ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IVA MILJÖENKÄT - NÄL

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-21 - 2012-11-30
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Mike Apple»


Del 1 : Bakgrundsfrågor

1. Din yrkesutbildning

37 svarande

Sjuksköterska»17 45%
Undersköterska»11 29%
Läkare»9 24%
Sjukgymnast»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- Specialistsjuksköterska inom intensivvård» (Sjuksköterska)

2. Är anställd sedan

37 svarande

mindre än 1 år»3 8%
1-3 år»9 24%
4-10 år»8 21%
11+ år»17 45%

Genomsnitt: 3.05

3. Kön

37 svarande

man»6 16%
kvinna»31 83%

Genomsnitt: 1.83

4. Din ålder

37 svarande

under 30»2 5%
30-39»9 24%
40-49»15 40%
50-59»8 21%
60+»3 8%

Genomsnitt: 3.02


Del 2 : Vad tycker du om IVA patientrummen?

5. Storlek och ljud:

Matrisfråga

- Vid vissa fall av mobilisering och behov av mycket apparaturer är det lite på gränsen till för trångt i fåtalet fall. Även då anhöriga kommer blir det lite mer ont om plats.»
- De känns ej för små utan helt optimala rum.»
- vad jag menar är att jag tycker storlek och ljud är väldigt bra»
- För höga ljud för larm. Larm går ofta ganska länge innan det kvitteras. Larmgränser borde anpassas mer individuellt till patient och situation utav ssk på salen.»
- Alla salar är inte samma. Vissa är mer svårarbetade och man måste veta hur pendlarna skall stå för att arbetet skall fungera.»
- Det går inte att få det tysst på rummen, även om inte personalen pratar. Teknisk apparat surrar, luftmadrassen i sängen brummar, larm från övervakning mm.»
- Rum nr 8 är minst och därför belägger vi denna plats sist. Trångt runt pat.sängen ffa. vid huvudändan. Måste flytta på ena pendeln för att komma in och ut ur rummet med sängen»
- fÖRSTÅR INTE RIKTIGT FORMULERINGEN PÅ FRÅGAN RUMMEN ÄR STORA OCH LJUDNIVÅN BRA»
- Ljudnivån är stundtals hög och det beror på sängarna som låter likt ett jetplan, man undrar ju vad det kommer sig. vidare för alla pumpar och apparater väsen , det borde gå att få apparater betydligt tystare. »
- Med 3 menar jag väldigt bra. Ljudnivån har blivit mindre då det är stängda rum,vilket är väldigt bra för patienten»

Vad tycker du om patientrummets storlek?
37 svarande

1. För mycket»0 0%
2.»9 24%
3.»22 59%
4.»5 13%
5. För lite»1 2%

Genomsnitt: 2.94

Vad tycker du om ljudnivån i patientrummen?
37 svarande

1. För mycket»4 10%
2.»8 21%
3.»21 56%
4.»4 10%
5. För lite»0 0%

Genomsnitt: 2.67


Del 3 : Design av patientrummen

6. Utformningen av IVA patientrummen:

Matrisfråga

- Tolkar "utformning av patientrummen" så att det även avser nuvarande platsering av säng och pendlar som är avgörande för svar på 5:e frågan. Tolkar "övervakningsplats" som "buren" utanför 2 sammanhörande rum.»
- Kontrollen av ljus, temp, utrustning är främst tillgänglig för personalen. Pat kan ej personligen styra dessa funktioner.»
- Väldigt avskalade rum, inget för patienten att titta på, inte ens klockan är placerad så patient i säng kan se den. Finns plats för anhöriga men ingen "trevlig" miljö.»
- Det går inte att övervaka patienten säkert från övervakningsplatsen. Hade det funnats dörr direkt in från övervakningsrummet till patientrummet så hade möjligheten att använda det varit större. Man hade varit snabbare på rummet och man hade hört vad som sker på rummet. Förstora steg i skillnaden på ljusstyrkan. Finns inget "lagom" ljus för skötsel nattetid. Tempraturen på rummet tar 24 timmar att reglera. Bra med fönster på patientrummen men stora buskage utanför som förhindrar kontakt med omvärden för patienten.»
- En del frågor mycket svåra att besvara. Rummen bra ur isoleringssynpunkt men personalkrävande - går åt mer personal»
- Iva ligger i BV. Alla rum har fönster på ena väggen av rummet. Pga insyn måste vi täcka en del av fönstret med persienn el.plastfilm. 6 av rummen har dörr ut.Däremot kan vi ej köra ut sängen genom den. 2 av rummen är isoleringsrum och där kan vi via sluss köra ut en säng. i det fria.»

