är så stor så borde man kunna variera uppgifterna mycket från år till år. I en sån kurs som många kuggar så kanske det är värt att publicera fler tentor? Det har ju skrivits 30 tentor sedan 2002 (tre per år)....»
- Mer antecknade på tavlan vid föreläsningarna så man enkelt ser vad som är viktigt. Det är svårt att anteckna det någon säger. Lägga lite mer uppgifter i början av kursen så det inte blir så tungt i slutet. »
- Jag tror det skulle vara givande för oss (iaf. Kf:are) om man kunde sammanlänka kursens datorlabb-del med vår studie av Finita element-metoden i åk1, låta oss sätta våra egna neumann/dirichlet randvillkor och grotta ner oss i lite fet matematik och sedan diskretisera det hela och mata in i datorn. Man kan ju även ersätta det där COMSOL med Matlab som ger en betydligt bättre förståelse för vad man håller på med. Allt detta gjorde vi i åk1, behandlade diffusion, konvention och reaktion-problem där man fick simulera allting i Matlab. Den här kursen nämner inte ens reaktion. Hallå, vars läggs nivån? Kolla här http://www.bodysoulmath.org/sessions/f5/instructions/pdf/session-e5.pdf för att se vad vi fick leka med förra terminen. Se här http://numerik.uni-hd.de/Oberwolfach-Seminar/CFD-Course.pdf vad roligt man kan ha med Navier-Stokes.»
- På räkneövningarna blir det snabbt väldigt lång kö för att få hjäp vilket gör att det är svårt att få svar på alla frågor man har.»
- man lär sig mycket genom öving så gärna mer tentor att få tag på, tycker att det var svårt att få hjälp på den övningstillfället som var tillägnat ens egen klass då massa andra var där.»
- Mindre vikt på att döräkna, iterera och sånt som gör att ett tal tar 1.5 timmar att räkna. Det bör även finnas viss ledning till vissa av uppgifterna. Fokus bör ligga på att lära sig principer och idéer, men upplägget är inte lämpat för det. »
- Räknehäftet behöver uppdateras»
- Korrigrera uppgiftshäftet till den nya bokupplagan. »
- Övningarnas nummer borde stämma överens med kapitel i boken.»
- Försök jämna ut belastningen på kursen. Det var ganska låg belastning i början och skyhög på slutet.»
- Mer räknetillfällen»
- Det vore jättebra om ni i början av varje föreläsning delade ut papperskopior på de overheadbilder som inte finns i boken, då hade man kunnat fokusera mer på vad föreläsaren säger och slippa stressa så för att skriva/ rita av. Räkneövningarna var underbemannade, det var alltid jättelång kölista. Och endast en räkneövning per vecka är alldeles för lite!»
- Kändes som att kursen inte var så strukturerad, om man jämför belastningen från början av läsperioden och slutet så var början inte ens i närheten så jobbig som slutet. T.ex är de rekommenderade uppgifter som gavs ut där de första veckorna var ca4-7uppg per vecka men sedan mot slutet av perioden var det mer än 3ggr så många. Lite mer jämnt tempo tror jag inte skulle skada i denna kurs. Dessutom skulle det vara positivt om man kunde få ett fungerande schema på timeedit. »
- Fler övningstillfällen! Lite mer spridning på talen som ska räknas.»
- Fler övningstillfällen, det behövs fler möjligheter att ställa frågor. »
- Antalet uppgifter som skulle lösas varje övningstillfälle var lite övermäktigt. Föreslår att vissa uppgifter markeras som "extra prioriterade" för att det ska vara lättare att sålla.»
- möjligtvis ska man snabba på kursen i början(?) så att det finns tid för att förstå hur de tre transportprocesserna samverkar. nu blir istället masstransporten lidande då man mot slutet måste börja repetera och förstå hur allt hänger ihop.»
- Under seminariet var det många elever i ett litet klassrum, det blev stökigt och ingen vettig studiero.»
- Hade varit bra om demoledarna kunde hänvisa till nya boken också, inte bara till den gamla. En extra demoövning hade inte skadat, många uppgifter hann inte genomgås. Även en extra föreläsning med tentatal eller repetition hade uppskattats.»
- Mer fokus på uppgifter under föreläsningar och mer förklaring av vad som är viktigt att kunna och lära sig. Fler föreläsningar om mass-och värmeproblem, mindre fokus på rörelsemängd. Lägg ut fler tentor på kurshemsidan! Gå igenom fler tentaproblem under demo eller föreläsningar, inte bara under den sista föreläsningen.»
- Hade varit skönt om uppgifterna varit mer jämt fördelade!»
- Fler räkneövningar i mindre grupper»
- Det är nog ett sedan tidigare känt problem att kursen är alldeles för stor för att det ska vara rimligt att plugga in allting fram till tentan och främst att behålla och smälta alla kunskaper man har lagt till med. Tentamen går att klara men då men ytliga kunskaper inom främst masstransport.»
- Kursen innehåller för mycket, att denna kursen endast är värd 7 hp är helt orimligt. Hade varit bättre att dela upp kursen i två eller tre kurser, på det sättet hinner man lära sig allt ordentligt. Jag la ner mer tid på denna kurs än vad jag har lagt ner på någon kurs och det var extremt svårt att vara i fas efter lv 5. Jag han inte göra några övningar alls i masstransport, då det inte fanns någon tid över. Jag håller inte med folk som säger att kursen är svår, utan att det är alldeles för mycket att lära sig på en läsperiod. Fler räknestugor det är där man lär sig som mest. Man hinner fråga saker som man inte riktigt har förstått på demon och föreläsningen. »
- bra med en laboration till för större förståelse »
- Det bör förtydligas vilka räkneövningar som avses för vilka studenter - många gånger var det för fullt i salarna pga att "fel" studenter dök upp på "fel" övningstillfälle vilket gjorde det svårt att koncentrera sig med för många människor i ens omgivning. Kan även tilläggas att kursen fortfarande känns extremt maffig, och för Kf:s del blir det en grov snefördelning mellan de två kurserna, men den är klart genomförbar och man håller huvudet kallt och vet vad som krävs av en.»
- Arbetsbelastningen är för hög i slutet av kursen. »
- Jag upplevde att skillnaden föreläsningar och övningsuppgifter var väldigt stor. Trots att man förstod föreläsningar och hade läst på innan så stod man ofta handfallen inför de skriftliga uppgifterna. »
- Mer bemanning till övningarna och konsultation »
- Kursen är för svår»

