ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylär bioteknik, KMB056, Lp1-2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»4 20%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 30%
100%»14 70%

Genomsnitt: 4.7


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 26%

Genomsnitt: 2.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.86


Undervisning och kursadministration

6. Vilken är din bedömning av föreläsningar av Joakim Norbeck?

20 svarande

1 - dålig»0 0%
2 -»0 0%
3- bra»5 25%
4 -»12 60%
5 - utmärkt»3 15%

Genomsnitt: 3.9

- Hand outs kan bli bättre. De är svåra att läsa i efterhand. texten kan vara mer utförlig och sammanhängande.» (3- bra)
- Brinner för sitt intresse vilket är bra.» (4 -)
- Föreläsningarna var intressant och Joakim är duktig. Det enda skulle vara att powerpoints-slidsen hade kunnat vara bättre. Tydligare punkter med det viktigaste, rubriker osv.» (4 -)
- Kompetent föreläsare, men ganska röriga powerpoints som man inte kunde tyda i efterhand. För kortfattade slides.» (4 -)
- Joakim är intressant att lyssna på - kan sin sak och är trevligt personlig.» (5 - utmärkt)

7. Vilken är din bedömning av föreläsningar av Lisbeth Olsson?

20 svarande

1 - dålig»1 5%
2 -»1 5%
3- bra»11 55%
4 -»4 20%
5 - utmärkt»3 15%

Genomsnitt: 3.35

- Intressant ämne, men oinspirerande och ett upplägg som gör det svårt att hålla koncentrationen och glöden uppe.» (1 - dålig)
- Lite långtråkiga, kanske kan göra någon övning eller ha någon video eller någonting som gör föreläsningarna med levande.» (3- bra)
- Det känns ibland som om hon känner sig osäker med att stå framför folk» (3- bra)
- Mycket bra! Det känns som väldigt mycket information på väldigt kort tid bara.» (4 -)
- Vissa slides var röriga. Svårt att hänga med när slidesen var på engelska och föreläsningen var på svenska. Annars intressant ämne. Det gav mycket mer de gånger jag läst rekommenderade sidor före föreläsningen.» (4 -)
- Duktig föreläsare, brydde sig verkligen om att man skulle förstå och hänga med.» (5 - utmärkt)

8. Vilken är din bedömning av laborationernas innehåll avseende relevans för kursen?

20 svarande

1 - dålig»0 0%
2 -»1 5%
3- bra»5 25%
4 -»10 50%
5 - utmärkt»4 20%

Genomsnitt: 3.85

- Att skriva labmanualen var lärorokt men vi hade kunnat få lite mer ledning för "kit"en.» (2 -)
- Vi lärde oss mycket genom att förberedda laborationerna och att utföra laborationera.» (4 -)
- Relevanta men tar väldigt mycket tid, schemalagt 8-19 ivarje dag i två veckor och dessutom ha andra inlämningsuppgifter och projekt är slitigt.» (4 -)
- Mycket bra labbar! Dock blev inläring och humör lidande då två grupper var i samma sal och det istället rådde trängsel och kaos istället för lugn och ro och motivering. En del moment i labbarna kändes onödiga, då vi redan gjort dessa tidigare. Den tiden kunde lagts till effektivisering eller egen pluggtid, då denna tid varit mycket begränsad under denna läsperiod.Detta skulle även kunna korta ner labbdagarna, som i nuläget kändes alldeles för långa. I slutet av dagarna var man bara irriterad och trött, vilket inte är bra i ett labb. Laborationerna var i övrigt väldigt lärorika.» (4 -)
- det avr utmärkt för att förstå t.ex megaprimer metoden och transformation» (5 - utmärkt)
- Det var roligt att fortsätta och testa något som vi själva skapat (för oss få som lyckades)» (5 - utmärkt)