Utformningen av patientrummen ger möjligheter för patienterna att ha utsikt över utomhusmiljön
37 svarande

Instämmer helt»5 13%
Instämmer delvis»22 59%
Tar delvis avstånd»5 13%
Tar helt avstånd»5 13%

Genomsnitt: 2.27

Utformningen av patientrummen stödjer mobilisering/rehabilitering av patienter.
37 svarande

Instämmer helt»13 35%
Instämmer delvis»18 48%
Tar delvis avstånd»6 16%
Tar helt avstånd»0 0%

Genomsnitt: 1.81

Utformningen av patientrummen stödjer patientens orientering av tid, plats, och person.
37 svarande

Instämmer helt»3 8%
Instämmer delvis»19 51%
Tar delvis avstånd»12 32%
Tar helt avstånd»3 8%

Genomsnitt: 2.4

Utformningen av patientrummen ger adekvat dagsljus.
37 svarande

Instämmer helt»9 24%
Instämmer delvis»22 59%
Tar delvis avstånd»5 13%
Tar helt avstånd»1 2%

Genomsnitt: 1.94

Utformningen av patientrummen ger adekvat möjlighet till kontroll över miljön (t.ex. ljus, temperatur, utrustning).
37 svarande

Instämmer helt»7 18%
Instämmer delvis»17 45%
Tar delvis avstånd»10 27%
Tar helt avstånd»3 8%

Genomsnitt: 2.24

Utformningen av patientrummen är inbjudande för närstående och ger plats att kunna vara delaktiga.
37 svarande

Instämmer helt»10 27%
Instämmer delvis»19 51%
Tar delvis avstånd»7 18%
Tar helt avstånd»1 2%

Genomsnitt: 1.97

Utformningen av patientrummen möjliggör privata samtal.
37 svarande

Instämmer helt»12 32%
Instämmer delvis»4 10%
Tar delvis avstånd»10 27%
Tar helt avstånd»11 29%

Genomsnitt: 2.54

Utformningen av patientrummen (stämning, känsla, utseende) är tilltalande.
37 svarande

Instämmer helt»5 13%
Instämmer delvis»17 45%
Tar delvis avstånd»13 35%
Tar helt avstånd»2 5%

Genomsnitt: 2.32

Utformningen av patientrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör samarbete för personalen.
37 svarande

Instämmer helt»11 29%
Instämmer delvis»17 45%
Tar delvis avstånd»4 10%
Tar helt avstånd»5 13%

Genomsnitt: 2.08

Utformningen av patientrummen i förhållande till övervakningsplatsen möjliggör effektiv tillsyn av patienten.
37 svarande

Instämmer helt»14 37%
Instämmer delvis»12 32%
Tar delvis avstånd»6 16%
Tar helt avstånd»5 13%

Genomsnitt: 2.05

7. Övriga aspekter med design av patientrummen:

