ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IVA MILJÖENKÄT - MÖLNDAL

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-24 - 2012-12-02
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Michael Apple»


Del 1 : Bakgrundsfrågor

1. Din yrkesutbildning:

14 svarande

Sjuksköterska»9 64%
Undersköterska»5 35%
Läkare»0 0%
Sjukgymnast»0 0%

Genomsnitt: 1.35

- Arbetar som instruktör» (Sjuksköterska)

2. Är anställd sedan:

14 svarande

mindre än 1 år»2 14%
1-3 år»3 21%
4-10 år»1 7%
11+ år»8 57%

Genomsnitt: 3.07

3. Kön:

14 svarande

man»2 14%
kvinna»12 85%

Genomsnitt: 1.85

4. Din ålder:

14 svarande

under 30»0 0%
30-39»2 14%
40-49»7 50%
50-59»3 21%
60+»2 14%

Genomsnitt: 3.35


Del 2 : Utformningen av IVA patientrum: Enkelrum

5. Design av enbäddsrum:

Matrisfråga

- Trångt mellan säng och väg i gavlarna ! Ställer sängen på tvärren för att kunna gå runt ordentligt.»

Utformningen av enkelrummet ger möjligheter för patienterna att ha utsikt över utomhusmiljön.
14 svarande

Instämmer helt»0 0%
Instämmer delvis»2 14%
Tar delvis avstånd»7 50%
Tar helt avstånd»5 35%

Genomsnitt: 3.21

Utformningen av enkelrummet stödjer mobilisering/rehabilitering av patienter.
14 svarande

Instämmer helt»5 35%
Instämmer delvis»8 57%
Tar delvis avstånd»1 7%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.71

Utformningen av enkelrummet stödjer patientens orientering av tid, plats, och person.
14 svarande

Instämmer helt»1 7%
Instämmer delvis»10 71%
Tar delvis avstånd»3 21%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 2.14

Utformningen av enkelrummet ger adekvat dagsljus.
14 svarande

Instämmer helt»2 14%
Instämmer delvis»7 50%
Tar delvis avstånd»2 14%
Tar helt avstånd»3 21%

Genomsnitt: 2.42

Utformningen av enkelrummet ger adekvat möjlighet till kontroll över miljön (t.ex. ljus, temperatur, utrustning)
14 svarande

Instämmer helt»2 14%
Instämmer delvis»11 78%
Tar delvis avstånd»1 7%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.92

Utformningen av enkelrummet är inbjudande för närstående och ger plats att kunna vara delaktiga.
13 svarande

Instämmer helt»2 15%
Instämmer delvis»8 61%
Tar delvis avstånd»3 23%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 2.07

Utformningen av enkelrummet möjliggör privata samtal.
14 svarande

Instämmer helt»7 50%
Instämmer delvis»3 21%
Tar delvis avstånd»3 21%
Tar helt avstånd»1 7%

Genomsnitt: 1.85

Utformningen av patientrummet (stämning, känsla, utseende) är tilltalande.
14 svarande

Instämmer helt»2 14%
Instämmer delvis»8 57%
Tar delvis avstånd»4 28%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 2.14

Utformningen av enkelrummet i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör samarbete för personalen.
13 svarande

Instämmer helt»5 38%
Instämmer delvis»5 38%
Tar delvis avstånd»2 15%
Tar helt avstånd»1 7%

Genomsnitt: 1.92

Utformningen av enkelrummet i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör effektiv tillsyn av patienten.
14 svarande

Instämmer helt»7 50%
Instämmer delvis»4 28%
Tar delvis avstånd»2 14%
Tar helt avstånd»1 7%

Genomsnitt: 1.78


Del 3 : Utformningen av IVA patientrum: Dubbelrum

6. Design of tvåbäddsrum

Matrisfråga

Utformningen av dubbelrummen ger möjligheter för patienterna att ha utsikt över utomhusmiljön.
14 svarande

Instämmer helt»0 0%
Instämmer delvis»1 7%
Tar delvis avstånd»6 42%
Tar helt avstånd»7 50%

Genomsnitt: 3.42

Utformningen av dubbelrummen stödjer mobilisering/rehabilitering av patienter.
14 svarande

Instämmer helt»6 42%
Instämmer delvis»7 50%
Tar delvis avstånd»1 7%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.64

Utformningen av dubbelrummen stödjer patientens orientering av tid, plats, och person.
14 svarande

Instämmer helt»2 14%
Instämmer delvis»9 64%
Tar delvis avstånd»2 14%
Tar helt avstånd»1 7%

Genomsnitt: 2.14

Utformningen av dubbelrummen ger adekvat dagsljus.
14 svarande

Instämmer helt»1 7%
Instämmer delvis»5 35%
Tar delvis avstånd»5 35%
Tar helt avstånd»3 21%

Genomsnitt: 2.71

Utformningen av dubbelrummen ger adekvat möjlighet till kontroll över miljön (t.ex. ljus, temperatur, utrustning)
14 svarande

Instämmer helt»4 28%
Instämmer delvis»7 50%
Tar delvis avstånd»2 14%
Tar helt avstånd»1 7%

Genomsnitt: 2

Utformningen av dubbelrummen är inbjudande för närstående och ger plats att kunna vara delaktiga.
14 svarande

Instämmer helt»3 21%
Instämmer delvis»9 64%
Tar delvis avstånd»2 14%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.92

Utformningen av dubbelrummen möjliggör privata samtal.
14 svarande

Instämmer helt»1 7%
Instämmer delvis»4 28%
Tar delvis avstånd»4 28%
Tar helt avstånd»5 35%

Genomsnitt: 2.92

Utformningen av dubbelrummen (stämning, känsla, utseende) är tilltalande.
14 svarande

Instämmer helt»5 35%
Instämmer delvis»6 42%
Tar delvis avstånd»3 21%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.85

Utformningen av dubbelrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör samarbete för personalen.
14 svarande

Instämmer helt»8 57%
Instämmer delvis»5 35%
Tar delvis avstånd»1 7%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.5

Utformningen av dubbelrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör effektiv tillsyn av patienten.
14 svarande

Instämmer helt»12 85%
Instämmer delvis»1 7%
Tar delvis avstånd»1 7%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.21


Del 4 : Öppnat svar

7. Hur skulle patientrummen kunna vara mer stödjande för närstående att vara delaktiga?

- Att man skulle kunna dela av så att brevidliggande patient inte störs.»
- Det ska ger mer yta till dem att känna sig välkomna. krok för kläder»
- kan ej komma på något mer»
- Idág finns det inte något eget utrymme i rummet för den anhörig. Ex egen krok att hänga kläder på eller en stol/plats avsedd endast för nästående. Rummen är för små för att ge det utrymmet. Idag får närstående gå ut ur rummet för vi kan inte ge pat avskildhet utan att de närstående lämnar rummet vid omvårdnad.»

8. Övriga kommentarer om patientrumsmiljön?

- Fönstren är alldeles för små och dagsljuset kommer inte in på ett bra sätt. Sängarna går förvisso att vrida men förnstren vetter mot en ljusgård.»
- Vi har möjlighet att vända sängen så att patienten kan se ut genom fönstret»
- Dålig ventilation nattetid. Kallt på rummen nattetid.»
- Drar från fläktsystemen ( Blåser kallt från taken)»
- Svårighet för patienterna att kunna se ut. Att kunna se dagsljus och en himmel tror hjag är viktigt för att kunna orinetera sig till tid.»
- Det är på tok för kallt på rummen. »


Tack för din medverkan!Kursutvärderingssystem från