ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioteknik: Introduktion, KLI060, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»26 74%
Cirka 20 timmar»3 8%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 1.62

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»3 8%
75%»8 22%
100%»23 65%

Genomsnitt: 4.51


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. 4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

35 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»12 34%
Ja, i hög grad»21 60%

Genomsnitt: 2.54

- 1.5HP för timmar med fredagsföreläsningar? Seriöst den sämsta idén någonsin...» (Nej, inte alls)
- "Mål" är väl svårt att säga. Det var ju en introduktion till bioteknik och detta var väl tydligt.» (Nej, inte alls)
- Har inte läst kraven. » (I viss utsträckning)

4. Testade examinationen (reflektion på seminarieserien & muntlig projektredovisning) om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»18 51%
Ja, i hög grad»14 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.57


Undervisning och kursadministration

5. Hur har du upplevt seminarieserien

35 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 8%
Ganska bra»17 48%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.34

- Vissa av föreläsarna var bra men några hade för långa föreläsningar» (Ganska dålig)
- Inte så värst intressanta områden» (Ganska dålig)
- Det var bra seminarier, många intressanta, men som sagt så är inte fredagseftermiddagar favoriten, särskilt inte med tanke på att vi spenderade otroligt mycket tid för de ynka poängen det drog in.» (Ganska bra)
- Lite enformig vinkel. Hade behövts en motpol i vissa fall.» (Ganska bra)
- It gives the impression that bioteknik is actually very creative science.» (Ganska bra)
- Självklart tyckte man att en del seminarier var mer intressanta än andra, så är det bara.» (Ganska bra)
- Det är väldigt intressant att se vilka positioner vi kan hamna i i framtiden så det uppskattade jag verkligen.» (Mycket bra)
- Tycker den har varit bra och inspererande.» (Mycket bra)
- Bra variation av seminarium och olika berörda ämnen. Har fått en bra och bred bild av bioteknik och vad jag ska kunna arbeta med i framtiden.» (Mycket bra)
- Spännande seminarieserie» (Mycket bra)
- Man fick en bra överblick och insyn på olika områden inom biopteknik.» (Mycket bra)
- Synd att det var lagt till fredag eftermiddag eftersom man är lite trött då» (Mycket bra)

6. Har du några specifika kommentarer kring industriefetrmiddagen?

- Den va bra! :)»
- Intressant!»
- Inte direkt»
- Trevligt med en sådan.»
- Den var mycket trevlig för där fann man intresse för vad arbete med bioteknik kan innebära i arbetslivet»

7. Hur upplevde du inlämningsuppgiften (reflektionen på seminarieserien)?

35 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»4 11%
Ganska bra»17 48%
Mycket bra»13 37%

Genomsnitt: 3.2

- Väldigt bra att få vara subjektiv ibland, då lägger man ofta ner mer tid och reflektion i sitt arbete.» (Mycket dålig)
- Tråkig uppgift bara, inte speciellt fantasieggande. Hellre en uppgift där man själv ska hitta en applikation för biotekniken och resonera kring denna. » (Ganska dålig)
- Svårt att prioritera den gentemot andra uppgifter» (Ganska bra)
- Ganska understimulerande uppgift, iom att det knappt fanns några riktlinjer överhuvudtaget. Jag hade tyckt det varit roligare om det hade varit tydligare vad som skulle tas upp men att man ändå får reflektera fritt kring detta. Alltså inga frågor och svar - uppgifter utan som jag skrev ovan.» (Ganska bra)
- Trevligt att skriva fritt.» (Ganska bra)
- väldigt diffus beskrivning om vad som skulle vara med.» (Ganska bra)
- Jag tror denna uppgift var bra för den egna reflektionens skull.» (Mycket bra)
- Det gav en absolut tillfälle att reflektera över det vi hade hört och sen var man lite mer på alerten under föreläsningarna när man fick veta att man skulle skriva något och lämna in.» (Mycket bra)

8. Hur har du upplevt projektarbetena?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»22 62%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 3

- Oerhört uttråkande redovisningar, ingenting man går runt och tänker på efteråt, inget av ämnena inspirerar. Dock är samarbetet med forskare mycket uppskattat. » (Mycket dåliga)
- Tyckte inte att handledningen var så bra. Fick inte så mycket hjälp även när vi bad om det och jag tycker att det skulle ha känts bra om personen varit mer delaktig och kollade igenom vilka källor vi använde och granskade dem i samråd med oss, eftersom det för många var första gången vi arbetade med vetenskapliga artiklar. Annrs många intressanta ämnen.» (Ganska dåliga)
- I talked with this with kursansvarig that some changes should be made with the projektaspect. From what I heard, many students at this point are unsure whether they are motivated to go on at all with the program while these big assignments are given to worked as groups. With unsure/motivated students projects tend to be a bit too harsh for those who are determined to study since without motivation to study, the results turn out to be light and those who are making an effort suffer from others poor performance. That is why I feel if the innehåll is to be unchanged, which probably is a good idea since the idea behind this course and way of working is very sound and effective considering the arbetsliv, the course should be given maybe during the first spring term. » (Ganska dåliga)
- Det kändes väldigt konstigt att vi som precis hade börjat helt plötsligt skulle fördjupa oss så pass mycket som vi var tvungna att göra. Sen verkade vår handledare ha alldeles för stora förväntningar på oss för det vi läste och hittade var väldigt svårt.» (Ganska dåliga)
- Grupparbeten leder till död i förtid.» (Ganska dåliga)
- Trevlig handledare.» (Ganska bra)
- ´,många arbeten blev ganska lika föreläsningarna ur seminarieserien» (Ganska bra)
- Bra att lära sig hitta artiklar.» (Ganska bra)
- Vi fick inte något av fyra områden som vi önskade att arbeta med. Jag förstår att det är svårt att göra alla nöjda, men hade vi fått något av de önskade områdena så tror jag att inlämningsuppgiften hade varit ännu mer intressant att arbeta med. » (Ganska bra)
- Det var ett lagom stort projekt och kul!» (Mycket bra)
- Vår handledare var fantastik och otroligt engagerad. Hjälpte oss med allt från fakta till tips på hur man gör en bra redovisning. Väldigt kunnig på sitt område.» (Mycket bra)