Matrisfråga

- Kontakt med annan person mest genom telefon»
- Att ha en dörr ut har inte spelat så stor roll för patienten, vi har ej gått ut med patient den vägen.Känns inte skyddat för patienten, bättre om det hade varit inhängnat så man slapp insyn.»
- Övervakningsrummet används inte för att övervaka pat. Vi ska vara inne hos pat jämnt.»
- Fråga 4: När jag som läkare är på rummet så finns ju alltid en ssk/usk antingen på salen bredvid eller oftast även på salen. Fråga 5: Vad menas med "patientinformation", menas det patientjournal på dator, på papper, eller övervakningen? Oavsett, så blir svaret både på rummet och på övervakningsrummet, det avser helt enkelt olika situationer, som dock både förekommer ofta. »
- Optimalt för mig är, att kunna få patientinfo. och samtidigt, det inte minst viktiga, att se hur patienten mår. Kunskap och kontinuitet viktig.»
- Dörr ut är väl en bra tanke men svår att utnyttja. Bara enstaka gånger har jag möjlighet att ta upp patienter så pass att jag kan sätta dem vid dörren för en nypa luft. Patientinformation är lättast att inhämta i övervakningsmodulen där du har en bättre arbetsstation samt blir mindre störd av övervakning etc.»
- Går ej att övervaka 2 patienter utan att ha dörren öppen mellan rummen.»
- Skjutdörren är öppen ca 1 m för att vi ska kunna ha tillsyn över båda patienterna.Dörren ut känns viktig för att den bundna patienen till sängen ska kunna känna in väder och vind. Däremot är du väldigt isolerad när du lämnas ensam som personal.Telefon eller nödknapp att ringa som är svår att nå beroende på var du befinner dig i förhållande till sängen. Vinst med att när du är inne hos patienten har tillgång till journal,ordinationer och osv.»

Skjutdörren är en viktig del av rummets utformning.
36 svarande

Instämmer helt»18 50%
Instämmer delvis»15 41%
Tar delvis avstånd»2 5%
Tar helt avstånd»1 2%

Genomsnitt: 1.61

Jag föredrar att lämna skjutdörren öppen för det mesta.
37 svarande

Instämmer helt»11 29%
Instämmer delvis»18 48%
Tar delvis avstånd»7 18%
Tar helt avstånd»1 2%

Genomsnitt: 1.94

Att patienterna har en dörr mot utsidan av byggnaden är en viktig del av rummets utformning.
37 svarande

Instämmer helt»12 32%
Instämmer delvis»16 43%
Tar delvis avstånd»7 18%
Tar helt avstånd»2 5%

Genomsnitt: 1.97

När jag arbetar i patientrummet det är lätt att ta kontakt med en annan person för att få hjälp.
37 svarande

Instämmer helt»4 10%
Instämmer delvis»11 29%
Tar delvis avstånd»12 32%
Tar helt avstånd»10 27%

Genomsnitt: 2.75

Jag föredrar att titta på patientinformation i patientrummet i stället för i övervakningsrummet.
37 svarande

Instämmer helt»14 37%
Instämmer delvis»17 45%
Tar delvis avstånd»3 8%
Tar helt avstånd»3 8%

Genomsnitt: 1.86


Del 4 : Öppnat svar

8. På vilket sätt hindrar/stödjer utformningen av patientrummen personalens samverkan? (t.ex. assistans, socialisering, handledning)