9. Vilken är din bedömning av assistenternas insats i att handleda laborationerna?

20 svarande

1 - dålig»0 0%
2 -»4 20%
3- bra»13 65%
4 -»2 10%
5 - utmärkt»1 5%

Genomsnitt: 3

- Den ena var pedagogisk och bra handledare medan den andra var svår att förstå och följa. » (2 -)
- Payam var väldigt pedagogisk, Ausra var dock väldigt förvirrad och det var svårt att förstå vad hon menade och hon sa fel mycket så det har varit väldigt upp och ner.» (2 -)
- Eftersom att ena handledaren aldrig hade hållit i sin laboration förut blev utförandet fel för första labbgruppen, och vi fick därför knappt ut några vettiga resultat alls.» (2 -)
- Payam: jättebra! Ausra: väldigt rörig. Kändes som att hon själv inte alltid visste vad vi skulle göra och kunde inte svara så bra när vi hade frågor. » (3- bra)
- under lab-vecka 1 var labbhandledningen jättebra. under lab-vecka 2 var labbhandledningen inte jättebra.» (3- bra)
- Payam var strukturerad och gav bra instruktioner, med Ausra var allt mycket rörigare. Onödigt med två labquiz, blev väldigt segt och tröttsamt. Bättre att bara ha en vanlig genomgång.» (3- bra)
- Lite dålig rutin på Ausra, men annars bra» (3- bra)
- Payam var en otroligt bra och organiserad handledare, men det kändes som att Ausra inte hade koll på vad som skulle göras, vilket kan ha berott på att hon aldrig haft labben innan. Det i kombination med en väldigt rörig labmanual gjorde labbvecka två väldigt rörig.» (3- bra)
- Snälla o hjälpsamma, men första veckan hade jag velat få mindre handledning då man skrivit manualen och ville göra "en egen studie" så att säga. Och andra veckan så behöver manualen ändras rejält! Svårt att veta vad man ska göra och när. Hon som hjälpte till då är hjälpsam o snäll men bör få tydligare instruktioner om hur labmanualen som vi skrev självk ska vara.» (3- bra)
- pyam var tbättre än asura, hon pratade lite för mycke» (3- bra)
- Payam var mycket tydlig, men kändes inte som man gjorde något själv. Ausra var mycket otydlig och inte så insatt i laborationen. Men över lag väldigt bra och intressanta laborationer.» (3- bra)
- Pajam was very clear in telling us what to do - but I would like to think for myself a bit more. Ausra was very helpful and doing her best to explain things. Some things were very tricky to understand and I really appreciate all the help she gave us during lab and report writing. I also like that we got to think as much for ourselves during that lab - I"m not used to it, but it was good and I learnt a lot, had to questioning things. The lab manual was a bit of a disaster regarding order and easy-to-follow, but I think Ausra is aware of this.» (3- bra)
- Ausra var duktig och lät oss arbeta självständigt. Payam lät oss tyvärr inte riktigt tänka så mycket själva när det trots allt vi hade skrivit våra labmanualer.» (4 -)
- Duktiga!» (4 -)
- Riktigt bra handledare, även om det kanske var första gången som nån av dem höll i en laboration och saker var lite otydliga till en början så klarnade allt om man frågade.» (5 - utmärkt)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.15

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.55

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»13 65%
Mycket bra»5 25%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.5

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»19 95%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.95

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 35%
Hög»7 35%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 3.95

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 25%
Hög»7 35%
För hög»8 40%

Genomsnitt: 4.15


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 40%
Gott»6 30%
Mycket gott»5 25%

Genomsnitt: 3.75

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna och lab-assignments.»
- Labbarna»
- Det känns som att det är de relevanta teknikerna som tas upp i kursen. När man hör personer utanför Chalmers prata om deras verksamhet är de just dessa metoder/tekniker som tas upp.»
- Allt var bra men i fel ordning kändes det som. Labbarna var givande.»
- Protein-labben»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examinationen var väldigt omfattande så det vore bra om den tenteras i två delar.»
- Joakim måste ha bättre power point-slides. Just nu har han bilder utan speciellt mycket förklarande text, vilket gör det svårt att gå tillbaka och komma ihåg vad han sa. Dessutom säger han väldigt mycket fakta på samma gång, så det blir svårt att hinna skriva ner allt. När man tittade igenom termerna som skulle komma på tentan så var det många av dem man inte kunde hitta i kurslitteraturen, vilket gjorde att man fick sitta och söka efter mycket fakta på internet.»
- Bättre ordnade gästföreläsningar. Och bättre informerade föreläsare. De borde få veta på vilken nivå de bör lägga sina föreläsningar för att slippa gå igenom saker som "vad är dna?". För grundläggande information gör att man tappar man lätt motivationen.»
- Minska arbetsbelastningen i lp 2, är inte rimligt att man ska lägga över 50h på skolan varje vecka en hel läsperiod.»
- Uppgiften där vi skulle skriva en egen labbmanual kändes aningen svår, då inte mycket information om denna gavs. Så lite mer info vore att föredra. Labbarna borde vara aningen kortare. Inte så många projekt och övriga uppgifter samtidigt.»
- Ordningen på upplägget. Att ha obligatoriska föreläsningar efter tentan var inte särskilt lyckat tyvärr. Ett förslag skulle kunna vara att ha en labb + gästföreläsarna i läsperiod 1 och sedan ha en labb + föreläsningar i läsperiod två. »
- Att schemat stämmer överens.»
- Föreläsningsunderlaget, lite rörigt och ofullständigt»

20. Övriga kommentarer

- Man borde se över LP1 för bt3, den är orimligt stessig. »
- Obligatoriet kring seminarierna i lp2 funkar dåligt. Folk går dit, skriver under, och leker med telefonerna resten av tiden även om det faktiskt är en intressant föreläsning. Detta hände vid majoriteten av tillfällena. Kanske hade studenterna blivit mer intresserade av föreläsningarna om man administrerade på annat sätt, tog bort "tvånget", eller helt enkelt bara uppmuntrade och påvisade ännu mer nyttan och intresset i de föreläsningar vi får. Vid några tillfällen gick några studenter efter första timmen. Man borde kanske ha underskrift även efter rasten, eller rentav vänta till sist med detta.»


Kursutvärderingssystem från