ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, KFK053, Lp2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-10 - 2013-01-27
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten sist i enkäten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»3 12%
Cirka 25 timmar»11 45%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»5 20%

Genomsnitt: 3.25

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»13 54%
100%»10 41%

Genomsnitt: 4.33


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 58%

Genomsnitt: 3.08

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 30%
Ja, i hög grad»9 39%
Vet ej/har inte examinerats än»7 30%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 3.04

7. Till hur stor hjälp var räkneövningarna för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»15 62%

Genomsnitt: 3.41

8. Till hur stor hjälp var kursboken för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.37

9. Till hur stor hjälp var föreläsningssammanfattningarna för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»14 58%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 3

10. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Beräkning av vågfunktioner, energier, vibrationsspektra och elektroniska spektra med hjälp av programmet HyperChem" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»12 50%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.29

11. Till hur stor hjälp var laboration 2 "Bestämning av dissociationsenergin för I2" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»14 58%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.75

12. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Elektrokemisk bestämning av löslighetsprodukt och ligandtal" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

23 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»11 47%
Ganska stor»9 39%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.65

13. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Bestämning av hastighetskonstanten för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»16 66%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.91

14. Till hur stor hjälp var laboration 5 "Bestämning av livslängden för singlettexciterad naftalen" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»14 58%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 3

15. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»15 65%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.95

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.75

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 12%
Hög»19 79%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.95

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»8 33%
För hög»16 66%

Genomsnitt: 4.66


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 25%
Gott»9 37%
Mycket gott»9 37%

Genomsnitt: 4.12

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarnas uppbyggnad och räkneövningarna»
- Det mesta»
- Behåll det höga antalet föreläsningar i början av perioden»
- Övningsledarna är mycket bra och räkneövningarna»
- Räkneövningarna, som var ett mycket bra komplement till föreläsningarna (stor eloge till Martin som var så pedagogisk och härlig!). »
- Räkneövningarna»
- Övningstillfällena samt föreläsningarna var oerhört bra strukturerade och bör bevaras till nästa år! :D»
- Sammanfattningshäftet och allt annat utdelat material. Jättebra att ha!»
- Räkneövningarna och Nikolas sammanfattningar»
- Tycker att det var bra men många demotillfällen.»
- Jättebra med så många demoövningar, det är främst här man lär sig att applicera sina kunskaper på reella problemställningar och se vad man faktiskt kan använda sig av sina kunskaper till.»
- Allt material i form av sammanfattningar mm.»
- Föreläsningarna är de bästa jag någonsin haft! Nikola är en fantastisk lärare »
- laborationerna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laboration 3 elektrokemi handledaren var svår att få tag på både i person och genom mejl och vid frågor under labben fick man inte så mycket hjälp att förstå hur man skulle räkna ut På lab 1 kunde labhandledaren gått igenom lite först så man förstod programmet lite bättre innan labben»
- Det känns dumt att Fysikalisk kemi ligger samtidigt som Transportprocesser eftersom båda är rätt tunga kurser.»
- Alla laborationsrapporter. hade gärna haft fler inlämningsuppgifter innan och lite färre laborationsrapporter. Annars har det gått väldigt fort på föreläsningarna, lite för mycket fakta på för få veckor.»
- Jag tyckte inte att boken var speciellt pedagogisk då den var alldeles för djupgående. Har inte het någon nytta av den alls.»
- Tycker labbarna där man inte hade nån labbrapport var lite överflödiga ty jag kände att man inte lärde sig så mycket som man ofta gör när man skriver en labbrapport efteråt.»
- Kanske färre labrapporter :)»
- Mindre laborationsskrivande! Dvs antingen färre labrapporter så man hinner ligga i fas eller att laborationerna kräver mindre "perfekta" labrapporter. Det är oerhört tidskrävande, vilken man istället kunde ha använt till tentaplugg.»
- För många labbrapporter, det tar upp för mycket tid. Jag hade inte mycket tid över för att göra räkne övningar. Hade varit bättre att rapportera resultat och hur man har tänkt på laborationstillfället. Tycker även att det känns som man har fel upplägg om man behöver lära sig nytt 5 dagar innan tentan. Hade varit bättre om man gick igenom en tenta under den sista föreläsningsningen. Lösningsförslag till uppgifter, hade svårt att lösa visa uppgifter i boken och satt fast med dem i flera timmar. Hade varit skönt att kunna ha någon form av lösningsförslag, som man kunde titta i. Det behöver inte vara exakta lösningar, men hur man ska lösa en vis typ av problem. »
- Jag tycker att Nikola är en mycket bra föreläsare, dock så kändes föreläsningarna väldigt teoretiskt baserade och ibland blev det så mycket härledningar och dylikt att man inte var mottaglig för informationen tillslut, allt blev helt enkelt till en stor formelsoppa tillslut. Med lite mer praktisk applikation på föreläsningarna med en exempeluppgift i slutet på en härledning skulle mitt anseende av kursen vara "mycket gott" istället för "gott". Alla laborationsrapporter gör att räkning och även den parallellt gående kursen blir lidande, detta är problematiskt då båda kurserna är mycket tidskrävande.»
- Handledaren/handledningen till datalaborationen är tyvärr mycket dålig. Man får ingen överblick av vad funktionerna i programmet gör så man lär sig bara klicka på lite symboler och det kan vem som helst. Handledarna till laborationerna hittar nya fel i rapporten man lämnar in flera gånger. Jag kräver att få reda på alla fel från första retur för att slippa lägga extratimmar jag inte har. För många laborationsrapporter.»
- lösningsförslag till fler av uppgifterna i övningshäftet»

23. Övriga kommentarer

- Nikola har varit hur duktig som helst! Allting har känts jättestrukturerat (kurshemsidan, kurs-PM, laborations-PM osv) och det gör att man blir mycket mer sugen på att börja plugga. Han har varit mycket bra även på föreläsningarna och trots att det har varit ett högt tempo med mycket skrivande har man kunnat hänga med även under lite mer avancerade moment (han har kunnat förklara det på ett enkelt sätt). Bra jobbat!»
- Hade tyckt det var bra om man kunde få lösningsförslag på uppgifterna till häftet eller att det finns det till vissa uppgifter, så som i termodynamik kursen. Annars hade det vart bra »
- Marin Hammarström har varit en fantastisk övningsledare! »
- Föreläsningarna var jättebra likaså övningarna. Mer gamla tentor hade varit bra, jag gjorde många övningsuppgifter men var överaskad på tenta då vissa av uppgifterna var mycket annurlunda från de 2 tentor vi har haft att öva på. »
- Oerhört intressant kurs med bra lärare/övningsledare!»
- Tidskrävande obligatoriska laborationer utan kurspoäng. I en läsperiod där man redan från början ligger efter.»
- Tyckte tentamen var orättvist svår jämfört med alla tidigare års tentor (de som har funnits från 2007 och framåt, då jag tränade på alla dem).»
- Kursen i sig har ett rimligt tempo och innehåll men tillsammans med transport-kursen så är det knappt rimligt att studera den mängden som krävs för att klara båda kurserna. Någor moment måste tas bort eller läggas om för att för att man ska slippa att under en hel läsperiod ska behöva prioritera bort saker som sömn för att hinna plugga som mycket som krävs för att klara båda kurserna.»


Kursutvärderingssystem från