- Placeringen av vissa tillbehör på pendlarna i taket försvårar för vissa arbetsuppgifter, exempelvis placering av sugkatetrar och stickande avfalls-boxar.»
- Mer personalkrävande. »
- Om man är tillräckligt med personal dvs 3 personal på 2 rum, så fixar man och ordnar med patienterna, missar inget! Då behövs sällan hjälp utifrån korridoren. Dock kan det kännas instängt, och man "isolerar sig lite" Mycket spring ffa för sjuksköterskan, och då är det ännu mer värdefullt med att vara tre så att de andra två ur personalen ser till patienterna. »
- Vi är för isolerade från våra kollegor. T.ex. hör vi inte vad det pågår utanför vart rum.Vi kommunicerar via telefon med vara kollegor. »
- påverkar inte åt nåt håll. Det viktiga är att vi har plats.»
- Isolerad svårt att få kontakt om man behöver hjälp och larm klocka inte är lätt åtkommlig»
- Är isolerande/ men skapar lugn.... om det är kompetent personal som kan lunga annars har det motsatt effekt. Sett avarter.»
- Rummen förhindrar ögonkontakt. Man är "instängd" i rummen, dörrarna är stängda o man ser inte vad som händer utanför.Hör inte heller. Mycket isolerad.»
- Frågan är mycket relevant för andra yrkeskategorier dvs ssk/usk, tror nog att du får bra svar av dem. Som jag hörde så kan de känna sig ganska så isolerade från sina arbetskamrater, ibalnd nästan "instängd" på rummet.»
- Avskärmat, instängt. Klaustrofobiskt. Svårt att hjälpa till eller få hjälp. Krångligt att få assistans men det har mer med bemanningen att göra.»
- Pendlarna kan vara i vägen. Man måste aktiv tänka på att ha rent runt sängen från saker.»
- Går ej att se vem som finns i andra patientrum (förutom det i direkt anslutning till det egna rummet).»
- Avskilda patientrum med stängda dörrar hindrar effektivt allt det ovanstående!»
- Ser inget hinder. Fantasin det enda som sätter gränser.»
- MAn blir isolerad på rummet och har liten kontakt med personal i korridor. I sammarbetet på salen ges det större utrymme till delaktighet då man är lättillgänglig.»
- Pendlarna är både i vägen och ett hjälpmedel. Begränsar "svängrummet" i rummen. Annars är det god tilltagen golvyta. »
- Arbetet på sal blir avskiljt från "korridoren" då dörrar ut mot denna alltid är stängda. Detta ger bra arbetsro på salen men det är mycket svårt att uppfatta läget på övriga avdelningen, vart det händer mycket osv. Men upplever det lätt att få hjälp när jag behöver och handledning på sal blir utmärkt då det blir en lugnare arbetsmiljö.»
- Kan bli stimmigt och störigt med mycket folk på salen. »
- Inget sammarbete mellan samma yrkeskategori på patientrummet eftersom 1 usk+1 ssk vårdar 2 patienter på salen. "Ingen" annan deltar i vården om man inte ber om hjälp.»
- Som läkare påverkas man lite, övrig personal är ofta lite isolerade till två-patient modulen och de som arbetar där»
- Den hindrar oss på många plan.Vi är isolerade inne på rummen.Vet ej vad som händerpå avd,vilka patienter som kommer,vilken övrig personal som jobbar.Kan ej bara öppna dörren ut ikorridoren och tro att jag kan få hjälp. Måste ringa och be om hjälp! Ronder görs i buren utanför rummen.Upplever att de är mer stressade nu när avd. är så stor (10-14platser) men ur hygiensynpunkt med nya multiresistenta bakterier är det en fördel att vårda såhär men mindre trivsamt för personalen. »
- MAN ÄR ENSAM MYCKET PÅ SALEN»
- Dessa funktioner bygger på att det är gott om personal. Det är svårt att få assistans eller hjälpa varandra när det är låg bemanning. Är man bemannade som det förordas på iva, dvs två personal på två patienter, är det svårt med assistans och handledning.»
- Det blir trångt då många apparater/maskiner är igång samtidigt.Pendlarna kan inte flyttas i den grad vi önskar.»
- Önskar att jag hade kunnat höra salen när jag sitter i buren!!!»
- Man är hänvisad till sin enhet det naturliga lärandet har försvårats pga få av samma yrkesgrupp som finns på varje enhet.»
- Eftersom rummen är utformade som de är så anser jag att det är svårt att få assistans, man är väldigt ensam p rummet ofta och alla är på sina rum, finns ingen ute i korridor. Det är instängt»
- Man kan känna sig utlämnad i krislägen, ex om pat vaknar och försöker extubera sig självoch du står så att du inte når någon ringklock, har hänt.»
- Hinder att det är stängda rum just vid kring de här bitarna»

