ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


How do you follow-up projects?

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-19 - 2012-11-28
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Michael Apple»

1. Which country are you based out of?

2 svarande

Totalt:

USA»1 50%
UK»0 0%
Canada»1 50%
Sweden»0 0%
Denmark»0 0%

Genomsnitt: 2

Fördelat på olika grupper:

1: (2 st)
USA1 50%
UK0 0%
Canada1 50%
Sweden0 0%
Denmark0 0%

Genomsnitt: 2

- asdf» (USA)

2: (0 st)
USA0 0%
UK0 0%
Canada0 0%
Sweden0 0%
Denmark0 0%

Genomsnitt: 0

3: (0 st)
USA0 0%
UK0 0%
Canada0 0%
Sweden0 0%
Denmark0 0%

Genomsnitt: 0

2. Which type of organisation do you work for?

2 svarande

Architecture/planning»1 50%
Engineering»0 0%
Healthcare provider»1 50%

Genomsnitt: 2

- asdf» (Architecture/planning)
- sadafa» (Healthcare provider)

3. How likely are you to consider using any of the following methods to learn the results of your project?

Matrisfråga

- asdf»
- saga»

Very likely
2 svarande

Sending an email or making a phone call to the client/users»1 50%
Sending a questionnaire to the client/users»0 0%
Doing a walk-through tour»0 0%
Performing measurements (for example: noise, user walking di»0 0%
Reviewing records (for example: energy usage, patient length»0 0%
Observations of how the environment is used»0 0%
Using multiple methods together to strengthen results»1 50%
No opinion»0

Genomsnitt: 4

Likely
2 svarande

Sending an email or making a phone call to the client/users»0 0%
Sending a questionnaire to the client/users»0 0%
Doing a walk-through tour»2 100%
Performing measurements (for example: noise, user walking di»0 0%
Reviewing records (for example: energy usage, patient length»0 0%
Observations of how the environment is used»0 0%
Using multiple methods together to strengthen results»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 3

Unlikely
2 svarande

Sending an email or making a phone call to the client/users»0 0%
Sending a questionnaire to the client/users»1 50%
Doing a walk-through tour»0 0%
Performing measurements (for example: noise, user walking di»0 0%
Reviewing records (for example: energy usage, patient length»0 0%
Observations of how the environment is used»1 50%
Using multiple methods together to strengthen results»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 4

Very unlikely
2 svarande

Sending an email or making a phone call to the client/users»0 0%
Sending a questionnaire to the client/users»0 0%
Doing a walk-through tour»0 0%
Performing measurements (for example: noise, user walking di»1 50%
Reviewing records (for example: energy usage, patient length»1 50%
Observations of how the environment is used»0 0%
Using multiple methods together to strengthen results»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 4.5Kursutvärderingssystem från