ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ITS016 Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-13 - 2012-12-13
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Erik Bohlin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»8 88%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»3 33%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.33

- Efter att jag registrerat mig på kursen (en föreläsning in) närvarade jag på alla föreläsningar som blev av.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 60%
Ja, i hög grad»1 20%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Hemtentamen var väl vettig, tyvärr har man svårt att förbättra sig från föregående inlämning när a) de sista föreläsningarna i kursen uteblivit och b) man inte har fått feedback på sin föregående uppsats innan man ska lämna in hemtentan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»6 66%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Intressanta och levande föreläsningar! Tyvärr uteblev tre av sju, vilket känns som en stor förlust.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 2.55

- Spännande artiklar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»3 33%
Ganska dåligt»5 55%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- When Kyra missed lectures we didn"t recieve any information on what would happen to the assignments we were supposed to receive that day or the influence it would have on the take-home exam. When we monday LV6 asked about assignment 3 she said that it would be posted on wednesday but that didn"t happen so on thursday we emailed her asking why it wasn"t posted and what was going on but we never received any reply to that. The date when the take-home exam would be posted was inexplicably changed from Monday to Wednesday on the exam week and when it finally was posted on Wednesday it wasn"t until 16.38.» (Mycket dåligt)
- We hardly got any information at all, and if we did, it always came very late. Everything was very confusing.» (Mycket dåligt)
- I missed the lecture slides on the course page!» (Ganska dåligt)
- Själva kurshemsidan och sakerna på den fungerade bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»5 55%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 2.11

- Kyra never answered any emails and didn"t attend many lectures so it was close to impossible to get help. We never recieved our grades from assignment 2 so it was hard to get any feedback on your performance and what level you were on going in to the take-home exam.» (Mycket dåliga)
- The lecturer didn"t answer her e-mails.» (Mycket dåliga)
- Det var välkommet med frågor under föreläsningar osv. men man fick inte så stor chans att ställa dem då föreläsningarna var så intensiva och fullspäckade. Riktigt besviken på att föreläsaren inte svarade på något av mina mail och totalt försvann under jorden efter andra inlämningen (man fick inte tillbaka den och skulle till att skriva en hemtenta utan att veta vad man kunde förbättra).» (Mycket dåliga)
- Tycker det är mycket dårligt att man inte får respons ifrån läreran. Läraren har inte svaret på någon mail frågor under kursen. » (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt samarbete»4 44%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 55%
Lagom»3 33%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Hade vi fullföljt hela planen från början hade det varit lagom, nu kändes det som att vi missade något när en inlämning blev ihopslagen med hemtentan och när tillfället för "debatten" uteblev.» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»5 55%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»2 22%
Dåligt»5 55%
Godkänt»0 0%
Gott»2 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- The total lack of administration, structure and information plus that the examiner doesn"t answer emails is bad enough but on top of that I haven"t learned anything from this course so in summarization, this is the worst course I have read during my 3 and a quarter years at Chalmers!» (Mycket dåligt)
- Often the lecture of a topic came after the assignment within that topic. I think it should have been in the opposite order. » (Mycket dåligt)
- Tyvärr var kursen ännu flummigare än förra året och dessutom var det helt omöjligt att få tag på kursansvarige vilket gjorde det omöjligt att få klart de inlämningsuppgifter som skulle göras.» (Dåligt)
- Jag är väldigt besviken på avsaknaden av kontakt och feedback från föreläsaren på icke-lektionstid. Gick in med en väldigt positiv inställning till att lära mig något nytt och ovant, men blev väldigt omotiverad av de uteblivna föreläsningarna, utebliven feedback, inga svar på mail osv.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- The idea of 3 assignments during the study period and then a final take-home exam is good. But actually hand out assignment 3 next year instead of collapsing it into the take-home exam.»
- The structure, in other words having a number of papers to do during the course and then have a take home exam at the end of the course.»
- The examination form (assignments + take home exam)»
- Föreläsningarna var väldigt intressanta.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre organisation»
- There needs to be a structure of what topics will be covered and the students need to recieve information and be able to ask questions. Also, the instructions for the assignments and take-home exam needs to be a lot clearer and more specific on what you actually want us to write about because sometimes we had to guess. »
- I would have liked more discussions in the class (divide us into small groups and let us discus different subjects)»
- Have more course literature that contain information about the subjects of the course and not only articles expressing specific views on the subjects. Also, skip the ethics roundtable. Make sure that the course examiner can be available for questions via e-mail, because during the course this time the examiner never answered e-mails.»
- The course should be better organized and information should be given to the students as soon as possbile. The assignments and information should be uploaded when the lecturer say that they should be uploaded. The lectures should be more structured and stick to the point and concepts such as "ontological" should be more explained and examplified before the students are asked to write an assignment on it.»
- Feedback på arbeten MÅSTE man ha, annars lär man sig inget. Bättre kontakt mellan lärare och elever utanför lektionstid och hitta något vettigt sätt att ersätta förlorade föreläsningar (skicka ut slides/videoinspelade föreläsningar?)»
- Att man får respons på sina inlämninger/assignment.»

16. Övriga kommentarer

- The course need to be more organized. The deadlines were changed several times without giving us that information in time. It is not nice to change the schedule during the course. stick to the schedule and don"t postpone tasks. It leads to problems for us when we can"t plane when to do what. If you postpone the task if think you should still hand out the assignment so that it is possible to do it when it was said from the beginning. It was also hard to get answers to emails and we had to log on to the studentportal several times a day since the assignments wasn"t uploaded the day that was promised. I also think it took to long time to correct the assignments. I have still not got my results from the assignment 2 which was handed in 6 weeks ago. i think we should have got all results from the assignment before the final exam. it would have help to write the exam, so that we don"t write similar errors several times. It would also have been good to know the results before the exam to get a feel of ones current status. »
- Inspiring lecturer!»
- The topics brought up in the course was very interesting. The course might have been fun if it was done better.»
- Som sagt, jag är en av förhållandevis få som jag vet går in för MTS-kurser med en positiv inställning - tycker det är väldigt synd att till och med jag ska behöva bli besviken och förlora motivationen till att göra ett bra jobb under kursen, pga uteblivet material, utebliven feedback osv. Hade hoppats på att kursen skulle hålla den allmänna standarden jag upplevt på Chalmers i transparens och återkoppling, men tji fick jag. Blir inte så värst pepp på att läsa fler MTS-kurser trots att jag tycker att ämnena i sig är otroligt givande.»


Kursutvärderingssystem från