9. Om du har arbetat på en annan IVA med dubbelrum, hur uppfattar du den här enheten med enkelrum i jämforelse med dem?

- Har endast arbetat på denna intensivvårdsavdelning. Vid kortare studiebesök på intensivvården i karlstad centralsjukhus ansåg jag våra lokaler som rymligare, fräschare, nyare och bättre.»
- Bättre integritet för patient och anhöriga. »
- Bättre för den enskilde patienten och dess anhöriga.Patienten störs sällan av "grannen"»
- Pat har mycket mer lugn och ro, blir inte så störda av andra pat. Men visst ljuser det in i det andra rummet, när vi jobbar på nattetid. Och om grannpat skriker så hörs det åndå i rummet brevid.»
- Detta är mkt bättre.»
- helt hopplöst om du har två oroliga patienter- som drar i slangar osv. jag kan bara vara där jag är inte på två ställen allts - söva ner en och ta en i taget.....Drar mer personal oaktat var ledingen tycker.»
- mycket lugnare, men det är även ett mycket mer isolerad arbetssätt, hjälper och utbilder "kostar" mer personal/Tid eller händer inte»
- Fördelar med enkelrum som här hos oss är fallet: hygien, petientintegritet, sekretess, miljö för patienter som inte störs lika mycket som på dubbelrum i fall att det ligger en "tung" patient på rummet bredvid (dvs nytillkommen pat, mycket medicinska eller omvårdnadsåtgärder, instabil patient med många larm m m). Nackdelar v g se fråga 8. Jag anser att skjutdörrar är mycket viktiga för att det då vid behov kan bli ett "dubbelrum" ändå. Enkelrum den fasta väggar istället av skjutdörrar skulle ffa medföra mycket större personalbehov.»
- Bra med stora rum, enkelrum förhindrar viss smittspridning men försvårar samtidigt kontakten med annan vårdpersonal och tror jag fördröjer hjälp vid behov. Skjutdörren tror jag är ett konstigt mellanting men jag har inte arbetat på så många IVOR att jag egentligen kan bedöma det. Man ser ibland sköterskor gå mellan rummen med både förkläde och handskar och då blir man lite rädd. »
- Instängt. Ensamt.»
- Bättre om patienterna ligger på rad ej med fötterna mot varandra. Då ser man den andra patienten när man är hos den ena.»
- Har ej jobbat på annan IVA»
- Bättre såväl medcinskt som socialt för både patient och anhöriga.»
- Lugnare för patienten. Ökad trygghet, när man kan fokusera på en patient. »
- Rummens utformning gör att arbetsmiljön blir bättre då utrymmet runt patienten är väl tilltagna. Utformningen av rummet ger även bra möjlighet att jobba med en av två patienter samtidigt som man har god kontroll av den andre patienten.»
- Har inte arbetat på annan IVA.»
- Bättre. Större rum och större möljighet till privat miljö för patienterna. »
- Skillnaden tidigare har varit att dörrar mot korridoren varit öppna vilket ger sämre patientmiljö men förbättrat sammarbete med personal i korridoren som har större inblick. Nu krävs en aktiv handling för att ta del av verksamheten på rummet. Mycket svårare att övervaka 2 patienter eftersom de ligger längre i från varandra och att man ofta har ryggen mot den patient man inte sköter. Långt att ta sig mellan sängarna när det händer ngt akut. Svårt att höra den patient man inte vårdar för tillfället. Känslan är att man lämnar en patient utan tillsyn när man tar hand om den andre. Detta har jag inte upplevt tidigare när jag arbetat med patienter på dubbelrum, då hade man "kollen" på båda samtidigt.»
- Det är allt för många år sedan för att vara relevant»
- Ja,på IVA i U-a. Mindre enhet,6 IVA-platser på avd. Två sängar stod mitt emot varandra i rummet,ingen skölj på rummet. Var trångt och ej bra ur hygiensynpunkt. men lätt när man behövde hjälp,bara öppna dörren och ropa så kom någon.»
- Med tanke på hygien och integritet är detta bättre. Men med tanke på arbetsmiljö är det sämre för oss. Man känner sig isolerad. Det är ibland svårt att få hjälp. Det blir inte det samarbetet vi har haft tidigare när vi jobbade i mer öppen miljö. Man jobbar mera själv/ensam.»
- För patienterna bättre - för personalen sämre.»
- Jag gillar våra enkelrum!»
- Mer instängd sämmre möjlighet att snabbt få hjälp. Bättre patientmiljö och anhörigmiljö. Tystare lugnare bättre avskärmning»
- Jättebra för patienten, blir lugnare för dem och för anhöriga, men en försämring personalmässigt då det rä svårt att få hjälp. Skule något hända på rummet är man väldigt sårbar.»
- Förut hade vi dubbelrum men ingen dörr emellan,närmare till båda patienterna och mer öppet då.»

