ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, TMS145, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»18 52%
Cirka 25 timmar»8 23%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.82

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»11 32%
100%»22 64%

Genomsnitt: 4.61


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 38%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 32%

Genomsnitt: 2.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 7%
Ja, i hög grad»14 53%
Vet ej/har inte examinerats än»10 38%

Genomsnitt: 3.3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»11 32%
Mycket stor»22 64%

Genomsnitt: 3.61

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 29%
Ganska stor»17 50%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.91

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.32


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.64

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»25 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 70%
Hög»8 23%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.35

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 6%
Hög»13 39%
För hög»18 54%

Genomsnitt: 4.48


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 11%
Gott»9 26%
Mycket gott»21 61%

Genomsnitt: 4.5

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att det varit så många räkneövningstillfällen under kursen är kanon! behåll alla dessa!»
- Eximinatorn och övningsledarna, mycket bra jobbat! Hjälpsamma och måna om att vi ska lära oss, man blir riktigt bra bemött! Riktigt bra föreläsningar och genomgångar också!»
- Föreläsningsupplägget»
- Jätte bra föreläsare»
- Upplägget med teori på föreläsnigarna och räkning på övningarna»
- Upplägg på föreläsningar/övningar»
- Erik är fett skön! Väldigt engagerad och go", är medveten om att schemalagda dubbelpass gör oss trötta och han försöker hålla energin uppe så vi inte somnar, och då är det inte pga innehållet vi somnar utan för att luften suger i skolans lokaler och att vi har dubbelpass på eftermiddagar osv. Tycker det är kul att han tar med lite kuriosa då och då, jag hade ingen aning om att statistik var något stort fält som man har forskat på ett bra tag! Jag tror att det ökar intresset för statistik genom att göra så, att visa att det finns massa stora snubbar inom området och vad man kan använda statistiken till! Good job, Erik :D»
- Erik är en fantastisk föreläsare! Mycket duktig och engagerad! »
- Erik»
- Erik Kristiansson, gjort ett mycket bra jobb, god pedagogik samt genom att visa att han själv har ett genuint intresse för kursinnehållet göra kursen roligare än vad den kanske annars skulle vara.»
- Erik är en mycket bra föreläsare! Han visar engagemang och har bra struktur på föreläsningarna.»
- kursboken»
- Mycket bra föreläsningar och övningar.»
- Upplägget på föreläsningara med en kort repetition i början.»
- Det var bra att det var så många räkneövningar varje vecka.»
- Föreläsaren, mycket duktig. Tyckte om de historiska bitarna även om de var korta.»
- Räkneövningarna. »
- Tydliga föreläsningar med betoning på det som är viktigt. Möjligheten att kunna gå på såpass många räknetillfällen. »
- Erik var en bra föreläsare och Fredrik en bra övningsledare.»
- räkneövningarna/genomgång av räkneexempel»
- Upplägget och innehållet på föreläsningar och räkneövningar!»
- Historielektionerna om framstående matematiker var alltid intressanta och gav ett skön paus i föreläsningen. »
- Erik är jättebra »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- det går lite för fort på föreläsningarna, kanske svårt att få in så mycket material annars, men tempot är lite för högt.»
- Bioinformatikdelen, mer övningsuppifter och föreläsningarna skulle kunna göras lite mer hipp»
- Gör bioinformatiken lite mer intressant. Finns även få med övningsuppgifter att öva på»
- Föreläsaren skulle kunna gå in på varje del lite mer specifikt istället för att bygga sina föreläsningar på exempel. Exempel är förvisso bra, men ger inte alltid en bra teoretisk grund att stå på. Lagom antal helt enkelt. Blanda inte in satser och förklaringar inemellan i ett exempel utan ta dessa först och ge exemplet sedan så att lösningen kan flyta på och man har all kunskap att lösa uppgiften innan den påbörjas. Går föreläsaren inte igenom en del av kapitlet så tryck på att egen inläsning av detta är viktigt - alla märker inte det själva tyvärr.»
- Åtminstone ett sifferfacit till de uppgifter som saknade facit (jämna uppgifter i boken, tentor)»
- KB är nog den värsta salen som finns, vaska den! Man måste sudda tavlorna ordentligt, aja baja :D»
- Ordna facit till jämna uppgifter i litteraturen»
- Det var väldigt dåligt att vi inte fick facit till några av de tentor Erik själv skrivit. Han räknade några tentatal men inte en hel tenta. Han tycker att vi lär oss mer på att inte ha tenta, jag håller absolut inte med. Har man facit kan man kontrollera om man gjort rätt, annars fortsätter man ju göra fel! »
- Konsultationstider schemalagda eller ej men de behöva. Framför allt i de senare läsveckorna. Kanske man kan göra inlämningsuppgifter s under kursens gång som ger bonuspoäng och gör att man hänger med mer.»
- Skulle velat ha i alla fall ett lösningsförslag till de tentor som Erik varit med och skrivit. »
- Kan tänka mig att många hade haft stor hjälp av en räkneövning (med penna och papper) i bioinformatik.»
- Var tydligare med att bioinformatiken kommer på tentan, och det vore bra om även den delen kunde tas upp på repetitionstillfället.»
- Placerad med transportprocesser som kräver mycket tid. Inte mycket att göra kan jag tänka mig.»
- Facit till gamla tentor ska finnas tillgängligt.»
- Önskar att i alla fall sifferfacit ska finnas till alla rekommenderade uppgifter samt att lösningsförslag till de uppgifter som gicks igenom på räkneövningarna ska finnas på kurshemsidan. »
- Taveltvättningstekniken (:»

