ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av Naturvetenskapligt och tekniskt lärande, fördjupning, CIU255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-15 - 2012-11-28
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Jens Kabo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter


Syfte och genomförande

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?*

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
Jodå, något»2 40%
Ja, syftet är klart för mig»2 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.2

2. Är detta ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Jodå, något»2 50%
Ja, absolut»2 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1

Genomsnitt: 2.5

- Det är bra att vi höjer blicken och går in i mer filosofiska diskussioner. Har man en gång gjort det är det enklare att vara konkret, man vet att det finns mer bakom.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan)»0 0%
I viss utsträckning»3 75%
Ja, i hög grad»1 25%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1

Genomsnitt: 2.25

- Detta har vi pratat mycket om under kursens gång, att det är en spretig kurs med många moment. Lärsekvensen kanske var lite väl tung, med höga förväntningar.» (I viss utsträckning)
- Spretigt med endera HU-fokuset, endera fokuset på didaktik och lärsekvens och fokuset på vetenskapsteori» (I viss utsträckning)

4. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?*

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

5 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentarer nedan)»0 0%
Ja, i viss mån»4 80%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.2

- Det var synd att HU-delen på examinationen blev ungefär likadan som hela undervisningen, även fast det var jättebra stoff och användbara metoder så känns det som att HU-delen i själva examinationen inte riktigt hjälpte mig komma ända fram med HU. » (Ja, i viss mån)
- Det är alltid svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på både på vanliga tentor, hemtentor och inlämningar. Det är oundvikligt och går inte att göra så mycket åt. Däremot blir det desto viktigare med feedback efteråt till nästa gång. Att ha diskuterat bedömningskriterier grundligt och väl i förväg innebär ju att man gärna i efterhand får reda på hur man lyckades uppnå dem, för att kunna eventuellt korrigera i framtiden.» (Ja, i viss mån)
- Uppgifterna i sig fungerade väl ok, men bedömningskriterierna var så röriga så det fanns ingen chans att förstå vad som gällde. Procent och viktning hit och dit, som inte visade sig stämma till slut ändå.» (Ja, i viss mån)
- Mestadels, men var svårt att på förväg förstå vad som skulle ingå och hur det skulle viktas. Dock bra att kompletteringsuppgift gavs till hemtentan» (Ja, i viss mån)


Frågor om kurens olika teman och delar

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de delar av kursen som behandlat vetenskapsteoretiska perspektiv?

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att kommentera valda aspekter av denna del av kursen eller för att ge återkoppling till den ansvarige läraren (Sven).

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»2 40%
Mycket gott»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Kul, spännande och relevant! Jag hade gärna tagit emot mer feedback på förberedande uppgiften och på något sätt stämt av om det är något i mitt resonemang som hade behövt förfinas. Lite brist på feedback helt enkelt. Förstår att [Lärare 3] har mycket att göra men det hade varit kul att ha honom där lite mer för att få mer feedback, antingen skriftligt eller muntligt.» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra lektionsupplägg, intressanta ämnen.» (Mycket gott)
- Riktigt intressanta diskussioner men mer oklart hur de hänger samman med kursens övergripande syfte» (Mycket gott)

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de delar av kursen som behandlat lärande för hållbar utveckling?

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att kommentera valda aspekter av denna del av kursen eller för att ge återkoppling till den ansvarige läraren (Johanna).

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 20%
Gott»2 40%
Mycket gott»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Kanon bra jobbat! Du visade både på ämnets svårigheter och möjligheter. Lärde mig mycket om HU. Roliga lektionsupplägg!» (Mycket gott)
- [Lärare 2] var verkligen en inspiration och ett mycket bra exempel på inte bara hur ESD utan undervisning över huvud taget kan bedrivas! BRA!! Varierat arbetssätt och hon lever verkligen som hon lär. Jag är säker på att många fler studenter kommer uppskatta [Lärare 2:s] lärandestil och att hon kan bidra mycket till hur andra undervisar. Verkligen verkligen uppskattat!» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Vilket är ditt sammanfattande intryck av de delar av kursen som behandlat (nya) teorier om lärande?

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att kommentera valda aspekter av denna del av kursen eller för att ge återkoppling till den ansvarige läraren (Jens).

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 20%
Godkänt»1 20%
Gott»2 40%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Givande med diskussioner, saknade ibland ett stöd i hur man "ska" tolka de olika teorierna - alla sätt kan ju inte vara rätt...Texterna var bra och användbara.» (Gott)
- Det var väldigt roligt att se de moderna teorierna och hur de bygger på de gamla godingarna vi läst innan. [Lärare 1] var dessutom bra på att låta oss praktisera teorierna vilket hjälpte åtminstone mig i att förstå dem bättre. Spännande teorier och bra materialval! Det var nån föreläsning som kändes lite off (kommer tyvärr ej ihåg vilken) men annars mkt bra.» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Dessa delar svarade mest mot vad jag trodde kursen skulle handla om» (Mycket gott)

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av gästföreläsningar och enskilda lektioner som legat utanför kursens tre (enligt frågor 5-7) huvudteman ?