9. Har du någon idé om hur projektarbetena kan förbättras?

- Kanske mindre grupper? Svårt att få alla att samlas samtidigt! »
- Låt den ligga enbart under läsperiod två»
- Mindre grupper. Var svårt att samordna alla.»
- Genomgång om informationssökning»
- Mindre grupper, kanske runt 4st och kanske 10-12min redovisning istället. Svårt att samordna grupperna med storleken idag. »
- Answered this in the above:<»
- Inte ha grupper där man fick bestämma vilka grupper man var i själva utan blanda så att man fick lära mer människor redan från början. Jag hade stora problem med min grupp, som dessutom var mycket mindre än alla andras så det gick lite sådär.»
- Lite mer schemalagd tid för projektet, för det var svårt att hinna klämma in det någon stans när ens schema var tajt»
-
- Eventuellt hade man kunnat få mindre tid på sig. Med så lång tid som vi fick nu är det väldigt lätt att skjuta upp arbetet. Att redovisa tidigare i läsperioden hade också varit skönt. »
- det kändes som om slutresultatet var som något som man sjort i gymnasiet, man hade alltså kunnat få samma resultat under en kortare tid. »
- Visuella experiment, en utredning kring ett ämne i samverkan med forskare. T.ex. få pröva på biotekniken i laboration och sedan presentera resultaten inför klassen. Givetvis inget superavancerat experiment, men något som ändå gör det konkret. »
- Mer information I"m hur man ska striva och presentera »
- Lite mindre grupper skulle göra dom lättare att genomföra»
- Ta tillbaka den skriftliga delen.»

10. Hur fungerade kontakten med projekthandledaren?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»17 48%

Genomsnitt: 3.4

- Vi hade en projektledare som blev sjuk så det blev lite konstigt. Men ersättningshandledaren gjorde ett jättebra jobb!» (Ganska bra)
- Handledare was very competent in his area of research and very helpful in giving comments and guiding the forming of the project into right direction.» (Ganska bra)
- Vi hade inte jättemycket kontakt men när vi hade det så funkade det felfritt.» (Ganska bra)
- Då vi behövde säga eller göra något var det inga problem att få tag i handledaren» (Mycket bra)
- Bra handledare» (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»12 34%

Genomsnitt: 3.2


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»11 31%
Har ej sökt hjälp»16 45%

Genomsnitt: 4.2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»8 23%
Lagom»23 67%
Hög»1 2%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.79

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 50%
Hög»15 44%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.47


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 11%
Godkänt»11 31%
Gott»15 42%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.6

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Industrieftermiddagen samt projekten med en handledare. Bra att få kontakt med forskarna på Chalmers! »
- Projekten»
- Inget fel på ämnena, men korta ner till ett pass på fredagarna, som det är nu så täcker kursen kl 13:15-17:00. I och för sig så fick vi gå tidigt många dagar vilket var trevligt, men jag tror att man kan korta ner det till 13:15-15:00 Med lite kortare seminarien.»
- Muntliga redovisningar»
- Samma upplägg med seminarier och projektarbete men med förändringar som jag skrivit innan. »
- Seminarierna!»
- Många bra seminarier.»
- Föreläsningsserien. »
- Variation av olika ämnen under seminarieserier. »
- Projektarbetet var trevligt. »
- Allt, men det bör omstruktueras så att projektet inte tar så mycket plats.»
- Seminarierna»
- Framtidsinspirerande föreläsningar, tex Julie Gold med organ, även killen med blodkärl och musselmannen. Det fanns även en föreläsare som pratade om bioteknikens positiva sidor som var mycket bra. »
- Projektarbetet "r guld värt.»
- Det breda materialet som tas upp samt de personliga reflektionerna över dessa föreläsningar. Många intressanta och viktiga aspekter av bioteknik togs upp.»
- Seminarierna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Annan tid ön fredag eftermiddag kanske?»
- Föreläsningarna»
- Se ovan.»
- inte fredag eftermiddag!!!!»
- Projektgruppernas storlek»
- Jag tycker att det var bra att starta grupparbetet tidigt men det blev lite väl utdraget. Samtidigt låg redovisningarna bra i tiden m.a.p tentor osv. »
- Kanske fler studiebesök eller någon annan aktivitet för att få inblick i biotekniken.»
- Projektdelen.»
- Som sagt, att redovisa lite tidigare vore bra - all den tid man får behövs inte. »
- Projektarbeten och etikföreläsningen. »
- Inga seminarier till fem på fredagar när alla har gått sen åtta på morgonen.»

18. Övriga kommentarer

- Känns nästan lite flumigt, kursen skulle behöva vara större eller inte finnas allt för nu känns det som man inte får ut så mycket av den!»
- Bra att ha en kurs om bioteknik i början så att man får en inblick i vad programmet innebär. Fick mig att inse att det inte är min grej och jag har nu bytt program. »
- bra första kurs om spärrar upp ens ögon på vad som kan hända efter att man är färdigutbildad. »


Kursutvärderingssystem från