16. Övriga kommentarer

- Kursen har varit över mina förväntningar, om än arbetsbelastningen varit hög så har ändå erik och fredrik med sina glada humör hållt stämningen på topp!»
- Det har varit jätte roligt att ha en föreläsare som är entusiastiskt över att få lära ut och tycker att det är roligt att vara där»
- Väldigt positiv och engagerad föreläsare! Gör föreläsningarna intressanta bara genom att han själv tycker att det är roligt! Bra kommunikation mellan föreläsare och övningsledare»
- Bra föreläsare och övningsledare»
- Kursen i sig, med innehåll känns ganska stabil. Boken använder sig av lite konstiga beteckningar ibland men det klaras ut på föreläsningarna när det är så, så det är ingen fara!»
- sista dagen innan tenta var det konsultaionstid schemalagt, och bara en doktorand närvarande, som inte villa svara på "långa frågor". jag tycker att om man har konsultationstid som sista punktinsats innan tentan ska det finnas resurser där till alla studenter, då det var vår sista chans innan tentan.»
- Bioibfprmatikens koppling till kursen blev något för svag. Varje föreläsning blev som en ny "introkurs" och man hade lite svårt att greppa begreppen och vad man skulle lära sig. Läg till mer eller ta bort det helt.(inte grahams fel) Att man inte lämnar ut facit/lösnigsförslag till gamla tentor( bara 3-4 st) är för dåligt! Speciellt till senare tentor eftersom de säger mkt om vad man förväntas kunna och hur man ska lösa problemen. Man lär sig inte mer utan facit/lösningsförslag, man fortsätter bara göra fel! »
- Varför ställer inte matematikpartiet upp i riksdagsval?»
- Jag hade fått intrycket av att lösningar till jämna uppgifter skulle läggas up. Detta blev dock aldrig gjort.»
- det hade hjälpt mig väldigt mycket att få tillgång till lösningsförslag till övningstentorna även om Erik inte tycker det (kanske 4-5 dagar innan tentan för att kompromissa lite). Alla pluggar olika.»
- Erik är väligt engagerad och en riktigt bra föreläsare! »
- Mycket trevlig kurs! Både föreläsaren och räkneledarna var fantastiska och gjorde denna läsperiod mer uthärdlig.»
- Överlag en mycket bra kurs! Mycket nytt och ett intressant ämne. Synd att statistiken och transporten skall hamna i samma läsperiod eftersom båda är ganska tunga kurser. Vad jag har förstått så är det i allmänhet ett ganska dåligt resultat på tentor för både statistiken och transporten. Tror att en omdistribuering av kurserna under läsåret skulle kunna göra någonting åt det!»
- Mycket bra och rolig kurs som det känns som att man kommer att ha användning för i framtiden!»


Kursutvärderingssystem från