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att kommentera valda aspekter av de gästföreläsningar eller lektioner som legat utanför kursens huvudsakliga tre områden/teman eller för att ge återkoppling till en specifik gästföreläsare.

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»2 40%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.8

- Jag kommer inte ihåg vilka föreläsningar som hörde till vilken kurs.» (Godkänt)
- olika sammanhang.» (Gott)
- Minns inte riktigt alla dessa föreläsningar (hade varit bra om du summerat dem i frågan), men föreläsningen med sociala medier-forskaren var engagerande om än lite perifer» (Gott)
- Kul med lärande i industrin, [Mästarlärare 1:s]lektion var intressant men lite svår att matcha in med resten av sekvensen men [Mästarlärare 2:s] pass om bedömning var bra och relevant att jobba med, sen var även den kanske lite svårmatchad i det stora hela... och sen minns jag inte jätteväl vad mer vi haft... Så de kanske var lite väl vid sidan om? Just det, [Gästföreläsare IKT 3] var intressant! hade det gått att koppla in mer i NTL-kursen? Kanske genom förberedda seminariefrågor eller nåt? Märktes att han kört det i många olika sammanhang.» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lektionen med [Mästarlärare 2] var mycket givande och intressant. Föreläsningen om teknik och kön passade bra in och belyste ett ämne vi varit inne på lite men nu med bra möjligheter till både diskussion och fakta i ämnet.» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Sammanfattande frågor

9. Tycker du att kursen har hjälpt dig att förbereda inför undervisning i kemi/teknik på gymnasiet?*

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att peka ut aspekter av kursen du fann särskilt hjälpsamma eller begränsande i relation till dina förberedelser för att undervisa på gymnasienivå i ditt ämne.

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
Ja, i viss mån»3 60%
I hög grad»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

- Mestadels lärsekvensen och ev. vetenskapsteorin» (Ja, i viss mån)
- Även fast lärsekvensen var tuff så tvingade den verkligen oss igenom de "obekväma frågorna" om HU. Jag tänkte först att den inte ska hållas kvar till nästa år men på något sätt så gillar jag den ändå. Äta kakan och ha den kvar?» (I hög grad)

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

Detta är en obligatorisk fråga för Chalmerskurser.

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»2 40%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.8

- Arbetsbelastningen var enorm (vilket vi visste), det var inte bara rutinarbete (på andra Chalmerskurser kan det ofta handla om att mekaniskt nöta, här är det mycket tid man vill lägga på reflektion så att det blir BRA), så det var synd att det trots alla goda intentioner ändå toppade samtidigt i båda kurser. Jag tror dock att denna kurs kan bli hur bra som helst, den känns nytänkande vilket jag gillar.» (Gott)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- All kreativitet! Varierade arbetsformer, öppenhet i diskussioner, litteraturen. »
- Det är viktigt att jobba med hållbar utveckling ordentligt.»
- Vetenskapsteorin, HU-avsnittet och lärandeteorin. »
- ...»
- Lärsekvensen och vetenskapsteorin men den senare behöver integreras mer med kursens övergripande upplägg»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Jag är säker på att mycket faller på plats när kursPM och bedömningskriterier etc finns från start. Då är det lättare för studenterna att få en helhetsbild över kursen vilket också gör osäkerheten mindre.»
- Det blev för mycket i mitten av perioden.»
- Lärsekvensen»
- Mer struktur och förberedelse till vetenskapsteorierna, nu kändes det improviserat.»
- Lärsekvensen. Behöver vara tydligare på vilken nivå den första "skissen" ska vara och hur formativ feedback på den ges. I nuläget svarade den mot ett fåtal timmars arbete medan slutarbetet var mycket annorlunda.»

13. Övriga kommentarer

- Saker och ting måste komma ut i tid och då menar jag inte bara uppgifter under kursens gång, utan även att det är klart från början vad som gäller på tentan och vilka uppgifter som ska göras och hur dessa spelar in på betyget. Det funkar inte längre att säga att det är första gången kursen ges, nu har det gått ett och ett halvt år sedan vi började, någon kurs borde ju vara planerad från start.»
- Bra jobbat alla, särskilt [Lärare 1] som roddat allt, och [Lärare 2] som inte alls verkade ny(vilket hon sa att hon var..!). Vi vet att det är ett tufft förstagångsarbete och att vi är en klass som säger vad vi tycker och tar vår roll som "försökskaniner" på allvar. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Det kanske är en sån här enkät (med andra frågor såklart) alla lärare skulle få fylla i om respektive elev som vi kan få som feedback? ,-) Vi förväntas ge mycket feedback när kurser är slut i form av utvärderingar, men det har i princip aldrig hänt på Chalmers att föreläsaren eller examinatorn efter examinationen eller läsperiodens slut gett någon som helst feedback förutom möjligtvis någon enstaka kommentar på tentan. Förutom [lärare MVE365] som är duktig på att ge avslutande feedback!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från