10. Övriga kommentarer om patientrumsmiljön?

- Jag tror mer på en öppen planlösning mer än enskilda rum. Det drar för mycket personal!»
-
- Rummet känns vitt och sterilt, i förbättringsfas kanske patienten mått bra av lite mer stimuli?»
- Färgerna tycker jag är för kalla, mycket ljusgrå, ljusblå.»
- Ljust luftigt överskådligt.»
- Fina och bra rum - gillar att jag kan använda pendlar.Är frächa och stora rejäla.»
- Om dörrarna hade en fönsterdel i övre hälften, tex, kunde man viftar...»
- 1. För mycket och för högt larm, se ovan. 2. Dålig arbetsmiljö pga sättet som arbetsmaterial och utrustning är placerad på pendlarna. T ex handskarna som ändå ska avändas vid många åtgärder ä placerad på baksidan av pendlarna.»
- Sköterskorna vädrar ofta ut rummen helt otroligt mycket spec inför ankomst av ny patient har de öppnat utedörren på vid gavel och det är typ 15 grader inne på salen. De ursäktar sig med att patienten är septisk och för varm men jag tycker det är oacceptabelt. Vi kan inte ha 15 grader inne på en IVAsal ens 10 minuter. »
- Sterilt. Kallt atmosfär. »
- Gardinerna bra och snygga men för få, det ska vara flera för att vara ok.»
- Anser att detta är bästa möjliga miljö för såväl patient som ev anhöriga. För optimalt omhändertagande av pat. krävs "rätt" bemanning, som kan variera. Flexibilitet. Kan vara personalkrävande, men med all rätt. »
- Tyvärr är rummen för kalla i färgerna och gör miljön opersonlig och steril. detta speciellt för anhöriga men även för mig som personal. »
- Svårt att få in dagsljus. Man ser inte himlen från vissa rum om du inte lutar dig mot fönstret. Hög ljudnivå personalen emellan + ständigt surrande från patientsäng, respirator och annan teknisk utrustning.»
- En stor fördel med att jobba i dessa moduler är att det inte går att bli överlastad med fler patienter än två. I en torgmiljö är det lättare att "ta på sig ansvar" för fler patienter t ex vid lunchavlösning osv men som människa kan jag då inte ge god och säker vård och övervakning. Miljön säkerställer bemanningen då de inte kan planera att jag som sköterska tar ansvar för fler än två salar.»
- Tror vi inte utnyttjar deras fulla kapacitet då vi ofta gör spå samma sätt, sängen åt samma håll etc för alla patienter oavsett sjukdomstillstånd och behov. »
- Bra utrymme.Innomhustempraturen styrs centralt på alla rum.du får ringa och det tar minst en dag att få någon ändring. Kallras på vintern från fönsterväggen.»
- Bra med stora rum så att man kan jobba runt patienten. Bra med stora fönster ut. Tyvärr är det inte så lätt att mörklägga med den typen av dörrar ut till gården. Bra med fönster mellan rummen, bättre möjlighet till övervakning om man jobbar i den andra salen. Men samtidigt svårt att mörklägga om man har en patient som ska sova och man håller på att jobba med den andra patienten och behöver bra belysning.»
- Sköljarnas dörrar har fönster vilket gör att ljuset stör nattetid, även då dörren är stängd. Svårt att få kontakt med personal i korridor om man inte kan komma åt en assistansknapp.»
- Tycker detta är mycket bättre ändå framför allt för patienterna»


Tack för din medverkan!Kursutvärderingssystem från