ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Material- och rumslaborationer ht12, ARK225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-18 - 2013-02-03
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

11 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ja, det framgick ganska bra»2 18%
Bra»6 54%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.81

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål, enligt kursplanen i Studieportalen, är att identifiera och karakterisera/beskriva rum och former, rörelser och riktningar, ytors dimensioner, samt upplevda kvalitéer relaterade till ljus (färg), värme och ljud, kraft och balans, luft och vatten.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»0 0%
Bra»5 45%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 4.27

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att med exempel visa hur en projektidé kan utvecklas genom ett analytiskt skissande, byggande av konceptmodeller och ett konstnärligt förhållningssätt.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Bra»5 45%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.81

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kunna redovisa arbetsprocesser som om möjligt i anslutning till pågående projekt innefattar undersökningar av bärande struktur (logisk ordning, kraftmönster, balans, etc.) och upplevt klimat (ljus, ljud, värme, luft- och vattenrörelser, etc.)

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»6 54%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 4.09

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att visa skicklighet och noggrannhet i genomförande och presentation av en uppgift.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»1 9%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»3 27%
Bra»4 36%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 3.18

- Inte så mycket fokus på just det i presentationerna» (Ganska dåligt)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att beskriva och förklara en konstnärlig process.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

11 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Bra»8 72%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.63

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Väldigt flummig kurs! Känns inte som det krävs så mycket.»
- Känns som att man sätter sin egen ribba mycket. Man väljer själv hur mycket man vill gå in i uppgifterna och hur mycket man vill ta med sig av resultaten in i framtida studier.»
- Jämbördiga, tror jag. »
- Bra ambitionsnivå, från alla håll.»
- Eftersom ingen närvaro togs kändes kursens krav och ambitionsnivå ganska låg. De förväntningar som ställdes fick man snarare ställa själv. »
- Lagom»
- Ganska höga. Akustiklaborationerna och filmskapandet kändes inspirerande och fick mig att lägga ner mycket tid. Jag vet inte om jag tycker att lärandemålen framgick så bra under kursens gång, men kändes lite klarare när man satte ihop kursdagboken.»
- Bra»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

11 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 9%
Ganska bra»3 27%
Bra»1 9%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 4.09

- I slutet på terminen hade vi mycket i de andra kurserna, detta gjorde att den här kursen prioriterades bort eftersom ändå ingen närvaro togs.» (Ganska dålig)

9. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»2 18%
Bra»5 45%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 4.18

- Jag har inte sökt så mycket handledning, men Peter är alltid hjälpsam och finns ofta till hands i ateljén om man undrar över någonting i någon uppgift.» (Ganska bra)

10. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 9%
Ganska bra»3 27%
Bra»2 18%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 4

- Peter är väldigt duktig på att ge konstruktiv kritik och lyfta samt belysa sånt man inte själv ser.» (Mycket bra)
- KG:s kritik-tillfällen är mycket givande. » (Mycket bra)

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»1 9%
Gott»4 36%
Mycket gott»5 45%

Genomsnitt: 4.18

- Känns inte som man lär sig så mycket gentemot tiden som man lägger ner.» (Dåligt)
- Bra konstnärlig kurs. Bör ställas mer krav dock.» (Godkänt)

12. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Emmas övningar (akustik) samt PG:s föreläsningar. De lärde man sig saker på.»
- Jag gillade fästa punkter i rymden övningen.»
- Ljud med Emma Film»
- Ljudlabbarna, överlag var allt mycket bra, vet inte om något behöver förämdras»
- Peter!!»
- Akustik-delen »
- Fästa punkter i rymden. Det var jättekul att bygga stora modeller utifrån krokiställning. Rätt klurigt, men lätt det roligaste på terminen!»
- Akustiklaborationerna! Och land art! Jätteroligt och lärorikt, tyckte jag. Och ledigt under hållfasthetslärapluggandet var schysst också, det tror jag nästa årskull också kan behöva.»
- Akustikövningarna»

13. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Mer arkitektur och mindre konst!»
- Fila lite mer på presentationsteknik kanske, ställa högre krav på det vid tillfällena så man tvingas arbeta mer med det.»
- Ljusgårdsstationen på akustiklaborationerna kändes lite otydlig och svår att få ut särskilt mycket resultat ur. Och sen vill jag nog ha en haikuredovisningslektion, också.»
- Samspelet med Byggnad och struktur. Det känns som att mycket ligger kvar utan att egentligen vara ihopkopplat, men vad jag har hört ska den kursen byggas om, så det kanske löser sig ändå.»Kursutvärderingssystem från