16. Övriga kommentarer

- Intressant kurs!»
- Tycker att det borde finnas fler övningstillfällen och fler övningsledare, då man max hann få hjälp en gång per tillfälle.»
- Känslan av att ha "korvstoppat" kursen, kan utvidgas till 2 perioder utan att ha lite att läsa!»
- Jag tycker att övningsledarna är mycket bra. »
- Kursen är bra och täcker mycket och många områden, men det ger också en hög arbetsbörda. Att förlänga kursen känns konstigt men vissa saker som inte är jätteviktiga kanske inte behöver tas upp? Mer fokus kanske skulle göra det lättare... »
- Riktigt rolig kurs med roliga problem som ska lösas.»
- Tentavakterna kunde inte få tag på Anders Rasmusson även fast att han skullle vara anträffbar för frågor under tentan. Sånt får ju bara inte hända och kan inte ursäktas..»
- Väldigt ojämnt fördelat med viktig information. Det var väldigt mycket nytt och svårt som kom i slutet av kursen.»
- Skulle vara bra med fler gamla tentor. 2 tentor som är 10 år gamla känns lite inaktuellt. Timeedit fungerade inte alls. FRUKTANSVÄRT dåligt och arrogant gjort av examinator! Har aldrig vart med om att schemat funkat sämre: Alla laborationer och övningar för alla klasser syns oavsett om man bara har valt sin egen klass. Dessutom låg inte vår lab som inföll på alla helgon uppe på timeedit, antagligen för att det ska vara halvdag den fredagen? Skamligt!»
- Bra övningsledare. »
- Svårt att få hjälp när alla andra också behöver det och man bara har ett övningstillfälle i veckan. Det går inte att gå på något annat heller då det alltid är fullt.»
- Tråkigt att transporten och statistiken hamnat i samma läsperiod. Båda är tunga kurser med mycket nytt. Jag tror att resultaten i båda kurser skulle förbättras av att man bytte ut en av kurserna mot någon annan!»
- Intressant kursämne. Dock för hög arbetsbelastning»
- det är väldigt bra med förståelseteori men jag tycker att det borde läggas mer fokus på det i början istället för att det blir något man lär sig efter att man lärt sig räkna på det. möjligtvis kunde man lägga in frivilliga förståelse(teori)duggor under kursens gång.»
- Intressant kurs»
- Underbara lärare/doktorander/labbhandledare m.m.!»
- För oss som går kemiteknik är belastningen alldeles för stor på den här kursen om vi samtidigt ska klara kursen vi läser parallellt. »
- Bra och intressant kurs. Kräver mycket av oss teknologer, men ger mycket för dem som lägger ned tillräckligt med tid.»
- Jag tycker det är extremt lågt att man fortfarande måste betala för övningshäftet med rekommenderade uppgifter. I alla andra kurser jag läst hittills har denna givits ut utan extra kostnad till studenterna. Det som är ännu sämre är att häftet inte ens är uppdaterat för att stämma ihop med den aktuella upplagan av kursboken. Ska man behöva betala för häftet så kan ni åtminstone uppdatera det från år till år så att det stämmer! Dessutom klagas det fortfarande på lösningsförslagen som ligger ute, då det är många fel i denna, uppenbarligen så krävs det ett vettigt lösningsförslag till kursen då många har problem med övningsuppgifterna. Då det befintliga lösningsförslaget inte duger kan det tyckas att institutionen bör stå för nån form av lösningsförslag som är korrekt och som godkänns.»


Kursutvärderingssystem från